Tải bản đầy đủ

ĐỒ án VI điều KHIỂN màn HÌNH cảm ỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG



ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN
MÀN HÌNH CẢM ỨNG

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ
SVTH: HUỲNH TẤN ĐẠT
Lớp: 11CĐ-Đ3


TP.HCM 1/2014Nhận xét của GVHD
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2


 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI KINCO
Những lưu ý khi cài đặt phần mềm HIM KINCO
Mở file cài đặt HMI KINCO chọn Setup.exe
Khi lưu cài đặt ta lưu trong ổ đĩa C => Program file

Cáp kết nối giữa màn hình HMI và PC (cổng USB)

Cáp kết nối giữa màn hình HMI và PLC (Siemen S7-200)
Ta chọn COM 0 để kết nối.

3


Trong phần hướng dẫn sử dụng, chương trình nạp cho PLC (Siemen S7-200)
là chương trình thuận nghịch gián tiếp sử dụng nút nhấn.

Mở thanh công cụ để tiện cho việc thao tác.


4


Chọn View => Chọn Graph Element Window

Chọn cáp kết nối giữa PLC và HMI
Nhấn giữ vào biểu tượng Serial Port và kéo ra màn hình

5


Nhấp chuột vào thanh HMI
Chọn màn hình HMI KINCO (ET070)
Nhấn giữ biểu tượng ET070 và kéo ra màn hình

Sau đó ta chọn OK

6


Nhấp chuột vào thanh PLC
Chọn PLC Siemens S7-200 (SMART)
Nhấn giữ biểu tượng PLC S7-200 và kéo ra màn hình

7


Nối cáp vào HMI và PLC

Nhấp chuột phải vào HMI chọn Edit để tạo nút nhấn trên màn hình

Nhấp chuột vào thanh PLC Parts
Nhấn giữ biểu tượng Bit State Setting và kéo ra màn hình

Trong Basic Attributes chú ý 2 mục sau
8


Addr type: phụ thuộc vào chương trình PLC. Trong PLC nút nhấn là M nên ta
chọn M.B

Address: địa chỉ khai báo nút nhấn trong chương trình PLC (M0.0 là nút
dừng)

Trong Bit State Setting => type => Reset
9


Trong Tag chọn Use tag
Trong Tag Contents: gõ “dừng” và sẽ hiện lên trên nút nhấn

Trong Graphics: bỏ chọn Vector graphics và chọn Bitmap
Sau đó chọn Import Graphics

10


Tiếp theo ta chọn file BG

Tiếp theo ta chọn Button (biểu tượng nút nhấn)

11


M0.0 là nút dừng nên ta chọn nút nhấn màu đỏ => Import

Tiếp theo nhấn Exit

12


Sau đó nhấn OK

Ta có thể tùy chỉnh kích thước nút nhấn

13


Tương tự cho các nút nhấn khác

14


15


16


M0.1, M0.2, M0.3, M0.4 là nút mở nên ta chọn nút nhấn màu xanh

17


18


19


20


21


22


23


24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×