Tải bản đầy đủ

BÀI THI lý THUYẾT lớp HDV YOGA KHÓA 10 thao

HỘI VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
HỘI THỂ DỤC DƯỠNG SINH

BÀI THI LÝ THUYẾT
LỚP HƯỚNG DẪN VIÊN LỚP YOGA
KHÓA 10 - 2016

Đề tài:
BIÊN SOẠN MỘT BÀI DẠY YOGA TRÊN LỚP
THỜI GIAN 60 PHÚT

Học viên : Trần Thu Thảo
Nhóm

:7

STT

: 159I.

TƯ THẾ NGỒI HOA SEN

II.

TƯ THẾ NGỒI HOA SEN NGHIÊNG MÌNH


III.

TƯ THẾ NGỒI HOA SEN GẬP NGƯỜI VẾ TRƯỚC

IV.

TƯ THẾ RẮN HỔ MANG


V.

TƯ THẾ CHÓ ÚP MẶT

VI.

TƯ THẾ TẤM VÁN

VII.

TƯ THẾ CON LẠC ĐÀ


VIII.

TƯ THẾ CÁNH CUNG

IX.

TƯ THẾ CÁI BÀO NGHIÊNGX.

TƯ THẾ CÁI KẸP

XI.

TƯ THẾ CHIM ĐẠI BÀNG


XII.

TƯ THẾ ĐAN TAY GẬP NGƯỜI HAI BÊN

XIII.

TƯ THẾ BÁNH XE


XIV.

TƯ THẾ CON QUẠ

XV.

TƯ THẾ CÁI CÀY


XVI.

TƯ THẾ CÂY NẾN

XVII.

TƯ THẾ CON CÁ


XVIII.

TƯ THẾ CON CÀO CÀO


XVX. TƯ THẾ XÁC CHẾT


YOGA ĐÔI

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×