Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục HKI

Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

Ngày soạn: 17/08/2014
TIẾT: 1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH (Mục 1)
I/MỤC TIÊU :
1/ kiến thức:- Giúp cho học sinh hiểu về sức nhanh và phương pháp tập luyện để phát triển sức

nhanh cơ thể.
2/ Kĩ năng: - Vận dụng những điều đã học để tự tập luyện sức bền hàng ngày.

-

Biết một số phương pháp, nguyên tắc biết vận dụng khi học thể dục thể thao cũng như khi
tập luyện tại nhà.

3/ Thái độ:- Chấp hành nghiêm túc các u cầu của GV.

II/ĐỊA ĐIỂM:- Lớp học.

III/TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
A/ MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT:
-

Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

-

Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tầng số động tác nhanh và thực hiện
động tác đơn nhanh
+ phản ứng nhanh. Ví dụ: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy, có tín hiệu
thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy,… Khi nghe thấy tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh
“chạy”, người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát. Trong đời sống khi chúng ta đi xe
đạp, xe máy trên đường, bất ngờ có tình huống xảy ra như có người chạy qua đường,người đi xe
phản ứng nhanh bằng cách thắng gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh.
+ Tầng số động tác VD: số lần bước chạy trong 1s số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu
hay nhảy dây trong 15s , 20s ,30s, hoặc số lần quạt tay của VĐV bơi lội 50m, 100m.
+ Động tác đơn nhanh: VD: Trong đấu võ, đấu kiếm…xuất đòn nhanh khi đối phương ra đòntấn
công nhanh hoặc trong thi đấu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng, lập tức bên bò tấn công có
động tác đỡ bóng hoặc khi bò ngã lập tức đưa tay ra chống…
Ngoài ra sức nhanh trong chạy 100m hay cự li ngắn với HS phổ thông còn liên quan đến:
+ Sức nhanh tốc độ: VD: Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát đạp chân khi chạy tăng tốc khi xuất
phát,..

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

+ Sứ bền tốc độ VD: khi gắng sức chạy 10 – 20m cuối trước khi đến đích.

B/ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TẬP LUYỆN:
a) Một số nguyên tắc:
-

Tập phù hợp với sức khỏe mọi người tuỳ theo lứa tuổi giới tính.


-

Tập từ nhẹ đến nặng dần.

-

Tập thường xuyên hằng ngày hoặc tập 3-4 lần trong một tuần.

-

Tập chạy xong không ngừng lại đột ngột mà cần thực hiện các động tác hồi tónh trong vài phút.
b) Một số hình thức và phương pháp tập luyện đơn giản.

-

Tập sức nhanh bằng trò chơi vận động hoặc một số bài tập khác phù hợp lứa tuổi.

-

Tập sức nhanh bằng các môn như: Cầu lông, bóng đá, chạy tăng tốc…

- Có thể tập cá nhân hay theo nhóm. Nói chung hình thức tập rất phong phú, phương pháp đơn giản,
luyện tập có ý thức kó luật tốt, có tính kiên trì nhẫn nại, tính khoa học, có như thế mới nâng cao
sức khỏe và sức nhanh.

CÂU HỎI: GV nêu vài câu hỏi cho học sinh thảo luận trả lời về sức nhanh và phương
pháp tập luyện sức nhanh.

XUỐNG LỚP

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

NGÀY SOẠN:

Giáo án thể dục 8

NGÀY DẠY:

TUẦN:

1

TIẾT: 2

BÀI TD – CHẠY NGẮN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức: -Học từ nhòp 1-8

-n: chạy bước nhỏ, nâng cao dùi, chạy đạp sau, một số trò chơi trò chơiphát triễ sức nhanh
hoặc do GV chọn.
- Học khái niệm về chạy cự li ngắn.
2/ Kĩ năng: - rèn luyện cho hs tư thế đúng và phát triể thể lực chung.

- giúp cho HS hiểu biết về chạy ngắn, thực hiện chạy 60m.
3/ Thái độ: - HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Tại Sân trường - GV: chuẩn bò Còi, Tranh, ảnh -HS:

chuẩn bò trang phục (dụng cụ TDTT nếu có)
III/ TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:
NỘI DUNG
I /- PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:

ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC

LƯNG
5-8 ph
1. Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo
đòa hình sân bãi mà tổ chức ).

-

-

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu khỏe

-CS báo cáo só số,hs “chúc gv khỏe”.

của hs.

GV “chúc các em khỏe”

GV phổ biến ND

-GV phổ biến ND, yêu cầu của tiết

học.

2.. Khởi động:
• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

-Lớp triển khai đội hình( tùy thuộc

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

vào đòa hình sân bãi) GV hướng dẫn

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

• xoay khớp hông , khớp gối

lớp thực hiện bài khởi động hoặc CS

• Đánh tay cao thấp

hướng dẫn. (thực hiện 2x8 nhòp).

-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót chạm




mông.
-




Khởi động chuyên môn …

GV
-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có)

-GV gọi tên hs lên thực hiện, nhận
xét và cho điểm




GV

II/- PHẦN CƠ BẢN:

30-35 ph

1. Bài TD:

-GV thò phạm, phân tích đt cho hs

-Học từ nhòp 1-8

hiểu, HS thực hiện đt chậm theo
hướng dẫn của gv, sau đó gv chia tổ
nhóm ra ôn tập theo đội hình xoay
vòng.

2.. Chạy ngắn:
- khái niệm về chạy cự li ngắn ( SGV).

-Lớp tập trung.GV giới thiệu ngắn

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
gọn về môn chạy ngắn.





3. Củng cố

GV
-Lớp tập trung. GV chọn 2-4 hs lên
thực hiện đt, gv cùng hs quan sát,
GV nhận xét đt và có sửa sai cho hs
nắm được đt đúng. GV nhận xét đt
và có sửa sai cho hs nắm được đt
đúng
III/- PHẦN KẾT THÚC:
-

Hồi tỉnh

5-7 ph
-Lớp giãn hàng thực hiện đt thả lỏng
theo sự hướng dẫn của gv

-

Nhận xét của gv

Dặn dò

-Lớp tập trung, GV nhận xét tiết
học, GV hướng dẫn, dặn dò hs về
nhà luyện tập.

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
NGÀY SOẠN:

Giáo án thể dục 8

NGÀY DẠY:

TUẦN:

2

TIẾT: 3 – 4

BÀI TD – CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức

: -Thể dục: ôn từ 1-8, học từ nhòp 9-17

- Chạy ngắn : Một số động tác bổ trợ kó thuật, trò chơi phát triển sức nhanh.
- Chạy bền : Chạy dích dắc tiếp sức
2/ Kĩ năng: - rèn luyện cho hs tư thế đúng,tác phong, nhanh nhẹn, kỉ luật,góp phần hình thành

nhân cách
- giúp cho HS hiểu biết về chạy ngắn, thực hiện chạy 60m
- Hoàn thiện những kó năng đã học ở lớp 6,7, biết vận dụng trong hoạt động TDTT
3/ Thái độ:-HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Tại Sân trường- GV: chuẩn bò còi, tranh, ảnh - HS: chuẩn bi trang phục TDTT
III/ TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:
NỘI DUNG

ĐỊNH

I/- PHẦN MỞ ĐẦU:

LƯNG
10-15

1. Nhận lớp:

ph

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa
hình sân bãi mà tổ chức ).

-

-

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu

-CS báo cáo só số, “chúc gv khỏe”. GV

khỏe của hs.

“chúc các em khỏe”

GV phổ biến ND

-GV phổ biến ND, yêu cầu của tiết
học.

2.. Khởi động:

-Lớp triển khai đội hình( tùy thuộc vào

• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

đòa hình sân bãi). GV hướng dẫn lớp

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

thực hiện bài khởi động hoặc CS

• xoay khớp hông , khớp gối

hướng dẫn. (thực hiện 2x8 nhòp).

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

• Đánh tay cao thấp
-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót





chạm mông.
-

Khởi động chuyên môn …

-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có)

GV

- GV gọi tên hs lên thực hiện, nhận xét
và cho điểm




GV

II/- PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài TD:
* Ôn: Từ nhòp 1- 8

55-60ph
-GV cho lớp ôn lại Từ nhòp 1- 2L theo
hướng dẫn của gv, sau đó gv chia tổ
nhóm ra ôn tập theo đội hình xoay

* Học: Từ nhòp 9- 17

vòng.
-GV thò phạm, phân tích đt cho hs
hiểu, HS thực hiện đt chậm theo hướng
dẫn của gv
-Mỗi tổ lên thực hiện, các tổ khác
quan sát nhận xét



GV
2.. Chạy ngắn:



- Một số đt bổ trợ kó thuật:

 Chạy bứơc nhỏ, chạy nâng cao đùi,

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
chạy gót chạm mông, đạp sau.

Giáo án thể dục 8
-Tùy điều kiện GV cho HS thực hiện.

- GV cho HS Ôn Một số đt bổ trợ kó
 Chạy nhanh tại chổ, đánh tay trước
sau

thuật
-(GV cho hs chống tay vào tường thực
hiện đt bổ trợ chạy bước nhỏ

- Trò chơi phát triển sức nhanh:
+ “Chạy theo tín hiệu”

-HS 2 tay chống đất , 2 chân thực hiện
đt đạp sau)

HS khi nghe tín hiệu đầu tiên, các
em đi bình thường. Khi nghe tín hiệu thứ
hai các em chạy nhanh đến đích, giảm

-GV cho hs thành 2 hàng dọc
l-----10m------->l

tốc độ và quay về phía sau hàng tiếp tục
lần 2...

GV
l-----10m ------->l

3. Chạy bền:
- Chạy dích dắc tiếp sức

-HS lần lượt thực hiện, mỗi lượt thực
hiện 2 em. Nội dung thực hiện 3L
- Một số động tác hồi tónh sau khi
chạy.
-GV kẽ đường cho hs thực hiện

 l--<-----------------------------GV

 l--<------------------------------

4. Củng cố

-Lớp tập trung, GV chọn 2-4 hs lên

-Thực hiện bài TD từ nhòp 9-17

thực hiện đt, gv cùng hs quan sát, GV
nhận xét đt và có sửa sai cho hs nắm

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

III/- PHẦN KẾT THÚC:

10-15

được đt đúng
-GV cho hs giãn hàng thực hiện đt thả

-

Hồi tónh

ph

lỏng

-

Nhận xét của gv

-Lớp tập trung

-

Dặn dò

-GV nhận xét tiết học, hướng dẫn bài

-

Kết thúc

tập cho hs luyện tập ở

NGÀY SOẠN:

NGÀY DẠY:

TUẦN:

3

TIẾT:5 – 6

BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức:-TD: On từ 1-17 Học từ nhòp 18 - 25

-Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kó thuật, trò chơi “chạy tốc độï cao”, xuất phát chạy
nhanh 30-60 m
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
2/ Kĩ năng: - Rèn luyên cho HS hiểu biết về kó năng , rèn luyện tư thế đúng,tác phong nhanh

nhẹn, kỉ luật,góp phần hình thành nhân cách
-

Hoàn thiện những kó năng đã học ở lớp 6,7, biết vận dụng trong hoạt động TDTT

3/ Thái độ:-HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi: Tại Sân trường -GV: chuẩn bò tranh, ảnh,

còi -HS: chuẩn bò trang phục TDTT
III/-TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
NỘI DUNG
I/- PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:

ĐỊNH

PHƯƠNGPHÁP- TỔ CHỨC

LƯNG
10-15 ph
-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa
hình sân bãi mà tổ chức ).

-

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu

-CS báo cáo só số, hs“chúc gv khỏe”.

khỏe của hs

GV “chúc các em khỏe”

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
-

Giáo án thể dục 8

GV phổ biến ND

-GV phổ biến ND, yêu cầu hs thực
hiện




GV

2 . Khởi động:

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

hình sân bãi mà tổ chức ).GV hứơng

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

dẫn lớp thực hiện theo nhòp của gv

• xoay khớp hông , khớp gối

-Mỗi nd thực hiện 2x8 nhòp

• Đánh tay cao thấp
-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót chạm
mông.

-

Khởi động chuyên môn …

-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có)

-GV gọi tên hs lên thực hiện, nhận
xét và cho điểm

II/- PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài TD:
* Ôn: Từ Nhòp 1- 17

55-60 ph
-Từ đội hình trên, gv cho lớp thực
hiện bài TD 2L
-Mỗi tổ lên thực hiện, các tổ khác
xem
-Lớp chia tổ nhóm ra ôn tập
-GV quan sát sửa sai đt

* Học: Từ nhòp 18-25

-HS xem tranh, ảnh. GV thò phạm,
phân tích đt 1-2L
-HS thực hiện nhòp chậm theo sự
hướng dẫn của gv 2L

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
-Từng tổ lên thực hiện, các tổ khác
xem
-GV thò phạm lại đt cho hs xem, sau
đó cho hs thực hiện theo sự hướng
dẫn của gv

2. Chạy ngắn:
-

Một số đt bổ trợ kó thuật
. Tại chổ chạy nhanh chân
. Đánh tay tại chổ

-GV chia lớp thành 2 hàng dọc
-GV kẻ vạch xuất phát, đường chạy,
vạch đích
-HS nghe hiệu lệnh gv thực hiện

-

Chạy nhanh 30- 60m

l----30m----->l
GV
l--------------->l

* Trò chơi : “chạy tốc độ cao”
( ND, cách chơi - trang 30 SGV )

-GV phổ biến luật , nội dung chơi cho
hs nắm
-GV chia lớp thành 2-4 hàng dọc thực
hiện
-GV kẻ vạch xuất phát, vạch đích
 ---------------->

XP1

XP2

 ----------------->
8-10m

20-30m
GV

-GV chia lớp thành nhiều nhóm theo

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
sức khỏe của các em( hs n am, nữ

3. Chạy bền:

riêng)

- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức,

- Lớp thành 1-2 hàng dọc thực hiện

Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy

- GV kẻ vạch và chuẩn bò sân bãi

và kiểm tra sức khỏe.




l----------->l

-Lớp tập trung
-GV chọn 2-6 hs lên thực hiện, hs
cùng gv quan sát, GV nhận xét, phân

4.Củng cố:

tích đt sai cho hs biết để luyện tập

- Thực hiện bài TD từ nhòp 18-25

đúng

III/- PHẦN KẾT THÚC:

10-15 ph

-Lớp giãn hàng thực hiện đt thả lỏng

-

Hồi tónh

theo sự hướng dẫn của gv

-

Nhận xét của gv

-GV nhận xét tiết học, hướng dẫn hs

Dặn dò

GV: Hồ Thị Thơ

luyện tập thêm ở nhà

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
NGÀY SOẠN:

Giáo án thể dục 8

NGÀY DẠY:

TUẦN: 4

TIẾT: 7 – 8

BÀI TD – CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức:-TD: Ôn từ 1-25. Học từ 26-35

-

Chạy ngắn: một số động tác bổ trợ kó thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” , Học “cách đo
đóng bàn đạp”, xuất phát thấp, chạy lao.

- Chạy bền: Cách vượt một số chứng ngại vật trên đường chạy.
2/ Kĩ năng: - rèn luyện cho hs tư thế đúng,tác phong, nhanh nhẹn, kỉ luật,góp phần hình thành

nhân cách
- giúp cho HS hiểu biết về chạy ngắn, thực hiện kó thuật đo đóng bàn đạptrong chạy ngắn
-HS Thực hiện đt đúng, biết vận dụng trong hoạt động TDTT
3/ Thái độ:-HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi: Tại Sân trường -GV: chuẩn bò tranh, ảnh, còi

-HS: chuẩn bò trang phục TDTT
III/ TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:
NỘI DUNG
I/- PHẦN MỞ ĐẦU:

ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC

LƯNG
10-15ph

1. Nhận lớp:

-CS báo cáo só số, hs “chúc gv

-

khỏe”. GV “chúc các em khỏe”

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu khỏe
của hs

-

GV phổ biến ND

-GV phổ biến nội dung , yêu cầu hs
thực hiện tiết học

2. Khởi động:
• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

đòa hình sân bãi mà tổ chức ).

• xoay khớp hông , khớp gối

-GV hướng dẫn lớp thực hiện

• Đánh tay cao thấp

-đt thực hiện 2x8 nhòp

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót chạm

Giáo án thể dục 8

mông.
-

Khởi động chuyên môn …

-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có)

- GV gọi tên hs lên thực hiện, sau
đó có nhận xét và cho điểm

II/- PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài TD:
* Ôn: Từ nhòp 1- 25

55-60ph
-GV cho lớp thực hiện 2L
-Từng tổ lên thực hiện các tổ khác
quan sát
- GV chia tổ nhóm ra ôn tập, sau đó
lớp tập trung , gv chọn hs lên thực
hiện và có nhận xét, sửa chữa đt

* Học: Từ nhòp 26-35

sai

-HS xem tranh, ảnh. GV thò phạm
phân tích đt cho hs hiểu
-HS thực hiện chậm 1-2L theo
hướng dẫn của gv
-Từng tổ lên thực hiện, các tổ khác
xem
-GV chia tổ nhóm ra ôn luyện. GV
2. Chạy ngắn:

quan sát sửa đt sai

- Một số đt bổ trợ kó thuật
GV cho hs chống tay vào tường
* Học:

thực hiện đt bổ trợ chạy bước nhỏ

- Cách đo đóng bàn đạp- Xuất phát thấpChạy lao

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
-HS xem tranh, ảnh
-GV thò phạm, phân tích kó thuật 12L
-GV hướng dẫn hs thực hiện tại chổ
kó thuật đo, đóng bàn đạp
-GV chia nhóm tự ôn
-Lớp tập trung 2-4 hàng dọc thực
hiện kó thuật đo đóng bàn đạp và
chạy lao

* Trò chơi:” Lò cò tiếp sức”

l----chạy lao---


>l

GV


l--------------

>l

-Lớp chia thành 2 tổ nam, nữ đều
nhau
-GV phổ biến nd, luật chơi cho hs
3. Chạy bền:

biết

- Chạy vượt chướng ngại vật trên đường

-Trò chơi thực hiện 3L, nếu tổ nào

chạy

thắng 2 sẻ thắng

l----lò cò----->l
GV
4..Củng cố:
-Thực hiện kó thuật đo, đóng bàn đạp

l------------->l
- Lớp thành 1-2 hàng dọc thực hiện
- GV kẻ vạch và chuẩn bò sân bãi

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
l------------------->l

-Lớp tập trung, gv chọn 2-4 hs lên
thực hiện
-GVcùng hs quan sát, gv nhận xét
III/- PHẦN KẾT THÚC:

10-15

và có sửa sai đt sai
-Lớp giãn hàng thực hiện đt thả

ph

lỏng theo sự hướng dẫn của gv

-

Hồi tĩnh

-

Nhận xét của gv

-Lớp tập trung GV nhận xét tiết

-

Dặn dò

học, hướng dẫn bài tập cho hs luyện
tập ở nhà

NGÀY SOẠN:

NGÀY DẠY:

TUẦN: 5 TIẾT:9 – 10

BÀI TD- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức: -TD: Ôn và hoàn thiện từ1-35

- Chạy ngắn: một số động tác bổ trợ kó thuật, trò chơi “chạy chạy thoi tiếp sức” , hoặc do GV
chọn, xuất phát thấp, chạy lao. Học chạy giữa quảng (60m).
- Chạy bền: chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
2/ Kĩ năng: - Rèn luyên cho HS hiểu biết về kó năng ĐHĐN, rèn luyện tư thế đúng,tác phong

nhanh nhẹn, kỉ luật,góp phần hình thành nhân cách
- Rèn luyện sức nhanh, bền
- HS thực hiện các bài tập bổ trợ rèn luyện sức nhanh, bền, thực hiện tư thế đúng trong khi
chạy
3/ Thái độ:-HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Sân bãi: Tại Sân trường -GV: chuẩn bò tranh, ảnh, còi -HS: chuẩn bò trang phục
TDTT

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

III/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
NỘI DUNG
I/- PHẦN MỞ ĐẦU:

ĐỊNH
LƯNG
10-15 ph

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

1. Nhận lớp:

hình sân bãi mà tổ chức ).

-

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu

-CS báo cáo só số, hs “chúc gv khỏe”.

khỏe của hs

GV “chúc các em khỏe”

-GV phổ biến ND, yêu cầu thực hiện
-

GV phổ biến ND

tiết học



GV

2. Khởi động:

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

hình sân bãi mà tổ chức ).

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

-GV hướng dẫn lớp thực hiện

• xoay khớp hông , khớp gối

-Đt thực hiện 2x8 nhòp

• Đánh tay cao thấp
-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót
chạm mông.

-

Khởi động chuyên môn …

-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có).

-GV đặt câu hỏi gợi ý, gọi hs lên trả lời
và nhận xét cho điểm

II/- PHẦN CƠ BẢN:
1. Ôn : Bài TD từ nhòp 1-35

55-60 ph
-GV cho lớp thực hiện 2L
-Từng tổ lên thực hiện các tổ khác
quan sát

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
- GV chia tổ nhóm ra ôn tập, sau đó lớp
tập trung , gv chọn hs lên thực hiện và
có nhận xét, sửa chữa đt sai

2. Chạy ngắn:
- Một số đt bổ trợ kó thuật

-GV cho hs chống tay vào tường thực
hiện đt bổ trợ chạy bước nhỏ
-HS 2 tay chống đất , 2 chân thực hiện
đt đạp sau

- Trò chơi chạy đuổi

-( Hình thức tổ chức như tiết 5)

( ND sách GV trang 29)
-Lớp tập trung thành 2- hàng dọc thực
- Xuất phát thấp – chạy lao- chạy giữa

hiện

quãng(60m)

-HS lên thực hiện theo thứ tự



l----chạy lao----->l
GV

3.Chạy bền:



l---------------->l

- Chạy vượt chướng ngại vật trên đường

- Lớp thành 1-2 hàng dọc thực hiện

chạy

- GV kẻ vạch và chuẩn bò sân bãi

l-------------------->l

4..Củng cố:
- Thực hiện bài TD từ nhòp 1- 35

-Lớp tập trung, gv chọn hs lên thực
hiện đt

-GV nhận xét hs thực hiện đt, có phân
tích đt sai để hs luyện tập đúng

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

III-PHẦN KẾT THÚC:

10-15 ph

- Thả lỏng

-Lớp giãn hàng thực hiện đt thả lỏng
theo sự hướng dẫn của gv
-Lớp tập trung nghe gv nhận xét tiết

- Nhận xét, dặn dò

học, nhắc nhở hs luyện tập thêm ở nhà

NGÀY SOẠN:

NGÀY DẠY:

TUẦN: 6 TIẾT:11 – 12

CHẠY NGẮN - BÀI TD- CHẠY BỀN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức: -TD: Ôn và hoàn thiện từ1-35

-Chạy ngắn: một số động tác bổ trợ kó thuật, trò chơi “chạylo cò tiếp sức” , hoặc do GV chọn,
xuất phát thấp, chạy lao. chạy giữa quảng (60m).Học về đích và cách đánh đích.
- Chạy bền: chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
2/ Kĩ năng: - Bước đầu trang bò cho HS một số kiến thức về chạy cự ly ngắn và kó thuật chạy

60m, nhằm rèn luyện, phát triển sức nhanh
- Thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, biết vận dụng
tập luyện để nâng cao sức khỏe
3/ Thái độ:-HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi: Tại Sân trường -GV: chuẩn bò tranh, ảnh, còi

-HS: chuẩn bò trang phục TDTT
III/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
NỘI DUNG
I/- PHẦN MỞ ĐẦU:

ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC

LƯNG
10-15 ph

1 . Nhận lớp:

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

-

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu khỏe

hình sân bãi mà tổ chức ).

của hs

-CS báo cáo só số , hs “chúc gv

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
khỏe”. GV “chúc các em khỏe”

-

GV phổ biến ND

-GV phổ biến ND, yêu cầu thực hiện
tiết học




GV

2. Khởi động:

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

hình sân bãi mà tổ chức ).

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

-GV hướng dẫn lớp thực hiện

• xoay khớp hông , khớp gối

-Đt thực hiện 2x8 nhòp

• Đánh tay cao thấp
-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót chạm
mông.

-

Khởi động chuyên môn …

-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có)

-GV gọi tên hs lên thực hiện, nhận
xét và cho điểm

II/- PHẦN CƠ BẢN:
1. Ôn bài TD 35 nhòp

55-60 ph
-GV cho lớp thực hiện 2L
-Từng tổ lên thực hiện các tổ khác
quan sát
- GV chia tổ nhóm ra ôn tập, sau đó
lớp tập trung , gv chọn hs lên thực
hiện và có nhận xét, sửa chữa đt sai

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

2. Chạy ngắn:

-GV cho hs chống tay vào tường

- Một số đt bổ trợ kó thuật

thực hiện đt bổ trợ chạy bước nhỏ
-HS 2 tay chống đất , 2 chân thực
hiện đt đạp sau

-Trò chơi:” Lò cò tiếp sức”

-Lớp chia thành 2 tổ nam, nữ đều
nhau
-GV phổ biến nd, luật chơi cho hs
biết
-Trò chơi thực hiện 3L, nếu tổ nào
thắng 2 thì thắng

l----lò cò----->l
GV
l------------->l

-Xuất phát thấp - chạy lao- chạy giữa

-Lớp thành 2 hàng dọc thực hiện

quãng (60m)
+ xuất phát thấp- chạy lao

l----------->l
GV

+ chạy giữa quãng

l---------->l

* Học:- Chạy về đích và đánh đích

3. Chạy bền:
- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức

-lớp thành 1 hàng dọc thực hiện theo
nhóm

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
l------------------->l
GV

4.Củng cố:
-

Trình bày kó thuật chạy về đích và

-HS x em tranh , ảnh

đánh đích

-GV thò phạm, phân tích đt cho hs
nắm kó thuật
-GV cho hs thực hiện tại chổ đt đánh
đích, sau đó hs thực hiện chạy với cự
li 10-15m
-GV gọi hs lên trình bày lại kó thuật
về đích và đánh đích
-GV cùng hs nhận x ét đúng sai
10-15 ph -HS thực hiện đt thả lỏng theo sự

III_ PHẦN KẾT THÚC:
-

Thả lỏng

hướng dẫn của gv
-Lớp tập trung nghe gv nhận xét tiết

Nhận xét, dặn dò

học
-GV dặn dò, nhắc nhở hs luyện tập
thêm ở nhà

NGÀY SOẠN:

NGÀY DẠY:

TUẦN: 7 TIẾT: 13 – 14

CHẠY NGẮN- BÀI TD- CHẠY BỀN
I/MỤC TIÊU:
1/ kiến thức: -TD: Ôn và hoàn thiện từ1-35.Có thể kiểm tra thử.

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

-Chạy ngắn: một số động tác bổ trợ kó thuật, trò chơi “chạy lò cò tiếp sức” , hoặc do GV
chọn, tập luyện hoàn chỉnh xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quảng, chạy về và đánh đích
(60m).
- Chạy bền: chạy trên đòa hình tự nhiên.
2/ Kĩ năng: - Bước đầu trang bò cho HS một số kiến thức về chạy cự ly ngắn và kó thuật chạy

60m, nhằm rèn luyện, phát triển sức nhanh
- Thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, biết vận dụng
tập luyện để nâng cao sức khỏe
3/ Thái độ:-HS Học tập, rèn luyện nghiêm túc
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi: Tại Sân trường -GV: chuẩn bò tranh, ảnh, còi

-HS: chuẩn bò trang phục TDTT
III/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
NỘI DUNG
I/- PHẦN MỞ ĐẦU:

ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC

LƯNG
10-15 ph

1. Nhận lớp:

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

-

GV kiểm tra só số, tình trạng sứu

hình sân bãi mà tổ chức ).

khỏe của hs

-CS báo cáo só số, hs” chúc gv khoẻ”.
GV “chúc các em khoẻ”

-

GV phổ biến ND

-GV phổ biến ND, yêu cầu hs thực
hiện tiết học





2. Khởi động:

GV

• xoay khớp cổ tay, khớp cổ chân

-Lớp tập trung 4 hàng , ( tùy theo đòa

• xoay khớp khuỷu tay, khớp bã vai

hình sân bãi mà tổ chức ).

• xoay khớp hông , khớp gối

-GV lớp hướng dẫn lớp thực hiện

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8

• Đánh tay cao thấp
-

Ép gối dọc, ép gối ngang

-

Chạy tại chổ, nâng cao đùi, gót

-Đt thực hiện 2x8 nhòp

chạm mông.
-

Khởi động chuyên môn …

-

Kiểm tra bài cũ (Nếu có)

-GV gọi tên hs lên thực hiện, nhận
xét và cho điểm

II/- PHẦN CƠ BẢN:
1. Ôn: bài TD 35 nhòp(kiểm tra)

55-60 ph
-GV cho lớp thực hiện

- Điểm 9-10: Thuộc toàn bài thực hiện

-Từng tổ lên kiềm tra các tổ khác

đt đúng , đẹp

quan sát

- Điểm 7-8: Thuộc toàn bài nhưng còn
2-3 nhòp sai só nhỏ
- Điểm 5-6: Có 2-3 nhòp thực hiện sai
- Điểm 3-4: có 4-6 nhòp thực hiện sai
- Điểm 1-2: Có 7 nhòp trở lên thực hiện
sai
2. Chạy ngắn:

- GV chia tổ nhóm ra ôn tập, sau đó

-Một số đt bổ trợ kó thuật

lớp tập trung , gv chọn hs lên thực
hiện và có nhận xét, sửa chữa đt sai
-GV cho hs chống tay vào tường thực
hiện đt bổ trợ chạy bước nhỏ

-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

-HS 2 tay chống đất , 2 chân thực
hiện đt đạp sau

-Lớp chia thành 2 tổ nam, nữ đều
nhau
-GV phổ biến nd, luật chơi cho hs biết

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

Giáo án thể dục 8
-Trò chơi thực hiện 3L, nếu tổ nào
thắng 2 sẻ thắng
l----lò cò----->l
GV

-Hoàn thiện xuất phát thấp – chạy lao-

l------------->l

chạy giữa quãng-về đích ( cự li 60m)
+ Xuất phát thấp - chạy lao

-Lớp thành 2 hàng dọc thực hiện

l----ø--------->l

+ Chạy giữa quãng – về đích

GV
l------------->l

-HS chạy trên sân trường thành 1
hàng dọc

3. Chạy bền:
- Chạy trên đòa hình tự nhiên

-HS nam, Nữ chạy theo nhóm hoặc
theo sức khoẻ của hs

4.Củng cố:
Chạy ngắn
III- PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng

10-15 ph

- HS thực hiện, GV quan sát, sữa sai
- HS thực hiện đt thả lỏng theo sự
hướng dẫn của gv
-Lớp tập trung nghe gv nhận xét tiết

- Nhận xetù và dặn dò

học
-GV dặn dò, nhắc nhở hs luyện tập
thêm ở nhà

GV: Hồ Thị Thơ

Năm học : 2014 - 2015


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×