Tải bản đầy đủ

Bánh chưng bánh giầy ngữ văn 6

• Kiểm tra bài cũ
? Kể lại truyền thuyết“Con Rồng Cháu Tiên”? Và
nêu ý nghĩa của truyện ?


Tiết 2: Văn bản

(Truyền thuyết)


Bánh chưng, bánh giầy

• Tiết 2 :
I.Tìm hiểu chung.

Thể loại: Truyện truyền thuyết
II. Đọc,hiểu văn bản.
1. Đọc,chú

2. Bố cục:


thích


• Tiết 2 :

Bánh chưng, bánh giầy

BỐ CỤC:
Đoạn 1: Từ đầu ……….chứng giám : ý định truyền ngôi của vua
Đoạn 2:Tiếp………hình tròn: Lang Liêu và các hoàng tử làm lễ vật
Đoạn 3: Còn lại : Giải thích tục lệ làm bánh chưng, bánh giầy• Tiết 2 :

Bánh chưng, bánh giầy

I.Tìm hiểu chung.
Thể loại: Truyện truyền thuyết
II. Đọc,hiểu văn bản.
1. Đọc,chú thích
2. Bố cục:
3.Phân tích.

a. Vua Hùng chọn người nối ngôi.


Ta già rồi ,không sống mãi ở đời , người nối ngôi ta
phải nối chí ta , không nhất thiết phải là con trưởng .


• Tiết 2 :

Bánh chưng, bánh giầy

I.Tìm hiểu chung.
Thể loại: Truyện truyền thuyết
II. Đọc,hiểu văn bản.
1. Đọc,chú thích

2. Bố cục:
3.Phân tích.

a.Vua Hùng chọn người nối ngôi.
Vua Hùng là người biết lo cho dân, cho nước. Cách chọn người nối
ngôi thể hiện sự sáng suốt, tiến bộ.
b. Cuộc thi tài giải đố


Từ khi lớn lên chàng chỉ chăm lo việc đồng áng,trồng
lúa , trồng khoai .


Vua cha xem qua một lượt rồi dừng trước chồng bánh của
Lang Liêu ,rất vừa ý ,bèn gọi lên hỏi


• Tiết 2 :

Bánh chưng, bánh giầy

I.Tìm hiểu chung.
Thể loại: Truyện truyền thuyết
II. Đọc,hiểu văn bản.
1. Đọc,chú thích
2. Bố cục:
3.Phân tích.
a.Vua Hùng chọn người nối ngôi.
Vua Hùng là người biết lo cho dân, cho nước. Cách chọn người nối ngôi
sáng suốt và tiến bộ.
b. Cuộc thi tài giải đố
Lang Liêu là người thông minh, có tài. Lang Liêu được Vua cha truyền ngôi.
III. Tổng kết.

1.Nội dung
2.Nghệ thuật
3.Ghi nhớ

thể hiện sự


Bánh chưng, bánh giầy

• Tiết 2 :
I.Tìm hiểu chung.

Thể loại: Truyện truyền thuyết
II. Đọc,hiểu văn bản.
1. Đọc,chú thích
2. Bố cục:
3.Phân tích.
a.Vua Hùng chọn người nối ngôi.
b. Cuộc thi tài giải đố

III.Tổng kết
1.Nội dung
2.Nghệ thuật
3 .Ghi nhớ (SGK- )
IV.Luyện tập

Cảnh nấu bánh chưng


Bài tập 1
Phong tục ngày Tết nhân dân ta làm bánh chưng ,
bánh giầy có ý nghĩa như thế nào?
-Thể hiện truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta nhớ ơn tổ tiên
- người
đã sáng tạo ra hai thứ bánh độc đáo.
- Đề cao vai trò của nghề trồng lúa nước.

Bài tập 2

? Em thích nhất chi tiết nào trong truyện ? Vì sao?


Hướng dẫn về nhà
Xem lại toàn bộ nội dung phân tích.Học bài theo nội
dung bài học nội dung ghi nhớ.
Tập kể diễn cảm truyện.
Hãy vẽ tranh minh họa cho chi tiết trong truyện mà
em thích nhất.
Soạn bài "Thầy bói xem voi"
+ Đọc ,tóm tắt sự việc
+Trả lời câu hỏi SGK trang 12
+ phân tích và rút ra bài học .x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×