Tải bản đầy đủ

GIỚI THIỆU về PHẦN mềm KEILC (2)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

Bài báo cáo:

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM KEILC

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ.
SVTH: PHẠM THÁI SƯ.
LỚP: 11CD-D4

A: Giới thiệu
KEILC hay còn gọi là Keil 8051 là công cụ phân mềm hỗ trợ khá đầy đủ để người dùng soạn thảo và
biên dịch chương trình dành cho các vi điều khiển thuộc họ 8051 bằng ngôn ngữ C và Assembly.

CÀI ĐẶT VÀ CRACK PHẦN MỀM KEIL C UVISION 4 KEIL C FULL CRACK:

1B1: giải nén file vừa download và chạy file c51v901.exe và chọn Next.

B2: chọn “I agree to all the terms of the preceding License Agreement” và chọn Next

B3: chọn đường dẫn cho thư mục cài đặt và chọn Next

2


B4: Điền đầy đủ thông tin vào bảng dưới và chọn Next

B5: Chờ chương trình cài đặt xong và chọn Finish

3


B6: mở chương trinh Keil C vừa cài đặt chọn File>>License Management và copy
phần CID

B7: Mở thư mục giải nén chạy file keygen.exe dán CID vừa copy vào muc CID và
nhấn nút Generate để lấy code. Copy key

4


B8: Mở cửa sổ License Management, dán key vào ô “New License ID Code (LIC)”
và ấn Add LIC. Sẽ có thông báo rằng đã key thành công.

Cách sử dụng phần mềm keilc
Bước 1.Tạo một project mới và lập trình vi điều khiển 8051 sử dụng phần mềm Keilc

5


Bước 2. chọn thư mục va lưu lai

6


Bước 3. Chọn vi điều khiển muốn lập trình (Chọn ATMEL->AT89C51)


7


Bước 4. Tạo ra một file mã nguồn bằng cách chọn menu File->New, lưu file và đặt
tên là thaisu.c

8


Bước 5. nhấp chuột phai vao target 1 chọn output chọn create HEX File

9


Bước 6. chọn new file

10


Bước 7. lưu lại vào thư mục thaisu.c

11


Bươc 8. viết chương trình va phiên dịch bằng cách nhấn f7.

12


Phần mô phỏng bằng proteus
.Bước 1. Tạo 1 thiết kế mới (Chọn File -> New Design)

13


Bước 2. Chọn các linh kiện để đưa vào thiết kế.
AT89C51: tìm vi điều khiểnBuLed: tìm đèn led
Resistor: tìm điện trở

14


Bước 3. Đưa linh kiện vào thiết kế
Chọn loại linh kiện trong thiết kế (Ở cửa sổ bên trái), click vào màn hình thiết kế bên
phải để đưa linh kiện vào thiết kế

15


Bước 4. Đi dây, kết nối các linh kiện. Ở bước này, bạn sử dụng chuột click vào chân
của linh kiện sau đó di chuột và click lên chân của linh kiện muốn kết nối.Tiếp đến, một
cửa sổ cho phép chỉnh sửa thuộc tính của vi điều khiển hiện lên

16


tiến hành tìm tới đường dẫn cua file .HEX chứa mã nguồn muốn mô phỏng

17


18


19


20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×