Tải bản đầy đủ

Mô hình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách sạn Sài Gòn Green

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN:

Mô hình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách
sạn Sài Gòn Green

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Hiếu Thiên
(Kỳ thi phụ)
LỚP: 11CĐ TP1
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Nguyễn Ngọc Trang

TP.HCM – Tháng 12 /2013

Trang 1


MỤC LỤC

PHẦN 1: ĐỀ CƯƠNG

I.

Lý do chọn đề tài
Microsoft Visual C Sharp (C#) .NET là một ngôn ngữ mạnh nhưng đơn giản, chủ yếu
dùng để tạo các ứng dụng chạy trên bề mặt Microsoft.NET. Nó thừa hưởng nhiều đặc
tính của ngôn ngữ C++, đồng thời có nhiều đặc tính giúp tăng nhanh tốc độ phát triển
ứng dụng, đặc biệt khi kết hợp với Micrsoft Visual Studio.NET. Nó được dùng khá
phổ biến và hỗ trợ rất hiệu quả cho việc lập trình các phần mềm quản lý (như quản lý
sinh viên, quản lý bán hàng, quản lý khách sạn…). Vì vậy nhóm chúng em đã chọn
làm đề tài “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SÀI GÒN GREEN” cho đề tài nghiên cứu khoa học lần
này, được viết bằng ngôn ngữ C# xây dựng trong môi trường Microsoft Visual
Studio.Net.
Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển rất nhanh chóng và việc ứng dụng nó vào
thực tiễn là điều rất cần thiết. Trong số 300 trường Đại Học và Cao Đẳng có đến
227 trường đào tạo ngành CNTT và chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ chuyên ngành
CNTT là 60332 chỉ tiêu (Số lượng thống kê về nguồn nhân lực CNTT-TT tại Việt
Nam 2010) Cụ thể là ứng dụng các phần mềm quản lý trong các tổ chức, doanh
nghiệp.... để giúp nâng cao chất lượng và tiếp kiệm thời gian làm việc . Kinh doanh
khách sạn cũng vậy,rất cần 1 phần mềm như thế. nó sẽ giúp chúng ta quản lý tốt hơn
các mặt hàng thuốc , ta có thể truy xuất dữ liệu dẽ dàng thuận tiện cho công việc.
Hiện nay các phần mềm quản lý như thế này chưa đc sử dụng phổ biến,làm cho chất
lượng công việc chưa đựơc nâng cao . " MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ


THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SÀI GÒN GREEN " nhằm giúp
nâng cao chất lượng quản lý tốt hơn.

II.
-

Mục tiêu nghiên cứu
Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn Sài Gòn Green bao gồm: Quản lý nhân viên,
quản lý dịch vụ khách hàng, hóa đơn, phòng thuê.

III.
IV.

V.
VI.


Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu quá trình, thời gian hoạt động, số lượng khách, hóa đơn, dịch vụ trong
khách sạn
Phạm vi nghiên cứu
Trong khách sạn Sài Gòn GREEN (Khách Sạn Quang Trung)
- Địa chỉ : 1116A - 1118 Quang Trung Phường 8 - Quận Gò Vấp HCM
Nội dung nghiên cứu
Khảo sát khách sạn để lấy thông tin làm cơ sở dữ liệu.
Tạo quan hệ và ràng buộc giữa các CSDL bằng phần mềm Power Designer.
Dựa vào sơ đồ tư duy và mối quan hệ của CSDL để viết phần mềm quản lý khách sạn
Sài Gòn GREEN bằng ngôn ngữ lấp trình C#.
Kiểm tra, sửa lỗi và công bố phần mềm.
Phương pháp nghiên cứu
- Quan sát và khảo sát thực tế trong Khách sạn Sài Gòn Green.
có một số phương pháp như sau:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi.
- Phương pháp phỏng vấn.
- Phương pháp thống kê toán học.
- Phương pháp chuyên gia.
- Phương pháp đàm thoại.
- Phương pháp trắc nghiệm.


PHẦN 2: NỘI DUNG
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SÀI
GÒN GREEN
I.

Khảo sát thực trạng

Quy trình đặt phòng trước

Quy trình trả phòng


M
ô

II.

hình ERD

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

Mô tả, phân tích hệ thống
Khi khách hàng đến thuê phòng cần có CMND, tên, địa chỉ, sdt để đăng ký
phòng. Khách hàng đó sẻ lựa chọn phòng và thông báo cho tiếp tân để tiếp tân
lưu thông tin.
Hóa đơn của nhân viên lập, nhân viên có thể lập nhiều quá đơn bao gồm:
SoHD, NgayTT, GioTT, MaDK, TienPhongCu, MaCD, TienPhongMoi, Ma.
Khách sạn có nhiều loại phòng cho khách hàng lựa chọn và nhiều dịch vụ đi
kèm.


Khách sạn có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên sẽ có 1 công việc riêng, nhân
viên thường được đề cập ở đây là bộ phận tiếp tân. 1 nhân viên có thể lập nhiều
hóa đơn cho khách hàng hoặc lưu thông tin cần thiết khi khách hàng có nhu
cầu đặt phòng.
Khi khách hàng muốn trả phòng thì nhân viên có nhiệm vụ lập hóa đơn thanh
toán tiền phòng cho khách hàng đó. Nhân viên đó sẻ thống kê lại tất cả dịch vụ
mà khách hàng đó đã sử dụng trong thời gian nghỉ tại Khách sạn.

IV.

Mô hình hóa chức năng(DFD)
Sơ đồ phòng ban

Sơ đồ ngũ cảnh


Sơ đồ DFD luồng dữ liệu mức 0
DFD luồng dữ liệu mức 1

Sơ đồ DFD luồng dữ liệu mức 2


V.

Chuyển từ mô hình ERD qua mô hình quan hệ
PHONG(MaPhong, TienNghi, DonGia).
DICHVU(MaDV, TenDV, DonGia).
NHANVIEN(MaNV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, QueQuan,
DienThoai, ChucVu).
KHACHHANG(MaKH, SoCMND, Ten, DiaChi, SDT).
HOADON(SoHD, NgayTT, GioTT, ).
DANGKY(MaKH, MaPhong, Ngay, Gio)
GOI(MaKH, MaDV, SoLuong)


VI.

Hướng dẫn cài đặt ERD
Giới thiệu phần mềm power designer 15.2
Qua 1 số trang web trên internet và kiến thức đã học nhóm chúng em có 1 số tài
liệu về mpower designer và hướng dẫn sử dụng và cài đặt power designer

Công dụng:
Sybase PowerDesigner là một phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc thiết kế mô
hình quan hệ, mô hình CDM, PDM, ERD, ER,... trong môn phân tích thiết kế hệ thống
thông tin (PTTK HTTT) ở các trường Đại học, Cao đẳng.
Sử dụng Power Designer bạn có thể:
•Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp
•Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.
•Phát sinh kịch bản tạo CSDL trên một DBMS đích.
•Phát sinh ràng buột toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được
hổ trợ bởi CSDL đích.
•Cho phép hiệu chỉnh và in các model
•Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.
•Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.

* cài đặt chương trình
Trước tiên chúng ta cần file chạy chương trình:

Khi chạy file .exe xong hội thoại chạy chương trình xuất hiện như hình bên dưới.nhấp
Next để tiếp tục


Tiếp theo chọn ngôn ngữ (1), chọn I agree rồi nhấp Next.


Tiếp theo chọn nơi lưu rồi nhấp Next.


Nhấp tiếp Next.


Nhấp Next them 3 lần nữa sẽ xuất hiện hội thoại chạy chương trình như hình dưới


Khi chương trình chạy xong nhấp Finish thế là hoàn tất
* Hướng dẫn vẽ mô hình ERD.
khi chương trình chạy lên. Chonk các mục như hình dưới

Tiếp theo ta nhấp vào biểu tượng table. Và nhấp vào phần thiết kế của phần mềm. sẽ đc 2
bảng như hình vẽ


Nhấp đúp vào tường bảng sẽ xuất hiện hộp thoại ENTITY PROPERTIES. Đặt tên cho
bảng như hình dưới


Đặt tên xong ,ta chuyển qua mục Attributes để đặt tên các thực thể(1) chọn kiểu dữ liệu
cho thự thể (2). Check vào ô M ,P,D để chọn khóa chính. Bấm ok

Tất cả các bảng điều làm như trên.tiếp theo là nối relationship cho các bang. T chọn biểu
tượng như hinhf (1). Sau đó kéo từ bảng này sang bảng kia(2)


Khi kéo xong ta đc như hình dưới. nhấp đúp vào chữ relationship_1. Ta sẽ đc hình 2. Đặt
tên cho relationship ở cột Name.sau đó chọn cardnalties để đặt mối quan hệ 0,1-0,n-1,11,n như hình dướiTiếp theo ta sẽ đc như hình dưới. làm như thế với tất cả các bảng còn lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×