Tải bản đầy đủ

thi thu thpt quoc gia hs tb

THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 (12/06/2016)
MÔN TOÁN: thời gian 150 phút
۩****۩
−x +1
Câu 1/(1đ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số y =
x +1
Câu 2/ (1đ) Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y =

x3
+ (m + 1) x 2 − m 2 x + 1 đạt cực tiểu
3

tại x = 1.
Câu 3/ (1đ)
a/ Cho số phức z thỏa (1+i)z – 4 – 6i = 0 .Tìm mô đun của số phức w = (3+2i) + z – 2 z .
b/ Giải phương trình sau 6.25x – 5x+1 + 1 = 0 .
Câu 4/(1đ) Tính tích phân sau I =

1

x


e

∫0  x 2 + 5 x + 6 ÷3xdx
1

Câu 5/ (1đ)Trong không gian Oxyz ,cho A(1,2,3),B(–2 ,1,4) và mặt phẳng (P)3x–2y+z–
7=0 .Tìm giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (P) .Tìm hình chiếu vuông góc của
điểm B trên mặt phẳng (P).Tìm điểm M trên đường thẳng AB và N trên mặt phẳng (P) sao
cho
I(3,2,–5) là trung điểm của đoạn MN.
Câu 6/ (1đ)
a/ Tính giá trị của biểu thức P = cos(2 a –

4 π
π
) ,biết sin a = , < a < π .
6
5 2

b/ Trong đợt kiểm tra phòng chống dịch H5N1. Đội kiểm tra thuộc Trung tâm kiểm dịch
Thành phố đã lấy 10 mẫu thử từ các địa phương khác nhau trong đó có 3 mẫu thử ở Đồng Nai
, 3 mẫu thử ở Tiền Giang ,4 mẫu thử ở Thành phố Hồ Chí Minh.Lấy ngẫu nhiên từ đó 4
mẫu .Tính xác suất để 4 mẫu lấy được đều có ở cả ba nơi đã nêu.
Câu 7/(1đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC=2a. Tam
giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.Góc giữa SC và
đáy bằng 600 .Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa AC và SB.
Câu 8 /(1đ)Giải phương trình sau x 3 − 4 x 2 − 5 x + 6 = 3 7 x 2 + 9 x − 4
Câu 9 /(1đ)Giải phương trình sau a/ log 3 (log 3 (9 x)) = 6
b/ sin 5x - 2cosx + sin3x = 0
Câu 10/ (1đ) .Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x2–4ln(x+1) trên [0,2].
HẾT
(Chúc các em làm bài thật tốt,cố gắng hết sức,cẩn thận!)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×