Tải bản đầy đủ

Đồ án thiết kế trang phục đầm CÔNG sở 5

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌ NG
KHOA CÔNG NGHỆ MAY –THỜI TRANG
CHUYÊN NGHÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC

ĐẦM CÔNG SỞ

GVHD: CHẾ VÂN CẦM
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH
LỚP:11CĐ_M
NIÊN KHÓA : 2011-2014

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2014
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 1ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ MAY –THỜI TRANG
CHUYÊN NGHÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC

ĐẦM CÔNG SỞ

GVHD:CHẾ VÂN CẦM
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH
LỚP:11CĐ_M
NIÊN KHÓA : 2011-2014

TP.Hồ Chí Minh,ngày 03 tháng 01 năm 2014

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 2


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

LỜI CẢM ƠN

Trong thời buổi kinh tế hiện nay,với nhu cầu cần phát triển không ngừng
của xã hội.Để tạo ra một sản phẩm thời trang đẹp,phù hợp với dáng
người mặc, làm tôn thêm vẻ đẹp của cơ thể đòi hỏi người thợ phải có tay
nghề giỏi, hiểu biết rộng,nắm bắt các yêu câù kỹ thuật.Để làm được điều
đó ngoài sự nổ lực của bản thân còn phải nhờ vào công lao to lớn của
thầy,cô và những người đi trước.
Trải qua 3 năm học, chúng em đã nhận được sự diều dắt, giúp đỡ tận

tình của thầy,cô từ những kiến thức căn bản đến kỹ thuật nâng cao.Nhờ
đó em đã có đủ kiến thức để tự bước đi trên đôi chân của mình, hòa nhập
vào cuộc sống sôi động của xã hội.
Để tổng hợp lại những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt cho chúng em
trong thời gian qua, nay em làm cuốn “ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG
PHỤC”này để dâng lên thầy cô những gì tốt đẹp và chân thành nhất.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Chế Vân Cầm đã nhiệt tình hướng
dẫn chúng em hoàn thành tốt cuốn đồ án này.
Trong cuốn đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót,em kính mong
thầy cô xem xét và đóng góp ý kiến để cuốn đồ án này hoàn thiện
hơn.Em xin chân thành cảm ơn.

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 3


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC
TÊN ĐỒ ÁN: ĐẦM CÔNG SỞ
I. Số Đo Tự Chọn:
- Trang phục dành cho nhân viên văn phòng.
II. Nội Dung Cần Hoàn Thành:
-Đề xuất chọn mẫu.
-Giới thiệu tờ bìa,mở đầu,kết thúc.
-Giới thiệu mẫu.
-Mô tả hình dáng sản phẩm.
-Trình bày bảng chuẩn nguyên phụ liệu.
-Trình bày phương pháp đo tính vải
-Trình bày phương pháp thiết kế, dựng hình.
-Cắt rập cứng, nhảy mẫu.
- Phương pháp cắt vải, chừa dường may.
-Thiết lập quy trình may.
-May sản phẩm.
-Hình thức trình bày.
-Hoàn thành sản phẩm,nộp bài đúng tiến độ.

III. Lưu ý:
IV.

-Các bài vẽ đảm bảo kỹ thuật quy định.
-Sản phẩm may đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
Giáo Viên Hướng Dẫn:
-Cô : Chế Vân Cầm
-Ngày giao đồ án: 03/01/2014

V.

Ngày Hoàn Thành:
-Ngày hoàn thành đồ án: 03/01/2014

MỤC LỤC
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 4


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

Trang
Phần Khái Quát…………………………………………….3
Chương I: Đề xuất chọn mẫu………………………………..2
Chương II: Giới thiệu mẫu thiết kế……………………….. ...3
Chương III: Mô tả hình dáng sản phẩm………………………
Chương IV: Bảng hướng dẫn nguyên phụ liệu……………….
Chương V: Bảng thống kê chi tiết sản phẩm………………….
Chương VI: Phương pháp đo tính vải…………………………
Chương VII: Phương pháp thiết kế, dựng hình……………...
Chương VIII: Phương pháp cắt vải, chừa dường may. ……..
Chương IX: Nhảy mẫu,giác sơ đồ…………………………....
Chương X:Thiết lập quy trình may……………………………

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 5


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
CHƯƠNG I: ĐỀ XUẤT CHỌN MẪU.
Nhắc đến thời trang chúng ta thường nghỉ đến việc thay đổi nhanh
chóng, thời trang đa dạng thì các ngành công nghiệp may mặc là những
nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất. Thời trang Việt Nam cũng giống như
thế giới tuy mức độ phát triển không nổi bậc nhưng thời trang gắn liền
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 6


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

với cuộc sống cuộc sống,và đó là hai yếu tố mà con người thường hay
nhắc đến. Xã hội càng phát triển thì những nhu cầu về thời trang cũng
như thông tin thời trang cũng thay đối theo và được cập nhập thường
xuyên đế bắt kịp xu hướng thế giới.
Đầm công sở thời trang không thể thiếu của chị em phụ nữ khi đến nơi
làm việc hoặc có thế sử dụng đến các bửa tiệc với người thân và gia
đình. Nó không chỉ là bộ đầm để đến cơ quan mà nó còn tôn lên vẻ quý
phái của người phụ nữ giúp ta tự tin hơn trong công việc.
Ngày nay, có rất nhiều kiểu đầm công sở được cải cách rất nhiều, có
nhiều kiểu dáng khác nhau phù hợp cho từng sự lựa chọn của mổi người.

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 7


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU MẪU THIẾT KẾ

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 8


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

Trang 9


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG III: MÔ TẢ HÌNH DÁNG SẢN PHẨM
I.

Mặt trước

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

B. Mặt sau

Trang 10


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

Trang 11


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG IV:BẢNG HƯỚNG DẨN NGUYÊN PHỤ
LIỆU

Vải chính

Vải phụ

Chỉ may

Chỉ vắt sổ

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 12


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG V: BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN
PHẨM
Bảng thống kê chi tiết sản phẩm
Stt

Tên chi tiết

Số lượng

Canh sợi

1

Thân trước

2

Dọc canh sợi

2

Thân sau

2

Dọc canh sợi

3

Tay phồng tròn

2

Dọc canh sợi

4

Thắc lưng

1

Dọc canh sợi

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 13


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG VI:PHƯƠNG PHÁP ĐO, TÍNH VẢI
1. Phương pháp đo
- Vòng cổ: đo vừa sát xung quanh chân cổ.
- Vòng ngực : đo xung quanh ngực nơi to nhất
- Vòng eo : đo xung quanh eo nơi nhỏ nhất
- Vòng mông: đo xung quanh mông nơi to nhất
- Chéo ngực : đo từ lõm cổ đến đỉnh ngực
- Dang ngực: đo khoảng cách giữa 2 đỉnh ngực
- Hạ eo trước: đo từ chân cổ qua đỉnh ngực đến eo
- Hạ eo sau:đo từ xương ót đến eo
- Hạ mông:từ eo đo xuống đỉnh mông
- Dài áo: đo từ xương ót đến phủ mông hoặc tuỳ ý
- Ngang vai:đo từ đầu xương vai trái sang đầu xương vai phải
- Vòng nách: chống tay lên hông đo sát vòng nách
- Dài tay:đo từ đầu vai đến ¾ cánh tay
- Bắp tay: đo xung quanh bắp tay
- Nắm tay: đo xung quanh nắm tay

2. Ni mẫu:
- Vòng cổ
- Vòng ngực
- Vòng eo
- Vòng mông
- Chéo ngực
- Dang ngực
- Hạ eo trước
- Hạ eo sau
- Hạ mông
- Dài áo
- Ngang vai
- Vòng nách
- Dài tay
- Bắp tay
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

: 33cm
: 81cm
: 70cm
: 95cm
: 18cm
: 16cm
: 39cm
: 36cm
: 18cm
: 85cm
: 35cm
: 37cm
: 18cm
: 27cm
Trang 14


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

- Nắm tay

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

: 22cm

3 .Phương pháp tính vải
- Khổ 1.6m :
1 thân trước 1 thân sau, tay áo, thắc lưng, dây viền.

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ
DỰNG HÌNH
I. Thiết kế rập giấy

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 15


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

A. Thân trước:
Từ biên đo vào ¼ Mông + 7cm + 1.5cm chừa đường may 
xếp đôi vải, sóng vải xếp dôi quay về phía người cắt.
- AB
: Dài áo
= số đo – 2cm chồm vai + 3cm pince ngực.
- AA1

Vào cổ

= 1/6 Cổ + 0.5cm.

- AA2

:Hạ cổ

= 1/6 Cổ + 0.5cm

- AC

: Ngang vai = ½ Vai + 0.5cm.

- CC1

: Hạ vai

= 4cm

- C1D

: Hạ nách

= 1/2 Vòng nách – 2cm

- NN1

: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm

- AE

: Hạ eo trước = số đo – 2cm

:

- EE1

: Ngang eo

- EM

: Hạ mông

- MM1

: Ngang mông = ¼ Mông + 1 - 2cm

- BL

: Ngang lai

= Ngang mông ( hoặc + 3- 5cm)

- BB1

: Sa vạt

= 2cm

- Giảm sườn

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

= ¼ Eo + 2cm cử động + 2cm pince
= 2/10 Mông + 1cm

= 1cm

Trang 16


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

B. THÂN SAU:
Từ mép vải đo vào 3cm làm nẹp, từ đầu vải đo xuống 1.5cm
chừa đường may, biên quay phía người cắt
- AB

: Dài áo

= Số đo + 2cm chồm vai

-

: Vào cổ sau

= 1/6 Cổ + 1cm

- AA2

: Hạ cổ

= Chồm vai + 1cm

-

AC

: Ngang vai

= ½ Vai + 0.5cm

-

CC1

: Hạ vai

= 4cm

- C1D

: Hạ nách

= 1/2 Vòng nách + 2cm

- NN1

: Ngang ngực = 1/4 Ngực

- AE

: Hạ eo sau

= số đo sau + 2cm

- EE1

: Ngang eo

= ¼ Eo + 2cm pince + 1cm

AA1

- EM

: Hạ mông

= 2/10 Mông + 1-2cm

- MM1

: Ngang mông

= ¼ Mông + 1cm

- BL

: Ngang lai

= Ngang mông ( hoặc + 3- 5cm)

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 17


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

- Giảm sườn

= 1cm

+ Tay áo:
- AB
- AC

: dài tay

=

số đo

: Ngang tay = ½ vòng nách

- AD1

= AC + 3cm  chia AD1 thành 3 đoạn

bằng nhau  đoạn phía điểm D1 đánh cong 0.3 đoạn phía
điểm A đánh cong 1.5cm.
- BL

Cửa tay

- Giảm sườn tay

= ½ bắp tay (nắm tay) + 2cm.

=1cmVẽ cong lai tay

- Giảm nách tay sau sâu hơn nách tay trước 1cm.
- AA1 = BB1 = 4cm.

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 18


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

- A1A2 = 4cm.
Giảm cửa tay 2cm.

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 19


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG VIII:PHƯƠNG PHÁP CẮT VẢI,CHỪA
ĐƯỜNG MAY
1. Phương pháp chừa đường may.
Sau khi cắt rập xong ta sang lại rập bán thành phẩm rồi xếp lên vải
vẽ lại, chừa đường may.
+ Thân trước, thân sau:
Chừa đường may vòng cổ: 0.5 cm
Vòng nách: 0.7 cm
Sườn vai: 1 cm
Sườn thân: 1.5 cm
Lai: 1 cm
+ Tay áo, thắc lưng.
Tay áo: 1.5 cm
Thắc lưng: 1 cm
SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 20


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

Các chi tiết khác chừa đều 1cm.
3. PHƯƠNG PHÁP CẮT VẢI.
- Sau khi có bộ rập hoàn chỉnh ta xếp lên vải và vẽ lại theo
đường rập thành phẩm rồi cắt sao cho tiết kiệm nhiều vải nhất.
- Đăt rập lên vải sang dấu lại chừa đường may xung quanh 
cắt theo dường ta đã vẽ.

TAY ÁO

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 21


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

THẮC LƯNG

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 22


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

CHƯƠNG IX: NHẢY MẪU VÀ GIÁC SƠ ĐỒ

THÂN TRƯỚC

THÂN SAU
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC VÀ CỰ LY DỊCH
CHUYỂN

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 23


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Size

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

S

M

L

XL

Dài áo

83

85

87

89

2

2

Vòng cổ

31

33

35

37

2

0.33

Vòng nách

36

37

38

39

1

0.5

Vòng mông

91

95

99

103

4

1

Vòng eo

68

70

72

74

2

0.5

33

35

37

39

2

1

Chéo ngực

17

17

17

17

0

0

Dang ngực

18

18

18

18

0

0

Dài tay

17

18

19

20

1

0.5

Ngang vai

STT

SIZE

SỐ LƯỢNG

1

S

1

2

M

1

3

L

1

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Trang 24


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

4

SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

GVHD: CHẾ VÂN CẦM

XL

1

Trang 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×