Tải bản đầy đủ

Đề thi KS Văn 7

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

-----------------------

KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2015 - 2016
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
(Thời gian : 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Phần I (3.0 điểm)
Đọc hai câu thơ sau và trả lời câu hỏi:
"... Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương".
( Tương Như dịch, trong Thơ Đường , tập II,
NXB Văn học, Hà Nội 1987)
1. Hai câu thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
2. Bài thơ đó có chủ đề gì? Sáng tác trong hoàn cảnh nào?
3. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu
thơ trên?
PHẦN II: (7.0 điểm)

Cho câu thơ:
“ Đã bấy lâu nay bác tới nhà”
1. Chép tiếp 7 câu thơ còn lại để hoàn chỉnh bài thơ?
2. Bài thơ em vừa chép thuộc thể thơ nào?
3. Trong bài thơ em vừa chép có cụm từ “ ta với ta”. Cụm từ này làm em nhớ đến
bài thơ nào cũng có cụm từ đó? Tác giả bài thơ đó là ai?
4. Cùng cách viết “ ta với ta” nhưng về cách hiểu hai cụm từ ở hai bài thơ có giống
nhau không? Vì sao?
5. Từ nội dung bài thơ em vừa chép, hãy viết một đoạn văn ( 10 -> 12 câu) nêu cảm
nghĩ của em về tình bạn.
__________________Hết_____________________
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×