Tải bản đầy đủ

KHẢO sát THĂM dò THỊ TRƯỜNG máy BIẾN áp 220 4KV


ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
-------

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN
KHẢO SÁT THĂM DÒ THỊ TRƯỜNG MÁY BIẾN ÁP 22/0.4KV

GVHD: Nguyễn Anh Tăng
SVTH:
LỚP:

11CĐ-Đ3

MSSV:

11D0010219

TPHCM 2013


2

Nguyễn Văn Sơn


Lời Nói Đầu
Tong cuộc sống hiện nay. Điện năng là một thứ vô cùng quan trọng và hầu như
không thể thiếu cho cuộc sống và sinh hoạt của mọi người. Nhưng để điều chỉnh
được dòng điện đó thích hợp với nhu cầu của từng khu căng hộ, công ty, nhà
máy và các thiết bị máy móc là một việc vô cùng khó khăn và nhấtt thiết phải
dùng đến máy biến áp vì vậy hiện nay máy biến áp là một thiết bị điện vô cùng
quan trọng và được sử dụng rộng rải. Hiện nay trên thị trường nước ta có nhiều
loại máy biến áp của nhiều quốc gia và trong nước. Hôm nay em làm bài đồ án
này xin khảo sát thị trường, nghiêng cứu các loại máy biến áp có đầu vào là
22/0.4kv.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô.
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

3


NHẬN XÉT GIÁO VIÊN
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............

Ngày…..tháng…..năm……..

4NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: khảo sát thị trường máy biến áp có đầu ra 22/0.4kv
Từ ngày 27/8 đến ngày 17/09. Chọn đề tài.
Từ ngày 18/9 đến ngày 8/10. Nộp 30%đồ án.
Từ ngày 9/10 đến ngày 15/11.Nộp 50% đồ án.
Từ ngày 16/11 đến ngày10/12.Hoàn tất và nộp đồ án.

MỤC LỤC
A. SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG MÁY BIẾN ÁP HIỆN NAY.
B. THỊ TRƯỜNG MÁY BIẾN ÁP CÓ ĐẦU RA 22/0.4KV
I.
Máy biến áp có đầu ra 22/0.4kv của công ty cổ phần chế tạo

máy biến thế Hà Nội
1. Máy biến áp điện lực 560KVA 35-22/0.4kv
2. Máy biến áp 3 pha 22/0.4kv D 50KVA
3. Máy biến áp 3 pha 22/0.4kv D 50KVA
4. Máy biến áp 3 pha 22/0.4kv 1000KVA
II.

Máy biến áp có đầu ra 22/0.4kv cua hản sản xuất Havec
1. Máy biến áp điện lực 560KVA 35-22/0.4kv
2. Máy biến áp HAVEC 630KVA 35-22/0.4kv YdYN12-11
3. Máy biến áp điện lực 320KVA 22/0.4kv
4. Máy biến áp điện lực 2000KVA 22/0.4kv

III.

Máy biến áp có đầu ra 22/0.4kv của Công Ty CP Chế Tạo Cơ
Điện Hà Nội
1.
2.

IV.

Máy biến áp 3 pha ngâm dầu hem 2000KVA 22/0.4kv
Máy biến áp HAVEC 630KVA 35-22/0.4kv YdYN12-1

Máy biến áp có 22/0.4kv của hản sản xuất Cơ Điện Thủ Đức
1. Máy biến áp 3 pha 400kva 22/0,4 kv
2. Máy biến áp 3 pha 50kva 22/0,4 kv
5


3. Máy biến áp 3 pha 650kva 22/0,4 kv
V.

VI.

Máy biến áp có 22/0.4kv của công ty TNHH Nhật Linh
1. Máy biến áp 3 pha 50kva 22/0,4 kv
2. Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LIOA 3D80122D
800kva 22/0.4kv
3. Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LIOA 3D30022D
32kva 22/0.4kv
4. Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LIOA 3D10122D
100kva 22/0.2kv
5. Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LIOA 3D32122D
320kva 22/0.4kv

Máy biến áp có 22/0.4kv của công ty TNHH HBT
1. Máy biến áp 3 pha 400kva-6-22/0.4kv
2. Máy biến áp 3 pha 180kva-35-22/0.4kv
3. Máy biến áp 3 pha 250kva-35-22/0.4kv
4. Máy biến áp 3 pha 160kva22/0.4kv
5. Máy biến áp 3 pha 100kva-10-22/0.4kv

Máy biến áp có 22/0.4kv của công ty CP Năng Lượng Thăng
Long
1. Máy biến áp khô IMEFY 22/0.4kv-5000kva
2. Máy biến áp khô IMEFY 22/0.4kv-10000kva
3. Máy biến áp khô IMEFY 22/0.4kv-800kva
C. KẾT LUẬN ĐỒ ÁN
Tài liệu tham khảo
VII.

6


A. SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG MÁY BIẾN ÁP 22/0.4kv

Hiện nay, thị trường máy biến áp 22/0,4kv ở nước ta nói riêng và thế giới
nói chung là rất lớn, đặc biệt là các quốc gia đang phát riển thì có nhu
cầu về máy biến áp 22/0,4kv càng lớn để phục vụ cho quá trình phá
triển. Trên lảnh thổ nước ta hiện nay có rất nhiều công ti sản xuất máy
biến áp đang tiếp tục phát triển như ti điện cơ thủ đức, các hảng như
LIOA, ABB…và nhiều công ti khác ra đời đả làm cho sản phẩm trường
máy biến áp 22/0,4kv ngày càng đa dạng về giá cả, độ bền, công suất,
hình dáng, mẩu mả…. ngày càng có nhiều lựa chọn cho khách hàng. Vì
vậy thị trường máy biến áp sẻ luôn mở rộng và đa dạng cùng với sự phát
triển của thế giới.
B. THỊ TRƯỜNG MÁY BIẾN ÁP 22/0.4KV
I.

Máy biến áp 22/0.4kv của công ty cổ phần chế tạo máy biến thế Hà
Nội
5. Máy biến áp 3 pha 22/0.4kv Y 50KVA
Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : 82,500,000 VNĐ
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: 22 kV : đấu sao
Hãng sản xuất: Biến thế Hà Nội
7


Nước sản xuất: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT : 10%
Trọng lượng: 460 Kg
Các thông số kỷ thuật:
Máy biến áp 3 pha công suất : 50 kVA
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
- Sứ cao thế
- Bầu dầu
- Chỉ thị dầu
- Bình hút ẩm
- Vỏ máy
- Bộ tản nhiệt
- Nhẫn máy
- Van xả dầu
- Tiếp địa
- Khung bánh xe
6. Máy biến áp 3 pha 22/0.4kv D 50KVA

Hình ảnh máy biến áp:

8


Giá cả hiện nay: 86,200,000 VNĐ
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: 22 kV : đấu tam giác
Hãng sản xuất: Biến thế Hà Nội
Nước sản xuất: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT : 10%
Trọng lượng: 460 Kg
Thông số kỷ thuật :
Máy biến áp 3 pha công suất: 50 kVA
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
- Sứ cao thế
- Bầu dầu
- Chỉ thị dầu
- Bình hút ẩm
- Vỏ máy
- Bộ tản nhiệt
- Nhẫn máy
- Van xả dầu
- Tiếp địa
- Khung bánh xe
7. Máy biến áp 3 pha 6.3(10)-22/0.4kv D 50KVA

Hình ảnh máy biến áp:

9


Giá cả hiện nay: 79,800,000 VNĐ
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: cuộn cao áp đấu tam giác, hạ áp đấu sao
Hãng sản xuất: Biến thế Hà Nội
Nước sản xuất: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT : 10%
Trọng lượng: 460 Kg
Thông số kỷ thuật :
Máy biến áp 3 pha công suất: 50 kVA
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
- Sứ cao thế
- Bầu dầu
- Chỉ thị dầu
- Bình hút ẩm
- Vỏ máy
- Bộ tản nhiệt
- Nhẫn máy
- Van xả dầu

10


-

Tiếp địa
Khung bánh xe
8. Máy biến áp 3 pha 35-22/0.4kv 1000KVA

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : 422,200,000 VNĐ
Điện áp: 35-22/0.4kv
v
Tổ đấu: cuộn cao áp đấu sao khi khởi động và vận hành đấu tam giác, cuộn hạ
áp đấu sao
Hãng sản xuất: Biến thế Hà Nội
Nước sản xuất: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT : 10%
Trọng lượng: 3050 Kg
Thông số kỷ thuật :
Máy biến áp 3 pha công suất: 1000 kVA
Điện áp ngắn mạch UK % : 5
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
- Sứ cao thế
- Bầu dầu
- Chỉ thị dầu
- Bình hút ẩm
11


-

Vỏ máy
Bộ tản nhiệt
Nhẫn máy
Van xả dầu
Tiếp địa
Khung bánh xe
9. Máy biến áp 3 pha 22/0.4kv 1000KVA

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : 397,800,000 VNĐ
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: cuộn cao áp dấu tam giác và hạ áp đấu sao
Hãng sản xuất: Biến thế Hà Nội
Nước sản xuất: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT : 10%
Trọng lượng: 3050 Kg
Thông số kỷ thuật :
Máy biến áp 3 pha công suất: 1000 kVA
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
12


-

Sứ cao thế
Bầu dầu
Chỉ thị dầu
Bình hút ẩm
Vỏ máy
Bộ tản nhiệt
Nhẫn máy
Van xả dầu
Tiếp địa
Khung bánh xe
II.

Máy biến áp có 22/0.4kv cua hản sản xuất Havec
4. Máy biến áp điện lực 560KVA 35-22/0.4kv
Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả: thỏa thuận
Điện áp: 35-22/0.4kv
Loại máy biến áp

3 pha kiểu hở cánh tản nhiệt dạng lò sưởi

Hãng sản xuất

Havec

Công suất (kVA)

560

Công nghệ

Lõi tôn cuốn

13


Dòng điện không tải 9.5
Tổn hao không tải

1300

Điện áp ngắn mạch 6%
Tổn hao ngắn mạch 10500
Tần số 50Hz
Kích thước (mm) 1600x1350x1700x820
Trọng lượng(Kg) 2800
Xuất xứ Việt Nam
5. Máy biến áp HAVEC 630KVA 35-22/0.4kv

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả:
thỏa thuận
Điện áp: 35-22/0.4kv

Loại máy biến áp

3 pha kiểu hở cánh tản nhiệt dạng lò sưởi

Hãng sản xuất

Havec

14


Công suất (kVA)

630

Công nghệ

Lõi tôn xếp

Dòng điện không tải 2 (%)
Tổn hao không tải

1400 W

Điện áp ngắn mạch

6 (%)

Tổn hao ngắn mạch

6350 W

Kích thước (mm)

1720x1350x1620

Trọng lượng(Kg) 2480
Xuất xứ Việt Nam
6. Máy biến áp điện lực 320KVA 22/0.4kv
Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả: thỏa thuận
Điện áp: 22/0.4kv
Loại máy biến áp

3 pha kiểu hở cánh tản nhiệt dạng lò sưởi

Công suất (kVA)

320

Công nghệ

Lõi tôn xếp
15


Dòng điện không tải

7.5 Ampe

Tổn hao không tải

850

Điện áp ngắn mạch

5%

Tổn hao ngắn mạch

3900

Tần số

50Hz

Kích thước (mm)

1520 x 1000 x 1490 x 520

Trọng lượng(Kg)

1650

Xuất xứ

Việt Nam

7. Máy biến áp điện lực 2000KVA 22/0.4kv

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả: thỏa thuận
Điện áp: 22/0.4kv
Công suất (kVA): 2000
Loại máy biến áp: 3 pha kiểu hở
16


cánh tản nhiệt dạng lò sưởi
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: Havec
Giá: 575,000,000 VND
3 pha kiểu hở cánh
Loại máy biến áp :
tản nhiệt dạng lò
sưởi
Hãng sản xuất :
Havec
Công suất (kVA) :
2000
Công nghệ :
Lõi tôn xếp
Dòng điện không tải : 20 Ampe
Tổn hao không tải : 2800
Điện áp ngắn mạch : 6 %
Tổn hao ngắn mạch : 20000
Tần số :
50Hz
2200 x 1700 x
Kích thước (mm) :
2400 x 1100
Trọng lượng(Kg) :
6200
Xuất xứ :
Việt Nam
III.

Máy biến áp 22/0.4kv cua Công Ty CP Chế Tạo Cơ Điện Hà Nội
1. Máy biến áp 3 pha ngâm dầu hem 2000KVA 22/0.4kv
Hình ảnh máy biến áp:

Giá: 838,530,000 VND
Điện áp: 22/0.4kv
17


Loại máy biến áp : 3 pha ngâm dầu
Hãng sản xuất :

Công Ty CP Chế Tạo Cơ Điện Hà Nội

Công suất (kVA) :

2000

Công nghệ :

Lõi tôn xếp

Tần số :

50Hz

Xuất xứ :
Việt Nam
2. Máy biến áp 3 pha ngâm dầu hem 2000KVA 22/0.4kv
Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : từ 201.000.000 VNĐ
Loại máy biến áp 3 pha ngâm dầu
Hãng sản xuất Công Ty CP Chế Tạo Cơ Điện Hà Nội
Công suất (kVA) 320
Công nghệ Lõi tôn xếp
Tần số 50Hz
Xuất xứ Việt Nam

18


IV.

Máy biến áp có 22/0.4kv của hản sản xuất Cơ Điện Thủ Đức
1. Máy biến áp 3 pha 400kva 22/0,4 kv
Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : 130,000,000 VNĐ
Điện áp: 22/0.4kv
Loại máy biến áp

3 pha

Hãng sản xuất

Cơ Điện Thủ Đức

Công suất (kVA)

400

Công nghệ

Lõi tôn xếp

Dòng điện không tải 2
Tổn hao không tải

433

Điện áp ngắn mạch

3,8/4
19


Tổn hao ngắn mạch 3818
Tần số

50Hz
2. Máy biến áp 3 pha 50kva 22/0,4 kv

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : 93,300,000 VN
Điện áp: 22/0.4kv
Loại máy biến áp

3 pha

Hãng sản xuất

Cơ Điện Thủ Đức

Công suất (kVA)

250
20


Công nghệ

Lõi tôn xếp

Dòng điện không tải

2

Tổn hao không tải

340

Điện áp ngắn mạch

3,8-4

Tổn hao ngắn mạch

2600

Tần số

50Hz

Trọng lượng(Kg)

1250

Xuất xứ

Việt Nam
3. Máy biến áp 3 pha 560kva 22/0,4 kv

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : chưa xác định
21


Điện áp: 22/0.4kv
Loại máy biến áp

3 pha

Hãng sản xuất

Cơ Điện Thủ Đức

Công suất (kVA)

560

Công nghệ

Lõi tôn xếp

Dòng điện không tải

2

Tổn hao không tải

580

Điện áp ngắn mạch

4,5

Tổn hao ngắn mạch

4810

Tần số

50Hz

Trọng lượng(Kg)

2149

Xuất xứ

V.

Việt Nam

Máy biến áp có 22/0.4kv của công ty TNHH Nhật Linh
1. Máy biến áp 3 pha 50kva 22/0,4 kv
Hình ảnh máy biến áp:

22


Giá cả hiện nay : 63,750,000 VND
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: cuộn cao áp đấu tam giác, hạ áp đấu sao
Hãng sản xuất: Lioa
Nước sản xuất: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT : 10%
Trọng lượng: 460 Kg
MÁY BIẾN ÁP 3 PHA CÔNG SUẤT : 50 kVA
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
- Sứ cao thế
- Bầu dầu
- Chỉ thị dầu
- Bình hút ẩm
- Vỏ máy
- Bộ tản nhiệt
- Nhẫn máy
- Van xả dầu
- Tiếp địa
- Khung bánh xe

23


2. Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LIOA 3D80122D

800kva 22/0.4kv

Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : thỏa thuận
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: cuộn cao áp đấu tam giác, hạ áp đấu sao
Hãng sản xuất: Lioa
Nước sản xuất: Việt Nam
MÁY BIẾN ÁP 3 PHA CÔNG SUẤT : 800 kVA
Tần số:50Hz
Công nghệ:quấn dâu trực tiếp trên lỏi thép
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
- Sứ hạ thế
- Sứ cao thế
- Bầu dầu
- Chỉ thị dầu
- Bình hút ẩm
24


-

Vỏ máy
Bộ tản nhiệt
Nhẫn máy
Van xả dầu
Tiếp địa
Khung bánh xe
3. Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LIOA 3D30022D

32kva 22/0.4kv
Hình ảnh máy biến áp:

Giá cả hiện nay : thỏa thuận
Điện áp: 22/0.4kv
Tổ đấu: cuộn cao áp đấu tam giác, hạ áp đấu sao
Hãng sản xuất: Lioa
Nước sản xuất: Việt Nam
MÁY BIẾN ÁP 3 PHA CÔNG SUẤT : 32 kVA
Tần số:50Hz
Công nghệ:quấn dâu trực tiếp trên lỏi thép
Điện áp ngắn mạch UK % : 4
- Ống kế nhiệt
- Điều chỉnh điện áp
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×