Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn học bai giu trat tu ve sinh noi cong cong

HƯỚNG DẪN HỌC: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỚP 2

BÀI : GIỮ GÌN TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG
I. MỤC TIÊU
- Hiểu sự cần thiết phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
-Biết cách giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
-Học sinh có những hành vi giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
* Xác định mục tiêu:
Việc 1: Em ghi tên bài học, đọc mục tiêu 2 lần.
Việc 2: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ mục tiêu trong nhóm
Việc 3: HĐTQ điều hành các bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp:
+ Nêu mục tiêu tiết học hôm nay?
Việc 4: HĐTQ nhận xét, đánh giá.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Hoạt động 1
Việc 1: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu bài tập1.

Việc 1: Em cùng bạn trao đổi kết quả.
Việc 2: Em và bạn nhận xét, bổ sung ý kiến.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.

+ Nội dung tranh vẽ gì?
+ Việc chen lấn, xô đẩy như vậy có tác hại gì?
Việc 2: Nhóm trưởng thống nhất ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả thảo luận
với cô giáo. Hỏi thêm cô giáo những điều nhóm mình chưa biết hoặc chưa hiểu


2.Hoạt động 2
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.
+Theo bạn, bạn trai trong tình huống nên làm gì? Vì sao?
Việc 2: Nhóm trưởng thống nhất ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả thảo luận
với cô giáo. Hỏi thêm cô giáo những điều nhóm mình chưa biết hoặc chưa hiểu.
3.Hoạt động 3
Việc 1: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu bài tập 3.
Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô
trước những việc làm ở nơi công cộng mà
em tán thành.
a) Giữ yên lặng,đi nhẹ, nói khẽ.
b) Vứt rác tùy ý khi không có ai nhìn thấy.
c) Đá bóng trên đường giao thông.
d) Xếp hàng khi cần thiết.
e) Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
f) Đổ nước thải xuống đường.
g) Chen lấn, xô đẩy khi xuống cầu thang lúc ra chơi
h) Bỏ rác vào thùng rác khi đi tham quan ở viện bảo tàng
i) Cười đùa, nói to, vứt thức ăn thừa ra sàn lớp trong giờ ăn trưa ở lớp
bán trú.
j) Ném hoa quả, bánh kẹo bừa bãi vào chuồng thú.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.
+ Bạn tán thành với những việc làm nào? Vì sao?
Việc 2: Nhóm trưởng thống nhất ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả thảo luận
với cô giáo. Hỏi thêm cô giáo những điều nhóm mình chưa biết hoặc chưa hiểu.
Việc 1: HĐTQ điều hành lớp chia sẻ:
+ Tại sao phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng?
+ Cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng như thế nào?
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hãy nêu những việc cần làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×