Tải bản đầy đủ

Đồ án thiết kế trang phục đầm CÔNG sở 2

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌ NG
KHOA CÔNG NGHỆ MAY –THỜI TRANG
CHUYÊN NGHÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC

ĐẦM CÔNG SỞ

GVHD:TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
SVTH:TRẦN THỊ DIỆU HIỀN
LỚP:11CĐ_M
NIÊN KHÓA : 2011-2014
TP.Hồ Chí Minh,ngày 27 tháng 12 năm 2013

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

1ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

CHƯƠNG 1: ĐỀ XUẤT CHỌN MẪU
Nhắc đến thời trang chúng ta thường nghỉ đến việc thay đổi nhanh
chóng, tuy điều này không hoàn toàn đúng, nhưng để phục vụ cho nhu
cầu áp quần thời trang đa dạng thì các ngành công nghiệp may mặc là
những nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất. Thời trang Việt Nam cũng
giống như thế giới tuy mức độ phát triển không đa dạng , nhưng thời
trang và cuộc sống là hai yếu tố mà con người thường hay nhắc tới vì nó
luôn hiện diện trong xã hội. Xã hội càng phát triển thì những nhu cầu về
thời trang mới mẽ cũng như thông tin thời trang cần được cập nhập
thường xuyên. Bên cạnh phong cách thời trang hiện nay thì không thể
không nhắc đến phong cách truyền thống và được cải tiến kiểu dáng
phong phú, đa dạng và hoàn hảo hơn.
Đầm công sở là thứ thời trang không thể thiếu ở các công ty và nhà
trường. Nó không chỉ là bộ đầm để mặc đi làm mà nó còn tôn lên vẻ quý
phái của người phụ nử Việt Nam. Những bồ đầm ôm xác người là sự lựa
chọn của hầu hết phái nử. Nó tôn lên những đường cong của cơ thể, và
sự kính đáo .
Ngày nay, có rất nhiều bộ đầm công sở được cải cách rất nhiều, có nhiều
kiểu dáng khác nhau phù hợp cho từng sự lựa chọn của mổi người.

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

2


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU MẨU THIẾT KẾ

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

3ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

4


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ HÌNH DÁNG SẢN PHẨM
I.

Mặt trước

B. Mặt sau

CHƯƠNG IV:BẢNG HƯỚNG DẨN NGUYÊN PHỤ LIỆU
Vải
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

Dây kéo

Chỉ may
5


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

Chỉ vắt sổ

CHƯƠNG 5:BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KEO VÀ
SẢN PHẨM
1.Bảng thống kê chi thiết keo
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

6


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Stt
1

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

Tên chi tiết
Nẹp lưng

Số lượng
1

2.Bảng thống kê chi tiết sản phẩm
Stt
1
2
3
4
5
6

Tên chi tiết
Thân trước 1
Thân trước 2
Thân sau
Nẹp lưng
Chân váy tt
Chân váy ts

Số lượng
1
2
2
2
1
2

Canh sợi
Canh dọc
Canh dọc
Canh dọc
Canh dọc
Canh dọc
Canh dọc

CHƯƠNG 6:PHƯƠNG PHÁP ĐO, TÍNH VẢI
1. Phương pháp đo
-Dài áo: từ đốt cổ thứ 7 đến gần đầu gối.
-Ngang vai: từ đầu vai trái sang đầu vai phải.
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

7


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

- Hạ eo : từ xương ót đến ngang eo trừ 2 -3 cm.
-Vòng nách: chống sát lên hông đo sát vòng nách.
-Vòng cổ: đo vòng xung quanh sát chân cổ.
-Vòng ngực: đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất.
- Vòng eo: đo vòng xung quanh eo.
- Vòng mông: đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.
_Dang ngực: từ đỉnh ngực trái sang đỉnh ngực phải.
_Chéo ngực: từ lõm cổ đến đỉnh ngưc.

2. Ni mẩu:

-Dài đầm: 80cm
-Ngang vai:34cm
-Hạ eo:36cm
-Vòng nách:36cm
-Vòng cổ:34cm
-Vòng ngực:80cm
-Vòng eo:66cm
-Vòng mông:92cm
-Dang ngực:18cm
-Chéo ngực:18cm
3 .Phương pháp tính vải
Khổ 1.2m : cần 2 lần dài áo + 10 cm
Khổ 1.6m: cần 2 dài đầm +10 cm
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

8


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ DỰNG
HÌNH
1. thiết kế rập giấy
A. Thân trước:

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

9


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

Từ biên vải đo vào ¼ mông + 7cm +1.5cm chừa đường may->
Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt
AB : dài áo =số đo – 2cm chồm vai + 3cm pince ngực
AA1 : vào cổ =1/6 cổ
AA2 : Hạ cổ =1/6 cổ +1cm
AC : ngang vai =1/2 vai - 0.5 cm
CC1: hạ vai =4cm
C 1D:hạ nách =1/2 vòng nách – 2cm
NN1: ngang ngực = ¼ ngực +2cm
AE : hạ eo trước =số đo -2cm
EE1: Ngang eo = ¼ eo + 2cm cứ động +2 cm pince ngực
MM1: ngang mông = ¼ mông
BL: ngang lai = ngang mông
BB1 : sa vạt = 2cm
A2 A5 = 8cm
N 1N2 =2cm
C C2 = 2cm
C 2A3 = 6cm
Vị trí pince:
NG1 =1/2 số đo dang ngực.
Từ G kẻ đường // nẹp áo.
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

10


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

A 2G1 =Số đo chéo ngực.
G1G2 = 3cm.

B. Thân sau:
Từ mép vải đo vào 3cm làm nẹp, từ đầu vải đo xuống 1.5 cm chừa
đường may, biên quay về phía người cắt.
AB : dài áo =số đo + 2cm chồm vai
AA1 : vào cổ =1/6 cổ + 1cm
AA2 : Hạ cổ =chồm vai
AC : ngang vai =1/2 vai + 0.5 cm
CC1: hạ vai =4cm
C1 D:hạ nách =1/2 vòng nách + 2cm
NN1: ngang ngực = ¼ ngực
AE : hạ eo trước =số đo + 2cm
EE1: Ngang eo = ¼ eo + 2cm cứ động + 1cm pince ngực
EM: hạ mông = 2/10 mông
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

11


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

MM1: ngang mông = ¼ mông
BL: ngang lai = ngang mông
Giảm sườn = 1cm
A2 A5 = 4cm
N 1N2 =2cm
C C2 = 2cm
C 2A3 = 6cm

II: Phương pháp cắt rập:
Trước tiên ta rã rập đường ráp giữa eo và mông sau đó cắt theo
thành phẩm vừa thiết kế.

CHƯƠNG 8:PHƯƠNG PHÁP CẮT VẢI,CHỪA ĐƯỜNG
MAY
1. Phương pháp chừa dường may
Sau khi cắt rập xong ta sang lại rập hoàn chỉnh rồi xếp lên vải
vẽ lại, chừa đường may đều 1 cm.
*thân trước:

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

12


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

Chân váy tt x 1
Thân trước x2

Thân trước x 1

*thân sau:

Thân
chân váy thân sau x2

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

sau x 2

13


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

II: phương pháp cắt vải.

_Sau khi có bộ rập hoàn chỉnh ta xếp lên vải , vẽ lại theo đường rập
thành phẩm rồi cắt. nhằm mục đích tiết kiệm.
_Trong bộ rập này ta nên xếp đôi lại vẽ
Vải chính
+Xếp đôi khổ vải lại, song vải xếp đôi quay về phía người cắt.
+ Đặt râp lên vải sang dấu lại, chừa đường may xung quanh.

CHƯƠNG 9: NHẢY MẨU, GIÁC SƠ ĐỒ
I: Bảng thông số kích thước và cự ly dịch chuyển.
δ

S

M

L

XL

78

80

82

84

2

2

Ngang vai 32

34

36

38

2

1

Hạ eo

35

36

37

38

1

1

Vòng

34

36

38

40

2

1

Dài đầm

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

14


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

nách
Vòng cổ

32

34

36

38

2

0.4

Vòng
ngực

78

80

82

84

2

0.5

Vòng eo

62

66

70

74

4

1

Vòng
mông

88

92

96

100

4

1

Dang
ngực

18

18

18

18

0

0

Chéo ngưc 18

18

18

18

0

0

Chân
váy thân trước
Thân trước

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

15


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

Thân sau
Chân váy thân sau

III:giác sơ đồ:

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

16


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

CHƯƠNG 10: THIẾT LẬP QUY TRÌNH MAY.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

May decoup ngực thân trước.
May pince thân sau.
Ráp vai con áo + nẹp áo.
May lộn vòng cổ +diễu 0.5 cm.
May lộn vòng nách +0.5 cm.
May plis phần váy.
Ráp phần váy vào áo +diễu 1 ly.
Ráp sườn thân.
Tra dây kéo.
May lộn đầu dây kéo.
May lai.
Ủi thành phẩm.
Hoàn thành sản phẩm.
Vệ sinh công nghiệp.

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

17


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRƯƠNG VIÊT KHÁNH TRANG

Kết luận:
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta ,trang phục luôn hiện
diện trong nó, trang phục mang lại những nét đẹp riêng
cho mọi vóc dáng người mặc. Thời trang luôn luôn là đề
tài mà mọi người quan tâm hàng đầu đặc biệt là phái đẹp.
Qua cuốn đồ án thiết kế trang phục ĐẦM CÔNG SỞ
này, tôi hi vọng sẽ đem đến cho các bạn một phong cách
mới,một sự lựa chọn mới để các bạn tự tin, năng động
hơn , giúp bạn yêu đời hơn trong cuộc sống của mình.

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×