Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG Ở CÁC PHÒNG TRỌ PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

NGUYỄN THỊ DUNG
Lớp: 12CĐ-M

Đề cương
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG Ở CÁC PHÒNG TRỌ
PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tân Bình, tháng 5 năm 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
--------------------------------------

NGUYỄN THỊ DUNG
Mã số sinh viên: 12D2040006


ĐỀ CƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ
THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG Ở CÁC PHÒNG TRỌ
PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

Học phần:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG

Tân Bình, tháng 5 năm 2014


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề cương, tác giả đã nhận
được sự động viên, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo,
quý thầy cô giáo, bạn bè và gia đình.
Tác giả xin chân thành cám ơn tất cả quý giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật
Lý Tự Trọng đã tạo điều kiện tổ chức, giúp đỡ, giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu
khoa học trong quá trình học tập môn học Phương pháp Nghiên cứu khoa học của
chúng tôi.
Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG
người hướng dẫn khoa học, đã tận tâm bồi dưỡng kiến thức, phương pháp nghiên
cứu, năng lực tư duy và trực tiếp giúp đỡ tác giả hoàn thành đề cương.
Xin chân thành cảm ơn bạn bè, và người thân, gia đình đã động viên, hỗ trợ chúng
tôi trong quá trình học tập.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng đề cương cũng không tránh khỏi những thiếu
sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo và các
bạn đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2014
Tác giả

NGUYỄN THỊ DUNG


Nhận xét của giảng viên thứ nhất

……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....


Nhận xét của giảng viên thứ hai
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Qua quá trình tìm hiểu tình hình cuộc sống của dãy phòng trọ gần nhà tôi
nhìn thấy được sự tiết kiệm điện quá mức của người ở trọ. Do chủ phòng trọ lắp
đặt hệ thống chiếu sáng ở các phòng trọ, với những đường dây điện chằng chịt
và bóng đèn cũ, mức độ an toàn giảm cũng như công suất tiêu thụ điện cao nên
giá điện cao. Dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng cuộc sống như: an toàn,
điều kiện học tập, làm việc gặp nhiều khó khăn…. Nếu nâng cao hệ thống đèn
chiếu sáng như: đường dây dẫn diện, sử dụng bóng đèn tiết kiệm. Như vậy, sẽ
giúp cho người ở trọ an tâm hơn về mức độ an toàn, tiết kiệm được một khoảng
chi phí chi trả tiền điện và giảm bớt khó khăn cho họ.
Để đưa ra đề tài nghiên cứu phù hợp với bản thân thì tôi quyết định chọn
đề tài nghiên cứu về nâng cao hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ. Những
kiến thức về điện tôi đã được học và quá trình sinh hoạt nơi địa phương. Thì tôi
nhận thấy hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ hầu như không được đảm
bảo. Nhũng bức xúc về hệ thống đèn chiếu sáng cũng làm ảnh hưởng đến tính
cách của người ở trọ. Qua đó, tôi nghiên cứu để đưa ra những biện pháp hữu
hiệu, nhằm nâng cao thống đèn chiếu sáng và chất lượng cuộc sống của người ở
trọ. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ
thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh” để nghiên cứu. Nếu thành công với những giải pháp mang tính khả
thi, phù hợp với thực trạng ở các phòng trọ, chúng tôi hy vọng sẽ làm cho hệ
thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh mang một chất lượng mới và góp phần tiết kiệm điện cho người ở trọ
và nhà nước.


2

2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống đèn chiếu
sáng của các phòng trọ giúp cho người ở trọ vừa đảm bảo an toàn, vừa giảm bớt
chi phí trả tiền điện và tạo một môi trường tốt cho việc học tập, làm việc, sinh
hoạt.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1.

Khách Thể

Công tác nâng cao chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ
phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
3.2.

Đối tượng nghiên cứu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng
trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Các khái niệm
4.1. Hệ thống
4.2. Chiếu sáng
4.3. Phòng trọ
4.4. Chất lượng
4.5. Giải pháp
5. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất được các giải pháp có tính khoa học, khả thi và phù hợp với
thực tiễn ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
thì sẽ góp phần nâng cao hệ thống đèn chiếu sáng của các phòng trọ trên.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu về hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng
trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
6.2. Nghiên cứu thực trạng của hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng
trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
6.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hệ thống đèn chiếu sáng
ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.


3

7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu thực trạng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ
phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây
và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng của các thiết bị điện này trong
những năm tiếp theo.
Phạm vi nghiên cứu là hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10,
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Phương pháp nghiên cứu
Ở đề tài này, chúng tôi vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
8.1. Nhóm nghiên cứu phương pháp nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu, đọc một số tài liệu về: Vấn đề chất lượng hệ thống đèn chiếu
sáng của phòng trọ, an toàn, bổ sung các thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà và
báo cáo, tổng kết, đánh giá về tình hình hoạt động của các hệ thống điện dân
dụng trong nhà. Từ đó, tôi khái quát, phân tích – tổng hợp tài liệu, hệ thống
những kiến thức liên quan đến đề tài để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
8.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Điều tra, phỏng vấn, trao đổi lấy ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm
nhằm thu thập thông tin về thực trạng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ
phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở thực
tiễn cho đề tài. Ngoài ra phương pháp này còn giúp chúng tôi làm tốt công việc
phân tích, đánh giá để đề xuất phương thức kết hợp và xây dựng các giải pháp
thực hiện, thăm dò về tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp đã đề xuất.
8.3. Phương pháp thống kê toán học
Thu thập số liệu, tư liệu, phân tích, xử lý và đưa ra kết quả nghiên cứu.


4

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1 Hệ thống
Hệ thống là một tập hợp nhiều phần tử ( đơn vị, bộ phận ) và các phần tử
đó phải có liên kết , tương tác lẫn nhau.
1.2.2. Chiếu sáng
Chiếu sáng được xem là việc khai thác hiệu quả của ánh sáng nhân tạo để
khắc hoạ làm nổi bật các đặc điểm kiến trúc đặc trưng của công trình nhằm tạo
ra bộ mặt thứ hai hấp dẫn, sống động rực rỡ hơn cho công trình về ban đêm.
1.2.3. Phòng trọ
Phòng trọ là nơi khách thuê tạm ở một thời gian ngắn đến thành phố chưa
tìm được nhà quen phải ngủ ở phòng trọ.
1.2.4. Chất lượng
Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ
thống hay quá trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên
quan.
1.2.5. Giải pháp
Giải pháp là chỉ ra, vạch ra con đường để đi tới được cái đích mình cần đến
hay mục tiêu mong đợi,giải pháp tốt thì đến đích nhanh an toàn, giải pháp không
phù hợp có thể không đến được đích mà ta mong muốn.


5

1.3. Chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10
1.3.1. Yêu cầu về cơ cấu hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ tại
phường 10
1.3.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các
phòng trọ phường 10
1.3.3. Yêu cầu về việc thực hiện chức năng sử dụng của hệ thống đèn chiếu
sáng ở các phòng trọ phường 10
1.3.4. Đánh giá chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ
phường 10
1.4. Công tác nâng cao chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng
trọ phường 10
1.4.1. Nâng cao nhận thức về việc nâng cao chất lượng hệ thống đèn chiếu
sáng ở các phòng trọ phường 10
1.4.2. Quy hoạch nâng cao chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng
trọ phường 10
1.4.3. Kiểm tra và đánh giá hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ
phường 10
Kết luận chương 1
Qua các khái niệm cũng như chất lượng và công tác nâng cao chất lượng hệ
thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10, đã hiểu đượ một phần về cơ sở
lý luận, và để hiểu rõ thực trạng hệ thống đèn chiếu sáng của các phòng trọ
phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tác giả sẽ trình bày trong
chương 2.


6

Chương 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG
Ở CÁC PHÒNG TRỌ PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát về các phòng trọ tại phường 10, quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh
2.2. Thực trạng chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ tại
phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
2.3. Khảo sát và đánh giá thực trạng chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở
các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Kế luận chương 2
Qua những thực trạng nói trên, ta biết được tính cấp thiết về vấn đề nâng
cao chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng của các phòng trọ phường 10. Để giải
quyết thực trạng trên tốt hơn, tác giả đã đề ra các giải pháp và được trình bày ở
chương 3.

Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG
ĐÈN CHIẾU SÁNG Ở CÁC PHÒNG TRỌ TẠI PHƯỜNG 10,
QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Những nguyên tắc đề xuất các giải pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi


7

3.2. Xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đèn
chiếu sáng ở các phòng trọ tại phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh
3.2.1. Giải pháp 1: Thực hiện tốt công tác kiểm tra và sửa chữa hệ thống
đèn chiếu sáng
3.2.2. Giải pháp 2: Đổi mới các hệ thống đèn chiếu sáng đã xuống cấp
3.2.3. Giải pháp 3: Tính toán và thiết kế lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng
3.2.4. Giải pháp 4: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sử dụng và tiết
kiệm điện
3.2.5. Giải pháp 5: Bố trí đèn đảm bảo tiện nghi thị giác và công tắc điện
giúp tiết kiệm điện
3.2.6. Giải pháp 6: Tận dụng tối ưu chiếu sáng tự nhiên

Kết luận chương 3
Những giải pháp mà tác giả đã đề xuất trên sẽ nâng cao được hệ
thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ và giúp được phần nào giảm đi
lượng điện năng tiêu thụ, từ đó người ở trọ sẽ tiết kiệm được một khoảng
chi phí.


8

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.

Kết luận

Để được mục đích đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đèn
chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi đã tiếp cận chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng
trên hai yếu tố cơ bản cấu thành chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng theo nhu cầu
của người ở trọ là khả năng chiếu sáng và an toàn về điện.
Căn cứ vào những nhu cầu của người ở trọ và thực trạng chất lượng hệ
thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh, chúng tôi đề xuất sáu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống
đèn chiếu sáng ở các phòng trọ trong giai đoạn hiện nay như ở trên.
Qua việc xin ý kiến chuyên gia, chúng tôi nhận thấy các giải pháp nâng cao
chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng ở các phòng trọ phường 10, quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh trên là cần thiết và có tính khả thi cao. Để đáp ứng nhu
cầu của người ở trọ trong giai đoạn hiện nay, nếu triển khai thực hiện một cách
đồng bộ các giải pháp trên sẽ nâng cao được chất lượng hệ thống đèn chiếu sáng
ở các phòng trọ cũng như các phòng trọ trong quận Tân Bình nếu điều kiện cơ sở
vật chất, hệ thống đèn chiếu sáng nơi đó tương ứng như các phòng trọ tại
phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Kiến nghị
Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đã đề xuất,
chúng tôi có những kiến nghị sau đây:
2.1. Với chủ nhà trọ
2.1.1. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng
2.1.2. Thay đổi những hệ thống đèn chiếu sáng đã xuống cấp
2.1.3. Bố trí đèn đảm bảo tiện nghi thị giác và công tắc điện để tiết kiệm điện
2.2. Với người ở trọ
2.2.1 Bảo quản và giữ gìn hệ thống đèn chiếu sáng
2.2.2. Khi hệ thống đèn chiếu sáng trục trặc phải báo ngay cho chủ phòng trọ


9

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lâm An – Thái Xuân Vịnh, Thực hành nghề điện dân dụng, Nhà xuất
bản giáo dục Việt Nam, 2012.
2. Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà, Nhà
xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất
bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
4. Giáo trình học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học của Trường
Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ chí Minh.
5. Luật khoa học công nghệ – số 21/2000/QH10
6. Luật sở hữu trí tuệ – số 51/2001/QH10
7. Trang Web: www.philips.com.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×