Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP MAY Ở NHÀ XƯỞNG CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

TRỊNH THỊ NHUNG
LỚP: 12CĐ- M

Đề cương:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN TRONG QUÁ
TRÌNH THỰC TẬP MAY Ở NHÀ XƯỞNG CỦA SINH VIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG TRƯỜNG
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

Tân bình, tháng 4 năm 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

TRỊNH THỊ NHUNG
LỚP: 12CĐ- M

MSSV: 12D2040021

Đề cương:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN TRONG QUÁ
TRÌNH THỰC TẬP MAY Ở NHÀ XƯỞNG CỦA SINH VIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG TRƯỜNG
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG

Tân bình, tháng 4 năm 2014


LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tác giả đã
nhận được sự động viên, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi của các
cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp và gia đình.
Chúng tôi chân thành cám ơn quý giảng viên :th.s NGUYỄN VĂN
DŨNG đã tạo điều kiện tổ chức, giúp đỡ, giảng dạy, hướng dẫn nghiên
cứu khoa học trong quá trình học tập chương trình nghiên cứu khoa
hocjvaf việc tìm hiểu vấn đề của chúng tôi.
Đặc biệt chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên,
người hướng dẫn khoa học, đã tận tâm bồi dưỡng kiến thức, phương
pháp nghiên cứu, năng lực tư duy và trực tiếp giúp đỡ tác chúng tôi hoàn
thành đề cương.
Xin chân thành cảm ơn bạn bè, người thân, gia đình đã động viên, hỗ trợ
chúng tôi trong quá trình học tập và những người đã giúp chúng tôi thực
hiện đề tài một cách nhanh chóng hơn.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng Đề cương không tránh khỏi những
thiếu sót,tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy,
cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!

Tân Bình ,Tháng 4 Năm 2014
Tác giả
TRỊNH THỊ NHUNGNhận xét của thầy, cô
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


MỤC LỤC:
1.

Lý do chọn đề tài.

1.1

Cơ sỡ lý luận.

1.2

Cơ sỡ thực tiễn.

2.

Mục đích nghiên cứu.

3.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu.

3.1

Khách thể nghiên cứu.

3.2 Đối tượng nghiên cứu.
4.

Các khái niệm.

4.1

Máy móc: máy may, máy vắt sổ, bàn ủi…..

4.2

Tai nạn

4.3

Giải pháp phòng tránh.

5.

Giả thuyết khoa học.

6.

Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.

6.1

Nhiệm vụ nghiên cứu.

6.2 Phạm vi nghiên cứu.
7.

Phương hướng nghiên cứu.

7.1

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.

7.2

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

7.3

Nhóm phương pháp nghiên cứu thống kê toán học.

5


8.

Cấu trúc đề tài.

Chương I : Cơ sỡ lý luận.
Chương II : Cơ sỡ thực trạng nghiên cứu.
Chương III : Các giải pháp.
Kết luận và kiến nghị

6


7


1.

Lý do chọn đề tài

1.1.Cơ sở lý luận:
Hiện nay, Khoa công nghệ May- Thời trang ở trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý
Tự Trọng đã được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu
cầu dạy và học của thầy cô và học sinh- sinh viên.
Máy móc là thiết bị không thể thiếu trong quá trình thực hành nên không thể
tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chúng ta cần đưa ra những giải pháp để
khắc phục tình trạng này
1.2 . Cơ sở thực tiễn:
Đã có nhiều trường hợp xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong quá trình may
của sinh viên và những tai nạn đó đều có thể phòng tránh được nếu như sinh
viên được trang bị kiến thức về những sự cố có thể gặp. chính vì thế, tôi quyết
định chọn đề tài: “Một số giải pháp giảm thiểu tai nạn trong quá trình thực tập
may ở nhà xưởng của sinh viên Khoa Công Nghệ May- Thời Trang trường
Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng” để nghiên cứu.
2.

Mục đích nghiên cứu

Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu tai nạn trong quá trình thực tập may ở
nhà xưởng của sinh viên Khoa Công Nghệ May- Thời Trang trường Cao đẳng
Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ chí Minh.
3.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1.
Khách thể nghiên cứu
Việc giảm thiểu tai nạn trong quá trình thực tập may ở nhà xưởng của
sinh viên Khoa Công Nghệ May- Thời Trang trường Cao đẳng Kỹ
Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ chí Minh.
3.2.

Đối tượng nghiên cứu

Một số giải pháp giảm thiểu tai nạn trong quá trình thực tập may ở nhà
xưởng của sinh viên Khoa Công Nghệ May- Thời Trang trường Cao
đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

8


4.Các khái niệm
5.Giả thuyết khoa học
Nếu các giải pháp phòng tránh tai nạn được áp dụng thì sinh viên sẽ
tránh được cho mình những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
6.Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
6.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề giảm thiểu tai nạn trong quá
trình thực tập may ở nhà xưởng của sinh viên Khoa Công Nghệ May- Thời
Trang trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6.1.2. Đánh giá thực trạng máy móc trog nhà xưởng,những tai nạn thường
xảy ra.
6.1.3.Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu tai nạn trong quá trình thực tập
may ở nhà xưởng của sinh viên Khoa Công Nghệ May- Thời Trang trường
Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6.2. Phạm vi nghiên cứu
Máy móc ở nhà xưởng và ý thức của sinh viên Khoa Công Nghệ MayThời Trang trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí
Minh.
7.Phương pháp nghiên cứu
7.1.Phương pháp lý luận: Trang bị kiến thức vững chắc cho chính mình
trước bằng các phương pháp như quan sát , tham khảo , tìm tòi , hỏi ý kiến
của các thầy cô khoa may.
7.2. Phương pháp thực tiễn: Tìm hiểu thực trạng vấn đề hiện nay như thế
nào , mình phải quan sát , thăm giò ý kiến của các thầy cô và cả các bạn
sinh viên khoa may. Thống kê lại các con số ,các ý kiến của mọi người
7.3.Phương phấp thống kê, toán học: Thu thập số liệu, tư liệu, phân tích và
đưa ra kết quả nghiên cứu.

9


8.Kết luận
9. Kiến nghị

10


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Viết Vượng , phương pháp luận nghiên cứu khoa học nhà
xuất bản đại học quốc gia Việt Nam .
2. Luật khoa học công nghệ số 21/2000/QH10.
3. Luật sở hữu trí tuệ - số 51/2001/QH10.
4. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học, trường Cao đẳng
Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

11x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×