Tải bản đầy đủ

KHẢO sát ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH 8

TRƯỜNG CDKT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐỘNG LỰC
***
AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Đề Tài 6
KHẢO SÁT ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XƯỞNG TH 8

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Sơn
SVTH: Nguyễn Văn Tí
Nguyễn Thế Dân
Nguyễn Văn Hợp
Trương Hiếu Trung


PHẦN 1
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN TẠI XƯỞNG THỰC TẬP 8


ĐIỆN:


Hệ thống điện được điều khiển bởi CP có

các công tắc điều khiển đèn quạt . Và được

bố tri bên phải của xưởng và đã củ .


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC :
Cần có thêm một CP tổng riêng để đề phòng trường hợp quá tải trong CP con và đề
phòng khi có sự cố xảy ra và thay mới CP vì lâu ngày sẽ không an toàn.


CHÁY NỔ:

Phòng được trang bị 3 bình chữa cháy
CO2 , không có hệ thông máy bơm nước,
chữa cháy khi có sự cố xảy ra thì với 3
bình CO2 thì không thể giải quyết được
hết .


VỆ SINH:
Phòng có trang bị dụng cụ

vệ sinh thô sơ nhu : sọt

rác , chổi và đồ hốt rác .


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Dụng cụ vệ sinh thiếu cần trang bị thêm như: máy hút bụi , để vệ sinh những nơi chặt
hẹp khó vệ sinh .


ÁNH SÁNG:
Hệ thống chiếu sáng

trong phòng thì không đủ

chiếu sáng , phòng sẽ rất


tối khi tắc đèn . Đèn tuy

đã bật hết nhưng nhìn

vào còn tối.


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
Cần trang bị thêm nhiều đèn chiếu sáng nếu được cần trang bị đèn ánh sáng màu
vàng đẻ không bị lòe mắt va cần được bố trí lại cho hợp lý.


TIẾNG ỒN
Do đây là xưởng động cơ nên rất ồn
Trước sân của xưởng thì có làm đồng sữa máy nên thường nghe thấy tiếng gõ ,
tiếng nổ máy và tiếng hàn


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC :
Do xưởng phục vụ mục đích học tập nên cần được bố trí ở nơi hợp lý không co tiếng
ồn và có thể lắp thêm thiết bị .giảm tiếng ồn


Nhiệt độ:
Nhìn từ ngoài vào thi phòng cũng khá là
nóng , đằng sau có 2 của sổ thông gió
Phía trước gần của chính có cây quạt lớn ,
phía trên thì được bố trí quạt treo nhỏ không
đủ làm mát cả phòng.


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

Do phòng thiết kế quá kín nên chỉ sử dung quạt gió là chủ yếu . 2 cửa sổ đằng sau

không có tác dụng vì phía sau có bức tường cản gió nên cần được bố trí lại .


TRANG THIẾT BỊ THỰC TẬP:

MÔ HÌNH HỆ THỐNG LÁI TRỌ LỰC ĐIỆN TỬ


MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG TRỰC TIẾP


MÔ HÌNH ĐÈN BÁO TRÊN ĐỒNG HỒ TAPLO


MÔ HÌNH HỆ THỐNG LÁI THỦY LỰCBIỆN PHÁP KHẮC PHỤC :

nhìn trung trang thiết bị khá đầy đủ , nhưng so

trang bị thêm

với ở ngoài thì vẫn còn kém , cần


TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÓNG CHÁY NỔ


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC :

Trang thiết bị phòng chóng cháy nổ thô sơ không nhìn ,cân trang bị thêm như: bơm

nước , biển báo những chỗ nguy hiểm va trang bị thêm chuông báo động cháy .


DIỆN TÍCH KHÔNG GIAN XƯỞNG
Không gian xưởng khá rộng nhưng do chứa
quá nhiều thiết bị như: mô hình hợp số … làm
cho không gian làm việc trở nên chặc hẹp .
Bên ngoài xưởng thì xưởng nhìn khá thấp .


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC :Cần có kho riêng để chứa các thiết bị như động cơ , hợp số , mô hình riêng và xưởng thực
hành riêng để trong quá trinh học tập có được không gian rộng rãi thoáng matx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×