Tải bản đầy đủ

THIẾT kế MẠCH tự ĐỘNG THAY đổi đèn XE gắn máy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
--------------NGUYỄN DUY
Mã SV: 12d301đ031
Lớp:12CĐ_Đ1

THIẾT KẾ
MẠCH TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI ĐÈN XE GẮN MÁY

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH – 2013


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN –ĐIỆN TỬ
--------------NGUYỄN DUY
Lớp 12cđ_đ1

THIẾT KẾ

MẠCH TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI ĐÈN XE GẮN MÁY

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Ths. Nguyễn Huỳnh Liên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2013


PHẦN NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................
....…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…..........................................................................................................
…...........................................................................................................
…..........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
…..........................................................................................................
…..............................................................................................................
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................MỤC LỤC
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
PHẦN Ý TƯỞNG/ MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Giả thuyết khoa học
8. Phương pháp nghiên cứu
9. Dự kiến kết cấu của công trình nghiên cứu
10. Kế hoạch nghiên cứu
11. Danh mục tài liệu tham khảo
PHẦN NỘI DUNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN5
1.1. Khái niệm 1
1.2. Khái niệm 2
1.3. Khái niệm 3
1.4. Khái niệm 4
1.5. Khái niệm 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
2.1. Những ưu điểm
2.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Các định hướng – nguyên tắc lựa chọn giải pháp
3.2. Các bước thực hiện
3.3. Thực nghiệm đề tài
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Page 4


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Page 5


NGHIÊN CỨU
TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ
MẠCH TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI ĐÈN XE GẮN MÁY
Mô tả sản phẩm dự kiến:
 sản phẩm thiết kế là một mạch tự động thay đổi đèn khi đi đường vào trời

tối và ban ngày.
 Mạch có kích thước nhỏ gọn và khá đơn giản
 Mạch có tính năng cảm biến được ánh sáng mặt trời từ đó sẽ tác động làm

cho đèn sáng hoặc tắt.

PHẦN Ý TƯỞNG

1. Lý do chọn đề tài:
 Hiện nay đèn xe máy muốn tắt hay sáng khi đi ra đường đều phải
bật công tắc, nên người điều khiển xe máy thường xuyên quên
bật tắc đèn khi ra đường.


Sản phẩm này sẽ tự động bật, tắc đèn khi ra đường. thuận tiện
cho người đi xe máy.

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:
lúc trước, anh huỳnh đông đã nghiên cứu vấn đề này nhưng chỉ dừng lại ở chỗ
đèn muốn hoạt động thì phải bật, tắt công tắc.

3. Mục tiêu nghiên cứu :


Không cần phải bật tắt công tắt khi đi ra đường.

Page 6


4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu:
 Đối tượng: mạch nhỏ gọn, hoạt động dựa trên sự thay đổi ánh
sáng của môi trường.

 Khách thể: xe gắn máy, người điều khiển xe máy, công tắc,đèn
xe.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu :


Làm rõ cơ sở lý luận.Nghiên cứu mô tả và phân tích, đánh giá thực trạng.Đề xuất giải pháp thực hiện.

6. Phạm vi nghiên cứu :


Xe gắn máy ở khu vực thành phố hồ chí minh.

7. Giả thuyết khoa học :


Sau khi thực hiện xong đề tài, sản phẩm của tôi là một mạch sẽ tự động bật,
tắt đèn khi đi vào trời tối hoặc sáng.người điều khiển xe sẽ không cần phải bật hoặc tắt công tắc nhiều lần khi đi
đường.

8. Phương pháp nghiên cứu


Phương pháp nghiên cứu tài liệu.Phương pháp quan sát.Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi.

9. Dự kiến kết cấu của công trình nghiên cứu :
 Chương I: cơ sở lý luận .
 Chương II: phân tích đánh giá thực trạng.
 Chương III: quy trình nghiên cứu.
 Chương IV: thực nghiệm và báo cáo tình hình thực hiện. đề xuất giải pháp và

phương pháp giải quyết vấn đề.
Page 7


 Kết luận, đề xuất và kiến nghị.

10.
TT

Kế hoạch nghiên cứu

Nội dung công việc

Thời gian

Kinh phí và
nguồn kinh phí

19/10/201
3

Người phối
hợp

Sản phẩm
mong đợi
Có được
đề tài

1

Lựa chọn đề tài

2

Soạn thảo công cụ 20/10/201
nghiên cứu
3

3

4

Thực hiện và kiểm 1/1/2014
tra kết quả nghiên
cứu
Thực nghiệm
20/1/2014

5

Viết báo cáo

30/1/2014

Sản phẩm
đã
hoàn
chỉnh

6

Bảo vệ đề tài

15/2/2014

Bảo
vệ
thành công
đề tài

Bảng phát
thảo công
việc
100.000Đ

Sản phẩm

200.000Đ

Bảng
quả

11.

Danh mục tài liệu tham khảo.
 http://www.tailieu.vn/.


Internet, sách, báo.Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch.

PHẦN NỘI DUNG
Page 8

kết


MỞ ĐẦU:
Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, đòi hỏi con người phải có tính năng
động và nhanh nhẹn để hòa cùng nhịp sống hiện đại. từ đó nhu cầu xe gắn máy cũng
được mọi người quan tâm đến, hiện nay phương tiện xe gắn máy là một trong những
nhu cầu ko thể thiếu trong cuộc sống hiện nay.
Nay tôi chọn đề tài thiết kế một mạch tự động thay đổi đèn cho xe gắn máy tại
tỉnh đồng nai để giới thiệu cho mọi người biết đến sản phẩm cũng như công dụng ,
tính năng và chất lượng của xe gắn máy.
Vì thời gian có hạn và tài liệu nghiên cứu ít nên không tránh được những sai
sót, mong cô và các bạn đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn để em có
những kiến thức hoàn chỉnh hơn.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
Thiết kế: Thiết kế là những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định hình các ý
tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng.
Thiết kế có thể được mô tả như sự triển khai sáng tạo đến một mục đích cụ thể nào đó.

Page 9


1.1.

MẠCH: đó là một tấm nhựa một mặt được phủ một lớp đồng, khi ta vẽ lên
mạch bằng bút long dầu và ngâm vào dung dịch trong khoảng 5 phút thì lớp
mạch đồng sẽ bị mất đi và còn lại những đường bút long dầu.

1.2.

Tự động thay đổi đèn: có nghĩa là hệ thống sẽ hoạt động tự động dựa vào môi
trường, không cần sự tác động của bên ngoài.

1.3.

Đèn xe gắn máy: là hệ thống chiếu sáng của xe máy. Được gắn phía trước xe
để chiếu sáng khi đi vào trời tối.

1.4.

Thiết kế mạch tự động điều chỉnh đèn xe gắn máy: ý tưởng của tôi là sẽ
thiết kế ra một mạch có tác dụng là điều chỉnh đèn xe gắn máy, hệ thống sẽ tự
động bật hoặc tắt đèn xe khi đi đường vào trời tối hoặc sáng, hoạt động chủ yếu
nhờ sự thay đổi ánh sáng của bên ngoài.

1.6

IC: là một dạng linh kiện điện tử dùng điều khiển những hệ thống-mạch điện
từ đơn giản tới phức tạp.

1.7

cảm biến: là thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài
và biến đổi thành các tín hiệu điện để điều khiển các thiết bị khác.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ THỰC TIỄN THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI ĐÈN XE GẮN
MÁY
Hiện tại bây giờ muốn đèn xe gắn máy sáng hay tắt đều phải bật công tắt.

Page 10


2.1.

Những ưu điểm.
Đèn xe gắn máy lúc trước thì nó hỗ trợ người điều khiển xe máy là có thể đi
được vào ban đêm và phát hiện những vật từ xa khi di chuyển vào ban đêm.Nguyên nhân.
Vì có hệ thống đèn chiếu sáng giúp người điều khiển dễ dàng thấy những vật
trước mắt khi đi vào trời tối.

2.2.

Những hạn chế.
Hệ thống đèn của xe gắn máy muốn hoạt động thì phải có sự tác động bật, tắt
của người điều khiển xe máy thì đèn mới hoạt độngNguyên nhân.
Do nghiên cứu còn hạn chế và nghiên cứu chưa sâu nên một số điểm còn hạn
chế.

CHƯƠNG 3
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
3.1.


Các định hướng – nguyên tắc lựa chọn giải pháp
Định hướng đề tài.
Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về
các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn
tắc giao thông
Page 11
Nguyên tắc lựa chọn giải pháp.
Với hệ thống đèn tự động cảm nhận được ánh sáng nhờ vào cảm biến quang
nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng như:
+ Khắc phục được tình trạng người điều khiển xe máy hay quên bật
hoặc tắt khi đi đường.
+ An toàn cho người khi di chuyển trên đường, vào ban đêm hệ thống sẽ
tự động cảm nhận được ánh sáng bên ngoài sẽ tự động bật tắt đèn mà không
cần phải sử dụng đến công tắc.
+ Ngoài những tính năng trên, với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và dễ sử
dụng, giá thành lại thấp sẽ giúp người đi đường yên tâm hơn khi di chuyển
vào ban đêm.

3.2.

Các bước thực hiện.Bước 1: Thăm dò quan sát.Bước 2: Bản phát thảo bản vẽ và sơ đồ chi tiết.Bước 3: Tìm hiểu về đèn đã có mặt trên thị trường.Bước 4: lược chọn vật liệu cho đèn.Bước 5: khảo sát, thực nghiệm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

3.3.

Thực nghiệm đề tài:
 Sau quá trình nghiên cứu gần 4 tháng, hiện sản phẩm đã hoàn thành gần

như 100%. Và đã phát ra 300 phiếu khảo sát và đưa cho những người có
liên quan thử nghiệm, sau một tháng thử nghiệm và đã thu về 290 phiếu và
kết quả được tổng kết như bảng sau:


Bảng thống kê kết quả thực nghiệm.

Page 12


Nội
dung
câu hỏi

Kết quả

Câu 1

Độ an
Đáp ứng
toàn điện mục tiêu
cao

Hình
thức đẹp

Giá
thành
chấp
nhận
được

Dễ sử
dụng.

Nhỏ gọn

Câu 2

Không sử dụng

Câu 3

Ngoài những vấn đề nêu trên, để sản phẩm hoàn thiện hơn, cần phải
bổ sung những yếu tố nào?

Sử dụng

……………………………………………………………
……………………………………………………………

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Page 13


 KẾT LUẬN:
Sau quá trình thời gian gần 4 tháng thực hiện đề tài thiết kế mạch tự động thay
đổi đèn xe gắn máy, tôi đã thực hiện xong, sản phẩm đã hoàn thành và đưa cho
người thuộc lĩnh vực liên quan đã đánh giá như trên. Sản phẩm tôi làm ra khắc
phục được tình trạng hay quên bật đèn của người điều khiển xe máy hay mắc
phải, mạch sẽ tự động thay đổi bật tắt đèn xe khi đi đường, khi trời tối thì hệ
thống đèn sẽ bật đèn và khi đi vào trời sáng thì nó sẽ tự động tắt nhờ vào mạch
tự động cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài môi trường.

 KIẾN NGHỊ:
Trong qúa trình làm đề tài do thời gian còn hạn chế, khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu nên
còn nhiều thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đóng góp ý kiến.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOhttp://www.tailieu.vn/.Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch.

Internet, sách, báo.

PHỤ LỤC

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Page 14


(dành cho 100 người đi xe máy)
A. Thông tin người lập phiếu:

Họ và tên: Nguyễn Duy
Lớp: 12cđ_đ1
Tôi đang thực hiện đề tài thiết kế mạch tự động thay đổi đèn xe gắn máy. Tôi làm
phiếu khảo sát này với mục đích tìm ra những mặt hạn chế để thực hiện, chỉnh sửa
sản phẩm một cách tốt nhất.
B. Nội dung:

Câu 1: sản phẩm này có giúp ít cho mọi người không( Đánh Dấu X Vảo Ô
Trống).
 có ít.
 khá quan trọng.
 ít quan trọng.
 không quan trọng .
Câu 2: giá thành sản phẩm như thế nào( Đánh Dấu X Vảo Ô Trống).
 hợp lí.
 khá hợp lí.
 chưa hợp lí.
 không hợp lí.
Câu 3: thiết bị này có thuận tiện ko( Đánh Dấu X Vảo Ô Trống).
 có.
 không.
Câu 4: khi sản phẩm bán ra thị trường mọi người có đồng ý sử dụng sản phẩm
không( Đánh Dấu X Vảo Ô Trống).
 hoàn toàn đồng ý.
 đồng ý.
 phân vân.
 không đồng ý.

Page 15


Câu 5: các bạn thấy sản phẩm này như thế nào.có quan trọng không? (Xin vui
lòng điền vào bên dưới):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Lời cảm ơn: chân thành cám ơn mọi người đã tham gia đóng góp ý kiến về sản phẩm
của tôi. Tôi sẽ hoàn thành tốt sản phẩm của mình để phục vụ cho nhu cầu của mọi
người.

Page 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×