Tải bản đầy đủ

Đồ án thiết kế trang phục đầm CÔNG sở 2 1

LỜI CẢM ƠN
Trong thời buổi kinh tế hiện nay,với nhu cầu cần phát triển không
ngừng của xã hội.Để tạo ra một sản phẩm thời trang đẹp,phù hợp với
dáng người mặc, làm tôn thêm vẻ đẹp của cơ thể đòi hỏi người thợ phải
có tay nghề giỏi, hiểu biết rộng,nắm bắt các yêu câù kỹ thuật.Để làm
được điều đó ngoài sự nổ lực của bản thân còn phải nhờ vào công lao to
lớn của thầy,cô và những người đi trước.
Trải qua 3 năm học, chúng em đã nhận được sự diều dắt, giúp đỡ tận
tình của thầy,cô từ những kiến thức căn bản đến kỹ thuật nâng cao.Nhờ
sự diều dắt tận tình của thầy cô thì đến nay chúng em đã có đủ kiến thức
để bước đi trên đôi chân của mình, hòa nhập vào cược sống sôi động của
xã hội,ào công nghệ thời trang phát triển không ngừng của nhà nước.
Để tổng hợp lại những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt cho chúng
em trong thời gian qua, nay chúng em làm cuốn “ĐỒ ÁN THIẾT KẾ
TRANG PHỤC”này để dâng lên thầy cô những gì tốt đẹp và chân thành
nhất.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Trương Việt Khánh Trang đã
nhiệt tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt cuốn đồ án này.
Trong cuốn đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót,em kính
mong thầy cô xem xét và đóng góp ý kiến để cuốn đồ án này hoàn thiện
hơn.Em xin chân thành cảm ơnNHẬN XÉT
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..


MỤC LỤC
Trang
Phần Khái Quát…………………………………………….
Chương 1: Đề xuất chọn mẫu……………………………… 2
Chương 2: Giới thiệu mẫu thiết kế………………………... 3
Chương 3: Mô tả hình dáng sản phẩm……………………. 5
Chương 4: Bảng hướng dẫn nguyên phụ liệu…………….. 6
Chương 5: Bảng thống kê chi tiết keo và sản phẩm……… 7
Chương 6: Phương pháp đo tính vải……………………… 8
Chương 7: Phương pháp thiết kế, dựng hình……………... 10
Chương 8: Phương pháp cắt vải, chừa dường may. …….. 13
Chương 9: Nhảy mẫu,giác sơ đồ………………………….... 15
Chương 10:Thiết lập quy trình may……………………….. 18


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC
TÊN ĐỒ ÁN: ĐẦM CÔNG SỞ


I.

Số Đo Tự Chọn
-Trang phục dành cho công sở

II.

Nội Dung Cần Hoàn Thành
-Đề xuất chọn mẫu.
-Giới thiệu tờ bìa,mở đầu,kết thúc.
-Giới thiệu mẫu.
-Mô tả hình dáng sản phẩm.
-Trình bày bảng chuẩn nguyên phụ liệu.
-Trình bày phương pháp đo tính vải
-Trình bày phương pháp thiết kế, dựng hình.
-Cắt rập cứng, nhảy mẫu.
- Phương pháp cắt vải, chừa dường may.
-Thiết lập quy trình may.
-May sản phẩm.
-Hình thức trình bày.
-Hoàn thành sản phẩm,nộp bài đúng tiến độ.

III.

Lưu ý

IV.

-Các bài vẽ đảm bảo kỹ thuật quy định.
-Sản phẩm may đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
Giáo Viên Hướng Dẫn
-Cô : Trương Việt Khánh Trang
-Ngày giao đồ án: 27/12/2013

V.

Ngày Hoàn Thành
-Ngày hoàn thành đồ án :26/12/2013x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×