Tải bản đầy đủ

dieu chinh dao duc lop 2 mo hinh VNEN

HƯỚNG DẪN HỌC: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỚP 2

BÀI : ÔN LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI
I. MỤC TIÊU
- Ôn lại kiến thức và thực hành vận dụng làm các bài tập bài lịch sự khi nhận và
gọi điện thoại.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
* Xác định mục tiêu:
Việc 1: Em ghi tên bài học, đọc mục tiêu 2 lần.
Việc 2: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ mục tiêu trong nhóm
Việc 3: HĐTQ điều hành các bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp:
- Nêu mục tiêu tiết học hôm nay?
- Để đạt được mục tiêu tiết học bạn cần phải làm gì?
Việc 4: HĐTQ nhận xét, đánh giá.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Hoạt động 1
Việc 1: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu bài tập 1.
Bài tập 1: Hãy đánh dấu + vào
trước những việc làm em cho là lịch sự
khi nhận và gọi điện thoại.
a) Nói năng từ tốn.

b) Nói năng không thưa gửi.
c) Nói trống không.
d) Nói dài dòng, vòng vo.
đ) Hét vào máy điện thoại.
e) Nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng.
Việc 1:Em cùng bạn trao đổi kết quả.
Việc 2: Em và bạn nhận xét, bổ sung ý kiến.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.
+ Bạn hãy nêu những việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại?
+ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì?
Việc 2: Nhóm trưởng thống nhất ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả thảo luận
với cô giáo. Hỏi thêm cô giáo những điều nhóm mình chưa biết hoặc chưa hiểu
2.Hoạt động 2
Việc 1: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu bài tập 2.
Bài tập 2: Em sẽ làm gì trong những tình huống sau:
a) Có người gọi cho bố khi bố đi vắng.
b) Có người gọi cho anh trai em, nhưng anh trai em đang bận.
c) Em sang nhà bác hàng xóm chơi, bác hàng xóm vừa ra ngoài thì điện
thoại đổ chuông.
Việc 1:Em cùng bạn trao đổi kết quả.
Việc 2: Em và bạn nhận xét, bổ sung ý kiến.


Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.
+ Khi nhận hộ điện thoại cho người khác em cần có thái độ như thế nào?
Việc 2: Nhóm trưởng thống nhất ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả thảo luận
với cô giáo. Hỏi thêm cô giáo những điều nhóm mình chưa biết hoặc chưa hiểu.
3.Hoạt động 3
Việc 1: Suy nghĩ và thực hiện yêu cầu bài tập 3.
Bài tập 3: Đoạn đối thoại dưới đây đã thể hiện được sự lịch sự khi nhận và
gọi điện thoại chưa? Vì sao?
Hoa : Alô
Mai : Hoa à. Ngày mai cầm quyển truyện tranh đô-rê-mon để tớ mượn nhé.
Hoa : ừ.
Mai : Thế nhé. Tớ cúp máy đây.
Việc 1:Em cùng bạn trao đổi kết quả.
Việc 2: Em và bạn nhận xét, bổ sung ý kiến.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.
+ Vì sao bạn cho rằng bạn Hoa và bạn Mai chưa lịch sự khi nhận và gọi điện
thoại?

Việc 2: Nhóm trưởng thống nhất ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả thảo luận
với cô giáo. Hỏi thêm cô giáo những điều nhóm mình chưa biết hoặc chưa hiểu.
Việc 1: Tổ chức cho các nhóm đóng vai tình huống để thể hiện được sự lịch sự
khi nhận và gọi điện thoại.
Việc 2: Các nhóm nhận xét, tuyên dương nhóm xử lí, đóng vai hay nhất.

Việc 1: HĐTQ điều hành lớp chia sẻ:
+ Em hiểu thế nào là lịch sự khi nhận và gọi điện thoại?
+ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì?
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Em hãy nêu những việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×