Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐIỆN MÁY CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM TẠI SỐ 79B ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT , QUẬN TÂN BÌNH

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn để tài…………………………………………………………….Trang 2
2.Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………Trang 3
3.Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………….Trang 3
4.Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………Trang 3
5.Kế hoạch nghiên cứu..………………………………………………………Trang 4
6.Sơ đồ tiêu chí khảo sát………………………………………………………Trang 5

PHẦN II : NỘI DUNG
Chương 1.Khảo sát thực trạng
1.1 Kết quả khảo sát …………………………………………………………Trang 6
1.2 Kế hoạch phỏng vấn..……………………………………………...........Trang 10
1.3 Phiếu phỏng vấn……………………………...…………………………Trang 12

Chương 2.Mô tả hệ thống
2.1 Hệ thống lưu trữ……………….………………………………………..Trang 17
2.2 Hệ thống hoạt động nghiệp vụ…….....………………..………...……..Trang 18

Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
3.1 Mô hình phân rã chức năng hệ thống BFD………...…..…………….Trang 19

3.2 Mô hình thực thể-kết hợp ERD……………..……………………...…Trang 20
3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD……………………..……………………...Trang 21

Chương 4 Nghiên cứu các ứng dụng
Phần mềm moodle…………………………………………………………Trang 22

PHẦN III : KẾT LUẬN
Phụ Lục
Phiếu khảo sát khách hàng……………………………………………….Trang 34
Tài liệu tham khảo………………………………………………………..Trang 36

1


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, khi cuộc sống của mỗi người dân từng bước được nâng cao thì nhu
cầu về giải trí ,mua sắm cũng ngày càng được chú trọng hơn . Nắm bắt được xu
thế đó , các doanh nghiệp cũng quan tâm ưu tiên phát triển các khu thương mại
mua sắm. Do đó, siêu thị là một hình thức mua sắm có hiệu quả,an toàn, uy tín,
chất lượng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mọi người, mọi tầng lớp. Và
hiện nay , hệ thống các siêu thị ở Việt Nam nhìn chung khá phát triển và phong
phú , trong báo cáo Chỉ Số Phát Triển Bán Lẻ toàn cầu năm 2008 , A.T.Kearney đã
từng xếp hạng Việt Nam đứng thứ 1 về mức độ hấp dẫn đầu tư bán lẻ trong ba
mươi thị trường bán lẻ . Nổi bật trong số đó là hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn
Kim. Với triết lý “tất cả cho khách hàng ,khách hàng cho tất cả” mang ý nghĩa hãy
cho tất cả những điều mà khách hàng mong muốn,khách hàng sẽ cho nhiều hơn
chúng ta mong đợi của siêu thị điện máy Nguyễn Kim , thương hiệu số 1 trong
ngành bán lè điện tử tiêu dùng , đạt 98 % các chỉ số hài lòng của khách hàng với
chất lượng sản phẩm và dịch vụ ưu việt .
Nguyễn Kim luôn tiên phong mang lại lợi ích và nâng cao hiệu quả trong việc
đáp ứng các nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng , để làm được việc này thì yêu
cầu vi tính hóa các quy trình nghiệp vụ trong siêu thị là điều tất yếu cũng như phải
nhờ đến các ứng dụng của công nghệ thông tin , nhằm mục đích làm đơn giản hóa
các nghiệp vụ , giúp cho việc phục vụ khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu
quả .
Từ điểm yếu của sinh viên ngành công nghệ thông tin về khả năng giao tiếp và
kỹ năng làm việc nhóm vẫn là một thứ tất yếu cho công việc sau này khi ra
trường .Với đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho nhóm 5 gắn kết và hỗ trợ tốt với
nhau trong việc nâng cao hiệu quả học tập và làm việc nhóm trên môi trường

internet và thực tế hơn . Do đó nhóm 5 chọn đề tài nghiên cứu là “PHÂN TÍCH
VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐIỆN MÁY
CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM TẠI SỐ 79B ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT ,
QUẬN TÂN BÌNH”.

2


2. Mục tiêu nghiên cứu:
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng điện máy của siêu thị
NGUYỄN KIM tại đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình

3. Đối tượng nghiên cứu
Quá trình quản lý bán hàng, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, quản lý nhập,
xuất hàng hoá

4. Phương pháp nghiên cứu
+Nghiên cứu các tài liệu thủ tục
+Quan sát tại chỗ
+Điều tra , khảo sát thực trạng bằng phiếu hỏi
+Phỏng vấn
+Dùng phần mềm xử lý dữ liệu (excel) để tính toán ,phân tích

3


5. Kế hoạch nghiên cứu
STT
1

Nội dung nghiên cứu
Tìm hiểu về luật sở hữu trí
tuệ

Người thực hiện
Cả nhóm

Thời gian
13/9/201420/9/2014

Dự kiến sản phẩm
Tránh vi phạm
quyền sở hữu trí tuệ

2

Tìm tài liệu về đề tài

Chềng Gia Kiệt

21/9/201427/9/2014

Thu thập thông tin

3

Chọn đề tài nghiên cứu

Cả nhóm

Đề tài nghiên cứu

4

Khảo sát thực trạng

Lê Toàn Cẩm

5

Lập bảng câu hỏi
Xử lý số liệu
Tiến hành phỏng vấn

6

iMindMap
Moodle
E-Survey
PowerDesigner

Võ Thanh Bá
Nguyễn Văn Lâm
Chềng Gia Kiệt
Lê Toàn Cẩm
Nguyễn Văn Lâm
Chềng Gia Kiệt
Lê Toàn Cẩm
Võ Thanh Bá

28/9/20144/10/2014
5/10/201411/10/2014
12/10/201425/10/2014
26/10/20141/11/2014

7

Mô tả hệ thống

8

Phân tích và thiết kế hệ
thống thông tin
Soạn bài, lập báo cáo chi
tiết
Chỉnh sửa, nộp bài

Phân tích cơ sở dữ
liệu, Thiết lập các ý
chính và tham khảo,
góp ý của người
khác.
Hiểu rõ về cách
thức vận hành
Phân tích và thiết kế
hệ thống
Đề cương

9
10

Nguyễn Văn Lâm
Lê Toàn Cẩm
Võ Thanh Bá
Chềng Gia Kiệt
Lê Toàn Cẩm
Chềng Gia Kiệt
Võ Thanh Bá
Nguyễn Văn Lâm

2/11/201415/11/2014
16/11/201429/11/2014
30/11/201413/12/2014
14/12/201420/12/2014

Nắm tình hình, đi
sát vấn đề
Phiếu khảo sát

Hoàn thành đề
cương

4


Sơ đồ phân công kế hoạch

6. Sơ đồ tiêu chí khảo sát

PHẦN II: NỘI DUNG
5


CHƯƠNG 1: Khảo sát thực trạng
1.1. Kết quả khảo sát
Sau khi phát ra 110 phiếu và thu về được 90 phiếu, trong đó có 5 phiếu không hợp lệ, còn
lại 85 phiếu hợp lệ thì kết quả nhóm thu được
+Về tiêu chí thứ I: Đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Dựa vào kết quả khảo sát có :


42% Chọn độ bền sản phẩm27% Chọn giá cả hợp lý

• 21% Chọn mẫu mã đẹp, đa dạng
• 10% Chọn ý kiến khác

+Về tiêu chí thứ 2: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
6


Kết quả khảo sát nhận được :
• Có 49% chọn các dịch vụ khuyến mãi.
• Có 30% chọn chương trình giảm giá.
• Có 17% chọn tặng quà cho khách hàng lâu năm.
• Có 4% chọn chương trình rút thăm trúng thưởng.

+Về tiêu chí thứ 3: Phương thức thanh toán đa dạng
Kết quả khảo sát nhận được :
• Có 60% chọn thanh toán bằng tiền mặt
• Có 25% chọn thanh toán bằng thẻ ATM
• Có 15% chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng

7


+Theo tiêu chí thứ 4: Phương thức mua hàng đa dạng
Kết quả khảo sát nhận được :
• Có 69% chọn mua hàng trực tiếp tại siêu thị
• Có 26% chọn mua hàng qua Internet
• Có 5% chọn cả 2 phương thức trên

+Theo tiêu chí thứ 5: Giải quyết các vấn đề khó khăn
8


Kết quả khảo sát nhận được :
• Có 52% chọn quá trình mua, thanh toán phức tạp tốn nhiều thời gian
• Có 30% chọn không có nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng mới
• Có 10% chọn mẫu mã không đa dạng
• Có 8% chọn khó tìm mua sản phẩm

9


1.3. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn
1.3.1: Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống

1.3.2: Các bảng phỏng vấn chi tiết
1.3.2.1: Kế hoạch phỏng vấn lần 1 quản lý bán hàng

10


Phiếu phỏng vấn lần 1 quản lý bán hàng

11


1.3.2.2: Kế hoạch phỏng vấn lần 2 quản lý Nhân sự

Phiếu phỏng vấn lần 2 quản lý Nhân sự
12


1.3.2.3: Kế hoạch phỏng vấn lần 3 Quản lý nhập hàng

13


Phiếu phỏng vấn lần 3 quản lý Nhập hàng

14


1.3.2.4: Kế hoạch phỏng vấn lần 4 Quản lý xuất hang

Phiếu phỏng vấn lần 4 quản lý xuất hàng
Phiếu phỏng vấn
15


Dự án: Quản lý siêu thị Nguyễn Kim
Người được hỏi: : Nguyễn Văn Toàn

Tiểu dự án: Quản lý xuất hàng.

1. Xin anh hãy cho tôi biết về quy

Trả Lời 1: Đầu tiên chúng tôi sẽ ghi nhận yêu

Người hỏi: Lê Toàn Cẩm
Ngày: 13/10/2014

trình bán hàng và quy trình xuất

cầu của khách hàng muốn đặt mua loại hàng nào,

hàng từ kho của siêu thị ?

sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho có đủ
số lượng để xuất hàng từ kho lên quầy không?
Nếu đủ nhân viên sẽ tiến hành lập phiếu
xuất.Phiếu xuất sau khi được lập sẽ được lữu trữ
tự động.Và số lượng hàng trong kho và quầy sẽ
được cập nhật tự động.

2. Siêu thị của anh quản lý hàng tồn

Trả Lời 2: Theo tuần theo tháng hay theo quý

kho như thế nào?

chúng tôi đều kiểm tra các sản phẩm trong kho
xem lượng hàng tồn để tìm cách quản lý .

3. Siêu thị của anh xuất hàng bao

Trả Lời 3:Trung bình mỗi ngày siêu thị chúng tôi

nhiêu lần 1 ngày

xuất hàng từ 5-7 lần/ngày

4.Xin anh hãy cho tôi biết về quy trình
thanh toán và lập hóa đơn?

Trả Lời 4: Khi khác đến mua hàng và có yêu cầu
thanh toán,nhân viên thu ngân sẽ tiếp nhận yều
cầu thanh toán.Nhân viên phải kiểm tra xem hàng
có mã vạch không,nếu có mã vạch nhân viên sẽ
tính tiền và lập hóa đơn cho khách .Nếu hàng
không có mã vạch thì nhân viên sẽ yêu cầu nhân
viên chịu trách nhiệm quản lý quầy hàng này để
kiểm tra lại mã vạch.

5.Hóa đơn xuất hàng siêu thị cần
những thông tin gì?

Trả Lời 5: Thông tin khách hàng,mã hàng,tên
sản phẩm,số lượng, đơn giá,đơn vị tính.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN
16


2.1: Hệ thống lưu trữ :
Qua khảo sát thực tế tại siêu thị Nguyễn Kim quận Tân Bình chúng tôi đã thu
thập được một số thông tin như sau:

+ Các mặt hàng của siêu thị được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp , một
nhà cung cấp chứa các thông tin : mã nhà cung cấp ,tên nhà cung cấp,địa
chỉ và những người đại diện cần liên hệ . Thông tin những người đại diện
gồm : mã người đại diện,tên người đại diện,địa chỉ ,số điện thoại.
+Để quản lý quá trình nhập sản phẩm cho siêu thị cần lập phiếu nhập ,
phiếu nhập bao gồm các thông tin : số phiếu nhập,ngày nhập.
+Mỗi mặt hàng đều có 1 mã vạch riêng để phân biệt , thông tin lưu trữ đối
với mặt hàng gồm : mã hàng , tên hàng ,đvt.Mỗi nhà cung cấp có thể
cung cấp nhiều mặt hàng giá bán và số lượng sẽ khác nhau trong từng lần
đặt hàng.Khi cần mua hàng siêu thị sẽ đặt một đơn đặt hàng gửi cho nhà
cung cấp , mỗi đơn đặt hàng cần lưu lại : số đơn hàng , ngày đặt
hàng,ngày lập hóa đơn,trị giá đơn hàng .Môi đơn hàng có nhiều mặt
hàng trên đơn hàng sẽ ghi rõ những mặt hàng nào số lượng và đơn giá
bao nhiêu .
+Các sản phẩm được chứa trong kho,thông tin về kho gồm : mã kho ,tên
kho.
+Khi khách hàng đến mua hàng ,siêu thị sẽ lập hóa đơn bán hàng ,thông
tin hóa đơn gồm : số hóa đơn,ngày lập,họ tên khách hàng ,địa chỉ ,số
lượng mua , đơn giá.
+Khi khách hàng mua hàng sẽ ghi nhận lại thông tin :mã khách hàng ,tên
khách hàng ,địa chỉ.
+Hệ thống lập ra một số thông tin về nhân viên : mã nhân viên , họ tên
nhân viên ,quê quán , ngày sinh , thời gian làm việc của nhân viên để quản
lý .

+Khi thiết lập hóa đơn cho khách hàng siêu thị sẽ thiết lập một phiếu
thu,thông tin phiếu thu gồm số phiếu thu,ngày thu,số tiền thu..Mỗi hóa đơn
có thể thu nhiều lần.
2.2 Hệ thống hoạt động nghiệp vụ
1. Bán hàng : : Khi đến với siêu thị Nguyễn Kim , khách hàng sẽ được các nhân
viên tiếp đón và phục vụ tận tình tại cửa .Ở mỗi quầy trưng bày thì có một nhân
17


viên đứng túc trực để giới thiệu các tính năng của sản phẩm cho khách hàng biết,
nếu khách hàng muốn mua một sản phẩm bất kì, thì nhân viên bán hàng sẽ liên hệ
với bộ phận kho, để bộ kho kiểm tra mặt hàng khách muốn mua còn hay hết để
báo cho nhân viên bán hàng biết để thông báo lại cho khách hàng, nếu hàng còn
thì bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra sản phẩm lần cuối ,sau đó thông báo cho bộ phân xuất
kho để lập phiếu xuất kho cho mặt hàng đó, thông tin của sản phẩm sẽ được
chuyển tới bàn lập hóa đơn cho khách đê làm công việc lấy thông tin của khách
hàng đễ giao hàng cho khách đúng địa chỉ (nếu khách hàng có yêu cầu giao hàng )
trong khi đó thì nhân viên lập hóa đơn cũng sẽ làm công việc nhận tiền từ khách
hàng .
2.Nhân sự: Vào đầu tháng quản lý sẽ đưa cho nhân viên bảng đăng ký thời gian
làm việc, nhân viên có thể đăng ký chọn ca làm việc, quản lý sẽ dựa trên bảng
đăng ký của nhân viên đó mà phân công công việc. Cuối tháng quản lý sẽ dựa trên
bảng đăng ký này và thời gian nghỉ để tính lương cho nhân viên.
3.Nhập hàng: Khi nhà cung cấp giao hàng,nhân viên nhập hàng sẽ tiếp nhận
hàng hóa,đồng thời kiểm tra xem thông tin về nhà cung cấp và những hàng hóa được
nhập có sẵn trong danh mục chưa .Khi kiểm tra xong,nhân viên nhập hàng sẽ tiến
hành lập phiếu nhập hàng,in và lưu trữ phiếu.Khi phiếu nhập được lập xong,số lượng
hàng hóa mới sẽ tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
4.Xuất hàng: Khi có yêu cầu xuất hàng từ kho lên quầy,nhân viên xuất hàng sẽ
tiến hành kiểm tra xem lượng hàng trong kho có đáp ứng được được yêu cầu xuất
không.Nếu đáp ứng được yêu cầu nhân viên sẽ tiến hành lập phiếu xuất
hàng,ngược lại nhân viên xuất hàng sẽ thông cho người quản lý có trách nhiệm đặt
hàng để đặt hàng với nhà cung cấp.Phiếu xuất sau khi được lập sẽ tự động lưu
trữ.Số lượng hàng trong kho và quầy được tự động cập nhật.
5. Kiểm kê hàng hóa: Cuối ngày nhân viên kiểm kê sẽ tiến hành lập phiếu kiểm
kê cho tất cả mặt hàng cần kiểm kê.Đồng thời đối chiếu với phiếu nhập, phiếu
xuất, hóa đơn bán ra xem số lượng lưu thông hàng hóa như thế nào.
6. Lập các báo cáo thống kê : Cuối mỗi ngày hay mỗi kỳ hoạt động , nhân viên
tin học sẽ phụ trách lập báo cáo các thông tin về hóa đơn bán hàng , phiếu nhập , phiếu
xuất .

Chương 3: phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
18


3.1: Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD):

3.2 Mô hình thực thể-Kết hợp(ERD)
19


3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD
20


Cấp 0

Cấp 1
Chương 4 Nghiên cứu các ứng dụng
TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM MOODLE
21


I.Tổng Quan về Moodle :
Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS hoặc người ta còn gọi là
Course Management System hoặc VLE - Virtual Learning Environment) mã nguồn mở (do đó miễn phí
và có thể chỉnh sửa được mã nguồn), cho phép tạo các khóa học trên mạng Internet hay các website học
tập trực tuyến. Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) được sáng
lập năm 1999 bởi Martin Dougiamas, người tiếp tục điều hành và phát triển chính của dự án. Moodle nổi
bật là thiết kế hướng tới giáo dục, dành cho những người làm trong lĩnh vực giáo dục. Do thiết kế dựa
trên module nên Moodle cho phép bạn chỉnh sửa giao diện bằng cách dùng các theme có trước hoặc tạo
thêm một theme mới cho riêng mình. Moodle phù hợp với nhiều cấp học và hình thức đào tạo: phổ thông,
đại học/cao đẳng, không chính quy, trong các tổ chức/công ty.
Moodle là một nền tảng cho học trực tuyến có mã nguồn mở. Moodle rất đáng tin cậy, có trên 10 000 site
trên (thống kê tại moodle.org) thế giới đã dùng Moodle tại 160 quốc gia và đã được dịch ra 75 ngôn ngữ
khác nhau. Moodle phát triển dựa trên Bạn có thể dùng Moodle với các database mã nguồn mở như
MySQL hoặc PostgreSQL.
II. Các tính năng và đối tượng của Moodle :
1.Tính năng của moodle :
+ Quản lý hệ thống
•Hệ thống được quản lý bởi một người quản trị tối cao (Admin), được xác định trong quá trình cài đặt.
•Thiết kế một giao diện (theme) để đưa vào hệ thống, cho phép người quản trị tuỳ chọn thay đổi giao diện
của hệ thống cho phù hợp với mục đích.
•Đưa thêm các mô-đun vào cấu trúc của hệ thống, tăng chức năng cho hệ thống.
•Đưa thêm các gói ngôn ngữ vào hệ thống, cho phép hiển thị đa ngôn ngữ.
•Mã nguồn được viết bằng PHP dễ hiểu, có thể thay đổi và phân phối theo bản quyền GPL.
+ Quản lý người dùng
•Chức năng tạo tài khoản đăng nhập (Account): Mỗi người chỉ cần tạo một tài khoản - mỗi tài khoản có
thể truy cập vào các khóa học khác nhau trong hệ thống.
•Khả năng gởi mail tự động: Người dùng có thể tạo tài khoản đăng nhập cho mình, một mail sẽ được gửi
tới hộp thư để xác nhận. Người dùng sẽ nhận được mail khi có thông báo hoặc các thay đổi quan trọng
trên hệ thống cũng như trong khóa học mà họ có tham gia.
•Các quyền cho các kiểu người dùng có thể qui định dễ dàng tùy vào yêu cầu và mục đích của hệ thống.
Admin có thể tạo ra các kiểu người dùng với các vai trò tùy vào chức năng của kiểu người dùng đó (quản
trị, người tạo khóa học, GV, học viên,…)
•Admin có thể tạo ra các khóa học, gán quyền cho các kiểu người dùng và phân quyền cho các người
dùng.Các người dùng được có một hồ sơ trực tuyến (profile) bao gồm ảnh, thông tin của người dùng, các
thông tin về bài viết, các khóa học tham gia trong hệ thống,…được lưu trong hồ sơ và có thể thiết lập cho
phép người khác xem hay không.
+Quản lý khóa học
•Có nhiều định dạng khóa học như theo tuần, theo chủ đề hoặc một cuộc thảo luận tập trung vào việc thảo
luận các vấn đề liên quan. GV lựa chọn các định dạng tùy theo mục đích
•Tập hợp các hoạt động hỗ trợ cho khóa học rất đa dạng: Diễn đàn, bài thi, các nguồn tài nguyên, các lựa
22


chọn, các câu hỏi khảo sát, bài tập lớn, chat, các cuộc thảo luận,… Các hoạt động này dễ dàng được thêm
vào khóa học và sắp xếp tùy ý GV.
•Điểm của HS có thể xem được và tải xuống máy tính.
•Theo dõi và hiển thị đầy đủ các hoạt động của người dùng - thông báo đầy đủ các hoạt động mà một học
viên tham gia (lần truy cập cuối cùng, số lần đọc tài liệu,…)
• Những thay đổi mới của khóa học từ lần truy cập cuối của người dùng có thể được hiển thị trên trang
chủ của khóa học, điều này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về khóa học.
•Cho phép người dùng đánh giá các bài viết gửi lên diễn đàn, các bài tập,…
•Ghi lại các theo dõi người dùng một cách đầy đủ, các báo cáo có thể xem hoặc lưu lại và tải về máy.
•Chức năng tích hợp mail: Các bản sao của các bài viết trên diễn đàn, thông tin phản hồi của GV, các
tinnhắn của các thành viên,… được gửi tới hộp thư của thành viên.
2.Các đối tượng của moodle :
Có 3 đối tượng chính : Người quản lý ,học viên , giảng viên
III.Cài đặt và hướng dẫn dùng phần mềm Moodle :
Hướng dẫn cài đặt
-3.1. Giải nén gói Moodle vào thư mục cài
Sau khi tải Moodle bản 2.3 , bạn hãy giải nén vào một thư mục mà bạn sẽ cài.
3.2. Khởi chạy cài đặt Moodle
Bạn bấm vào Start Moodle.exe để khởi chạy cài đặt. Màn hình như sau hiện ra thông báo đang khởi động
các phần mềm cần thiết. Khi màn hình ẩn đi có nghĩa đã khởi chạy xong
3.3. Thực hiện các bước cài đặt qua trình duyệt
Bạn mở trình duyệt Web của bạn (Internet Exploer hoặc FireFox chạy Chrome…) và gõ địa chỉ
http://localhost để thực hiện các bước cài đặt.
a) Chọn ngôn ngữ giao diện
Trong màn hình đầu tiên hiện ra là form cho phép bạn chọn ngôn ngữ hiển thị, bạn chọn ngôn ngữ là
Tiếng Việt (Vietnamese) rồi bấm Next.
b)

Xác nhận các thư mục cài

Form này sẽ hiển thị các thư mục hệ thống, địa chỉ web ở đây mặc định theo đường dẫn cài đặt của bạn.
(không thể thay đổi)
Thư mục chứa Moodle là đường dẫn thư mục chứa Source Moodle. (không thể thay đổi)
Thư mục dữ liệu: Ở đây bạn để đường dẫn chứa thư mục moodledata. (ở mục này bạn có thể tùy chỉnh)
bạn có thể để như mặc định rồi bấm Next.
d)

Xác nhận bản quyền
23


Bạn bấm Continue để tiếp tục cài đặt
e)

Kiểm tra thông số máy chủ

Form này hiển thị các thông số máy chủ web mà bạn đang cài, bạn bấm Continue để tiếp tục cài đặt.
f)

Tiếp tục và chờ…

Quá trình cài đặt được thực hiện trong vài phút, bạn sẽ thấy các thông báo hiện ra như hình dưới. Khi kết
thúc quá trình này, bạn bấm nút Continue để tiếp tục.
g)

Thiết lập tài khoản người dùng quản trị

Trong form này bạn cần nhập các thông tin cần thiết cho tài khoản người dùng quản trị. Các mục chữ đỏ
có dấu sao (*) là bắt buộc phải nhập. Nhập xong bạn bấm nút Update profile để ghi lại.
Bạn cần chú ý: mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ số, ít nhất một ký tự chữ HOA
và một ký tự không thuộc bảng chữ cái, chữ số.

h) Thiết lập trang chủ
Bạn cần nhập các tiêu đề, mô tả cho website rồi bấm nút Lưu lại.
24


j)

Hoàn tất..

Tới đây quá trình cài đặt đã hoàn tất và bạn đã có trang học tập trực tuyến trên nền Moodle như trong
hình dưới đây.

Nếu muốn Moodle chạy tự động cùng Windows bạn chạy các file sau:
Thư_mục_cài\server\apache\apache_installservice.bat
Chạy và ngừng bằng tay: Để tạm ngừng Moodle bạn bấm vào Stop Moodle.exe trong thư mục cài,khi nào
muốn chạy bạn lại bấm Start Moodle.exe. Đây là cách chạy và ngừng bằng tay.
Chạy tự động dưới dạng service: Thư_mục_cài\server\mysql\mysql_installservice.bat
Để hủy các service này, bạn chạy các file:
Thư_mục_cài\server\apache\apache_uninstallservice.bat
Thư_mục_cài\server\mysql\mysql_uninstallservice.bat
+So sánh Moodle và các mạng xã hội khác :

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×