Tải bản đầy đủ

ĐỒ án trang bị điện kết nối HMI với PLC s7 200 của SIEMENS

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG
Khoa Điện_Điện Tử
----------

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN
KẾT NỐI HMI VỚI PLC S7-200 CỦA SIEMENS
GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ
SVTH: BÙI THANH ĐẠO
LỚP: 11CĐ_Đ2

TP:HCM Ngày 8 Tháng 10 Năm 2013
SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 1ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, và được ứng dụng vào để
phục vụ cuộc sống của con người tăng lên,
Kỹ thuật Trang bị Điện,Tự động hóa ngày càng có vai trò quan trọng trong
nền kinh tế toàn cầu và trong phục vụ cuộc sống hàng ngày, các thiết bị
điện, tự động hoá kết hợp với các công cụ toán học và phần mềm ứng
dụng, để tạo ra các hệ thống tự động , đang nhanh chóng phát triển rộng
lớn,tự động hóa đã và đang được ứng dụng và hoạt động để phục vụ nghiên
cứu, hoc tập, phát triển kinh tế của con người.
Để đem lại lợi ích rõ rệt nhất, để phục vụ cho gia đình và xã hội ngày càng
phát triển.
Đồ án Trang bị điện chúng em sẽ giới thiệu giao diện (HMI) và ứng dụng
điều khiển PLC S7_200 của Siemens
Trong quá trình làm đồ án trang bị điện này do thời gian còn hạn hẹp nên
nhiều phần còn chưa thực hiện được và còn có nhiều chỗ sai và thiếu sót,
em rất mong được sự giúp đỡ của quỹ thầy cô bộ môn và các bạn sinh viên
cùng chuyên ngành để mình có thể hoàn thành được đồ án này tốt hơn.

Sinh viên thực hiện
Bùi Thanh Đạo

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 2


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ
SVTH: BÙI THANH ĐẠO
LỚP:11CĐ_Đ2
TÊN ĐỒ ÁN: KẾT NỐI HMI VỚI PLC S7-200 CỦA SIEMENS
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 nghiên cứu đề tài và thu
thập đề tài lên đề tài cụ thể
Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 thiết kế đồ án và nộp báo
cáo 30%
Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 thực hiện viết đồ án và
báo cáo 50%
Từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 viết hoàn chỉnh, hoàn tất
đồ án 100% , nộp và bảo vệ đồ án

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 3


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
I: Cài đặt chương trình Kinco HMIware_v2.1
II: GIỚI THIỆU MÀN HÌNH HMI VÀ PLC
1 ) Hướng dẫn sử dụng màn hình cảm ứng HIM KINCO
2) PLC
CHƯƠNG II: MỘT SỐ MẠCH THỰC HIỆN ĐỂ CHẠY TRÊN
GIAO DIỆN VÀ KẾT NỐI PLC
I: Khai báo trên màn hình HMI
II: Viết chương trình cho PLC
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 4


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

NHẬN XÉT
………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………..........................
SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 5


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
I: Cài đặt chương trình Kinco HMIware_v2.1
Yêu cầu cấu hình
CPU: intel Pentium II trở lên
RAM: 128M trở lên, tốt nhất nên dùng 512M trở lên
HDD: dung lượng trống 2.5gb


Tiến hành cài đặt như sau

Đưa đĩa CD hay cắm USB vào máy vào file HMI KINCOware
Nhẫn đúp chuột vào file setup.exe để tiến hành cài đặt

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 6


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Bấm Next để tiếp tục

điền thông tin và chọn đồng ý, bấm next

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 7


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Bấm next

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 8


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Bấm finish kết thúc quá trình cài đặt
SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 9


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

II. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH HMI VÀ PLC
1 ) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG HIM KINCO
Cáp kết nối giữa màn hình HMI và PC (cổng USB)

Cáp kết nối giữa màn hình HMI và PLC (Siemen S7-200)
Ta chọn COM 0 để kết nối.

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 10


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN


GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Khởi tạo chương trình mới

Mở thanh công cụ để tiện cho việc thao tác.
Chọn View => Chọn Graph Element Window

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 11


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

C
họn cáp kết nối giữa PLC và HMI
Nhấn giữ vào biểu tượng Serial Port và kéo ra màn hình

Nhấp chuột vào thanh HMI
Chọn màn hình HMI KINCO (ET070)
Nhấn giữ biểu tượng ET070 và kéo ra màn hình
SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 12


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

chọn OK

Nhấp chuột vào thanh PLC
Chọn PLC Siemens S7-200 (SMART)
SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 13


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Nhấn giữ biểu tượng PLC S7-200 và kéo ra màn hình

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 14


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Nối cáp vào HMI và PLC

Nhấp chuột phải vào HMI chọn Edit để tạo nút nhấn trên màn hình

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 15


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Nhấp chuột vào thanh PLC Parts
Nhấn giữ biểu tượng Bit State Setting và kéo ra màn hình

Trong Basic Attributes chú ý 2 mục sau
Addr type: phụ thuộc vào chương trình PLC. Trong PLC nút nhấn là M nên ta chọn
M.B

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 16


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Address: địa chỉ khai báo nút nhấn trong chương trình PLC (M0.0 là nút dừng)

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 17


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Trong Bit State Setting => type => Reset

Trong Tag chọn Use tag
Trong Tag Contents: gõ “dừng” và sẽ hiện lên trên nút nhấn

Trong Graphics: bỏ chọn Vector graphics và chọn Bitmap
Sau đó chọn Import Graphics
SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 18


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Tiếp theo ta chọn file BG

Tiếp theo ta chọn Button (biểu tượng nút nhấn)

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 19


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

M0.0 là nút dừng nên ta chọn nút nhấn màu đỏ => Import

Tiếp theo nhấn Exit

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 20


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Sau đó nhấn OK

Ta có thể tùy chỉnh kích thước nút nhấn

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 21


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Tương tự cho các nút nhấn khác

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 22


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Page 23


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

Page 24


ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

GVHD: THẦY TRỌNG TRÍ

M0.1, M0.2, M0.3, M0.4 là nút mở nên ta chọn nút nhấn màu xanh

SVTH: BÙI THANH ĐẠO

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×