Tải bản đầy đủ

Số từ luận cát hung

SỐ TỪ LUẬN CÁT HUNG
(Làm thế nào để vận dụng số từ đón cát tránh hung)

Phục
Hy
Đại


Dùng con số đơn giản để bóc quẻ

Số điện thoại của bạn tốt hay xấu bạn có
biết không?
Không tiết kiệm được tiền không chừng
do mật mã thẻ tiết kiệm không tốt

(Sách chỉ lưu hành nội bộ)


Bạn hãy tin rằng:
Đây là một quyển sách công cụ có thể áp dụng
5 năm

10 năm
100 năm
Và cả đời
về cách chọn chữ số và giải đáp thắc mắc. Xung quanh
chúng ta có rất nhiều chữ số, dãy số, nếu chọn được một
dãy số tốt dưới sự minh chứng của lý luận Kinh dịch,
chẳng lẽ bạn không muốn sao?

Rất nhiều ngƣời đều tranh giành nhau
Một số điện thoại tốt

Một biển số xe tốt

Tại sao vậy

1


Hãy tịnh tâm hơn 1 phút rồi
tịnh tâm khấn thầm, tâm thành ắt linh

Bái thỉnh bát quái tổ sƣ gia và chƣ thần linh
Đệ tử .........
muốn thỉnh giáo ..............................
Khẩn thỉnh bát quái tổ sư gia thứ phong chỉ thị

Sau khi khấn thầm trong đầu ngẫu nhiên
hiện lên 4 chữ số rồi tiến hành tra tìm điềm cát hung

2


Lời giới thiệu của tác giả:
Quyển sách ra mắt đến nay đã nhiều năm, cảm ơn sự hiếu kỳ và niềm
say mê của đọc giả đối với các chữ số, tuy chữ số chỉ là một ký hiệu,
nhưng do cách sắp xếp trong tổ hợp khác nhau, lồng vào 64 quẻ
trong Kinh dịch của tổ tiên, từ đó chỉnh lý thành quyển sách SỐ TỰ
LUẬN CÁT HUNG này.
Tác giả cận đại phát hiện Kinh dị chuyên thâm sâu sắc, không
phải chỉ dùng vài lời bạch thoại xăm thi thì có thể giải thích rõ ràng

được, tại đây tác giả giới thiệu cho các đọc giả thân mến một quyển
sách chuyên bàn về điềm cát hung trong cách sắp xếp tổ hợp4 chữ số,
tên sách là DỊCH KINH SỐ TỰ KHAI VẬN BỬU GIÁM do thầy
Dương Hạc Bằng viết vào năm 1997 (nhà xuất bản Vũ Lăng đại lý
xuất bản).
Sách này là quyển sách đầu tiên trích dẫn cách sắp xếp tổ hợp 4
chữ số rồi lồng vào nguyên lý 64 quẻ 192 hào trong Kinh dịch để
phân tích điềm cát hung của chữ số, đồng thời trích dẫn nguyên văn
giải thích của Kinh dịch, càng phân tích rõ hơn ý nghĩa ban đầucủa tổ
hợp chữ số đó, là một quyển sách khá hay.
Quyển sách SỐ TỰ LUẬN CÁT HUNG của tác giả cũng tham
khảo cách sắp xếp chữ số của thầy Dương rồi diễn dịch ra cách giải
thích mới, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về quẻ hào từ của 192
hào trong Kinh dịch thì tham khảo thêm DỊCH KINH SỐ TỰ KHAI
VẬN BỬU GIÁM do thầy Dương xuất bản.

3


MỤC LỤC
1/

Giới thiệu

01/

Giới thiệu chức năng SỐ TỰ LUẬN CÁT HUNG (sách này)

02/

Lời mở đầu

Hiệu trưởng

Trần Nghiêu Giai

03/

Lời mở đầu

Chủ tịch

Hồng Phú Liên

05/

Lời mở đầu

giáo viên

Trương Tân Thái

06/

Lời mở đầu

giáo viên

Huỳnh Hằng Dục

07/

Diễn giải nguyên lý chữ số cát hung

08/

Bảng đối chiếu ký hiệu 64 quẻ

010/

Bảng phân loại điểm số chữ số cát hung

011/

Làm thế nào biết được dãy số tốt xấu

015/

Làm thế nào tận dụng chữ số để bói vận may

017/

Làm thế nào tận dụng văn tự để bói vận may

020/

Trọng điểm trong việc lựa chọn chữ số khai vận

021/

Ví dụ chữ số linh động (cát)

022/

Ví dụ chữ số linh động (hung)

023/

Mệnh và Vận

024/

Trả lời câu hỏi của đọc giả

028/

Các bước tra tìm chữ số linh động

0153/ Chương giải xăm
4


CÔNG BỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Từ quyển này trở đi, sẽ thêm vào chức năng trình bày việc chọn lựa
và phân tích cặp số.
(1) Ví dụ:
Di động số 0936286531  có thể tra trực tiếp phần sau sách, 4 số
đuôi là 6531/ thƣợng cát/ xăm 270, đạt 90 điểm.
2 số đuôi là 31/ thứ bình/ xăm 038, đạt 45 điểm. Bởi vì 2 số đuôi đại
diện cho vận thế trong 3 năm sau khi dùng, còn 4 số đuôi đại diện
cho vận thế năm thứ 4~20, vì vậy sau này chọn bất kỳ dãy số nào hãy
tra tìm 2 số đuôi và 4 số đuôi  tốt nhất đều là thứ cát hoặc thượng
cát, vậy là rất ok rồi.
(2) Ví dụ: Di động số 098025-8768
Nếu bàn về 4 số đuôi 8768 thì thuộc xăm 378 (xăm thƣợng cát),
bàn tiếp tốt xấu về 2 số đuôi 68 thì thuộc xăm 019 (xăm thƣợng
cát), cũng tức là 2 số đuôi thể hiện vận thế gần đây (1~3 năm), 4 số
đuôi thể hiện vận thế xa hơn (4~20 năm). Vì vậy khi chọn dãy số
phải chú ý 2 số đuôi và 4 số đuôi đều phải là thứ cát hoặc tốt nhất là
thượng cát.

5


Dựa vào ngày sinh xem đặc tính cá nhân cả đời
Dùng ngày tháng năm sinh dương lịch cộng lại với nhau được một
con số hàng đơn vị, xem cách giải thích tra ra đặc tính cá nhân.
Ví dụ: sinh ngày 26 tháng 7 năm 1957
Tính toán:

1+9+5+7+7+2+6 = 37
3+7 = 1+0 = 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mẫu người có tính khởi xướng, tính quyết đoán của lãnh đạo,
khả năng ứng biến giỏi, có tính tự chủ.
Mẫu người có tính phân tích, ỷ lại, hai tính cách, có thể thương
lượng.
Mẫu người sáng tạo, không kiên nhẫn lắm, thuộc tuýp người
nghệ thuật, đa tài.
Mẫu người ít có cảm giác an toàn, khả năng tổ chức giỏi, mong
muốn tính ổn định, có tính xây dựng.
Mẫu người thích tự do, hay thay đổi, có tính khiêu chiến, người
tài trong ngành kinh doanh, có tính bao dung.
Mẫu người đảm đương, tấm lòng cởi mở, hiểu ý người khác, hòa
đồng.
Mẫu người thích nghi ngờ, khả năng phân tích giỏi, mẫu người
hay gặp may, hay tự dối mình.
Mẫu người thích khai thác, thiết thực, tài vận tốt, mẫu người lập
nghiệp.
Mẫu người phụng sự, tính hoàn hảo, trí tưởng tượng phong phú,
không đủ thiết thực.

Trọng điểm trong việc đổi vận bằng chữ số:
Điền ngày sinh vào Cửu Cung Đồ để biết tiên thiên (bẩm sinh) mình
thiếu gì? Cách đổi vận bằng chữ số chính là lựa chọn những chữ số
mình thiếu bẩm sinh rồi bù vào để đạt đến hiệu quả đổi vận.
6


TIÊN THIÊN CỬU CUNG ĐỒ PHÂN BỐ

4

9

2

3

5

7

8

1

8

1

6

2

3

74

9

2

← 4

3

5

7

← 5

8

1

6

← 6

CHIA CỬU CUNG THÀNH 8 NHÓM KHI CỘNG LẠI THÀNH 15

NHÓM 1 = .4.3.8

NHÓM 5 = .3.5.7

NHÓM 2 = .9.5.1

NHÓM 6 = .8.1.6

NHÓM 3 = .2.7.6

NHÓM 7 = .2.5.8

NHÓM 4 = .4.9.2

NHÓM 8 = .4.5.6

Dùng ví dụ trên: đem 1+9+5+7+7+2+6 điền vào Cửu Cung Đồ

4

91

21

3

51

72

8

11

61

Từ ví dụ này biết được bẩm sinh bị thiếu Nhóm 1: 4.3.8 sẽ có hiện
tượng gì, tra bảng sẽ biết.

7


Vận dụng mật mã sinh mệnh - ngày tháng năm sinh phối hợp với
nguyên tắc dư trảthiếubù của Kinh dịch để đạt được công đức viên
mãn trong hành trình cuộc sống.

THIẾU NHÓM 4.3.8 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Cả đời muốn theo đuổi sự ổn định, nhưng trong lòng thiếu cảm giác
an toàn cũng không kiên nhẫn cho lắm, tuy có tài hoa nghệ thuật và
đầu óc sáng tạo, nhưng lại không thể phát huy tốt được, trong lòng
rất muốn khai thác sự việc mới, cũng làm một cách rất thiết thực,
nhưng tài vận không được tốt.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 4, 3, 8 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

THIẾU NHÓM 4.3.8 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Cả đời muốn theo đuổi sự ổn định, nhưng trong lòng thiếu cảm giác
an toàn cũng không kiên nhẫn cho lắm, tuy có tài hoa nghệ thuật và
đầu óc sáng tạo, nhưng lại không thể phát huy tốt được, trong lòng
rất muốn khai thác sự việc mới, cũng làm một cách rất thiết thực,
nhưng tài vận không được tốt.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 4, 3, 8 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

8


THIẾU NHÓM 9.5.1 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Cả đời hướng đến sự tự do, nhưng vì lý do nào đó mà không thể rất
tự do, trí tưởng tượng rất phong phú nhưng đều không thực tế lắm,
mọi chuyện thiếu sự hoàn mỹ, trong đời có phong cách lãnh đạo
nhưng rất vất vả, có năng lực kinh doanh nhưng thiếu vận may.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 9, 5, 1 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)
THIẾU NHÓM 2.7.6 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Làm việc gì cũng trải qua sự phân tích nhưng vẫn chưa phải rất hoàn
mỹ, tính nghi ngờ sự việc tương đối cao, không hiểu ý người khác
cho lắm, không thể gánh vác trọng trách gì mấy, thường che giấu sự
thật, tính ỷ lại hơi cao, muốn may mắn thì hơi khó, nếu muốn may
mắn thì phải thay đổi tâm tính và cách làm.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 2, 7, 6 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

THIẾU NHÓM 4.9.2 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Mọi chuyện đều không hoàn mỹ cho lắm, trí tưởng tượng tuy rất
phong phú nhưng gần như không dễ thực hiện, khả năng phân tích
giỏi nhưng dễ bị do dự, cá tính lưỡng cực, cả đời muốn theo đuổi sự
ổn định nhưng đều không dễ dàng, tuy có khả năng tổ chức nhưng
giúp ích không nhiều, thực sự không biết phải làm sao.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 4, 9, 2 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)
9


THIẾU NHÓM 3.5.7 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Không kiên nhẫn cho lắm lại muốn rất tự do, nhưng lo âu nhiều, vận
thế không tốt lắm, hơn nữa tính nghi ngờ sự việc hơi cao, khả năng
phân tích không phát triển, cả đời muốn khiêu chiến ranh giới nhưng
rất khó như ý, có hứng thú với kinh doanh nhưng không chắc chắn,
đối với một số việc sẽ biết tự mình che giấu.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 3, 5, 7 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

THIẾU NHÓM 8.1.6 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Vốn là một mẫu người có tính khởi xướng, hơn nữa là một nhân tài
có khí chất lãnh đạo, khả năng ứng biến cũng rất giỏi, đầu óc tốt,
nhưng do bản thân thiếu số linh động 8, 1, 6, nên sức khởi xướng
không đủ cho lắm, khả năng tổ chức và phong cách lãnh đạo cũng trở
nên yếu dần, gặp chuyện không thể gánh vác trách nhiệm cho lắm,
cũng không hiểu ý người khác lắm, tuy thiết thực nhưng tài vận
không tốt, có thể dùng chữ số để đổi vận thử xem.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 8, 1, 6 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

10


THIẾU NHÓM 2.5.8 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Vốn là một người yêu thích tự do và hay thay đổi, nhưng trời luôn
không theo ý người, thấy phiền lòng, lại còn bận đây bận đó suốt cả
ngày chẳng được tự do, không có lòng tin về kinh doanh, hễ là việc
mang tính khiêu chiến thì đều không hứng thú, nếu bạn muốn vừa
thiết thực, tài vận vừa tốt, lại muốn có khả năng phân tích tốt, thì
phải chọn những chữ số có tính linh động cao.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 2, 5, 8 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

THIẾU NHÓM 4.5.6 DƯỜNG NHƯ SẼ CÓ HIỆN TƯỢNG SAU
Vốn là một người không giỏi việc tổ chức, tâm trạng cũng hơi không
ổn định, một đống việc nhỏ nhặt ngáng chân, khiến bạn cảm thấy
không còn tự do gì nữa, trong việc gánh vác sự việc hiển nhiên
không thể đảm nhận trọng trách, là người hơi cô đơn thường không
hiểu ý người khác, cũng không mở lòng, không có dũng khí khiêu
chiến tương lai, năng lực kinh doanh cần tăng cường thêm.
Chữ số đổi vận: có thể chọn nhóm chữ số 4, 5, 6 (kết hợp Số tự luận
cát hung để lựa chọn)

11


BẢNG DANH XƢNG VÀ HIỆN TƢỢNG 64
QUẺ
QUẺ
THƯỢNG

Càn

Đoài

Li

Chấn

Tốn

Khảm

Cấn

Khôn

QUẺ HẠ

Thiên

Trạch

Hỏa

Lôi

Phong

Thủy

Sơn

Địa

43.
Trạch
thiên
quải

14. Hỏa
thiên
đại hữu

34. Lôi
thiên
đại
tráng

9.
Phong
thiên
tiểu súc

5. Thủy
thiên
nhu

26. Sơn
thiên
đại súc

11. Địa
thiên
thái

10. Thiên trạch


58.
Đoài vi
trạch

38. Hỏa
trạch
khuê

54. Lôi
trạch
quy
muội

61.
Phong
trạch
trung
phu

60.
Thủy
trạch
tiết

41. Sơn
trạch
tổn

19. Địa
trạch
lâm

13. Thiên hỏa
đồng nhân

49.
Trạch
hỏa
cách

30. Li
vi hỏa

55. Lôi
hỏa
phong

37.
Phong
hỏa gia
nhân

63.
Thủy
hỏa ký
tế

22. Sơn
hỏa bí

36. Địa
hỏa
minh di

25. Thiên lôi
vô vọng

17.
Trạch
lôi tùy

21. Hỏa
lôi phệ
hạp

51.
Chấn vi
lôi

42.
Phong
lôi ích

3. Thủy
lôi
truân

27. Sơn
lôi di

24. Địa
lôi phục

Càn
Thiên

1. Càn
vi thiên

Đoài

Trạch

Li
Hỏa

Chấn
Lôi

12


Tốn

Phong

44. Thiên
phong cấu

28.
Trạch
phong
đại quá

50. Hỏa
phong
đỉnh

32. Lôi
phong
hằng

57. Tốn
vi
phong

48.
Thủy
phong
tỉnh

18. Sơn
phong
cổ

46. Địa
phong
thăng

6. Thiên thủy
tụng

47.
Trạch
thủy
khốn

64. Hỏa
thủy vị
tế

40. Lôi
thủy
giải

59.
Phong
thủy
hoán

29.
Khảm
vi thủy

4. Sơn
thủy
mông

7. Địa
thủy sư

33. Thiên sơn
độn

31.
Trạch
sơn
hàm

56. Hỏa
sơn lữ

62. Lôi
sơn tiểu
quá

53.
Phong
sơn
tiệm

39. Sơn
thủy
kiển

52. Cấn
vi sơn

15. Địa
sơn
khiêm

12. Thiên địa


45.
Trạch
địa tụy

35. Hỏa
địa tấn

16. Lôi
địa dự

20.
Phong
địa
quan

8. Thủy
địa tỉ

23. Sơn
địa bác

2. Khôn
vi địa

Khảm

Thủy

Cấn
Sơn

Khôn
Địa

13


Sách này không những có thể tra tìm
điềm cát hung của chữ số
mà còn chỉ dẫn một số phƣơng pháp khai vận
và phƣơng pháp né tránh hung sát
còn dùng để bói toán sự việc

BÓI
TOÁN
Muốn biết vận dụng chức năng bói toánnhƣ thế nào
Mời tham khảo nội dung trong sách

A1


Thường hay có người hỏi:

Đổi vận có hiệu quả không?
Đổi vận đương nhiên có hiệu quả nhưng nhất định phải
thực hiện 3 kiểu thay đổi

1. Thay đổi quan niệm
2. Thay đổi tính cách
3. Thay đổi phƣơng pháp
(Hãy đọc bằng tiếng Đài Loan)

Quan niệm ná hội thông, trạm tiền quỷ uyển công
Quan niệm ná bất thông, tố nhân tựu lưỡng quang
Cá tính ná bất cải, vĩnh viễn lí kỵ ma thác xa
Cá tính ná yếu cải, tân sĩ tùy thời khiên lai sứ
Người ta nói: (tiếng phổ thông)

Ngàn vàng khó mua điềm biết trước
Hối hận không phải thuốc đặc trị
Bạn nghĩ xem có lý hay không

A2


CHỨC NĂNG SỐ TỰ LUẬN CÁT HUNG
 Làm thế nào để luận cát hung về những dãy số sẵn có.
 Làm thế nào chọn được những con số trợ giúp vận may cho
chúng ta.
 Làm thế nào vận dụng chữ số để bói toán chuyện tương lai “vận
mệnh, con cái, hôn nhân, sự nghiệp, tài vận, mua sắm bất động
sản, mua sắm xe, thi cử, công việc, sức khỏe, v.v…”
 Làm thế nào tận dụng phương pháp trong sách đã dạy để đạt
được nguyện vọng khai vận kinh doanh.

Nếu mỗi cá nhân, tầng lớp, ngành nghề đều có một quyển
thì có thể vận dụng vào việc khai vận cá nhân và thúc đẩy
việc giao tế, cũng có thể xem như kinh doanh truyền thông,
thật là một quyển vạn điều lợi.
Tự dùng hoặc làm quà ai nấy đều vui, giá trị sử dụng của
nó không thể đo lường bằng tiền bạc.

01


LỜI MỞ ĐẦU

Hằng Dục đại sư mệnh triết thâm,
Tinh trạm dị bốc quan anh quân;
Thế cục nghi nan phùng y giải,
Mê mang vấn tân hỷ đắc ân.

Hiệu phó trường Đại học xã khu học tập chung thân Trung Hoa
Phó giáo sư Đại học khoa học kỹ thuật Hoằng Quang
Hiệu trưởng trường Trung học huyện Bành Hồ, huyện Đài Trung
Giảng viên Trắc tự học, mệnh danh bình giám phân tích học đài phát thanh
truyền hình Đài Trung
Hội trưởng sáng lập Hiệp hội triết học mệnh lý trung hoa pháp nhân xã
đoàn

Trần Nghiêu Giai

viết vào 05.2003

02


LỜI MỞ ĐẦU – HỒNG
Kinh dịch là một bộ bảo điển của triết học phương Đông, từ
cách xử lý một vật một việc nhỏ, cho đến những đạo lý trị quốc bình
thiên hạ lớn lao, đều có thể tìm thấy phương châm chỉ dẫn trong
Kinh dịch. Hệ từ truyện cho rằng: “Dịch chi vi thư dã, quảng đại tất
bị”. Thành thị dã.
“Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ
tượng, tứ tượng sinh bát quái.” Điều này cho thấy sự phát triển dịch
lý, là từ “thái cực” cái nôi sinh mệnh của vũ trụ mà ra, tiếp đó là
lưỡng nghi “âm dương” sức sống tứ bề, sau đó mới hóa thành “tứ
tượng” là lão âm, lão dương, thiếu âm, thiếu dương, rồi lại hóa thành
“bát quái” gồm càn, khôn, cấn, đoài, chấn, tốn, khảm, ly, để tượng
trưng cho thiên, địa, sơn, trạch, lôi, phong, thủy, hỏa. 8 quẻ ban đầu
này kết hợp với nhau thành 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào, tổng cộng 384
chi; nhân tiếp chính nó sẽ thành 4096 quẻ, 147456 hào, nhân lên liên
tục, vô cùng vô tận. Dùng nó để diễn dịch động tĩnh biến hóa của đất
trời vạn vật, lại không khiến người ta tán thán sao? Hệ từ truyện còn
viết: “Dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa chi đạo.”
Khổng Tử thì nói: “Tri biến hóa chi đạo giả, kỳ tri thần chi sở vi hồ?”
Bậc hậu hiền vì muốn thông suốt thời cơ biến hóa của vạn vật
vũ trụ, đã đơn giản hóa nó, suy ra dịch số, dùng hào từ diễn giải
cáthung, dùng bói toán xem sự biến hóa, “Thị cố quân tử cư tắc quan
kỳ tượng nhi ngoạn kỳ từ, động tắc quan kỳ biến nhi ngoạn kỳ chiêm,
tự thiên hộ chi, cát vô bất lợi.” Để càng đơn giản, tự cổ có “Mai hoa
dịch số”, tức dùng chữ số để bói cát hung, cho rằng “Ngôn tượng giả,
bất khả vong kỳ số”.

03


Giảng viên Huỳnh Hằng Dục của bổn hội, ngộ trí ưu việt, đức
hạnh đã rõ, được mọi người khẳng định. Ông hóa quẻ hào thành chữ
số, hỗ trợ văn từ bạch thoại trong phần “giải xăm”, tất cả dành cho
quyển sách “SỐ TỰ LUẬN CÁT HUNG”. Trong sách ngoài căn cứ
dịch lý, cũng vận dụng những ký hiệu chữ số khoa học hóa, có giá trị
tham khảo cao, là phương thuốc tâm linh đón cát tránh hung của
người hiện đại. Từ khi phát hành nguyên bản sách này, ai nấy đều
khen, lưu truyền rộng khắp. Hằng Dục huynh vì muốn đáp ứng nhu
cầu của đông đảo đọc giả, dự định tái bản phát hành rộng rãi, tác giả
rất mừng khi thấy sách này được yêu thích, cũng mong đọc giả ngoài
việc vận dụng chữ số cát – hung còn có thể giải quyết mọi chuyện
bằng một tâm hồn khỏe khoắn. Trước lúc tái bản, rất sẵn lòng được
đề lời tựa sách.

Hồng Phú Liên
Chủ tịch Hiệp hội giáo dục Ngũ Thuật Trung Quốc
Mùa xuân năm Quý Mùi cẩn tự tại Thanh Thủy Long Môn

(“Hiệp hội giáo dục Ngũ Thuật Trung Quốc” là đoàn thể nghiên cứu và giáo dục
học thuật ngũ thuật trên toàn quốc do bộ nội chính lập chuyên án.Ngoài việc phát
hành tạp chí ngũ thuật “Tinh nguyên”, còn biên soạn hiệu đính lịch năm cho Đài
Hải Tân Sinh Báo và Trung Ương Nhật Báo; hơn nữa tích cực phổ biến giáo dục
ngũ thuật sơn, y, mệnh, bốc, tướng, v.v...đến dân chúng..)
Giáo viên Hồng Phú Liên

04


LỜI MỞ ĐẦU

Một quyển sách công cụ đơn giản dễ hiểu
Trương Tân Thái

Trong thiên hạ có rất nhiều thứ, gần như đều có thể dùng để dự đoán
vận mệnh
Chúng ta thường nghe nói “Thuật nghiệp hữu chuyên công”
nếu trong trường hợp có đủ cơ sở học lý và đủ kinh nghiệm, thì độ
chính xác trong vận dụng chữ số để dự đoán vận mệnh hiển nhiên sẽ
không tồn tại quá nhiều nghi ngờ.
Tiếp xúc với mệnh lý ngũ thuật hơn 20 năm, dạy qua không
dưới cả ngàn học sinh, giáo viên Huỳnh là một vị thiên tài có đầu óc
linh hoạt nhất trong những người tôi đã gặp.
Trước giờ học lý bói quẻ kinh dịch và việc vận dụng nó gần
như luôn để lại cho ta một ấn tượngthần bí khó hiểu, nhưng Hằng
Dục huynh đã khéo léo sắp xếp diễn giải nó trở thành một quyển
sách công cụ dự đoán cuộc đời, chỉ cần là người đọc hiểu được chữ
tiếng Trung thì hầu như đều vận dụng được những diễn giải trong
sách.
Tính đến hiện nay thì sách về mệnh lý ngũ thuật có thể nói
chưa từng xuất bản qua sách nào đơn giản dễ hiểu như vậy, cá nhân
tôi trân trọng giới thiệu cho bạn, đây là một quyển sách đáng để
tham khảo khi bạn hoặc cả gia đình bạn sắp xếp cho vận mệnh tương
lai của mình.
Giới thiệu tác giả: Giáo viên Trương Tân Thái
Giảng viên lớp Kinh dịch Cứu Quốc Đoàn Đài Trung
Giảng viên lớp Kinh dịch Cục Chức Huấn Viện Hành Chính
Chủ tịch Hiệp hội bốc quẻ thành phố Đài Trung

05


LỜI TỰA
Có người nói: sinh tử hữu mệnh, nhân định thắng thiên, câu
nói này nghe có vẻ rất mâu thuẫn đúng không, tôi vốn là một người
rất cứng cỏi, trước khi chưa học về mệnh lý, tự nhận rằng tâm thái
của tôi chưa một ngày nào dừng lại, từ sau khi tiếp xúc ngũ thuật
kinh dịch vào 10 năm trước, đương nhiên vẫn có chút ngờ vực, thời
gian này đã kiểm chứng được rất nhiều chuyện, bỗng chốc phát hiện,
trong đời người đích thực có cái gọi là “vận khí”.
Tuy nói mệnh không thể đổi, nhưng vận lại có thể sáng tạo,
trong các trường hợp luận mệnh từ vài năm nay, có quá nhiều
chuyện không thể tin được đều đã xảy ra, một số trường hợp chỉ cần
phòng ngừa trước là có thể giải trừ, một số thì hung tượng giảm đi
một nửa, có quá nhiều công cụ luận mệnh trong mệnh lý học có thể
dùng để biết về quá khứ, thăm dò tương lai, miễn là đón cát tránh
hung thì đó chính là trọng điểm của quyển sách này.
Chữ số chẳng qua là một dạng công cụ đơn giản trong mệnh lý
học, phương pháp trong sách đơn giản dễ hiểu, càng kề cận hơn với
các chủ đề chung, hy vọng người có duyên như bạn, sẽ chọn được
chữ số tốt nhất cho mình để sáng tạo ra một tương lai tốt hơn...

Huỳnh Hằng Dục viết03.2006

06


DIỄN GIẢI NGUYÊN LÝ LỰA CHỌN CHỮ SỐ
VÀ GIEO QUẺ CHỮ SỐ ĐƠN GIẢN

(2) Đoài

(1) Càn

(6) Khảm

(3) Li

(4) Chấn

VÍ DỤ:

(5) Tốn

(8) Khôn

(7) Cấn

09 XX - XX 6531

Dùng 4 số đuôi làm ví dụ gieo quẻ
31 là quẻ thượng

31 ÷ 8 = 3 .. dư 7

65 là quẻ hạ

65 ÷ 8 = 8 .. dư 1

6531 ÷ 6 = 1088 .. dư 3 = hào từ (7) Cấn vi sơn, (1) Càn vi thiên
Cho nên con số này là quẻ Sơn thiên đại súc

Lời giải thích cho quẻ hào từ tham khảo các đầu sách
1.
2.
3.

Kinh dịch bạch thoại, Cố Văn viết, Đại lộ văn hóa
Ứng dụng thực tế Kinh dịch, Phùng Bân, Mục thôn đồ thư
Kinh dịch trí tuệ của đời người, Đinh Cát Tháp dịch, Đại Khôn thư cục

4. Sổ tay học Dịch, Lâm Văn Sùng, Lâm Văn Sùng xuất bản
07


BẢNG ĐỐI CHIẾU KÝ HIỆU 64 QUẺ
QUẺ
THƯỢNG

Càn

Đoài

Li

Chấn

Tốn

Khảm

Cấn

Khôn

QUẺ HẠ

Thiên

Trạch

Hỏa

Lôi

Phong

Thủy

Sơn

Địa

43.
Trạch
thiên
quải

14. Hỏa
thiên
đại hữu

34. Lôi
thiên
đại
tráng

9.
Phong
thiên
tiểu súc

5. Thủy
thiên
nhu

26. Sơn
thiên
đại súc

11. Địa
thiên
thái

10. Thiên trạch lý

58.
Đoài vi
trạch

38. Hỏa
trạch
khuê

54. Lôi
trạch
quy
muội

61.
Phong
trạch
trung
phu

60.
Thủy
trạch
tiết

41. Sơn
trạch
tổn

19. Địa
trạch
lâm

13. Thiên hỏa
đồng nhân

49.
Trạch
hỏa
cách

30. Li
vi hỏa

55. Lôi
hỏa
phong

37.
Phong
hỏa gia
nhân

63.
Thủy
hỏa ký
tế

22. Sơn
hỏa bí

36. Địa
hỏa
minh di

25. Thiên lôi vô
vọng

17.
Trạch
lôi tùy

21. Hỏa
lôi phệ
hạp

51.
Chấn vi
lôi

42.
Phong
lôi ích

3. Thủy
lôi
truân

27. Sơn
lôi di

24. Địa
lôi
phục

Càn
Thiên

1. Càn
vi thiên

Đoài

Trạch

Li
Hỏa

Chấn
Lôi

08


Tốn

Phong

44. Thiên phong
cấu

28.
Trạch
phong
đại quá

50. Hỏa
phong
đỉnh

32. Lôi
phong
hằng

57. Tốn
vi
phong

48.
Thủy
phong
tỉnh

18. Sơn
phong
cổ

46. Địa
phong
thăng

6. Thiên thủy tụng

47.
Trạch
thủy
khốn

64. Hỏa
thủy vị
tế

40. Lôi
thủy
giải

59.
Phong
thủy
hoán

29.
Khảm
vi thủy

4. Sơn
thủy
mông

7. Địa
thủy sư

33. Thiên sơn độn

31.
Trạch
sơn
hàm

56. Hỏa
sơn lữ

62. Lôi
sơn
tiểu
quá

53.
Phong
sơn
tiệm

39. Sơn
thủy
kiển

52. Cấn
vi sơn

15. Địa
sơn
khiêm

12. Thiên địa bĩ

45.
Trạch
địa tụy

35. Hỏa
địa tấn

16. Lôi
địa dự

20.
Phong
địa
quan

8. Thủy
địa tỉ

23. Sơn
địa bác

2. Khôn
vi địa

Khảm

Thủy

Cấn
Sơn

Khôn
Địa

09


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×