Tải bản đầy đủ

Văn 6 Bài học cuối cùng

(Chuyện của một em bé người
An-dát)


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- TÌM HIỂU CHUNG :
1,Tác giả:

Lo - ren

-A. Đô đê (1840-1897) Là nhà văn
An - dat
Pháp nổi tiếng.
- Chuyên viết truyện ngắn.

2, Tác phẩm :
* Hoàn cảnh sáng tác: “Buổi học
cuối cùng” ra đời sau chiến tranh

Pháp – Phổ ( 1870 - 1871)

( An-phông-xơ Đôđê)

Em hãy trình bày hoàn cảnh ra
“Buổi
Em học
hãy cuối
giới thiệu
cùng”đôi
lấynét
bốivề
đời của văn bản “Buổi học
cảnh
táctừ
giả
một
An-phông-xơ
biến cố lịchĐôđê
sử: ?
cuối cùng” ?
Sau cuộc chiến tranh Pháp-Phổ
( Đức ) năm 1870-1871, nước
Pháp thua trận, hai vùng An-dát
và Lo-ren giáp biên giới với Phổ
bị nhập vào nước Phổ. Cho nên
các trường ở hai vùng này bị
buộc học bằng tiếng Đức.
Truyện viết về Buổi học cuối
cùng bằng tiếng Pháp ở một
trường làng vùng An-dát.

.

( An-phông-xơ Đôđê)


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG


I- TÌM HIỂU CHUNG :
2. Tác phẩm
* Đọc và tìm hiểu chú
thích :

* Nối ý ở
phần A với B
sao cho
đúng .

A
1. Cáo thị
2. Rơ-đanhgốt

3. Cố tri

4. Béc-lin

B
A – Người bạn quen
biết từ lâu ( cố : cũ ;
tri : biết )
B – Thông cáo của
chính quyền dán
nơi công cộng.
C- Thủ đô nước
Phổ thời đó và
nước Đức ngày
nay.
D – Một kiểu áo lễ
phục cài chéo


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- GIỚI THIỆU CHUNG :

II- ĐỌC – TÌM HIỂU VĂN BẢN :
* Bố cục :

Truyện có thể chia 3 phần , em hãy chia phần tương
ứng với nội dung cho sẵn sau đây :
A. Trước buổi
học :.......
B. Diễn biến buổi học
cuối cùng.
C. Kết thúc buổi học
cuối cùng.

Đoạn 1: Từ đầu đến “ vắng mặt
con”
Đoạn 2: Tiếp đến “Tôi sẽ nhớ mãi
buổi học cuối cùng”.
Đoạn 3: Phần còn lại


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- GIỚI THIỆU CHUNG :

II- ĐỌC – TÌM HIỂU VĂN BẢN :
* Bố cục : 3 phần

Em hiểu như thế nào về nhan đề “ Buổi học cuối
cùng” ?

A.Buổi học cuối cùng của một học kì.
B.Buổi học cuối cùng của một năm học.
C. Buổi học cuối cùng của môn tiếng Pháp.
D. Buổi học cuối cùng của cậu bé Phrăng trước
khi chuyển đến ngôi trường mới.


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- GIỚI THIỆU CHUNG :

II- ĐỌC – TÌM HIỂU VĂN BẢN :
* Bố cục : 3 phần
* Ngôi kể : ngôi thứ nhất, người kể chuyện là cậu bé
Phrăng

Truyện được kể theo ngôi kể nào ?
Ai là nhân vật chính trong truyện ?
A.Ngôi thứ nhất
A.Cậu bé Phrăng
B. Ngôi thứ ba
B. Thầy Ha-men
C. Cả A và B đúng


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- TÌM HIỂU CHUNG :

II- TÌM HIỂU CHI TIẾT:
1/Nhân vật Phrăng

1/Nhân vật
Phrăng

Trước buổi học
cuối cùng

Trong buổi học
cuối cùng

Kết thúc buổi
học cuối cùng

THẢO LUẬN

Suy nghĩ, tâm trạng của Phrăng
trước, trong và sau Buổi học cuối
cùng ?


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
1/Nhân vật Phrăng

Trước buổi học
cuối cùng
- Định trốn học
đi chơi nhưng
đấu tranh bản
thân, cưỡng lại
được lại đến
trường

- > Chú bé lười

học, nhút nhát
nhưng khá trung
thực

Trong buổi học
cuối cùng

Kết thúc buổi
học cuối cùng

-Ngượng nghịu, xấu hổ khi vào muộn
- Ngạc nhiên vì trang phục thầy giáo
và quang cảnh lớp học
- Choáng váng khi biết đây là buổi
học cuối cùng - Nguyền rủa kẻ thù.
-Xấu hổ, nuối tiếc vì
không thuộc bài
- > Biết căm thù giặc; ân hận, xấu hổ,
tự trách mình. Hiểu được ý nghĩa
thiêng liêng của việc học tiếng mẹ đẻ.
Từ chán học - > thích học, tự nguyện
học… nhưng tất cả đã muộn

- Xúc động “ Ôi
! Tôi sẽ nhớ
mãi buổi học
này” - Cảm
Thấy thầy thật
lớn lao…
- > ý thức được

nỗi đau mất
nước, không
được nói tiếng
nói của dan tộc

Phrăng là chú bé hồn nhiên, chân thật, kính yêu thầy và có lòng yêu
Qua tìm hiểu, em nhận thấy Phrăng là người như thế nào ?
nước


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- TÌM HIỂU CHUNG :

II- TÌM HIỂU CHI TIẾT:
1/Nhân vật Phrăng :

Qua nhân vật Phrăng, tác giả
muốn thể hiện một khía cạnh
của chủ đề tư tưởng :
- Nỗi
đau mất nước, mất tự do, không
được nói tiếng dân tộc là nỗi
đau buồn, uất ức, tủi nhục khó
gì sánh được. Tư tưởng ấy
càng trở nên gần gũi, thấm thía
vì nó được thể hiện qua diễn
biến tâm trạng, thái độ, nhận
thức của một chú bé – một cậu
học trò ngây thơ như Phrăng.


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- TÌM HIỂU CHUNG :

THẢO LUẬN NHÓM

II- TÌM HIỂU CHI TIẾT:
1/Nhân vật Phrăng :
2/Nhân vật thầy giáo Ha-men :

Nhân vật thầy giáo Ha-men
trong buổi học cuối cùng được
miêu tả như thế nào :
Về trang phục.
Thái độ với học sinh.
Những lời nói về việc học tiếng
Pháp.
Hành động, cử chỉ lúc buổi học kết
thúc.


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

2/Nhân vật thầy giáo Ha-men :

Trang phôc

-Mặc áo Rơđanh-gốt
màu xanh,
diềm lá sen
- Đội
mũ tròn bằng
lụa đen thêu

-> Trang
phục đẹp và
trang trọng

Th¸i ®é ®èi víi Lêi nãi vÒ viÖc häc
häc sinh
tiÕng Ph¸p
- Lời lẽ dịu
dàng, chỉ nhắc
nhở chứ không
trách phạt
- Nhiệt tình
giảng dạy

- > Yêu
thương học
sinh

-Đó là ngôn ngữ
hay nhất thế giới,
trong sáng nhất,
vững vàng nhất
– Muốn
mọi người phải
giữ lấy .

->

Yêu quý, trân
trọng tiếng mẹ đẻ

Hµnh ®éng, cö
chØ lóc kÕt thóc
buæi häc
- Người tái nhợt,
nghẹn ngào
không nói hết
câu.
- Cầm phấn viết
thật to : ‘Nước
Pháp muôn năm’
- > Đau đớn, xót
xa tột độ - >
Yêu nước thiết
tha


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- TÌM HIỂU CHUNG :

II- TÌM HIỂU CHI TIẾT:
1/Nhân vật Phrăng :
2/Nhân vật thầy giáo Ha-men :
THẢO LUẬN NHÓM: 2 PHÚT

Em hiểu và suy nghĩ như thế nào về lời nói của thây Hamen : “ Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ
vững được tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa
khoá chốn lao tù …”
Hình ảnh so sánh đầy sức thuyết phục, khẳng định sức mạnh to
lớn của tiếng nói dân tộc. Tiếng nói không chỉ là tài sản vô cùng quý
báu của dân tộc mà còn là phương tiện, là vũ khí đấu tranh với kẻ
thù. Vì vậy, yêu quý và giữ gìn tiếng nói dân tộc là thể hiện lòng yêu
nước của mỗi người, mỗi dân tộc !


TIẾT 89 - 90

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

I- TÌM HIỂU CHUNG :

II- TÌM HIỂU CHI TIẾT:
III - TỔNG KẾT :

Trình
bày
nộichuyện
dung, nghệ
thuật
củacùng
truyện
‘Buổi
1, Nội dung
: Qua
câu
buổi học
cuối
bằng
tiếng Pháp ở
học cuối
cùng”
? chiếm đóng và hình ảnh đầy cảm động của
vùng An-dát
bị quân
Phổ
Ha-men, truyện đã thể hiện lòng yêu nước trong một biểu hiện cụ thể
là tình yêu tiếng nói của dân tộc và nêu chân lí : “ Khi một dân tộc rơi
vào vòng nô lệ, chừng nào họ còn giữ vững tiếng nói của mình thì
chẳng khác gì nắm được chìa khoá chốn lao tù …”

2, Nghệ thuật : Truyện đã xây dựng thành công nhân vật thầy giáo Hamen và chú bé Phrăng qua miêu tả ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm
trạng của họ.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×