Tải bản đầy đủ

ats48 lh4 lh7 katalog cz

Softstartéry
Altistart 48
LH4 a LH7
Telemecanique
Katalog

2003
Leden

Softstartéry pro
asynchronní motory
370 W až 1,2 MW
200 V až 690 V

S elektrickou energií dokážeme více.


Obsah

Softstartéry


Elektrické pohony značky Telemecanique – přehled ..... strany 2 a 3
Softstartér Altistart 48
t Představení ........................................................................................... strany 4 a 5
t Technické parametry ......................................................................... strany 6 až 9
t Kritéria pro výběr ........................................................................... strany 10 až 13
t Typová označení
y Síťové napětí 230 až 415 V................................................................ strany 14 a 15
y Síťové napětí 208 až 690 V................................................................ strany 16 a 17
t Výběr příslušenství
y Komunikační moduly .................................................................................. strana 18
y Externí terminál, síťové tlumivky, ochranné kryty...................................... strana 19
t PowerSuite – SW prostředí a dialog s obsluhou......................... strany 20 a 21
t Rozměry .......................................................................................... strany 22 až 24
t Montáž ....................................................................................................... strana 25
t Schéma zapojení ............................................................................ strany 26 až 31
t Výběr pomocných přístrojů ......................................................... strany 32 až 41
t Funkce ............................................................................................. strany 42 až 49

Softstartér LH4
t Představení ............................................................................................... strana 50
t Technické parametry ..................................................................... strany 51 až 53
t Typová označení ...................................................................................... strana 54
t Rozměry .................................................................................................... strana 55
t Montáž ....................................................................................................... strana 56
t Schéma zapojení ............................................................................ strany 57 až 59
t Výběr pomocných přístrojů ........................................................... strany 60 a 61

Softstartér LH7
t Typová označení .............................................................................. strany 62 a 63
t Rozměry .................................................................................................... strana 64
t Schéma zapojení ...................................................................................... strana 65

Příloha
t Křivky ................................................................................................. strany 66 a 67

Schneider Electric
Schneider Electric

1Elektrické pohony značky Telemecanique
Přehled (1)

LH4
Aplikace

LH7

Řízený rozběh a doběh asynchronních motorů

ALTISTART

ALTIVAR

Řízený rozběh a doběh
asynchronních motorů

Řízení otáček as. motorů

Konstantní nebo
proměnný moment

Směr otáčení

1

1

2

Napájení
(50/60 Hz)

1fázové, 208...240 V
3fázové, 208...480 V
3fázové, 208...690 V

3fázové
208...690 V

1fázové (1)
200...240 V

Motor Napětí

230…690 V

208...690 V

200...240 V (1)

0,75…45 kW (400 V)
30...75 kW (690 V)

3...1 200 kW

0,18...2,2 kW

Řízení
Zastavení

Napěťové
Volný doběh
Snižováním napětí

Momentové
Volný doběh, impulzní
protiproudé, se ss brzděním
nebo řízením momentu

Vektorové
ss brzdění, volný doběh
rekuperací do ss meziobvodu, s brzdným rezistorem

Technologie

Analogová

Číslicová

Číslicová

RS 485

RS 485

Modbus, Profibus-DP,
Fipio, Ethernet,
DeviceNet (1)

Modbus (1)

ATS-48

ATV-11

Provozní
kvadranty

Výkon

Komunikace
Sériová linka
Prům. sběrnice
a protokoly

Typ zařízení

LH4

LH7

(1) Informaci o aktuální nabídce dostanete od svého dodavatele.

2

Schneider Electric


ALTIVAR

RECTIVAR

Řízení otáček asynchronních motorů

Řízení otáček motorů
ventilátorů a čerpadel

Řízení otáček
asynchronních motorů

Konstantní nebo proměnný moment

Proměnný moment

Konstantní nebo
proměnný moment

2

Měniče pro stejnosměrné motory s cizím
buzením

1

2

1fázové
200...240 V
3fázové
200...230 V a
380...500 V

1fázové
3fázové
200...240 V
3fázové
380...500 V

3fázové
380...460 V

3fázové
400...500 V, 690 V

3fázové
220…660 V

208...500 V

200...500 V

380...460 V

400...500 V, 690 V

260…750 V

230…680 V

0,37...15 kW

0,37...75 kW

0,75...315 kW

75...1 500 kW

6…1 690 kW

2,7…1 530 kW

Skalární, vektorové

Skalární, vektorové, vektorové se ZV

Rekuperací

Rekuperací do ss meziobvodu (případně s brzdným rezistorem)
Rekuperací do sítě – příslušenství

Číslicová

Číslicová

RS 485

RS 485

RS 485

RS 232 C, RS 485

RS 485

Modbus (1)

Unitelway, Profibus-DP,
Interbus-S, Modbus+,
Fipio, Modbus, AS-i,
CANopen, Ethernet,
Lon Works (1)

Unitelway, Profibus-DP,
Interbus-S, Modbus+,
Fipio, Modbus, AS-i,
CANopen, Ethernet,
Lon Works, N2 (1)

Fipio
Modbus +
Profibus-DP
Modbus (1)

Unitelway
Modbus

ATV-28

ATV-58

ATV-38

ATV-68

RTV-74

Schneider Electric

RTV-84

3


Představení

Softstartéry Altistart 48

0

1

4
2

3

5

6

7

4

Schneider Electric


Představení (pokračování)

Softstartéry Altistart 48

0

Určení
Softstartér Altistart je elektronické zařízení, jehož výkonovou část tvoří šest tyristorů.
Zabezpečuje momentově řízený rozběh a doběh/brzdění třífázových asynchronních
motorů s kotvou nakrátko, v rozsahu výkonů od 3 do 1 200 kW.
Nabízí možnost nastavení požadovaných parametrů rozběhu a doběhu motoru
a jeho ochrany v souladu s požadavky stroje, který motor pohání. Altistart 48 je
vybaven i pro komunikaci s řídicími systémy. Funkční vybavení a parametry
softstartéru jej předurčují pro celou řadu aplikací, např. pro pohony odstředivých
čerpadel, ventilátorů, kompresorů, dopravníků a dalších zařízení. Komfortní funkční
výbavu Altistartu 48 podtrhuje jeho robustní mechanické provedení, bezpečnost
a jednoduché uvedení do provozu.
Nasazení Altistartu 48 je cenově výhodné řešení pro:
t Snížení nákladů na údržbu související s omezením momentových rázů při rozběhu,
a tedy nižším mechanickým opotřebením stroje.
t Ošetření napájecí sítě před rušivými vlivy, které obecně doprovází spouštění
asynchronních motorů, omezením proudových špiček a úbytků napětí v síti.
Softstartéry Altistart 48 se dodávají ve dvou provedeních:
t Třífázové napájecí napětí 230 až 415 V, 50/60 Hz.
t Třífázové napájecí napětí 208 až 690 V, 50/60 Hz.
Obě provedení jsou dimenzována pro provoz s normálním nebo velkým
zatěžovatelem.

Funkce
Softstartéry Altistart ( 1 ) se dodávají již nastavené pro standardní aplikace
s tepelnou ochranou motoru třídy 10 (viz stránka 44).
Součástí Altistartu je zabudovaný nastavovací terminál ( 2 ), který lze použít pro
případnou modifikaci továrního nastavení pro přizpůsobení funkčních vlastností
výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a požadavky uživatele.
t Funkční přednosti Altistartu 48:
y Unikátní, patentově chráněné řešení řízení momentu motoru během jeho
rozběhu/doběhu: TCS – Torque Control System.
y Možnost nastavení žádaného průběhu momentu motoru během
rozběhu/zastavení.
y Softstartér lze po rozběhu motoru překlenout stykačem ( 3 ). I v tomto případě
zůstává v činnosti elektronická ochrana motoru proti přetížení.
y Široký rozsah frekvence napájecího napětí.
y Možnost zapojení softstartéru v zapojení v sérii s vinutím motoru, zapojeného do
trojúhelníku (tzv. inside delta).
t Ochranné funkce Altistartu 48 pro motor a stroj:
y Vestavěná tepelná ochrana motoru.
y Zpracování informace o tepelném stavu motoru z PTC čidel ve vinutí motoru.
y Hlídání překročení doby rozběhu.
y Funkce pro temperování motoru.
y Ochrana proti nadproudům, ochrana proti chodu naprázdno.
t Funkční vybavení Altistartu pro ovládání a sběr dat:
y 4 logické vstupy, 2 logické výstupy, 3 reléové výstupy a 1 analogový výstup.
y Konektorové svorkovnice pro vstupy a výstupy.
y Možnost nastavení druhé sady parametrů pro jiný motor, jednoduchá změna
parametrů.
y Displej slouží pro zobrazení elektrických veličin, stavu pohonu a provozních hodin.
y Sériová linka RS 485 pro komunikaci s protokolem Modbus.

Příslušenství
Externí obslužný terminál ( 4 ) softstartéru lze montovat na dveře rozváděče.
PowerSuite – univerzální řešení komunikace pro nastavení softstartéru umožňuje:
t Použití počítače do dlaně PPC jako nastavovacího terminálu ( 5 ),
t Použití PC pro nastavení a řízení softstartéru ( 6 ).
Propojovací prvky pro připojení softstartéru k PLC po vestavěné komunikační
sběrnici Modbus ( 7 ).
Komunikační rozhraní Ethernet, Fipio, DeviceNet, Profibus DP.

Schneider Electric

5


Technické parametry

Softstartéry Altistart 48

0

Prostředí
Soulad s normami (3)

Softstartéry byly vyvinuty a testovány v souladu
s mezinárodními normami, především s normou
pro softstartéry EN/IEC 60947-4-2
Výrobek nese označení CE a je v souladu
s nízkonapěťovou a EMC směrnicí ES.
Prohlášení o shodě vydal k uvedenému výrobku
Schneider Electric CZ, s.r.o., v souladu se
zákonem č. 22/97 Sb.
UL, CSA.
V řízení: DNV, Ctick, Ghost, CCIB
IP 20
IP 00

Označení CE
Prohlášení o shodě

Certifikáty

Odolnost proti vibracím

Softstartéry ATS 48D17i až 48C11i
Softstartéry ATS 48C14i až 48M12i
(1)
Odpovídá IEC 60068-2-6

Odolnost proti rázům

Odpovídá IEC 60068-2-27

Hluk (2)

Softstartéry ATS 48D32i až D47i
Softstartéry ATS 48D62i až C11i
Softstartéry ATS 48C14i až C17i
Softstartéry ATS 48C21i až C32i
Softstartéry ATS 48C41i až C66i
Softstartéry ATS 48C79i až M12i
Softstartéry ATS 48D17i až D22i
Softstartéry ATS 48D32i až M12i

dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

Teplota okolí

Provozní

˚C

Maximální relativní vlhkost

Skladovací, odpovídá IEC 60947-4-2 ˚C
Odpovídá IEC 60068-2-3

Krytí

Ventilátory

Maximální znečištění okolí
Maximální nadmořská výška

1,5 mm v pásmu od 2 do 13 Hz
1 gn od 13 do 200 Hz
15 g po dobu 11 ms

Odpovídá IEC 60664-1
m

52
58
50
54
55
60
Ventilace přirozená
Cizí ventilace. Ventilátory se zapínají automaticky
při dosažení prahové teploty.
Průtoky vzduchu viz strana 25.
-10...+40 ˚C bez omezení. (V případě provozu
v teplotách do 60 ˚C nutno snížit hodnotu
jmenovitého proudu spouštěče o 2 % na každý ˚C
nad 40 ˚C).
-25...+70
95 % bez kondenzace nebo kapající vody
Úroveň 3
1 000 bez omezení. (Nad tuto výšku je nutno
redukovat jmenovitý proud spouštěče o 2,2 % na
každých dalších 100 m. Maximálně do 2 000 m.)

Pracovní poloha
Maximální trvalé vychýlení od svislé osy

Elektrické parametry
AC-53a
230 – 15 % až 415 + 10 %
208 – 15 % až 690 + 10 %
50/60 ± 5 % (přednastaveno)
Frekvence
50 nebo 60 ± 20 % (nutno nastavit)
Softstartéry ATS 48iii Q
A
17...1 200
Jmenovitý proud
Softstartéry ATS 48iii Y
A
17...1 200
Výkon motoru
Softstartéry ATS 48iii Q
kW
4 až 630
Softstartéry ATS 48iii Y
kW/HP 5,5 až 900/5 až 1 200
Softstartéry ATS 48iii Q
V
230 až 415
Štítkové napětí motoru
Softstartéry ATS 48iii Y
V
208 až 690
Napětí pro napájení řídicí části softstartéru
Softstartéry ATS 48iii Q
V
220 – 15 % až 415 + 10 %, 50/60 Hz
V
110 – 15 % až 230 + 10 %, 50/60 Hz
Softstartéry ATS 48iii Y
Softstartéry ATS 48D17i až C17i W
Maximální spotřeba řídicí části
30
(včetně ventilátorů)
Softstartéry ATS 48C21i až C32i W
50
Softstartéry ATS 48C41i až M12i W
80
Reléové výstupy
3 reléové výstupy (R1, R2, R3). Spínací kontakty.
Minimální spínací schopnost: 10 mA při 6 V DC.
Maximální spínací schopnost pro induktivní zátěž: 1,8 A při 230 V nebo 30 V DC cos ϕ = 0,5
a L/R = 20 ms). Maximální pracovní napětí 400 V AC.
Tovární nastavení: R1 – Hlášení „Softstartér v poruše“ (konfigurovatelné pro jinou funkci)
R2 – Hlášení „Konec rozběhu motoru“ – použije se pro řízení překlenovacího stykače
R3 – Hlášení „Motor napájen“ (konfigurovatelné pro jinou funkci)
(1) Softstartéry ATS 48C14i až C32i lze doplnit ochrannými kryty výkonových svorek. Softstartéry ATS 48C41i až 48M12i mají kryt pouze na čelní straně
a bocích.
(2) Softstartér umístěn ve vzdálenosti 1 m. Úroveň hluku se může měnit v závislosti na stavu ventilátorů.
(3) K některým citovaným normám existují české harmonizované normy.
Kategorie použití
3fázové napájecí napětí

6

Odpovídá IEC 60947-4-2
Softstartéry ATS 48iii Q
Softstartéry ATS 48iii Y

V
V
Hz

Schneider Electric


Technické parametry

Softstartéry Altistart 48

0

(pokračování)

Elektrické parametry (pokračování)
4 logické vstupy, impedance 4,3 kΩ, s galvanickým oddělením: Stop, Run, LI3, LI4.
Napájecí napětí +24 V (maximálně 30 V), I max. 8 mA
Úroveň logická 0, pokud je U < 5 V a I < 2 mA.
Úroveň logická 1, pokud je U > 11 V a I > 5 mA.
1 x + 24 V výstup galvanicky oddělený, chráněný proti zkratu a přetížení.
Tolerance napětí ±25 %. Maximální proud 200 mA.
2 logické výstupy LO1 a LO2 se společnou zemí 0 V, kompatibilní s PLC, v souladu
s IEC 65A-68.
Napájecí napětí +24 V (Minimum: +12 V, maximum: +30 V).
Maximální výstupní proud: 200 mA, pokud jsou napájeny z externího zdroje.
Proudový výstup 0–20 mA nebo 4–20 mA
Maximální zatěžovací impedance: 500 Ω
Přesnost ±5 % z maximální hodnoty
Celkový odpor čidla teploty 750 Ω při 25 ˚C, v souladu s IEC 60 738-A
2,5 mm2 (AWG 12)
RS 485, komunikační protokol: Modbus, konektor: RJ45
Přenosové rychlosti: 4 800, 9 600 nebo 19 200 bps
Maximální počet softstartérů na komunikační sběrnici: 18 (2)
Jiné použití komunikačního rozhraní:
– připojení externího nastavovacího terminálu softstartéru
– připojení počítače PC nebo PPC
– připojení na jinou komunikační sběrnici prostřednictvím příslušenství pro komunikaci
Zabudované ochrany softstartéru a motoru (výpočtem a/nebo pomocí čidel PTC)
Výpadek fáze, indikováno relé
Jmenovitý proud lze nastavit v rozmezí od 0,4 do 1,3násobku jmenovitého proudu
softstartéru.
Nastavení proudového omezení od 1,5 do 7násobku jmenovitého proudu motoru,
maximálně 5násobek jmenovitého proudu softstartéru.
Rozběh s řízením momentu s proudovým omezením 5 In.
Tovární nastavení: 4 In pro normální zatěžovatel s momentovou rampou 15 s.
Volný doběh (tovární nastavení)
Rampa nastavitelná od 0,5 do 60 s (pro aplikace s čerpadly)

Logické vstupy LI (2 konfigurovatelné vstupy)

Interní napájecí zdroj
Logické výstupy LO (konfigurovatelné)

Analogové výstupy AO (konfigurovatelné)

Vstup pro čidla PTC
Maximální připojovací průřez vodičů
Komunikační rozhraní

Ochrany

Tepelná
Napájení
Rozsah nastavení proudu motoru

Metoda rozběhu
Metoda nastavení

Volný doběh
Řízený doběh po momentové
rampě
Brzdění

Dynamické brzdění

Elektromagnetická kompatibilita EMC (1)
Normy

Úroveň testu

Příklady
(zdroje rušení)

IEC 61000-4-2 úroveň 3
Elektrostatické výboje:
výboj 6 kV
Kontakt s elektrostaticky nabitým
– kontaktním výbojem
výboj 8 kV
tělesem
– vzduchovým výbojem
IEC 61000-4-3 úroveň 3
Vyzařované elektromagnetické
10 V/m
Zařízení vyzařující vf pole
pole
IEC 61000-4-4 úroveň 4
Skupiny rychlých přechodných
Sepnutí/rozepnutí stykače
jevů:
4 kV
– silové napájecí kabely
2 kV
– ovládací vodiče
IEC 61000-4-5 úroveň 3
Rázová vlna:
1 kV

– mezi fázemi
2 kV
– mezi fází a zemí
IEC 61000-4-12 úroveň 3
Oscilující obvod na napájení
1 kV–1 MHz
Tlumené oscilační vlny
Rušení vyzařováním a po vedení
V souladu s IEC 60947-4-2, třída A, pro všechny typy
V souladu s IEC 60947-4-2, třída B, pro softstartéry 170 A: ATS 48D17i až 48C17i, pokud jsou
překlenuty stykačem po ukončení rozběhu.
(1) Softstartéry odpovídají normě IEC 60947-4-2 z pohledu EMC s omezením. Tato norma stanovuje úroveň odolnosti pro výrobky a úroveň vyzařovaného rušení.
V ustáleném stavu jsou úrovně vyzařovaného rušení pod hodnotami požadovanými normou. V průběhu rozběhu a zastavení motoru mohou být vyzařovány
harmonické proudy. Pro snížení úrovní vyšších harmonických zařaďte do napájení softstartéru tlumivku (viz strana 19).
(2) 18: testováno, max. 31 při délce kabelu 1 000 m.
Souhrn testů provedených na softstartéru Altistart 48

Důležité upozornění:
t Kompenzační kondenzátory pro korekci účiníku smí být připojeny po ukončení rozběhu motoru pouze před softstartér!
t Softstartér musí být řádně ukostřen. Pokud je k jednomu napájení připojeno více softstartérů, každý softstartér je nutno ukostřit samostatně.
V případě použití proudových chráničů na vstupu je nutné použít typy A-Si (kontaktujte svého dodavatele).

Schneider Electric

7


Technické parametry

Softstartéry Altistart 48

0

(pokračování)

Momentové charakteristiky
Křivky uvedené níže znázorňují průběhy záběrného momentu na hřídeli trojfázového
asynchronního motoru a jeho rozběhového proudu pro různé metody rozběhu.
Křivky 1: rozběh motoru přímým připojením k síti.
Křivky 2: rozběh s proudovým omezením.
Momentová křivka pro přímý rozběh udává největší možné momenty bez
proudového omezení. Omezení proudu při rozběhu vede ke snížení záběrného
momentu motoru. Toto snížení momentu je úměrné druhé mocnině podílu proudu
omezeného a záběrného proudu při přímém rozběhu.
Příklad:
Motor se záběrným proudem při přímém spuštění Iz = 6 In a odpovídajícím záběrným
momentem Mz = 3 Mn je spouštěn s proudovým omezením nastaveným na hodnotu
Izo = 3 In. Poměr Izo / Iz = 3 / 6 = 0,5. Druhá mocnina tohoto poměru je 0,25 a
výsledný moment při rozběhu tedy je Mzo = 3 Mn x 0,25 = 0,75 Mn.

Průběh proudu při rozběhu
I/In

1 Průběh proudu při přímém spuštění motoru
2 Průběh proudu při rozběhu s proudovým omezením
Izo

6

5

1

4

2

Izo

3

2

1

0
0

0,25

0,5

0,75

1
n/ns

Průběh momentu při rozběhu asynchronního motoru
1 Průběh momentu při přímém spuštění motoru
2 Průběh momentu při rozběhu s proudovým
omezením Izo

M/Mn
6

5

4

1
3

Mz

2
2
Mr
Mzo
1

0
0

8

0,25

0,5

0,75

1
n/ns

Schneider Electric


Technické parametry

Softstartéry Altistart 48

0

(pokračování)

Průběh otáček při rozběhu asynchronního motoru prostřednictvím standardního softstartéru
s napěťovou rampou a proudovým omezením
S proudovým omezením Izo 1 je akcelerační moment při rozběhu roven Mzo mínus
rezistivní moment zátěže Mr. V průběhu rozběhu se akcelerační moment (rozdíl mezi
Mzo a Mr) postupně výrazně zvětšuje, a proto je nárůst otáček motoru zpočátku
pomalý a postupně se prudce zvětšuje (viz křivka 2 na obr. 3). Takový průběh otáček
v čase při rozběhu není vhodný např. pro rozběh čerpadel.
Obr. 3: Příklad průběhu otáček v čase při rozběhu
motoru s proudovým omezením
1 Proud motoru
2 Otáčky motoru

I/In
4

n/ns
1

1
3

2

0,5

2
1

0
t

Průběh otáček při rozběhu asynchronního motoru prostřednictvím softstartéru Altistart 48
Momentová zpětná vazba Altistartu 48 zabezpečuje, že proud dosáhne hodnoty
omezení pouze v počáteční fázi rozběhu motoru, kdy je akcelerační moment malý,
a dále postupně klesá. Tím je zabezpečen konstantní akcelerační moment v celém
průběhu rozběhu motoru, a tím i lineární nárůst otáček.
U Altistartu 48 lze průběh momentu při rozběhu díky vestavěnému momentovému
řízení libovolně nastavit. Lze také dosáhnout optimálních funkčních vlastností
poháněného zařízení.
Obr. 4: Příklad průběhu otáček v čase při rozběhu
motoru s momentovým řízením Altistart 48
1 Proud motoru
2 Otáčky motoru

I/In
4

n/ns
1

3

1

2

0,5

2
1

0
t

Možnosti doběhu a brzdění motoru při zastavení

t Volný doběh: motor volně dobíhá.
t Řízený doběh: doběh s lineárním snižováním momentu na hřídeli. Tento typ
zastavení motoru je ideální pro čerpadla, protože umožňuje velmi efektivně zabránit
tlakovým rázům v soustavě při zastavení motoru.
t Brzdění motoru: použití nachází u strojů s velkým momentem setrvačnosti
a dokáže zabezpečit zkrácení doby zastavení stroje.

Schneider Electric

9


Kritéria pro výběr

Softstartéry Altistart 48

0

Kritéria pro výběr softstartéru
Při výběru softstartéru jsou důležitá 3 základní kritéria:
t Napájecí napětí motoru:
y Třífázové napájecí napětí 230 až 415 V
y Třífázové napájecí napětí 208 až 690 V
t Výkon a jmenovitý proud motoru dle jeho typového štítku
t Typ aplikace a pracovní cyklus
Pro jednoduchý výběr jsou aplikace na následující straně rozčleněny do dvou skupin:
y Provoz s normálním zatěžovatelem
y Provoz s velkým zatěžovatelem
Na zařazení do první nebo druhé skupiny má vliv hodnota proudového omezení při
rozběhu (lehký nebo těžký rozběh motoru) a režim zatížení motoru S1 nebo S4.
Aplikace s normálním zatěžovatelem
Ve standardních aplikacích Altistart vyhoví pro:
t Rozběh s proudovým omezením 4 In po dobu 23 s nebo s proudovým omezením
3 In po dobu 46 s ze studeného stavu (odpovídá režimu S1 – trvalý provoz).
t Rozběh s proudovým omezením 4 In po dobu 23 s nebo s proudovým omezením
3 In po dobu 12 s, zatěžovatelem 50 % a 10 rozběhy za hodinu nebo tepelně
adekvátní pracovní cyklus (odpovídá režimu S4 – přerušované zatížení).
Tepelná ochrana motoru odpovídá třídě 10 – viz strana 44.
Typická aplikace: odstředivé čerpadlo.
Aplikace s velkým zatěžovatelem
V náročných aplikacích Altistart vyhoví pro:
t Rozběh s proudovým omezením 4 In po dobu 48 s nebo s proudovým omezením
3 In po dobu 90 s ze studeného stavu (odpovídá režimu S1 – trvalý provoz).
t Rozběh s proudovým omezením 4 In po dobu 25 s, zatěžovatelem 50 %
a 5 rozběhy za hodinu nebo tepelně adekvátní pracovní cyklus (odpovídá režimu
S4 – přerušované zatížení).
Tepelná ochrana motoru odpovídá třídě 20 – viz strana 44.
Typická aplikace: šrotovník.
Režimy činnosti motoru
Režim S1– trvalý chod: je normovaný pracovní cyklus, který se skládá z rozběhu
motoru a chodu s jmenovitým zatížením. Za chodu se dosáhne ustáleného tepelného
stavu motoru.
Režim S4 – přerušované zatížení: je normovaný pracovní cyklus obsahující rozběh
motoru, činnost při jmenovitém zatížení a vypnutý stav. Zatěžovatel je 50%.
Volba softstartéru
Jako pomůcka pro přibližné vyhodnocení, zda zvolit softstartér s normálním nebo
velkým zatěžovatelem, je k dispozici tabulka aplikací na následující straně. Výběrové
tabulky pro obě napěťové řady a oba zatěžovatele a výkony motorů jsou uvedeny na
stránkách 14 až 17.
Upozornění:
Pokud je softstartér vestavěn v rozváděči, je nutno též přihlédnout k montážním
doporučením a případným redukcím proudu.

10

Schneider Electric


Softstartéry Altistart 48

Kritéria pro výběr

0

(pokračování)

Tabulka typických aplikací
V závislosti na typu stroje jsou aplikace v následující tabulce rozděleny na provoz s normálním nebo velkým zatěžovatelem. Rozdělení je nutno
chápat pouze jako informativní.
Typ stroje

Zatěžovatel

Funkce Altistartu

Rozběhový
proud (% In)
300

Doba rozběhu
(s)
5 až 15

Odstředivé čerpadlo

Normální

Pomalý doběh (eliminace vodních rázů)
Ochrana proti chodu naprázdno a reverzaci

Pístové čerpadlo

Normální

Ochrana proti chodu naprázdno a reverzaci

350

5 až 10

Ventilátory

Normální
nebo velký (>30 s)

Detekce přetížení (způsobeného zanesením) nebo
detekce chodu naprázdno (poškozený převod)
Moment při dobrzdění

300

10 až 40

Studený kompresor

Normální

Ochrana, i speciálních motorů

300

5 až 10

Vřetenový kompresor

Normální

Ochrana před reverzací
Automatické odvzdušnění v klidu

300

3 až 20

Odstředivý kompresor

Normální
nebo velký (>30 s)

Ochrana před reverzací
Automatické odvzdušnění v klidu

350

10 až 40

Pístový kompresor

Normální

Ochrana před reverzací
Automatické odvzdušnění v klidu

350

5 až 10

Dopravník

Normální

Kontrola přetížení při zablokování nebo chodu
naprázdno při přetržení

300

3 až 10

Podávací šroub

Normální

300

3 až 10

Lyžařský vlek

Normální

Kontrola přetížení při zablokování nebo chodu
naprázdno
Kontrola přetížení a trhavého chodu nebo chodu
naprázdno při přetržení lana

400

2 až 10

Zdviž (výtah)

Normální

Kontrola přetížení a trhavého chodu nebo chodu
naprázdno
Start nezávislý na změnách zatížení

350

5 až 10

Okružní pila, pásová pila

Brzdění při požadavku na rychlé zastavení

300

10 až 60

Řízkolis, řeznický nůž

Normální
nebo velký (>30 s)
Velký

Řízení spouštěcího momentu

400

3 až 10

Míchačka (vibrační)

Normální

Zobrazováním proudu lze určit kvalitu směsi

350

5 až 20

Mísička

Normální

Zobrazováním proudu lze určit kvalitu směsi

350

5 až 10

Šrotovník

Velký

Brzdění při vibracích u doběhu, monitorování
přetížení nebo trhavého chodu

450

5 až 60

Drtička

Velký

Brzdění při vibracích u doběhu, monitorování
přetížení nebo trhavého chodu

400

10 až 40

Kalandr

Normální

Řízení rozběhového a doběhového momentu

300

5 až 30

Lis

Velký

Brzdění a zkrácení pracovního cyklu

400

20 až 60

Schneider Electric

11


Kritéria pro výběr

Softstartér Altistart 48

0

(pokračování)

Speciální použití
Další kritéria pro výběr softstartéru Altistart 48:
Softstartér v zapojení uvnitř trojúhelníku
(viz doporučené schéma zapojení na straně 28)
Oproti běžným způsobům zapojení softstartérů, kdy je softstartér připojen na
napájecí napětí a motor v zapojení do trojúhelníku nebo do hvězdy, dle napětí je
napájen z jeho výstupu, je možné použít softstartéry Altistart 48 ATS48•••Q
v zapojení uvnitř trojúhelníku. V tomto zapojení je každá fáze softstartéru zapojena
do série s vinutím příslušné fáze motoru a celek je zapojen do trojúhelníku (viz
obrázek níže). Fázový proud softstartéru je √3krát nižší než proud odebíraný
motorem ze sítě. Toto zapojení tedy umožňuje použití softstartéru s menším
jmenovitým proudem.
Příklad: Motor o výkonu 100 W má při napájecím napětí 3 x 400 V/50 Hz jmenovitý
proud při zapojení do trojúhelníku 195 A.
Každým vinutím motoru teče proud 195/√3, což je 114 A. Pro zapojení uvnitř
trojúhelníku lze tedy zvolit softstartér s nejbližším vyšším jmenovitým proudem, což
je v tomto případě hodnota 140 A. (ATS 48C14Q pro provoz s normálním
zatěžovatelem.) Pro zjednodušení výběru je pro tento typ zapojení softstartérů na
straně 15 uvedena výběrová tabulka.
Toto zapojení umožňuje pouze nastavení s volným doběhem a není možno použít
funkce softstartéru kaskádování a temperování motoru.
ATS48•••Q

motor

Softstartér v zapojení uvnitř
trojúhelníku motorových vinutí

Poznámka: Jmenovitý proud, hodnota proudového omezení a proud zobrazovaný
na displeji softstartéru za provozu jsou reálné provozní hodnoty.
Upozornění: Pro tento typ zapojení je nutné dodržet doporučení uvedená na
straně 28.
Překlenutí softstartéru stykačem po rozběhu motoru (by-pass)
(viz doporučené schéma zapojení na straně 27)
Softstartér může být po dokončení rozběhu motoru automaticky na základě hlášení
„Konec rozběhu“ překlenut stykačem z důvodu snížení ztrátového výkonu softstartéru.
I po překlenutí softstartéru zůstávají v činnosti všechny jeho ochranné funkce.
Kromě výše zmiňovaných 3 základních kritérií pro výběr spouštěče může být
zohledněno použití překlenovacího stykače:
t Pokud je softstartér po rozběhu motoru vždy překlenut stykačem a nový rozběh
vždy probíhá z jeho chladného stavu, připouští se volba softstartéru o jednu velikost
menší. Například ATS 48D17Q pro motor 11 kW, napájení 400 V a normální
zatěžovatel.
t Pokud softstartér není po rozběhu motoru překlenut stykačem, volba softstartéru
o jednu velikost menší není přípustná.
Například ATS 48D17Q pro motor 7,5 kW, napájení 400 W a normální zatěžovatel.

12

Schneider Electric


Kritéria pro výběr

Softstartéry Altistart 48

0

(pokračování)

Speciální použití (pokračování)
Paralelně zapojené motory
Softstartér je schopen napájet paralelně zapojené motory. Při tom musí být
zabezpečeno, aby nebyl překročen výkon softstartéru. (Součet jmenovitých proudů
motorů musí být menší než jmenovitý proud softstartéru, v závislosti na typu
aplikace.) Pro každý z motorů musí být použita externí tepelná ochrana.
Motory s vinutou nebo odporovou kotvou
Altistart 48 smí být použit s kroužkovými asynchronními motory. Záběrný moment
závisí na odporu zařazeného v rotoru. Pokud je to nezbytné, ponechejte pro zvýšení
záběrného momentu v rotoru trvale zařazen vhodně výkonově dimenzovaný rezistor
s malou hodnotou odporu.
Kroužkový vykrácený motor má velmi malý záběrný moment a pro dosažení jeho
potřebné velikosti jsou potřebné velké proudy.
V případě, že se motor rozebíhá až při hodnotách proudového omezení, které se blíží
sedminásobku jmenovitého proudu motoru, předimenzujte softstartér.
Motory v zapojení Dahlander a dvouotáčkové motory
Altistart 48 smí být použit s dvouotáčkovými motory. Při změně z malých na větší
otáčky motoru musí být zachována prodleva pro odeznění přechodových
elektromagnetických dějů. Softstartér se volí dle 3 základních kritérií – viz výše.
Velmi dlouhé kabely
Na velmi dlouhém přívodním kabelu k motoru je díky jeho odporu úbytek napětí.
Nepříznivý vliv spočívá ve snížení dosažitelného momentu motoru. Významné
úbytky je nutno zohlednit při projekčním návrhu motoru a softstartéru.
Softstartéry napájené z jednoho síťového přívodu
Pokud je na jeden přívod instalováno více softstartérů, doporučuje se použít pro
každý softstartér síťovou tlumivku.
Doporučení pro použití
Upozornění: Nepoužívejte softstartér Altistart 48 pro napájení jiných zátěží, než jsou
motory! (Například transformátory nebo odporové zátěže jsou zakázány.)
Nezapojujte kondenzátory pro kompenzaci účiníku na výstup softstartéru!

Schneider Electric

13


Typová označení

Softstartéry Altistart 48

0

Síťové napětí 230/415 V
Zapojení mezi síť a motor

Aplikace s normálním zatěžovatelem
Motor
Výkon motoru
(1)
230 V
kW

ATS 48D17Q

4
5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160

220
250
355

400 V
kW
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630

Softstartér 230/415 V – 50/60 Hz
Jmenovitý Továrně
Ztrátový
Typové
proud
nastavený výkon při označení
(IcL)
proud
jmenovitém
(2)
(4)
zatížení
A

A

W

17
22
32
38
47
62
75
88
110
140
170
210
250
320
410
480
590
660
790
1 000
1 200

14,8
21
28,5
35
42
57
69
81
100
131
162
195
233
285
388
437
560
605
675
855
1 045

59
74
104
116
142
201
245
290
322
391
479
580
695
902
1 339
1 386
1 731
1 958
2 537
2 865
3 497

Hmot.

kg
ATS 48D17Q
ATS 48D22Q
ATS 48D32Q
ATS 48D38Q
ATS 48D47Q
ATS 48D62Q
ATS 48D75Q
ATS 48D88Q
ATS 48C11Q
ATS 48C14Q
ATS 48C17Q
ATS 48C21Q
ATS 48C25Q
ATS 48C32Q
ATS 48C41Q
ATS 48C48Q
ATS 48C59Q
ATS 48C66Q
ATS 48C79Q
ATS 48M10Q
ATS 48M12Q

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
8,300
8,300
8,300
8,300
12,400
12,400
18,200
18,200
18,200
51,400
51,400
51,400
51,400
115,000
115,000
115,000

Aplikace s velkým zatěžovatelem
Motor
Výkon motoru
(1)
ATS 48C14Q

ATS 48M12Q

14

230 V
kW

400 V
kW

Softstartér 230/415 V – 50/60 Hz
Jmenovitý Továrně
Ztrátový
Typové
proud
nastavený výkon při označení
(3)
proud
jmenovitém
(4)
zatížení
A

A

W

Hmot.

kg

3
5,5
12
14,8
46
ATS 48D17Q
4,900
17
21
59
ATS 48D22Q
4,900
4
7,5
11
22
28,5
74
ATS 48D32Q
4,900
5,5
15
32
35
99
ATS 48D38Q
4,900
7,5
38
42
116
ATS 48D47Q
4,900
9
18,5
11
22
47
57
153
ATS 48D62Q
8,300
15
30
62
69
201
ATS 48D75Q
8,300
37
75
81
245
ATS 48D88Q
8,300
18,5
22
45
88
100
252
ATS 48C11Q
8,300
30
55
110
131
306
ATS 48C14Q
12,400
37
75
140
162
391
ATS 48C17Q
12,400
45
90
170
195
468
ATS 48C21Q
18,200
55
110
210
233
580
ATS 48C25Q
18,200
75
132
250
285
695
ATS 48C32Q
18,200
ATS 48C41Q
51,400
90
160
320
388
1 017
ATS 48C48Q
51,400
110
220
410
437
1 172
ATS 48C59Q
51,400
132
250
480
560
1 386
ATS 48C66Q
51,400
160
315
590
605
1 731
ATS 48C79Q
115,000

355
660
675
2 073
ATS 48M10Q
115,000
220
400
790
855
2 225
1 045
2 865
ATS 48M12Q
115,000
250
500
1 000
(1) Hodnota uvedená na typovém štítku motoru.
(2) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 10.
(3) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 20.
(4) Továrně nastavený proud odpovídá jmenovité hodnotě proudu standardního 4pólového
motoru (400 V, třída 10 – aplikace s normálním zatěžovatelem). Nastavte dle jmenovitého
proudu motoru.

Schneider Electric


Typová označení

Softstartéry Altistart 48

(pokračování)

Síťové napětí 230/415 V
Zapojení uvnitř trojúhelníku

ATS 48iiiQ

motor

Pro aplikace s normálním zatěžovatelem v zapojení dle obr. 1
Motor
Výkon motoru
(1)

Obrázek 1
Speciální použití:
Softstartér je zapojen uvnitř
trojúhelníku do série s vinutími.

0

230 V
kW

400 V
kW

7,5
9
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250

315
355

500

15
18,5
22
30
45
55
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630
710


Softstartér 230/415 V – 50/60 Hz
Jmenovitý Továrně
Ztrátový
Typové
proud
nastavený výkon při označení
(2)
proud
jmenovitém
(4)
zatížení
A

A

W

29
38
55
66
81
107
130
152
191
242
294
364
433
554
710
831
1 022
1 143
1 368
1 732
2 078

14,8
21
28,5
35
42
57
69
81
100
131
162
195
233
285
388
437
560
605
675
855
1 045

59
74
104
116
142
201
245
290
322
391
479
580
695
902
1 339
1 386
1 731
1 958
2 537
2 865
3 497

Hmot.

kg
ATS 48D17Q
ATS 48D22Q
ATS 48D32Q
ATS 48D38Q
ATS 48D47Q
ATS 48D62Q
ATS 48D75Q
ATS 48D88Q
ATS 48C11Q
ATS 48C14Q
ATS 48C17Q
ATS 48C21Q
ATS 48C25Q
ATS 48C32Q
ATS 48C41Q
ATS 48C48Q
ATS 48C59Q
ATS 48C66Q
ATS 48C79Q
ATS 48M10Q
ATS 48M12Q

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
8,300
8,300
8,300
8,300
12,400
12,400
18,200
18,200
18,200
51,400
51,400
51,400
51,400
115,000
115,000
115,000

Pro aplikace s velkým zatěžovatelem v zapojení dle obr. 1
Motor
Výkon motoru
(1)
230 V
kW

400 V
kW

Softstartér 230/415 V – 50/60 Hz
Jmenovitý Továrně
Ztrátový
Typové
proud
nastavený výkon při označení
proud
jmenovitém
(3)
(4)
zatížení
A

A

W

Hmot.

kg

5,5
11
22
14,8
46
ATS 48D17Q
4,900
7,5
15
29
21
59
ATS 48D22Q
4,900
9
18,5
38
28,5
74
ATS 48D32Q
4,900
15
22
55
35
99
ATS 48D38Q
4,900
18,5
30
66
42
116
ATS 48D47Q
4,900
22
45
81
57
153
ATS 48D62Q
8,300
30
55
107
69
201
ATS 48D75Q
8,300
37
55
130
81
245
ATS 48D88Q
8,300
45
75
152
100
252
ATS 48C11Q
8,300
55
90
191
131
306
ATS 48C14Q
12,400
75
110
242
162
391
ATS 48C17Q
12,400
90
132
294
195
468
ATS 48C21Q
18,200
110
160
364
233
580
ATS 48C25Q
18,200
132
220
433
285
695
ATS 48C32Q
18,200
160
250
554
388
1 017
ATS 48C41Q
51,400
220
315
710
437
1 172
ATS 48C48Q
51,400
250
355
831
560
1 386
ATS 48C59Q
51,400

400
1 022
605
1 731
ATS 48C66Q
51,400
315
500
1 143
675
2 073
ATS 48C79Q
115,000
355
630
1 368
855
2 225
ATS 48M10Q
115,000

710
1 732
1 045
2 865
ATS 48M12Q
115,000
(1) Hodnota uvedená na typovém štítku motoru.
(2) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 10.
(3) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 20.
(4) Pro tento typ připojení je nutné tovární nastavení změnit dle jmenovitého proudu motoru.

Schneider Electric

15


Typová označení

Softstartéry Altistart 48

(pokračování)

Síťové napětí 208/690 V

0

Výkony motorů v HP

Aplikace s normálním zatěžovatelem
Softstartér 208/690 V – 50/60 Hz
Jmeno- Továrně Ztrátový
Typové
vitý
nastavýkon při označení
proud
vený
jmenoviproud
tém
208 V 230 V 460 V 575 V (IcL)
(2)
(4)
zatížení
HP
HP
HP
HP
A
A
W
Motor
Výkon motoru (1)

ATS 48D17Y

3
5
7,5
10

15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

200
250
350
400

5
7,5
10

15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

200
250
300
350
450

10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
800
1 000

15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
800
1 000
1 200

17
22
32
38
47
62
75
88
110
140
170
210
250
320
410
480
590
660
790
1 000
1 200

14
21
27
34
40
52
65
77
96
124
156
180
240
302
361
414
477
590
720
954
1 170

59
74
104
116
142
201
245
290
322
391
479
580
695
902
1 339
1 386
1 731
1 958
2 537
2 865
3 497

ATS 48D17Y
ATS 48D22Y
ATS 48D32Y
ATS 48D38Y
ATS 48D47Y
ATS 48D62Y
ATS 48D75Y
ATS 48D88Y
ATS 48C11Y
ATS 48C14Y
ATS 48C17Y
ATS 48C21Y
ATS 48C25Y
ATS 48C32Y
ATS 48C41Y
ATS 48C48Y
ATS 48C59Y
ATS 48C66Y
ATS 48C79Y
ATS 48M10Y
ATS 48M12Y

Hmot.

kg
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
8,300
8,300
8,300
8,300
12,400
12,400
18,200
18,200
18,200
51,400
51,400
51,400
51,400
115,000
115,000
115,000

Aplikace s velkým zatěžovatelem
Softstartér 208/690 V – 50/60 Hz
Jmeno- Továrně Ztrátový
Typové
vitý
nastavýkon při označení
proud
vený
jmenoviproud
tém
208 V 230 V 460 V 575 V (3)
zatížení
(4)
HP
HP
HP
HP
A
A
W
Motor
Výkon motoru (1)
ATS 48C14Y

ATS 48M12Y

16

Hmot.

kg

2
3
7,5
10
12
14
46
ATS 48D17Y
4,900
3
5
10
15
17
21
59
ATS 48D22Y
4,900
15
20
22
27
74
ATS 48D32Y
4,900
5
7,5
10
20
25
32
34
99
ATS 48D38Y
4,900
7,5
10

25
30
38
40
116
ATS 48D47Y
4,900

15
30
40
47
52
153
ATS 48D62Y
8,300
15
20
40
50
62
65
201
ATS 48D75Y
8,300
20
25
50
60
75
77
245
ATS 48D88Y
8,300
25
30
60
75
88
96
252
ATS 48C11Y
8,300
30
40
75
100
110
124
306
ATS 48C14Y
12,400
40
50
100
125
140
156
391
ATS 48C17Y
12,400
50
60
125
150
170
180
468
ATS 48C21Y
18,200
60
75
150
200
210
240
580
ATS 48C25Y
18,200
75
100
200
250
250
302
695
ATS 48C32Y
18,200
100
125
250
300
320
361
1 017
ATS 48C41Y
51,400
125
150
300
350
410
414
1 172
ATS 48C48Y
51,400
150

350
400
480
477
1 386
ATS 48C59Y
51,400

200
400
500
590
590
1 731
ATS 48C66Y
51,400
200
250
500
600
660
720
2 073
ATS 48C79Y 115,000
250
300
600
800
790
954
2 225
ATS 48M10Y 115,000
1 170
2 865
ATS 48M12Y 115,000
350
350
800
1 000 1 000
(1) Hodnota uvedená na typovém štítku motoru.
(2) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 10.
(3) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 20.
(4) Továrně nastavený proud odpovídá jmenovité hodnotě proudu standardního motoru dle NEC
(460 V, třída 10 – aplikace s normálním zatěžovatelem). Nastavte dle jmenovitého proudu
motoru.

Schneider Electric


Typová označení

Softstartéry Altistart 48

(pokračování)

Síťové napětí 208/690 V
Výkony motorů v kW

0

Aplikace s normálním zatěžovatelem
Motor
Výkon motoru (1)

230 V
kW

400 V
kW

440 V
kW

500 V
kW

525 V
kW

660 V
kW

690 V
kW

4
5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160

220
250
355

7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630

7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
355
400
500
630
710

9
11
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
400

500
630
800

9
11
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
400

500
630
800

11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
355
400
560
630
710
900


15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
160
200
250
315
400
500
560
630
710
900


Softstartér 208/690 V – 50/60 Hz
Jmenovitý
Továrně
Ztrátový
Typové
proud
nastavený
výkon při
označení
(IcL)
proud
jmenovitém
(2)
(4)
zatížení
A

A

W

17
22
32
38
47
62
75
88
110
140
170
210
250
320
410
480
590
660
790
1 000
1 200

14
21
27
34
40
52
65
77
96
124
156
180
240
302
361
414
477
590
720
954
1 170

59
74
104
116
142
201
245
290
322
391
479
580
695
902
1 339
1 386
1 731
1 958
2 537
2 865
3 497

Hmot.

kg
ATS 48D17Y
ATS 48D22Y
ATS 48D32Y
ATS 48D38Y
ATS 48D47Y
ATS 48D62Y
ATS 48D75Y
ATS 48D88Y
ATS 48C11Y
ATS 48C14Y
ATS 48C17Y
ATS 48C21Y
ATS 48C25Y
ATS 48C32Y
ATS 48C41Y
ATS 48C48Y
ATS 48C59Y
ATS 48C66Y
ATS 48C79Y
ATS 48M10Y
ATS 48M12Y

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
8,300
8,300
8,300
8,300
12,400
12,400
18,200
18,200
18,200
51,400
51,400
51,400
51,400
115,000
115,000
115,000

Aplikace s velkým zatěžovatelem
Motor
Výkon motoru (1)

230 V
kW

400 V
kW

440 V
kW

500 V
kW

525 V
kW

660 V
kW

690 V
kW

Softstartér 208/690 V – 50/60 Hz
Jmenovitý
Továrně
Ztrátový
Typové
proud
nastavený
výkon při
označení
(3)
proud
jmenovitém
(4)
zatížení
A

A

W

Hmot.

kg

3
5,5
5,5
7,5
7,5
9
11
12
14
46
ATS 48D17Y
4,900
4
7,5
7,5
9
9
11
15
17
21
59
ATS 48D22Y
4,900
5,5
11
11
11
11
15
18,5
22
27
74
ATS 48D32Y
4,900
7,5
15
15
18,5
18,5
22
22
32
34
99
ATS 48D38Y
4,900
9
18,5
18,5
22
22
30
30
38
40
116
ATS 48D47Y
4,900
11
22
22
30
30
37
37
47
52
153
ATS 48D62Y
8,300
15
30
30
37
37
45
45
62
65
201
ATS 48D75Y
8,300
18,5
37
37
45
45
55
55
75
77
245
ATS 48D88Y
8,300
22
45
45
55
55
75
75
88
96
252
ATS 48C11Y
8,300
30
55
55
75
75
90
90
110
124
306
ATS 48C14Y
12,400
37
75
75
90
90
110
110
140
156
391
ATS 48C17Y
12,400
45
90
90
110
110
132
160
170
180
468
ATS 48C21Y
18,200
55
110
110
132
132
160
200
210
240
580
ATS 48C25Y
18,200
75
132
132
160
160
220
250
250
302
695
ATS 48C32Y
18,200
90
160
160
220
220
250
315
320
361
1 017
ATS 48C41Y
51,400
110
220
220
250
250
355
400
410
414
1 172
ATS 48C48Y
51,400
132
250
250
315
315
400
500
480
477
1 386
ATS 48C59Y
51,400
160
315
355
400
400
560
560
590
590
1 731
ATS 48C66Y
51,400

355
400


630
630
660
720
2 073
ATS 48C79Y
115,000
220
400
500
500
500
710
710
790
954
2 225
ATS 48M10Y
115,000
250
500
630
630
630
900
900
1 000
1 170
2 865
ATS 48M12Y
115,000
(1) Hodnota uvedená na typovém štítku motoru.
(2) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 10.
(3) Odpovídá max. trvalému proudu ve třídě 20.
(4) Továrně nastavený proud odpovídá jmenovité hodnotě proudu standardního 4pólového motoru (400 V, třída 10 – aplikace s normálním zatěžovatelem).

Schneider Electric

17


Výběr příslušenství

Softstartéry Altistart 48

0

Komunikace po vestavěné sběrnici Modbus
Altistart 48 lze připojit přímo ke komunikační sběrnici s protokolem Modbus RTU
prostřednictvím vestavěné sériové (dvouvodičové) komunikační linky RS485, která
je vyvedena na konektor RJ45 na softstartéru. Komunikačním způsobem lze potom
provádět konfiguraci a nastavení softstartéru, jeho ovládání a čtení provozních
parametrů.
Premium

1

3

2
Příklady propojení komunikačních sběrnic:

4

5

ATS 48

ATS 48

ATS 48

ATS 48

2

Kabel Modbus TSX SCAi00
Připojovací modul TSX SCA 50
Rozbočovací modul TSX SCA 62
Kabel VW3 A8 306
Kabel VW3 A8 306 D30

ATS 48

1
2
3
4

3
6

1
2
3
4
5

4

5

1

4

Komunikační modul – Bridge
Rozbočovací modul LU9 GC3
Kabel VW3 A8 306 Rii
Zakončovací člen sběrnice
VW3 A8 306 RC
5 Modbus T – připojovací modul
VW3 A8 306 TF3
6 K jiným sběrnicím nebo sítím

Altistart 48 může být též připojen k jiným sběrnicím nebo sítím v případě použití
příslušenství uvedeného níže:

Typová označení (1)
Komunikační moduly
Ethernet/Modbus převodník
s 1 ks 10bázového T portu
(typ RJ45)
FIPIO/Modbus brána
DeviceNet/Modbus brána
Profibus DP/Modbus brána
174 CEV 300 10
Příslušenství pro připojení
Připojovací modul (propojení
k ATS 48 pomocí kabelu
VW3 A8 306 D30)
Rozbočovací modul
(propojení k ATS 48 pomocí kabelu
VW3 A8 306)
Modbus rozbočovač
Zakončovací člen Modbus
T připojovací modul
Propojovací kabely
Pro sběrnice Délka
a sítě
m
Modbus
3
3

Propojovací kabely

Typové označení

Připojení použitím kabelu
typu VW3 P10 306 R10

174 CEV 300 10

Připojení použitím kabelů
VW3 A8 306 Rii
Připojení použitím kabelů
VW3 A8 306 Rii
Připojení použitím kabelů
VW3 P07 306 R10
Konektory

Hmot.
kg
0,500

LUF P1 r

0,240

LUF P9 r

0,240

LA9 P307

0,240

Typové označení

3 šroubové svorkovnice

TSX SCA 50

Hmot.
kg
0,520

2 ks 15dutinkových
konektorů SUB-D
2 šroubové svorkovnice
8 ks konektor RJ45


Konektory

TSX SCA 62

0,570

LU9 GC3 r
VW3 A8 306 RC
VW3 A8 306 TF3
Typové označení

1 ks RJ45, druhý konec volný VW3 A8 306 D30
1 ks RJ45, 1 ks 15kolíkoVW3 A8 306
vého konektoru SUB-D

0,500


Hmot.
kg
0,150
0,150

0,3
2 ks RJ45
VW3 A8 306 R03
0,050
1
2 ks RJ45
VW3 A8 306 R10
0,050
3
2 ks RJ45
VW3 A8 306 R30
0,150
Profibus DP
1
2 ks RJ45
VW3 P07 306 R10
0,050
Ethernet
1
2 ks RJ45
VW3 P10 306 R10
0,050
(1) r Před objednáním příslušenství doporučujeme konzultaci na lince Technické podpory.
FIPIO,
DeviceNet
Modbus

LUF P1

18

Schneider Electric


Výběr příslušenství
(pokračování)

Softstartéry Altistart 48

0

Externí nastavovací terminál
Externí terminál slouží pro montáž na dveře rozváděče. Terminál má stejnou funkci
a vlastnosti jako vestavěný terminál softstartéru. Na jeho zadní straně je umístěn
přepínač pro zablokování přístupu do nastavovacího menu. Dodávka tohoto
příslušenství obsahuje:
– nastavovací terminál
– montážní příslušenství, které se skládá z pouzdra, uchycovacích šroubů
a ochranné fólie IP 54
– 3 m dlouhý propojovací kabel s 9pinovým konektorem SUB-D pro připojení
k terminálu a konektorem RJ45 pro připojení Altistartu 48.
1 Informace jsou zobrazovány ve formě kódů
nebo hodnot na trojmístném LCD displeji
2 Klávesy pro listování v menu nebo
inkrementaci/dekrementaci hodnot
3 Klávesa ESC: opuštění menu (nelze použít pro
potvrzení)
4 Klávesa ENT: vstup do zvoleného menu nebo
potvrzení zadané hodnoty

1
ESC

3

ENT

4

2

Typové označení
Popis

Typ
VW3 G48101

Externí nastavovací terminál
VW3 G48101

Hmot.
kg
0,200

Síťové tlumivky (2)
Použití síťových tlumivek je doporučeno především v případě použití několika
softstartérů, které jsou napájeny ze společného přívodu. Parametry tlumivek jsou
definovány pro úbytek napětí mezi 3 % a 5 % jmenovitého síťového napětí.
Síťové tlumivky se instalují mezi síťový stykač a softstartér.

Typová označení
Pro softstartér
ATS 48D17i
ATS 48D22i
ATS 48D32i a 48D38i
ATS 48D47i a 48D62i
ATS 48D75i až 48C14i
ATS 48C17i až 48C25i
ATS 48C32i
ATS 48C41i a 48C48i
i až 48M10i
i
ATS 48C59i
i
ATS 48M12i

Indukčnost
tlumivky
mH
1,7
0,8
0,6
0,35
0,17
0,1
0,075
0,045
0,024
0,016

Jmenovitý
proud
A
15
30
40
70
150
250
325
530
1 025
1 435

Stupeň
krytí

Typ

Hmot.

IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00

VZ1 L015UM17T
VZ1 L030U800T
VZ1 L040U600T
VZ1 L070U350T
VZ1 L150U170T
VZ1 L250U100T
VZ1 L325U075T
VZ1 L530U045T
VZ1 LM10U024T
VZ1 LM14U016T

kg
2,100
4,100
5,100
8,000
14,900
24,300
28,900
37,000
66,000
80,000

Poznámka: Tlumivky s krytím IP 00 musí být opatřeny ochranným krytem, z důvodu ochrany
osob před úrazem el. proudem.

Ochranné kryty výkonových svorek
Typové označení
Pro softstartéry

LA9 F702

Schneider Electric

Počet krytek v sadě

Typové označení

i a ATS 48C17i
i
ATS 48C14i
6 (1)
LA9 F702
i , ATS 48C25i
i
ATS 48C21i
6 (1)
LA9 F703
i
a ATS 48C32i
(1) Softstartéry mají 9 nekrytých výkonových přípojných míst – svorek.
(2) Lze použít i tlumivky jiných výrobců. Kontaktujte svého dodavatele.

Hmot.
kg
0,250
0,250

19


Představení

PowerSuite – pokročilé řešení
komunikace

0

PowerSuite je univerzální řešení komunikace pro nastavování softstartérů
a frekvenčních měničů firmy Schneider Electric. Software je jednotný a umožňuje
komunikaci daného zařízení jak s počítačem PC, tak i s počítačem PPC.
Umožňuje přípravu nastavení softstartérů nebo frekvenčních měničů pomocí PC
nebo PPC a jejich přenos. Software PowerSuite zároveň zabezpečuje správnost
nastavení z hlediska konfigurace a nastavení výrobku.

Sada PowerSuite pro počítač PPC
Počítač PPC může být použit pro přípravu konfigurace a nastavení, ovládání pohonu
v připojeném stavu či sledování parametrů při uvedení do provozu, případně údržbě.
PowerSuite pro počítač PPC se skládá z počítače PPC a odpovídajícího
propojovacího vybavení. Vlastní software PowerSuite je již v počítači instalován pod
operačním systémem Windows CE. Jazyková verze operačního systému lze volit při
objednání (anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky).
Softwarem lze konfigurovat a nastavit všechny vlastnosti a parametry, které je možné
změnit prostřednictvím vestavěného, případně externího obslužného terminálu
výrobku. Dále je možné z PPC pohon ovládat a sledovat všechny dostupné
parametry.
Počítač PPC lze použít:
– samostatně, pro přípravu konfigurace a nastavení softstartéru nebo frekvenčního
měniče v kanceláři (bateriové napájení, síťový adaptér je součástí dodávky)
– připojit počítač PPC k počítači PC pro přenos souboru s konfigurací a nastavením
do stolního počítače nebo naopak
– propojit PPC prostřednictvím dodané kabeláže se softstartérem nebo frekvenčním
měničem pro přímou konfiguraci a nastavení tohoto zařízení nebo přenos souboru
do zařízení či naopak.

Softwarové vybavení PowerSuite pro počítač PC
Software pro konfiguraci a nastavení softstartérů a frekvenčních měničů lze
instalovat do počítačů PC pracujících s operačním systémem Microsoft Windows 95,
98, NT4 nebo 2000.
Softwarem lze konfigurovat a nastavit všechny vlastnosti a parametry, které je
možné změnit prostřednictvím vestavěného, případně externího obslužného
terminálu výrobku. Jazyk dialogu lze zvolit (anglicky, francouzsky, německy,
španělsky, italsky).
Počítač PC lze použít:
– samostatně, pro přípravu konfigurace a nastavení softstartéru nebo frekvenčního
měniče v kanceláři, uložení souboru na disketu, pevný disk, případně CD-ROM
– vytisknout dokument s konfigurací a nastavením na tiskárně, případně soubor
exportovat pro přípravu softwaru řídicího systému.
– propojit PC prostřednictvím dodané kabeláže se softstartérem nebo frekvenčním
měničem pro přímou konfiguraci a nastavení tohoto zařízení nebo přenos souboru
do zařízení nebo naopak.
Propojení PC s daným zařízením (softstartér, frekvenční měnič) je prostřednictvím
sériového portu PC.

Zobrazovací terminál Magelis s maticovým displejem
Terminál Magelis s maticovým displejem slouží pro zobrazení provozních parametrů,
diagnostiku a nastavení frekvenčních měničů Altivar 28, 58 nebo 58F. Na jeden
terminál může být připojeno až 8 kusů zařízení. Komunikovat lze v 5 jazycích
(anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky).
Na terminálu lze zobrazit proměnné v alfanumerickém tvaru v evropských fontech,
cyrilici či asijských znacích ve 4 velikostech, nebo mohou být zobrazeny pouze ikony.
Displej je černobílý.
Aplikace je do terminálu přenesena při jeho výrobě.

20

Schneider Electric


Typová označení

PowerSuite – pokročilé řešení
komunikace

0

Počítač PPC

VW3 A8103pp

Existuje několik možností volby vybavení pro komunikaci a nastavení pohonů značky
Telemecanique dle konkrétní potřeby uživatele:
t Sada počítače PPC s výbavou
t Software a souprava kabelů pro propojení
t Souprava kabelů pro propojení.
Sada počítače PPC je určena pro konfiguraci, nastavení, zobrazení nastavených
hodnot a provozních parametrů, ovládání softstartérů a frekvenčních měničů značky
Telemecanique. Obsahuje:
y Kapesní počítač PPC s operačním systémem Windows CE, kabelem pro přenos
dat mezi PC a PPC a napájecím zdrojem
y 1 ks CD-ROMu se softwarem pro nastavení softstartérů a frekvenčních měničů (1)
y Soupravu kabelů pro propojení mezi PPC a softstartéry nebo frekvenčními měniči.
Software se soupravou kabelů obsahuje:
y 1 ks CD-ROMu se softwarem pro nastavení softstartérů a frekvenčních měničů –
vícejazyčný (1)
y Soupravu kabelů pro propojení mezi PPC a softstartéry nebo frekvenčními měniči.
Souprava kabelů pro propojení PPC obsahuje:
– Dva propojovací kabely délky 0,6 m zakončené na obou stranách konektory RJ45.
Univerzální kabel je označen „PowerSuite“. Druhý kabel slouží pro nastavení
frekvenčních měničů Altivar 28 před datem výroby 09/2001 a je označen „ATV 28
before 09/01“.
– Jeden adaptér RJ45/9 pinů SUB-D pro připojení frekvenčních měničů ATV 58
a ATV 58F.
– Jeden převodník označený „RS 232/RS 485 PPC“ s konektorem RJ45 a 9pinovým
konektorem SUB-D.
Popis
Sada počítače PPC s výbavou
Software a souprava kabelů pro
propojení
Souprava kabelů pro propojení

Použití pro
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F

Typové označení
VW3 A8 108EN
(2)
VW3 A8 102
VW3 A8 111

Hmot.
1,000
0,400
0,300

PowerSuite pro počítač PC
Softwarové vybavení slouží pro nastavení softstartérů a frekvenčních měničů pomocí
počítače PC a obsahuje 1 ks CD-ROMu se softwarem pro nastavení softstartérů
a frekvenčních měničů – vícejazyčný (1).
Souprava kabelů slouží pro propojení mezi PC a softstartéry nebo frekvenčními
měniči a obsahuje:
– Dva propojovací kabely délky 0,6 m zakončené na obou stranách konektory RJ45.
Univerzální kabel je označen „PowerSuite“. Druhý kabel slouží pro nastavení
frekvenčních měničů Altivar 28 před datem výroby 09/2001 a je označen „ATV 28
before 09/01“.
– Jeden adaptér RJ45/9 pinů SUB-D pro připojení frekvenčních měničů Altivar 58
a Altivar 58F.
– Jeden převodník označený „RS 232/RS 485 PPC“ s konektorem RJ45 a 9pinovým
konektorem SUB-D.
Popis
Softwarové vybavení pro PC a PPC
Souprava kabelů pro propojení

Použití pro
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F

Typové označení
VW3 A8 104

Použití pro
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F
ATS 48, ATV 28
ATV 58 a ATV 58F


Typové označení
VW3 A8 105

VW3 A8 106

Hmot.
0,100
0,350

Další příslušenství
Popis
1 upgrade CD-ROM softwarového
vybavení pro PC a PPC (3)
Počítač PPC s napájecím zdrojem
a kabelem pro synchronizaci s PC
Kompaktní paměťová karta 8 MB pro
počítač PPC (4)

Hmot.
0,100

VW3 A8 103EN

0,300

VW3 A8 110

0,050

(1) Anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky.
(2) Anglická verze operačního systému. Pro jinou jazykovou verzi (1) kontaktujte
svého dodavatele.
(3) Označení nejnovější verze softwaru Vám aktuálně sdělí Váš dodavatel.
(4) Při použití paměťové karty není potřebné nahrávat software prostřednictvím PC.

Schneider Electric

21


Softstartéry Altistart 48

Rozměry

ATS 48D17i až ATS 48D47i

0

ATS 48D62i až ATS 48C11i

270

290

275

M6

10

150
4x 7

260

M6

6,6

4x 7

M6

190

=

100

=
M6

235

160

190
Maximální připojovací průřez:
Ochranné svorky: 120 mm2 (sběrnice)
Výkonové svorky: 95 mm2 (AWG 2/0)

Maximální připojovací průřez:
Ochranné svorky: 120 mm2 (sběrnice)
Výkonové svorky: 95 mm2 (AWG 2/0)

ATS 48C14i až ATS 48C17i
160
40
18 M6 20

159

4x 7

3/L2

5/L3

14
1

340

320

1/L1

1

2

5

Maximální připojovací průřez:
Ochranné svorky: 120 mm2 (sběrnice)
Výkonové svorky: 95 mm2 (AWG 2/0)

=

10

=

5
5

116,5
38

162

9x 8

M6
62

62
200

265

ATS 48C21i až ATS 48C32i
=
66
35

136,5

M10

9x 12

3/L2

5/L3

4x 9

1

18

380

350

1/L1

10

2

5

Maximální připojovací průřez:
Ochranné svorky: 120 mm2 (sběrnice)
Výkonové svorky: 240 mm2 (sběrnice)

=

250

5
5

22

136,5
196,5
265

70

20
90

M10
90
320

Schneider Electric


Softstartéry Altistart 48

Rozměry (pokračování)

0

ATS 48C41i až C66i
=

300
115

120

Maximální připojovací průřez:
Ochranné svorky:
240 mm2 (sběrnice)
Výkonové svorky:
2 x 240 mm2 (sběrnice)

=
115

127
165

20

5

4x 9

69

M10
3L2

5L3

610

670

5

1L1

5
5

1,5

40

58

165
216
300

0,25

M10

50,25

40

115

115
400

ATS 48C79i až M12i
=

350

350

Maximální připojovací průřez:
Ochranné svorky:
2 x 240 mm2 (sběrnice)
Výkonové svorky:
4 x 240 mm2 (sběrnice)

=

257
26

129
6x 9

209,5

26

18x 14

M10

26

20

170

2

5

26
223,5

164

180

850

228

204
26

26

5

26
24

26

5
5

116,5
196,5

315

60

M10

26

890

155

60

95
188
770

Schneider Electric

23


Softstartéry Altistart 48

Rozměry (pokračování)

0

Tlumivky
VZ1-L015UM17T až L070U350T

VZ1-L15OU170T až LM14U016T

c

c

a

b

b

a

H

G

c1
G

H
c1

VZ1L015UM17T
L030U800T
L040U600T
L070U350T

a
120
150
180
180

b
150
180
215
215

c
80
120
130
150

c1
75
100
100
130

G
60/80,5
75/106,5
85/122
85/122

H
52
76
76
97

Ø
6
7
7
7

VZ1L150U170T
L250U100T
L325U075T
L530U045T
LM10U024T
LM14U016T

a
270
270
270
380
400
420

b
240
240
240
410
410
490

c
170
220
240
225
310
340

c1
140
160
175
140
170
170

G
105/181
105/181
105/181
310
310
310

H
96
125
138
95
125
125

Ø
11,5
11,5
11,5
9
9
9

Montáž externího terminálu
VW3 G48101

55,6

52

79,6

24

A
4xØ3,5

24

Ø36

Schneider Electric


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×