Tải bản đầy đủ

ĐỒ án CHI TIẾT máy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

KHOA CƠ KHÍ
...............  .............

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

NGƯỜI THỰC HIỆN: VŨ CAO BỀN
LỚP:12CĐ-CK3


Đồ án chi tiết máy

GVHD:Nguyễn Tiến Nhân

TP.Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2014

LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của
trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, đặc biệt là các thầy cô khoa cơ khí
của trường đã tạo điều kiện cho em thực tập ở khoa để có nhiều thời gian cho

đồ án. Và em cũng xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Nhân đã nhiệt
tình hướng dẫn em hoàn thành đồ án này.
Trong quá trình thực tập, cũng như là quá trình làm đồ án, khó tránh khỏi
sai sót, rất mong thầy bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh
nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót,
em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy để em học hỏi thêm nhiều kinh
nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn đồ án sắp tới.
Em xin chân thành cảm ơn !

NHẬN XÉT
SVTH:Vũ Cao Bền


Đồ án chi tiết máy

GVHD:Nguyễn Tiến Nhân

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
SVTH:Vũ Cao Bền


Đồ án chi tiết máy

GVHD:Nguyễn Tiến Nhân

KHOA CƠ KHÍ
...............  .............

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ
KHÍ

TP.Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2014

SVTH:Vũ Cao BềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×