Tải bản đầy đủ

Đồ án vi xu ly tìm HIỂU PHẦN mềm KEIL c

LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẨNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

BÀI BÁO CÁO

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ
Giáo Viên HD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Tên sinh viên: LÊ QUANG HIỂN

Lớp: 11CĐ-D1

TP HCM Ngày 26-12-2014
1LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ:

TÌM HIỂU PHẦN MỀM KEIL C
Sử dụng phần mềm Keil C và kết hợp Proteus để viết chương trình mô
phỏng cho AT89c51.
1/ Cách cài đặt Keil C.
2/ Cách sử dụng, thao tác trên Keil C.
1.Tạo mới 1 project.
2.Tạo File.C.
3.Add File.C vào Project.
4.Biên dịch và tạo File Hex.
5.Gỡ lỗi chương trình (nếu có).
6.Nạp chương trình cho Chip

3/ Nạp chương trình vào Proteus.

I/ TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM KEIL C:
2


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

1/ Cách Cài Đặt Phần Mềm:
Chỉ cần lên mạng và tải về phần mềm rất nhẹ, dung lượng chỉ 28Mb,sau khi tải về giải nén ra ta
được Forder có nội dung như trong hình:

Bước
1 : Ta chọn mục setup ( c51v901 trong hình này) và tiến hành cài đặt chương trình,sau khi nhấp chuột vào
đó sẽ hiện ra bảng bên dưới chọn Next và tiếp tục Next.

Bước 2: Bạn chọn thư mục mà bạn muốn cho Keil C vào,như trong hình hãy để mặc định


3


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Chọn Next.

Bước 3: Nhập một số thông tin cần thiết vào bảng để tiến hành chạy chương trình.
Bước 4 : Sau khi cài đặt xong sẽ hiện lên chương trình và có thể sử dụng được rồi :

2/ Cách Sử Dụng :
4


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Mở chương trình lên, để viết chương trình mới bạn chọn File -> New hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+N sẽ
ra tab mới như hình bên dưới:

Để bắt tay vào viết một chương trình và nạp cho Chip thì phải tiến hành theo các
bước như sau:
1.Tạo mới 1 project.
2.Tạo File.C.
3.Add File.C vào Project.
4.Biên dịch và tạo File Hex.
5.Gỡ lỗi chương trình (nếu có).
6.Nạp chương trình cho Chip
Và sau đây là phần hướng dẫn sử dụng phần mềm keil C để dùng cho AT 89c 51 theo từng bước căn bản
nhất:

1. Tạo mới Project: Vào Project ->New Project sau đó chọn đường dẫn đến thư mục
muốn lưu project.

5


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Tiếp theo ta chọn loại Chip: Ở đây ta lựa chọn Atmel->chọn AT89C51
Sau đó nhấn Yes và ta có được Project mới.

2. Tạo File C
Tiếp theo ta cần tạo (File.C) để viết chương trình cho Chip lên File đó.

6


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Vào File => New:

Chọn Save: Chọn đường dẫn vào cùng thư mục với Project vừa tạo ở bước 1. Sau đó đặt tên, với
phần đuôi mở rộng là( .C)

3/Add file C và project:
7


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Nhấp chuột phải vào mục Source Group chọn Add file to Group Source Group => chọn Add để
đưa thư mục mà ta đã lưu ở lúc ban đầu:

Bây giờ có thể viết chương trình và tiến hành các bước giao tiếp với vi xử lý.

4/ Biên Dịch Và Tạo File Hex:
Bắt đầu viết chương trình vào phần trống bằng ngôn ngữ C,sau khi viết chương trình xong chúng ta
tiến hành nạp vào chip.Nếu chương trình không báo lỗi.

8


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Chọn Target options dấu khoanh tròn để tiến hành chạy chương trình.

Khi chọn Target options sẽ hiện ra Options for Target như hình phía dưới và chỉnh về thông số là
12MHz trong dấu khoanh tròn.

9


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ
-

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Chọn Out put trong hộp kế bên để đưa về hệ số HEX như hình bên dưới: đánh dấu vào
khung HEX Format như trong dấu khoanh tròn phía dưới.Sau đó bấm Ok và trở lại phần

chương trình lúc đầu.Lúc này bấm F7 để chương trình kiểm tra và báo lỗi trước khi nạp
vào chip .Nếu có lỗi sẽ báo số dòng vị trí lỗi và hiện số dòng bị lỗi lên như trong hình và
hiện luôn lỗi mắc phải bỏ trong ngoặc kép.
Sau khi sửa lỗi xong thì tiến hành nạp vào AT 89C51.Dưới đây là cách nạp chương trình Keil C vào
chương trình mô phỏng PROTEUS 7 như sau ( Proteus phải tự download):

10


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

3/ Nạp chương trình vào Proteus:

Đây là hình minh họa cho ví dụ:
Bước 1: Nhấp chuột vào AT89c51 bên Proteus sẽ hiện lên một bảng như bên dưới,chọn vào phần
khoanh tròn để chọn file Hex đã lưu ở thư mục được chọn.

11


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ
Bước 2: Chọn File hex bạn đã lưu,có dạng

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ
(tên).hex. Sau đó bấm OK.

Bước 3 : Bấm phím Play màu xanh phía góc trái của màn hình (Proteus).

12


LÊ QUANG HIỂN
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

Ví Dụ 1 : Dùng Keil C để viết chương trình điều khiển 1 led bật và tắt bằng 2 nút nhấn sử dụng
AT89C51
Bấm “start” đèn sáng và “stop” đèn tắt.
# include
# define bat 1
# define tat 0
sbit led=P1^0;
sbit stop=P3^0;
sbit start=P3^1;
void main (void){
led=tat;
while (1){
if((start==0)&&(stop==1))
{led=bat;}
if((start==1)&&(stop==0))
{led=tat;}
}
}

13x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×