Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT Quốc gia tháng 6

Quyết tâm đỗ điểm cao!

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-MÔN NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 180 phút
I.Phần I – Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 1đến câu 4:
2.10.1971
Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên
mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự
nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá.
Thế là thế nào? Cách đây ít lâu mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời
lắm rồi những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy Đường, thầy Đạo…
Không biết bao giờ mình trở lại những ngày như thế. Hay chẳng còn bao giờ nữa!
Có thể lắm. Mình đã lớn rồi. Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được
gì đâu? Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền.
28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều
ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng
mình.
Mình sống có trách nhiệm từ khi nào? Có lẽ từ 9.3.71 tháng 3 của hoa nhãn
ban trưa, hoa sấu,hoa bằng lăng nước.
Trên mũ là ngôi sao. Ta lặng ngắm ngôi sao, như hồi nào ta chỉ cho bạn:

Kia là sao Hôm yêu dấu…Nhưng khác hơn một chút. Bây giờ ta đọc trong ngôi
sao ấy, ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu…Ta như
thấy trong màu kì diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta.
(Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, Nguyễn Văn Thạc)
Câu 1. Phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt của đoạn văn bản? (0,5
điểm)
Câu 2. Khi nhìn những ngôi sao trên mũ, tác giả đã đọc được những gì? Ý nghĩa
của hình ảnh đó? (0,25 điểm)
Câu 3. Tại sao tác giả lại viết: Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được
gì đâu? ? (0,25 điểm)
Câu 4. Viết một đoạn văn khoảng 5-7 dòng trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách
nhiệm của người học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường? (0,5 điểm)

Nguyễn Thúy Loan

THPT QT, 2016

Page 1


Quyết tâm đỗ điểm cao!

Đọc bài thơ và trả lời các câu hỏi từ câu 5 đến câu 8:
GÁNH HÀNG PHÙ THỦY
Một phù thủy
Mở quán hàng nho nhỏ
“Mời vào đây
Ai muốn mua gì cũng có!”
Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thủy ló ra nhìn:
“Anh muốn gì?”
Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn…”
“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!”
(K. Badjadjo Pradip- Ấn Độ)
Câu 5. Trong cuộc sống có phải Ai muốn mua gì cũng có? (0,25 điểm)
Câu 6.Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ? (0,25 điểm)
Câu7. Anh/ chị hiểu được thông điệp gì từ câu thơ:

“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!” (0,25 điểm)
Câu 8 . Nếu cho lựa chọn một món hàng: Tình yêu, hạnh phúc, sự bình yên, tình
bạn, anh/chị lựa chọn điều gì? Theo anh/chị phải gieo hạt giống gì để có được
những điều đó? (0,5 điểm)
II.Phần II – Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về: Tính tự lập của con người.
Câu 2 (4,0 điểm):
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
(Trích Tây Tiến - Quang Dũng) .
Nguyễn Thúy Loan

THPT QT, 2016

Page 2


Quyết tâm đỗ điểm cao!

Nguyễn Thúy Loan

THPT QT, 2016

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×