Tải bản đầy đủ

THÀY CÔ GIÚP ĐỠ EM VỚI

Nhờ thầy cô giúp
Câu 1: Ở chuột người ta tiến hành 3 phép lai và thu được kết quả như sau:
- Phép lai 1: Chuột cái lông trắng (1) x chuột đực lông xám (I)  F1: 90 con lông trắng và 70 con lông xám
- Phép lai 2: Chuột cái lông trắng (2) x chuột đực lông xám (I)  F1: 25 con lông trắng
- Phép lai 3: Chuột cái lông xám (3) x chuột đực lông xám (I)  F1: 170 con lông xám và 60 con lông đen
Cho các phát biểu sau:
(1) Tính trạng màu lông chuột bị chi phối bởi quy luật tương tác gen
(2) Ở phép lai 1, trong số các con chuột sinh ra ở F1chuột lông trắng dị hợp chiếm 50%
(3) Tỉ lệ kiểu gen ở phép lai 3 là 1:2:1
(4) Chuột đực (I) có kiểu gen dị hợp
Số phát biểu đúng về phép lai trên là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×