Tải bản đầy đủ

Đồ án vi xu ly giới thiệu về phần mềm keilc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẨNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

BÀI BÁO CÁO

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ
Giáo Viên HD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Tên sinh viên: PHẠM THÁI SƯ

Lớp: 11CĐ-D4

TP HCM Ngày 26-12-2014

1


Bài báo cáo: giới thiệu về phần mềm keilc.
GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ.
SVTH: PHẠM THÁI SƯ.


A: Giới thiệu
KEILC hay còn gọi là Keil 8051 là công cụ phân mềm hỗ trợ khá đầy đủ để người dùng soạn
thảo và biên dịch chương trình dành cho các vi điều khiển thuộc họ 8051 bằng ngôn ngữ C và
Assembly.

CÀI ĐẶT VÀ CRACK PHẦN MỀM KEIL C UVISION 4 KEIL C FULL
CRACK:
B1: giải nén file vừa download và chạy file c51v901.exe và chọn Next.

B2: chọn “I agree to all the terms of the preceding License Agreement” và
chọn Next

2


B3: chọn đường dẫn cho thư mục cài đặt và chọn Next

B4: Điền đầy đủ thông tin vào bảng dưới và chọn Next

3


B5: Chờ chương trình cài đặt xong và chọn Finish

B6: mở chương trinh Keil C vừa cài đặt chọn File>>License Management và
copy phần CID

4


B7: Mở thư mục giải nén chạy file keygen.exe dán CID vừa copy vào muc CID
và nhấn nút Generate để lấy code. Copy key

5


B8: Mở cửa sổ License Management, dán key vào ô “New License ID Code
(LIC)” và ấn Add LIC. Sẽ có thông báo rằng đã key thành công.

Cách sử dụng phần mềm keilc

Bước 1.Tạo một project mới và lập trình vi điều khiển 8051 sử dụng phần mềm Keilc

6


Bước 2. chọn thư mục va lưu lai

7


Bước 3. Chọn vi điều khiển muốn lập trình (Chọn ATMEL->AT89C51)

8


Bước 4. Tạo ra một file mã nguồn bằng cách chọn menu File->New, lưu file và đặt tên là thaisu.c

9


Bước 5. nhấp chuột phai vao target 1 chọn output chọn create HEX File

10


Bước 6. chọn new file

11


Bước 7. lưu lại vào thư mục thaisu.c

12


Bươc 8. viết chương trình va phiên dịch bằng cách nhấn f7.

13


ph
ần viết chương trình đã hoàn thành.

Phần mô phỏng bằng proteus
.Bước 1. Tạo 1 thiết kế mới (Chọn File -> New Design)

14


Bước 2. Chọn các linh kiện để đưa vào thiết kế.
AT89C51: tìm vi điều khiểnBuLed: tìm đèn led
tton: tìm nút bấm
Resistor: tìm điện trở

15


Bước 3. Đưa linh kiện vào thiết kế
Chọn loại linh kiện trong thiết kế (Ở cửa sổ bên trái), click vào màn hình thiết kế bên
phải để đưa linh kiện vào thiết kế

16


Bước 4. Đi dây, kết nối các linh kiện. Ở bước này, bạn sử dụng chuột click vào chân
của linh kiện sau đó di chuột và click lên chân của linh kiện muốn kết nối.Tiếp đến, một cửa sổ cho
phép chỉnh sửa thuộc tính của vi điều khiển hiện lên

17


tến hành tìm tới đường dẫn cua file .HEX chứa mã nguồn muốn mô phỏng

18


Phần mô phỏng đã hoàn thành.

19


20x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×