Tải bản đầy đủ

Thư mục đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Thư viện HCMUTE

THƯ MỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------

Thư mục

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

http://thuvien.hcmute.edu.vn
http://thuvienso.hcmute.edu.vn
https://www.facebook.com/lib.hcmute
https://www.facebook.com/hcmute.lib


LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành
Xây dựng cơ bản đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát
triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngành Xây dựng
là một trong những ngành ra đời từ rất sớm, cùng tồn tại và phát triển với
xã hội cho đến ngày nay. Ngành Xây dựng đã và đang có những bước
tiến đáng kể, đạt được những thành tựu vô cùng to lớn để phục vụ nhu
cầu ngày càng cao của con người. Đối với đất nước ta hiện nay, nhu cầu
nhà ở, văn phòng trong các dự án đô thị thuộc trung tâm các thành phố
đang được phát triển mạnh mẽ. Để có những công trình xây dựng đáp
ứng yêu cầu phát triển của xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất đòi hỏi
phải có một đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản có chất lượng.
Nhẳm góp phần vào sứ mệnh đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ
cao, Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã
biên soạn Thư mục đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật
Công trình Xây dựng. Mục đích của việc biên soạn thư mục này là mong
muốn đáp ứng một phần nào đó nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập,
giảng dạy của các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên, học viên ngành Xây
dựng trong trường nói riêng cũng như ngoài trường nói chung.
Thư mục tập hợp những đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công
nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng năm 2015, được sắp xếp theo thứ tự
chữ cái tên người thực hiện. Tất cả biểu ghi trong thư mục đều được mô
tả về hình thức nhằm giúp cho bạn đọc nắm được những thông tin cơ bản
nhất về đồ án mình cần tìm như: tên người thực hiện, tên đề tài, nơi bảo
vệ, năm bảo vệ, vị trí của tài liệu trong Thư viện thông qua ký hiệu xếp
giá (KHXG).
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song việc biên soạn thư mục chắc
chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hoàn chỉnh
hơn.
Thư viện ĐH. SPKT TP.HCM

08.38969920
thuvienspkt@hcmute.edu.vn
thuvien@hcmute.edu.vn


THƯ MỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. VÕ QUỐC AN. Thiết kế chung cư cao tầng Newtown (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Quốc An. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 288tr.;
30cm +1 cuốn phụ lục (498tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Phan Đức Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V872-A531
2. HOÀNG THẾ ANH. Chung cư Tân Phước (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Hoàng Thế Anh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 248tr.; 30cm +1
cuốn phụ lục (136tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Châu Đình Thành, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H678-A596
3. LÊ TUẤN ANH. Chung cư văn phòng (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 244tr.; 30cm +1 cuốn phụ lục
(361tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-A596
4. NGUYỄN NGỌC ANH. Chung cư Eco Residence 1 (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Ngọc Anh. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 268tr.;
30cm +1 cuốn phụ lục (576tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-A596
5. PHẠM NGUYỄN HOÀNG ANH. Chung cư Ngô Thì Nhậm (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phạm Nguyễn Hoàng
Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 236tr.; 30cm +1 cuốn phụ lục (616tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Giảng viên hướng dẫn.
3


KHXG : XDC-49 690.8314 P534-A596
6. PHẠM HOÀI ÂN. Thiết kế chung cư Tân Tạo 1 (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phạm Hoài Ân. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 344tr.; 30cm +1
cuốn phụ lục (744tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Sĩ Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P534-A531
7. TRẦN ĐÌNH ÂN. Thiết kế chung cư Bình An (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Đình Ân. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 254tr. ; 30cm +1
cuốn phụ lục (297tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-A531
8. NGUYỄN XUÂN BÁCH. Chung cư An Thịnh (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Xuân Bách. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 292tr.;
30cm +1 cuốn phụ lục (550tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-B118
9. LÊ KIM BẰNG. Chung cư Golden Age (Phần thuyết minh): Đồ án
tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Kim Bằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học
Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 248tr.; 30cm +1 cuốn
phụ lục (190tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Đức, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-B216
10. VŨ VĂN BẰNG. Chung cư Tiến Phát (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Vũ Văn Bằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 287tr.; 30cm +1 cuốn phụ lục
(435tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Anh Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V986-B216
11. TRẦN HỒ QUỐC BÌNH. Thiết kế chung cư cao cấp Thiên Long
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Hồ Quốc
Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí

4


Minh, 2015.- 212tr.; 30cm +1 cuốn phụ lục (201tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Ngô Việt Dũng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG :XDC-49 690.8314 T772-B613
12. VÕ MINH CÔNG. Cao ốc văn phòng (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Minh Công. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học
Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 205tr.; 30cm + 1cuốn phụ
lục (290tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thanh Tú, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.25 V872-C749
13. TRƯƠNG VĂN CHẨN. Thiết kế chung cư 16 tầng (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trương Văn Chẩn. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 217tr.;
30cm +1 cuốn phụ lục (439tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T871-C454
14. NGUYỄN VŨ CHÂU. Chung cư Bến Cát (Phần thuyết minh): Đồ án
tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Vũ Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 245tr.; 30cm +1 cuốn
phụ lục (687tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Phạm Đức Thiện, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-C496
15. ĐOÀN ANH CHIẾN. Chung cư Golden Age (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Đoàn Anh Chiến. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 172tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (323tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Sĩ Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 Đ631-C533
16. NGUYỄN CHÍ CHIẾN. Chung cư Tân Phước (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Chí Chiến. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 247tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (146tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hậu, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-C533

5


17. TRẦN VĂN CHIẾN. Thiết kế chung cư C4 Mỹ Đình (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Văn Chiến. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 287tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (407tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-C533
18. ĐINH CÔNG CHÍNH. Thiết kế chung cư 1B (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Đinh Công Chính. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 242tr.; 30cm +1
cuốn phụ lục (73tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Ngọc Dương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 Đ584-C539
19. ĐOÀN CÔNG CHỈNH. Thiết kế chung cư cao tầng Newtown (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Đoàn Công Chỉnh. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 346tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (381tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 Đ631-C539
20. NGUYỄN TRỌNG CHÍNH. Cao ốc văn phòng và khách sạn Nha
Trang (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn
Trọng Chính. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ
Chí Minh, 2015.- 302tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (417tr.) + 1 đĩa CD +
bản vẽ.
Trần Văn Tiếng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-C539
21. VÕ THỊ MỸ CHÍNH. Cao ốc Bình An (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Thị Mỹ Chính. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 259tr.; 30cm + 1 cuốn
phụ lục (392tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương Bình, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V872-C539
22. BÙI NHẤT QUỐC CHƯƠNG. Thiết kế cao ốc A&B (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Bùi Nhất Quốc Chương. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 302tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Bùi Phạm Đức Tường, Giảng viên hướng dẫn.
6


KHXG : XDC-49 690.8314 B932- T871
23. NGUYỄN VĂN CƯỜNG. Thiết kế chung cư cao tầng Newtown
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Văn
Cường. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 240tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (740tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Nguyễn Văn Khoa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-C973
24. TRẦN THÁI CƯỜNG. Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường II (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Thái Cường. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 188tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (401tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Hà Duy Khánh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 , T772-C973
25. BÙI TẤN DANH. Chung cư Bình An (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Bùi Tấn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 278tr.; 30cm + 2 cuốn phụ
lục (1077tr.)+ 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Đức, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 B932-D182
26. NGUYỄN NHƯ DANH. Thiết kế chung cư An Dương Vương (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Như Danh. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 226tr.; 30cm +1 cuốn phụ lục (370tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phú Cường, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-D182
27. PHAN VĂN DẬU. Thiết kế chung cư Tân Tạo 1 (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phan Văn Dậu. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 206tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (418tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thế Trường Phong, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P535-D235
28. HUỲNH PHƯƠNG DOANH. Chung cư Happy Valley (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Phương Doanh. - Tp.

7


Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.221tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (567tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Tổng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-D631
29. LÊ HUỲNH TUẤN DUY. Thiết kế chung cư Tân Tạo (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Huỳnh Tuấn Duy. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015 .268tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (615tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lương Văn Hải, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-D988
30. NGUYỄN QUỐC DUY. Thiết kế chung cư Tiến Phát (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Quốc Duy. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 293tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (111tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Trọng Nghĩa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-D988
31. PHAN ANH DŨNG. Thiết kế chung cư An Dương Vương (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phan Anh Dũng. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.194tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (450tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hiếu, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P535-D916
32. TRẦN TẤN DŨNG. Thiết kế chung cư Quang Trung (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Tấn Dũng. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 251tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (741tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Tâm, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 , T772-D916
33. NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Thiết kế chung cư Lê Hồng Phong (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Văn Dương. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 212tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (475tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Trần Văn Tiếng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-D928

8


34. VÕ ĐÔNG DƯƠNG. Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường II (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Đông Dương. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 204 tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (561tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Đình Quốc, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V872-D928
35. NGUYỄN HUY ĐẠT. Chung cư Bến Cát - Bình Dương (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Huy Đạt. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 184tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (313tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Trần Văn Tiếng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-D928
36. TRẦN VĂN ĐỊNH. Chung cư Bình Thịnh (Phần thuyết minh): Đồ án
tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Văn Định. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 205tr.; 30cm + 1 cuốn
phụ lục (523tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thế Trường Phong, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG :XDC-49 690.8314 T772-T584
37. BÙI MINH ĐỨC. Thiết kế chung cư An Dương Vương (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Bùi Minh Đức. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 186tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (246tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Đình Hiển, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 B932-D822
38. TÔ VĂN ĐƯƠNG. Thiết kế chung cư Adam Tony Hill (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Tô Văn Đương. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 437tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (164tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Sỹ Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T627-D928
39. LĂNG VĂN HÀ. Chung cư cao tầng An Phú (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lăng Văn Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 347tr.; 30cm + 1 cuốn
phụ lục (297tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Hữu Thành, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L269-H111
9


40. PHẠM VĂN HÀ. Thiết kế chung cư cao tầng Newtown (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phạm Văn Hà. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 235tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (587tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Đỗ Đại Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P534-H111
41. HUỲNH TỪ HẢI. Thiết kế chung cư 16 tầng (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Từ Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 234tr.; 30cm + 1 cuốn
phụ lục (248tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thanh Tú, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-H149
42. LÊ MINH HẢI. Cao ốc văn phòng Gia Hữu (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Minh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 253 tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (312tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Quốc Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-H149
43. NGUYỄN BẢO DUY HẢI. Thiết kế chung cư cao tầng (2/2A Lý
Thường Kiệt) - Phần thuyết minh: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/
Nguyễn Bảo Duy Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 219tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (296tr.) + 1
đĩa CD + bản vẽ.
Đỗ Đại Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573- H149
44. VÕ THỊ HẠNH. Thiết kế chung cư Quang Trung (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Thị Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 222tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (859tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V872-H239
45. TRẦN MINH HẢO. Thiết kế trung tâm thương mại Calista (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Minh Hảo. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.186tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (114tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Hữu Thành, Giảng viên hướng dẫn.
10


KHXG : XDC-49 690.25 T772-H252
46. HUỲNH TRUNG HẬU. Thiết kế chung cư cao tầng An Phú (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Trung Hậu. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 260tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (638tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Tổng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-H368
47. NGUYỄN VĂN HIỂN. Thiết kế trung tâm thương mại An Bình
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Văn
Hiển. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 209tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (821tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.52 N573-H633
48. TRẦN ÍCH HIỆP. Chung cư Sunrise (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Ích Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 187tr.; 30cm + 1 cuốn phụ
lục (425tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Châu Đình Thành, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-H633
49. LÊ NGỌC HIỆU. Chung cư An Phúc (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Ngọc Hiệu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học
Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 249tr.; 30cm + 1 cuốn
phụ lục (321tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-H633
50. NGUYỄN MINH HIẾU. Chung cư cao cấp An Phú (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Minh Hiếu. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 207tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (589tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Trần Tuấn Kiệt, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-H633
51. TRẦN VĂN HIẾU. Chung cư An Dương Vương (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Văn Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh:
11


Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 256 tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (150tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Ngọc Dương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-H633
52. TRỊNH MINH HOÀI. Cao ốc văn phòng Đông Dương, Nguyễn Thị
Minh Khai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trịnh Minh Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 208tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (876tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Đình Hiển, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.52 T833-H678
53. HUỲNH TẤN HOÀNG. Thiết kế chung cư Golden Age (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Tấn Hoàng. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 262tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (1001tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hiếu, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-H678
54. NGUYỄN QUỐC HOÀNG. Chung Cư Golden Age (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Quốc Hoàng. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.280tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (472tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Tâm, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-H678
55. DƯƠNG TRÍ HUẤN. Chung cư Tân Tạo I (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Dương Trí Huấn. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 344tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Anh Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 D928-H874
56. BÙI PHI HÙNG. Thiết kế chung cư Quang Trung (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Bùi Phi Hùng. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 255tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (457tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Ngô Việt Dũng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 B932-H936
12


57. CAO VĂN HÙNG. Thiết kế trung tâm thương mại An Bình (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Cao Văn Hùng. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.294tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (802tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Đình Hiển, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.52 C235-H936
58. NGUYỄN VĂN HÙNG. Thiết kế chung cư Tân Tạo (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Văn Hùng. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 285tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (740tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Phạm Đức Thiện, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-H936
59. TRẦN THẾ HÙNG. Thiết kế chung cư cao tầng Lý Thường Kiệt
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Thế Hùng.
- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 300 tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (479tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hiếu, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-H936
60. HUỲNH TRỌNG HUY. Thiết kế chung cư Happy land (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Trọng Huy. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 346tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (552tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Tâm, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-H987
61. NGUYỄN THANH HUY. Thiết kế chung cư Tân Tạo I (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Thanh Huy. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.239tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (307tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Văn Cảnh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-H987
62. NGUYỄN QUỲNH HƯNG. Thiết kế chung cư Bình An (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Quỳnh Hưng. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015 .226tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (349tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hậu, Giảng viên hướng dẫn.
13


KHXG : XDC-49 690.8314 N573-H936
63. HUỲNH KHẮC KA. Thiết kế chung cư Phú Thịnh (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Khắc Ka. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 241tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (585tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Ngọc Dương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-K11
64. DƯƠNG ĐỖ TRUNG KIÊN. Thiết kế chung cư cao tầng Lý Thường
Kiệt (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Dương Đỗ
Trung Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ
Chí Minh, 2015.- 280tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (276tr.) + 1 đĩa CD +
bản vẽ.
Nguyễn Quốc Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 D928-K47
65. HUỲNH KHA. Thiết kế chung cư C4 Mỹ Đình (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Kha. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 399tr.; 30cm + 1 cuốn
phụ lục (458tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương Bình, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-K45
66. NGUYỄN QUỐC KHA. Thiết kế chung cư Bình An (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Quốc Kha. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 271tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (485tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-K45
67. NGUYỄN TIẾN KHẢI. Thiết kế chung cư An Thịnh (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Tiến Khải. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 263tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (144tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phú Cường, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-K45
68. TRƯƠNG TẤN KHẢI. Cao ốc Minh Thành (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trương Tấn Khải. - Tp. Hồ Chí Minh:

14


Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 209tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (810tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Đình Quốc, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T871-K45
69. NGUYỄN NINH KHANH. Cao ốc thương mại văn phòng (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Ninh Khanh.
- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 251tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (385tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Bùi Phạm Đức Tường, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.52 N573-K45
70. TRẦN XUÂN KHÁNH. Chung cư Bình An (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Xuân Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 205 tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (273tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thanh Tú, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 , T772-K45
71. BÙI ĐỨC KHIÊM. Chung cư cao cấp Công Nghệ Cao (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Bùi Đức Khiêm. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 289tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (255tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Trọng Nghĩa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 B932-K45
72. TRẦN BẢO KHIẾT. Thiết kế chung cư Quang Trung (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Bảo Khiết. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 193 tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Khoa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-K45
73. NGÔ ĐĂNG KHOA. Thiết kế chung cư Ngọc Đông Dương (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Ngô Đăng Khoa. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.240tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (199tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Hà Duy Khánh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N569-K45

15


74. ĐINH XUÂN LÂM. Thiết kế chung cư cao tầng Thiên Long (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Đinh Xuân Lâm. - Tp.
Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.288tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (176tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Đỗ Đại Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 Đ584-L213
75. LÊ VĂN LÂM. Thiết kế chung cư Bến Cát (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Văn Lâm. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 236tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (701tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Đức, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG :XDC-49 690.8314 L433-L213
76. LÊ BẢO LINH. Văn phòng cao ốc Đông Dương (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Bảo Linh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 211tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (579tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Văn Cảnh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.52 L433-L755
77. NGUYỄN THẾ LINH. Thiết kế cao ốc Impact (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Thế Linh. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 322tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (399tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Sỹ Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-L755
78. NGUYỄN VĂN LINH. Thiết kế chung cư Linh Trung (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Văn Linh. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 267tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (562tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phú Cường, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-L755
79. TRƯƠNG VĂN LINH. Chung cư An Dương Vương (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trương Văn Linh. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 205tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (422tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Trần Văn Tiếng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T871-L755
16


80. NGUYỄN HOÀNG LONG. Chung cư cao tầng Lý Thường Kiệt
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Hoàng
Long. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 252tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (115tr.) +1 đĩa CD + bản
vẽ.
Nguyễn Hữu Thành, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-L848
81. KIM KÝ LỢI. Chung cư An Dương Vương (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Kim Ký Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 219 tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (498tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương Bình, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 K49-L834
82. TRẦN VĂN LƯỢNG. Chung cư Phú Cường (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Văn Lượng. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 270tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (501tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thế Trường Phong, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-L964
83. CAO VĂN MINH. Thiết kế chung cư Bình An (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Cao Văn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 204tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (181tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thế Trường Phong, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 C235-M664
84. TRẦN ĐỨC MINH. Cao ốc Văn phòng Đông Dương (Phần thuyết
minh: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Đức Minh. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 236tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (803tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Tổng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-M664
85. NGUYỄN HOÀNG NAM. Trụ sở văn phòng báo thanh niên (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Hoàng Nam.
- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,

17


2015. - 235tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (297tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Khoa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.25 N573-N174
86. TRẦN VĂN NGẨM. Thiết kế chung cư 18 tầng (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Văn Ngẩm. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 243tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (596tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Đình Hiển, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-N576
87. BÙI TRỌNG NHÂN. Chung cư Tân Phước (Phần thuyết minh): Đồ
án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Bùi Trọng Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 278tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (570tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hiếu, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 B932-N576
88. VÕ THIỆN NHÂN. Thiết kế chung cư Xuân La (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Thiện Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 264tr.; 30cm + 1
cuốn phụ lục (663tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Phan Đức Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V872-N576
89. LƯƠNG CÔNG NHẬT. Chung cư Quang Trung (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lương Công Nhật. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 230tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (140tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phú Cường, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L964-N576
90. NGUYỄN HOÀNG NHẬT. Thiết kế chung cư cao tầng Lý Thường
Kiệt (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn
Hoàng Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ
Chí Minh, 2015.- 213tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (62tr.) + 1 đĩa CD +
bản vẽ.
Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-N576

18


91. NGUYỄN TẤN NHI. Thiết kế chung cư cao cấp Thiên Long (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Tấn Nhi. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 285tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (474tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lương Văn Hải, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-N576
92. NGUYỄN VĂN PHI. Cao ốc văn phòng 25 Bis Nguyễn Thị Minh
Khai (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn
Văn Phi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 202tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (212tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Lê Trọng Nghĩa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.52 N573-P543
93. LÊ HỒNG PHONG. Thiết kế cao ốc Tân Thịnh Lợi (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Hồng Phong. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 244tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (453tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Quốc Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-P574
94. NGUYỄN THANH PHONG. Thiết kế chung cư An Phong (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Thanh Phong.
- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 231tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (126tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-P574
95. PHAN THANH PHONG. Thiết kế chung cư Thành Nghĩa (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phan Thanh Phong. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 245tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (340tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Văn Cảnh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P535-P574
96. NGUYỄN ĐINH PHÚ. Thiết kế chung cư Xuân La (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Đinh Phú. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 278tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (139tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Hữu Thành, Giảng viên hướng dẫn.
19


KHXG : XDC-49 690.8314 N573-P577
97. ĐẶNG LÊ QUAN. Thiết kế chung cư Tân Tạo I (Phần thuyết minh):
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Đặng Lê Quan. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 219tr.; 30cm +1
cuốn phụ lục (334tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Phan Đức Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 Đ182-Q121
98. ĐẶNG ĐÌNH QUANG. Thiết kế chung cư An Dương Vương (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Đặng Đình Quang. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 222tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (699tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 Đ82-Q124
99. TRẦN QUANG QUỐC. Thiết kế chung cư An Dương Vương (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Quang Quốc. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 221tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (701tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-Q163
100.
NGUYỄN VŨ QUÝ. Chung cư cao tầng Newtown Apartment
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Vũ
Quý. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 304tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (571tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Trần Tuấn Kiệt, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-Q166
101.
NGUYỄN VŨ QUÝ. Thiết kế chung cư Nam Long (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Vũ Quý. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 225tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (285tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 , N573-Q166
102.
MAI VĂN SANH. Chung cư An Dương Vương (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Mai Văn Sanh. - Tp. Hồ Chí

20


Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015 .- 204tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (363tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Ngô Việt Dũng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 M217-S226
103.
PHẠM NGỌC SÂM. Thiết kế chung cư Sài Gòn Court (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phạm Ngọc Sâm. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 169tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (251tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Anh Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P534-S187
104.
HUỲNH NGỌC SƠN. Thiết kế chung cư Tân Tạo (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Ngọc Sơn. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 221tr.;
30cm +1 cuốn phụ lục (532tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Phạm Đức Thiện, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-S698
105.
TRẦN THANH SƠN. Thiết kế chung cư cao tầng Newtown
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Thanh
Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 243tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (410tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Hậu, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-S698
106.
LÊ HỮU TÀI. Chung cư 20 tầng (Phần thuyết minh): Đồ án tốt
nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Hữu Tài. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 233tr.; 30cm + 1 cuốn phụ
lục (104tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Hà Duy Khánh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-T129
107.
LÊ THÀNH TÀI. Thiết kế chung cư Bình An (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lê Thành Tài. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 269tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (847tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Đỗ Đại Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L433-T129

21


108.
TRẦN QUỐC TÀI. Toà nhà ITASCO TOWER (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Quốc Tài. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 329tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (99tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Ngọc Dương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-T129
109.
TRẦN THÀNH TÀI. Thiết kế chung cư Tân Tạo (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Thành Tài. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 277tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (611tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương Bình, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-T129
110.
LÂM NGỌC TẤN. Thiết kế chung cư V-City Light (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lâm Ngọc Tấn. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 313tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (410tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Bùi Phạm Đức Tường, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L213-T161
111.
THẠCH THANH TÂN. Thiết kế chung cư Y&I Apartment
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Thạch Thanh
Tân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 255tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (134tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Phương, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T358-T161
112.
PHẠM VĂN THẠCH. Thiết kế chung cư cao tầng Lý Thường
Kiệt (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Phạm Văn
Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 318tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (273tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Lê Trung Kiên, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 P534-T358
113.
TRẦN ANH THÁI. Thiết kế chung cư Tân Tạo (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Anh Thái. - Tp. Hồ Chí
Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 219tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (285tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Thanh Tú, Giảng viên hướng dẫn.
22


KHXG : XDC-49 690.8314 T772-T364
114.
NGUYỄN CHÍ THANH. Chung cư Quang Trung (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Chí Thanh. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 276tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (732tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lương Văn Hải, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-T367
115.
NGUYỄN CHÍ THANH. Chung cư cao cấp Golden Age (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Nguyễn Chí Thanh. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 263tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (713tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Lê Anh Thắng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-T367
116.
TRẦN CHÍ THÀNH. Thiết kế chung cư Tân Lộc (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Chí Thành. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 194tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (409tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Đức, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-T367
117.
TRẦN ĐẠI THÀNH. Thiết kế chung cư Tân Tạo I (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Đại Thành. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 236tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (783tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Minh Đức, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-T367
118.
VÕ MINH THÀNH. Chung cư CT3 thành phố Hồ Chí Minh
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Minh
Thành. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 244tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (578tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Nguyễn Sỹ Hùng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 V872-T367
119.
NGUYỄN VĂN THAO. Thiết kế chung Cư Newtown
Apartmemt (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/
Nguyễn Văn Thao. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.
23


Hồ Chí Minh, 2015.- 204tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (537tr.) + 1 đĩa
CD + bản vẽ.
Trần Văn Tiếng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 N573-T367
120.
HUỲNH QUYẾT THẮNG. Thiết kế chung cư Bình Minh (Phần
thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Huỳnh Quyết Thắng. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
2015.- 227tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (582tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Nguyễn Văn Khoa, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 H987-T367
121.
TÔN NHẤT THẮNG. Thiết kế chung cư Đại Phú (Phần thuyết
minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Tôn Nhất Thắng. - Tp. Hồ
Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 204tr.;
30cm + 1 cuốn phụ lục (239tr.) + 1 đĩa CD + bản vẽ.
Hà Duy Khánh, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 , T663-T367
122.
LÂM NGỌC THIỆN. Chung cư cao tầng NewTown Apartment
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Lâm Ngọc
Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 217tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (300tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Nguyễn Thế Trường Phong, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 L213-T434
123.
TRẦN MINH THÔNG. Thiết kế chung cư cao ốc Bình Minh
(Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Trần Minh
Thông. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 304tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (697tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Nguyễn Tổng, Giảng viên hướng dẫn.
KHXG : XDC-49 690.8314 T772-T486
124.
VÕ CAO THÔNG. Thiết kế cao ốc văn phòng Sài Gòn Ree
Tower (Phần thuyết minh): Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng/ Võ Cao
Thông. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh, 2015.- 209tr.; 30cm + 1 cuốn phụ lục (315tr.) + 1 đĩa CD + bản
vẽ.
Phạm Đức Thiện, Giảng viên hướng dẫn.
24


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×