Tải bản đầy đủ

Đè ôn tập văn 9

33
I. c hiu vn bn (3 im)
c on vn sau v thc hin cỏc yờu cu di:
(1) Va lỳc y, tụi ó n gn anh. (2) Vi lũng mong nh ca anh, chc
anh ngh rng, con anh s chy xụ vo lũng anh, s ụm cht ly c anh. (3) Anh
va bc, va khom ngi a tay ún ch con. (4) Nghe gi, con bộ git mỡnh,
trũn mt nhỡn. (5) Nú ng ngỏc, l lựng. (6) Cũn anh, anh khụng ghỡm ni xỳc
ng.
(Chic lc ng - Nguyn Quang Sỏng)
Cõu 1. Xỏc nh phng thc biu t chớnh ca on vn. Xỏc nh nhng
t lỏy c s dng trong on vn.
Cõu 2. Ch ra mt cõu vn cha thnh phn khi ng v mt cõu vn cha
thnh phn bit lp trong on trớch trờn.
Cõu 3. Xỏc nh cỏc phộp liờn kt cõu cú trong on vn.
Cõu 4. Xỏc nh cõu ghộp cú trong on vn v cho bit mi quan h ý
ngha gia cỏc v ca cõu ghộp va tỡm c.
II. Lm vn (7 im)
Cõu 1 (3,0 im)
Em hóy vit mt bi vn ngn (khong 300 t) trỡnh by suy ngh ca mỡnh
v hin tng thiu trung thc trong thi c.
Cõu 2. (4 im) Cm nhn ca em v on th sau:

Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đờng đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đờng xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xớc,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phái trớc:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
(Bi th v tiu i xe khụng kớnh, Phm Tin Dut)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×