Tải bản đầy đủ

đề ôn tập văn 9

ấ 35
I. c hiu (3 im).
Cho on vn:
rng mựa ny thng nh th. Ma. Nhng ma ỏ. Lỳc u tụi khụng
bit. Nhng ri cú ting lanh canh gừ trờn núc hang. Cú cỏi gỡ vụ cựng sc xộ
khụng khớ ra tng mnh vn. Giú. V tụi thy au, t mỏ.
(Trớch Nhng ngụi sao xa xụi, Lờ Minh Khuờ, Ng vn 9, tp2)
Cõu 1. Xỏc nh phộp liờn kt v t ng tng ng trong on vn trờn.
Cõu 2. Ch ra cỏc cõu c bit. Nờu tỏc dng ca cỏc cõu c bit trong on
trớch.
Cõu 3. Nhõn vt xng tụi trong on vn l ai? Nột ni bt ca nhõn vt ú
l gỡ?
II. Lm vn (7 im)
Cõu 1. (3 im).
Vit mt vn bn khong 300 t bn v cõu tc ng Thng ngi nh th
thng thõn.
Cõu 2. (4 im) Cm nhn ca em v on th sau:
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đờng đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đờng xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xớc,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phớa trớc:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
(Bi th v tiu i xe khụng kớnh, Phm Tin Dut)x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×