Tải bản đầy đủ

Nhung dieu can luu y khi ban hoc tester

Đối v ới 1 ph ần m ềm hay 1 app thì đều c ần có 3 y ếu t ốchính đó chính là ý t ưởn g –
ng ư
ờ i thi ết k ếph ần m ềm – ng ư
ờ i tester. Chính vì th ếtester ngày càng tr ởnên quan
tr ọng trong gi ới l ập trình. Nh ưng h ọ
c tester l ại ch ưa bao gi ờd ễđ
ế n th ế!!


Học tester ở đâu hiệu quả?
Những mẹo và thủ thuật khi mới bắt đầu học testerBạn cần nắm rõ được mô tả của phần mềm: Việc bạn nắm rõ mô tả sẽ giúp bạn
có thể sử dụng tối đa nguồn lực mà phần mềm mang đến
Trướ c khi kiểm thử phần mềm nào đó thì bạn cần nắm thật rõ được nội dung

công việc và mục đich kiểm thử
Nếu không có nội dung công việc cũng nh ư mục đích kiểm th ử thì bạn hãy s ử
dụng monkey testing. Việc sử dụng phần mềm này sẽ giúp bạn phát hiện nh ững lỗi
nhỏ hoặc lỗi tiềm tàng của hệ thống
Khi bắt đầu làm việc với 1 hệ thống bất thì bạn nên tìm hiểu kỹ về hệ thống tr ước
khi bắt đầu test
Khi bắt đầu test thì bạn nên đóng vai là khách hàng để có cái nhìn tr ực quan
nhất
Bạn nên giữ liên lạc thườ ng xuyên v ới khách hàng b ởi các yêu cầu có thể thay
đổi bất kỳ lúc nàoBạn cần 1 nên tảng khi bắt đầu học tester

Với bất kỳ những gì bạn học bạn đều cần phải có căn bản. Và nh ững điều này sẽ giúp
bạn tạo ra 1 nền tảng vững chắc khi học với nh ững phần học chuyên ngành. Đối v ới
tester bạn cần phải có những kiến thức c ơ bản về hệ điều hành, mạng, database,…
Việc tập trung học những kiến th ức này trên tr ường l ớp cũng giúp bạn trong việc bạn
học tester.


Còn nếu bạn là 1 ngườ i ngoại đạo muốn tìm hiểu về thị tr ường phần mềm sôi động thì
bạn nền có những kiến thức c ơ bản về tin học văn phòng.
Bên cạnh đó thì biết tiếng Anh cũng là 1 l ợi thế khi bạn có thể đọc thêm nh ững tài liệu
của nướ c ngoài để trau đồi thêm kiến thứcĐối với 1 phần mềm hay 1 app thì đều cần có 3 yếu tố chính đó chính là ý t ưởng –
ngườ i thiết kế phần mềm – ngườ i tester. Chính vì thế tester ngày càng tr ở nên quan
trọng trong giới lập trình. Nhưng học tester lại chưa bao giờ dễ đến thế!!Đối với 1 phần mềm hay 1 app thì đều cần có 3 yếu tố chính đó chính là ý t ưởng –
ngườ i thiết kế phần mềm – ngườ i tester. Chính vì thế tester ngày càng tr ở nên quan
trọng trong giới lập trình. Nhưng học tester lại chưa bao giờ dễ đến thế!!

Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp những thông tin h ữu ích giúp bạn có thể bắt đầu vào
việc học Tester thuận tiện hơn.
Bạn muốn thử sức trong vai trò kiểm thử phần mềm – Tester tại những công ty công
nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam? Hãy tìm hiểu khóa học tester tại Stanford ngay
nhé
Nguồn: http://hoccungchuyengia.com/x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×