Tải bản đầy đủ

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP e LEARNING TRONG GIẢNG dạy HƯỚNG tới xây DỰNG NĂNG lực CHO NGƯỜI học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP E-LEARNING TRONG GIẢNG DẠY
HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI HỌC
ThS. Lê Văn Hải
Trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tóm tắt: Kể từ khi có sự ra đời và phát triển của internet, một số sự phát triển
quan trọng trong giáo dục đã xảy ra - đó là sự hình thành phương pháp giảng dạy elearning. Bài viết này nhằm giới thiệu thế nào là giảng dạy theo phương pháp elearning, các đặc điểm, các lợi ích và khó khăn trong việc áp dụng e-learning trong
trường đại học, quá trình tiến hành áp dụng e-learning để xây dựng năng lực cho người
học.
Abstract: Since the development of the internet, some important developments
have occurred in education - which is the creation of e-learning teaching methods. This
article aims to introduce what is the method of e-learning, the characteristics, benefits
and difficulties in the application of e-learning in the universities, the process of
application of e-learning to build capacity for students.
1. Đặt vấn đề
Trong các trường đại học hiện nay, các hình thức dạy và học ngày càng đa
dạng, nhu cầu học tập của người học ngày càng được nâng cao dưới mọi hình thức,
đặc biệt đối với một số trường đang áp dụng cách tiếp cận để nâng cao chất lượng và

chuẩn hóa chương trình đào tạo cho các ngành theo chương trình CDIO (Conceive –
Design – Implement – Operate), việc áp dụng và triển khai phương pháp tiếp cận
CDIO trong chương trình kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi phải có sự thay đổi và tương
tác liên tục, đồng bộ trong 3 yếu tố: các chuẩn đầu ra dự định (Intended learning
outcomes), các hoạt động dạy và học (Teaching and learning activities), đánh giá
(Assessment).
Một trong những thách thức chính yếu mà các trường đại học phải đối mặt là
làm thế nào để đào tạo được sinh viên đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và tạo ra
một khả năng học tập suốt đời, làm thế nào để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận các nội
dung học tập mới nhất tại bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ nơi đâu. Điều này tạo ra
một nhu cầu mở rộng các phương pháp giảng dạy – trong đó có việc áp dụng phương

144


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

pháp e-learning trong dạy và học để tăng khả năng tự học cho người học, đa dạng hóa
kiến thức và tối ưu hóa các nguồn lực hiện có trong nhà trường.
2. Giới thiệu phương pháp giảng dạy e-learning
2.1. Phương pháp giảng dạy e-learning là gì?
Một số sự phát triển quan trọng trong giáo dục đã xảy ra kể từ khi có sự ra đời
của internet đó là sự hình thành phương pháp giảng dạy e-learning. Thuật ngữ "elearning" đã được xuất hiện khá nhiều trong những năm gần đây. Hiện nay theo các
quan điểm và dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều cách hiểu về e-learning. Hiểu
theo nghĩa rộng, e-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập và đào tạo
dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin. Elearning bao gồm tích hợp các phương tiện truyền thông vào giảng dạy. Những người
học ngày càng thành thạo trong việc sử dụng điện thoại thông minh, tin nhắn văn bản
và sử dụng internet để tham gia vào một khóa học trực tuyến e-learning. Phương tiện
truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông trực tuyến khác nhau cho phép
người học giữ liên lạc và thảo luận về các vấn đề liên quan đến chuyên môn.
2.2. Tầm quan trọng của phương pháp giảng dạy e-learning
E-learning là một phương pháp giảng dạy phát triển nhanh chóng. Hiện nay, với
sự phát triển của máy tính, điện thoại và mạng internet, e-learning là một phương pháp
rất tốt để tạo điều kiện cho người học có thể học từ hầu như bất cứ nơi nào. Công nghệ
này đã giúp rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các thành viên trong lớp học với nhau,
làm cho bạn cảm thấy như bạn đang ở trong lớp học. E-learning cung cấp khả năng
chia sẻ tài liệu trong tất cả các loại định dạng như video, trình chiếu, các tài liệu và các
file PDF. E-learning giúp tiến hành hội thảo (các lớp học trực tuyến trực tiếp) và giao
tiếp với các giáo sư qua chat và nhắn diễn đàn – đây cũng là một lựa chọn có sẵn cho
người dùng.

Có rất nhiều hệ thống e-learning khác nhau (hay còn gọi là hệ thống quản lý học
tập) và các phương pháp, cho phép cho các khóa học sẽ được tiến hành. Với các công cụ
phù hợp, người học có thể lựa chọn khóa học với các tài liệu học tập và bài kiểm tra tự
động. E-learning là một giải pháp hợp lý mà cung cấp cho người học có khả năng học
tập phù hợp với lối sống của họ, theo thời gian và địa điểm của riêng mình, cho phép
ngay cả những người bận rộn nhất cũng có thể tiếp tục sự nghiệp và đạt được trình độ
mới một cách hiệu quả. Với sự phát triển nhanh của các công nghệ sẵn có, các khóa học
bằng e-learning luôn thú vị và có nhiều thay đổi. Nội dung khóa học có thể được cập
nhật nhanh chóng để cung cấp cho sinh viên những thông tin mới nhất.

145


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời
không chỉ để đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng
cao kiến thức văn hóa và xã hội của mỗi người. Chúng ta cần học những kỹ năng mới,
đồng thời bồi dưỡng nâng cao những kỹ năng sẵn có và tìm ra những cách thức mới và
nhanh hơn để học những kỹ năng này. E-learning là một phương pháp hiệu quả và khả
thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải các kiến thức và kĩ
năng đễn những người học là cá nhân và tổ chức ở bất kì nơi nào trên thế giới tại bất
kì thời điểm nào.
Với các công cụ đào tạo truyền thống phong phú, cộng đồng người học online
và các buổi thảo luận trực tuyến, e-learning giúp mọi người mở rộng cơ hội tiếp cận
với các khóa học và đào tạo nhưng lại giúp giảm chi phí. E-learning đang là xu hướng
chung của giáo dục thế giới. Việc triển khai e-learning trong giáo dục đào tạo là một
hướng đi tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục thế giới.
Ở nước ta, chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới là tích cực
triển khai các hoạt động xây dựng một xã hội học tập, mà ở đó mọi công dân (từ học
sinh phổ thông, sinh viên, các tầng lớp người lao động, ..) đều có cơ hội được học tập,
hướng tới việc: học bất kỳ thứ gì (any things), bất kỳ lúc nào (any time), bất kỳ nơi
đâu (any where) và học tập suốt đời (life long learning). Để thực hiện được các mục
tiêu nêu trên, e-Learning có một vai trò chủ đạo trong việc tạo ra một môi trường học
tập ảo.
2.3. Lịch sử của e-learning
Thuật ngữ "e-learning" chỉ có được trong sự tồn tại từ năm 1999, được mô tả
như "học tập trực tuyến" và "học tập ảo". Tuy nhiên, có bằng chứng thậm chí còn gợi
ý rằng hình thức đầu của e-learning tồn tại từ thế kỷ 19. Rất lâu trước khi internet đã
được đưa ra, các khóa học khoảng cách đã được cung cấp cho sinh viên với giáo dục
về môn học hoặc kỹ năng đặc biệt. Trong thập niên 1840, Isaac Pitman đã dạy học
sinh của mình viết tắt qua thư từ. Đây là hình thức văn bản biểu tượng được thiết kế để
cải thiện tốc độ viết và đã được phổ biến trong số các thư ký, các nhà báo, và các cá
nhân khác, những người đã làm rất nhiều ghi chép hoặc bằng văn bản. Pitman, một
người giáo viên có trình độ, đã gửi bài tập bằng thư cho sinh viên của mình.
Trong năm 1924, các máy thử nghiệm đầu tiên được phát minh. Thiết bị này
cho phép học sinh kiểm tra bản thân. Sau đó, vào năm 1954, BF Skinner, một giáo sư
Đại học Harvard, đã phát minh ra "máy giảng dạy", trong đó cho phép các trường học
quản lý, hướng dẫn chương trình cho học sinh của mình. Đến năm 1960, các chương

146


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

trình đào tạo dựa trên máy tính đầu tiên được giới thiệu với thế giới. Chương trình này
dựa trên máy tính đào tạo (hoặc chương trình CBT) được biết đến như PLATOProgrammed Logic cho tự động hoạt động giảng dạy. Nó được thiết kế cho sinh viên
theo học các trường đại học Illinois, nhưng cuối cùng lại được sử dụng trong các
trường học trên toàn khu vực.
Các hệ thống học tập trực tuyến đầu tiên được thiết lập để cung cấp thông tin
cho sinh viên, nhưng vào những năm 70 học trực tuyến bắt đầu trở nên tương tác hơn.
Tại Anh, Đại học Mở đã quan tâm tận dụng lợi thế của e-learning. Hệ thống của họ về
giáo dục luôn được tập trung chủ yếu vào việc học ở một khoảng cách. Trong quá khứ,
tài liệu học tập được gửi qua bưu điện và thư từ hoặc thông qua mail. Với internet, các
trường đại học bắt đầu cung cấp một phạm vi rộng lớn hơn cho việc giáo dục tương tác
với sinh viên qua email…
2.4. Học tập trực tuyến ngày nay
Với sự ra đời của máy tính và internet trong những năm cuối thế kỷ 20, các
công cụ e-learning được mở rộng, làm cho người học dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu
về các chủ đề cụ thể và phát triển các kỹ năng nhất định. Sau đó, trong thập kỷ tiếp
theo, môi trường học tập ảo bắt đầu thực sự phát triển mạnh, với những người tiếp cận
với nhiều thông tin trực tuyến và các cơ hội học tập điện tử.
Vào đầu những năm 90 một số trường học đã thiết lập các khóa học trực tuyến,
làm cho những người trước đây vốn không có thể tham dự một trường cao đẳng do
hạn chế về địa lý hay thời gian, nay có thể tham gia vào. Tiến bộ công nghệ cũng đã
giúp các cơ sở giáo dục giảm chi phí đào tạo từ xa, tiết kiệm thông qua các lớp học elearning - giúp mang lại cho giáo dục một đối tượng người học rộng lớn hơn.
Trong những năm 2000, các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng e-learning để đào
tạo nhân viên của họ. Công nhân mới bây giờ đã có cơ hội để cải tiến các kinh nghiệm
cũng như nền tảng kiến thức và mở rộng các kỹ năng của họ. Tại đây, các cá nhân nhà
đã được cấp quyền truy cập vào các chương trình cung cấp cho họ khả năng để kiếm
được bằng cấp trực tuyến và làm phong phú thêm cuộc sống của họ thông qua các kiến
thức mở rộng.
2.5. Những lợi ích của việc học tập e-learning
Việc giảng dạy và học tập e-learning có rất nhiều các lợi ích khác nhau. Nó
không có ý định thay thế giảng dạy truyền thống, nhưng để tăng cường và hỗ trợ các

147


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

khía cạnh nhất định, nâng cao chất lượng tổng thể của giảng dạy đại học. E-learning
cho phép:
2.5.1. Cung cấp các tài liệu học tập không phân biệt thời gian và vị trí thông
qua một nền tảng học tập
Cùng với những hạn chế về địa điểm, thời gian là một trong những vấn đề mà
cả sinh viên và giảng viên phải đối mặt trong việc học. Về khía cạnh không gian, vị trí
hạn chế của sinh viên để có thể tham gia vào các lớp học có khoảng cách quá xa, và về
khía cạnh thời gian, việc học tại lớp giới hạn đám đông những người có thể tham dự
vào một thời điểm cụ thể . E-learning đã khắc phục các nhược điểm so với mô hình
học tập trung tại lớp đó là nó tạo điều kiện học tập mà không cần phải quan tâm đến
việc tổ chức khi nào và tổ chức ở nơi nào để đảm bảo tất cả những ai quan tâm đến
một khóa học có thể có mặt.
Như vậy, e-learning đã cng cấp các phương pháp giảng dạy hiệu quả để cho
phép một một cá nhân có thể tiếp cận linh hoạt quá trình học tập để thích nghi với
hoàn cảnh và tình huống của họ.
2.5.2. Giúp cho việc học trở nên vui hơn
Thiết kế một khóa học thông qua e-learning là một cách mà làm cho gia tăng sự
tương tác và thú vị thông qua việc sử dụng đa phương tiện, qua đó giúp tăng cường
yếu tố tham gia của người học. Học tập thong qua e- learning bổ sung cho môi trường
học tập truyền thống với nhiều tính năng làm cho việc học trở nên hấp dẫn hơn
2.5.3. Chi phí hiệu quả
Một lý do khác giúp cho việc đào tạo e-learning trở nên phổ biến đó là chi phí
thấp. Cách học tập truyền thống trên lớp trước đây là tốn kém, mất nhiều thời gian của
giáo viên và sinh viên. Tầm quan trọng của e-learning hiện nay là nó có thể cung cấp
một sự thay thế nhanh hơn nhiều, rẻ hơn và có khả năng tốt hơn.
Điều này hướng đến cả người học và giáo viên. Nếu tham gia học tại lớp, bạn
phải trả một số tiền để có được phiên bản cập nhật của sách giáo khoa cho các trường
đại học hoặc cao đẳng. Trong khi sách giáo khoa thường trở nên lỗi thời sau một thời
gian nhất định. Điều này sẽ tiết kiệm được nếu áp dụng e-learning với chức năng liên
tục có được phiên bản mới.
2.5.4. Thân thiện với môi trường
Các khóa học trực tuyến giúp làm giảm tiêu thụ hàng hóa như giấy và chi phí in
ấn các tài liệu liên quan.

148


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

2.5.5. Kích thích cá nhân tự học
Nếu một học sinh chưa hiểu rõ các vấn đề trong một môn học, việc tìm kiếm lời
khuyên về vấn đề này có thể rất dễ dàng bằng cách truy cập ngay tới các tài liệu bổ trợ,
không giới hạn và miễn phí khi trực tuyến!
E-learning, so với học tập truyền thống, cho phép truy cập dễ dàng hơn để học
trực tuyến từ các nguồn lực, cơ sở dữ liệu, tạp chí, tạp chí và các tài liệu khác mà bạn
sẽ không bình thường có thể dễ dàng truy cập nếu bạn đến một thư viện.
Ngoài ra, e-learning còn giúp giảm rào cản để học tập cho những người có một
công việc bận rộn, một người tàn tật, bệnh tật kinh niên, sinh viên nước ngoài.
2.5.6. Giúp gắn kết các cá nhân
Khi các công ty và tổ chức áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả của các
hoạt động hằng ngày, việc sử dụng internet trở thành một điều cần thiết. Khi các tập
đoàn đa quốc gia mở rộng trên toàn thế giới, cơ hội làm việc với những người từ các
nước khác tăng lên, và đào tạo tất cả các bên với nhau là một vấn đề mà e-learning giải
quyết thành công. Và đó là một lợi thế lớn của việc học trực tuyến!
Với các lợi ích trên của e-learning, chúng ta hãy pha trộn tất cả các lợi ích đó
với nhau và áp dụng nó trong một kịch bản thực tế cuộc sống.
2.6. Một số trở ngại phát sinh với e-learning
Mặc dù phương pháp giảng dạy e-learning có nhiều lợi ích nêu trên, không thể
phủ nhận phương pháp này cũng có một số nhược điểm.
2.6.1. Cô lập
Mặc dù e-learning cung cấp dễ dàng, linh hoạt và khả năng truy cập từ xa một
lớp học trong thời gian riêng của sinh viên, người học vẫn có thể cảm thấy một cảm
giác bị cô lập. Điều này là do việc học trực tuyến là một nghệ sĩ solo cho hầu hết các
phần, trong đó có thể cung cấp cho người học cảm giác rằng họ đang hành động hoàn
toàn một mình. Mặc dù việc áp dụng e-learning có thể dễ dàng chia sẻ thông tin,
quay video và giải thích nhưng một số nội dung giảng dạy vẫn cần đòi hỏi kinh
nghiệm thực tế.
2.6.2. Sức khỏe liên quan
E-learning đòi hỏi việc sử dụng máy tính và các thiết bị khác; điều này có nghĩa
rằng mỏi mắt, tư thế xấu và các vấn đề về thể chất khác có thể ảnh hưởng đến người
học. Vì thế, khi tham gia vào một khóa học trực tuyến, người học cần được hướng dẫn
về tư thế ngồi đúng, chiều cao bàn, và kiến nghị họ cần được nghỉ ngơi thường xuyên.

149


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

3. Một số đặc điểm của việc áp dụng phương pháp giảng dạy e-learning
3.1. Cách thức tiến hành
Giảng dạy e-learning cho phép giáo viên hướng dẫn / giảng viên cung cấp cho
người học của họ các công cụ để giải quyết vấn đề hiện tại, phát triển kỹ năng giải
quyết vấn đề của họ và sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất trong khả năng của
mình.
E-learning sử dụng nhiều công nghệ khác nhau giúp thuận tiện cho việc bổ sung
quá trình học tập: Ví dụ công nghệ thông tin liên lạc được sử dụng rộng rãi trong elearning thông qua việc sử dụng email và tin nhắn tức thời, diễn đàn và mạng xã hội,
các công nghệ lưu trữ nội dung khóa học, kết quả kiểm tra của sinh viên. Các phần
mềm sẽ giúp giảng viên thực hiện các bài thuyết trình một cách thú vị, với chất lượng
cao, đồ họa, nội dung phong phú. Ngoài ra còn có rất nhiều dịch vụ trực tuyến có sẵn
mà giảng viên có thể sử dụng để tạo ra các yếu tố tương tác cho các khóa học như câu
đố và trò chơi.
E-learning cho phép sinh viên có thể học bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Bạn có
thể học hỏi từ hầu như bất cứ nơi nào với một máy tính hoặc thiết bị di động và kết nối
internet, có nghĩa là bạn có thể học từ nhà, vào kỳ nghỉ hoặc trong giờ nghỉ của bạn.
Để nhận được nhiều nhất các kinh nghiệm học tập trực tuyến, cả giảng viên và
sinh viên nên tận dụng lợi thế đầy đủ của số lượng lớn các nguồn tài nguyên học tập
đang có sẵn trực tuyến. Có nghĩa là hàng trăm dịch vụ trực tuyến cung cấp quyền truy
cập vào thông tin, với Wikipedia là một ví dụ nổi bật. Giảng viên nên nắm bắt cơ hội
để nâng cao nội dung của họ với vật liệu trực tuyến hoặc chuyển hướng sinh viên đến
các tài nguyên Web bổ sung.
E-learning tập trung chủ yếu vào việc chuyển giao kiến thức Học viên có thể
truy cập internet và các mạng xã hội thông qua các thiết bị di động. Hiện nay việc đào
tạo theo e-learning đang phải vật lộn để trả lời các câu hỏi như: làm thế nào để chúng
ta sử dụng hiệu quả e-learning cho học tập? Làm thế nào để thiết kế giảng dạy để cung
cấp nội dung thông qua các thiết bị di động?
3.2. Các yêu cầu đặt ra khi giảng dạy e-learning
3.2.1. Vai trò của người hướng dẫn
Vai trò của người hướng dẫn là rất quan trọng trong quá trình học tập e-learning
vì điều này giúp khuyến khích, truyền cảm hứng và đảm bảo học sinh không cảm thấy
như họ đã bắt tay vào chuyến đi học tập một mình, và nó cũng sẽ đảm bảo rằng sinh

150


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

viên sẽ được theo dõi và đưa ra phản hồi thích hợp trong suốt quá trình học tập. Để tạo
điều kiện cho một mối quan hệ như vậy, hệ thống quản lý học tập cung cấp các tùy chọn
như tin nhắn tức thời giữa các đồng nghiệp, email và các công cụ khác để đảm bảo
người học và giáo sư có thể lien lạc với nhau thông qua một cú nhấn chuột.
3.2.2. Các file bài giảng sắp xếp hợp lý và được thiết kế tốt
Các bài giảng khi được đưa lên trang web e-learning cần phải được tổ chức tốt
và có chứa các nội dung chất lượng cao, được thiết kế sinh động và dễ hiểu để đảm
bảo rằng người sử dụng có thể dễ dàng khai thác chúng quá trình học e-learning. Để
tránh làm nản lòng người học, nó cần được đầu tư tốt nhằm nuôi dưỡng một môi
trường học tập hiệu quả, qua đó cung cấp cho sinh viên với các kỹ năng và kiến thức
cơ bản mà họ đang tìm kiếm.
3.2.3. Kiểm tra trực tuyến và đố vui
Thông qua các bài kiểm tra trực tuyến và các câu đố một giảng viên có thể theo
dõi sự tiến bộ của sinh viên và đánh giá hiệu quả của chương trình, trong khi đó sinh
viên có khả năng theo dõi sự tiến bộ của mình và cải thiện kỹ năng của họ cho phù
hợp.
3.3. Làm thế nào để làm cho việc giảng dạy qua e-learning hiệu quả?
Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một khóa học trực tuyến đơn giản, tuy nhiên làm
tăng hiệu quả của việc học trực tuyến là hoàn toàn khác nhau. Một khóa học elearning
hiệu quả mất rất nhiều thời gian và là một công việc khó khăn. Dưới đây là một số
phương pháp có thể giúp người dạy tạo các khóa học e-learning có hiệu quả cao:
3.3.1. Tạo ra một bài giảng sinh động và lôi cuốn
Không có quy tắc vàng về việc bao nhiêu thời gian bạn cần phải đưa vào việc
tạo ra các nội dung và ý tưởng, nhưng một điều chắc chắn – giảng viên cần phải dành
thời gian của mình để nghiên cứu các tài liệu trước khi thực hiện nó cho người học của
chúng ta.
Các khóa học trực tuyến nên được cung cấp với ác bài thuyết trình đa phương
tiện trực quan của các môn học và bài học, có sự giải thích nhiều hơn thông qua các ví
dụ hay dẫn chứng, qua đó giúp sinh viên có thể hấp thụ tốt hơn các thông tin so với
việc nó được trình bày dưới dạng văn bản.
3.3.2. Tạo một mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên
Giảng viên và sinh viên có thể thiết lập một mối liên hệ chặt chẽ. Ví dụ, sinh
viên có thể giao tiếp với giảng viên hướng dẫn của họ thông qua diễn đàn thảo luận,

151


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

phương tiện truyền thông xã hội, chat, email, hội nghị truyền hình và các công nghệ
khác. Qua đó, sinh viên sẽ nhận được sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ khi họ cần
3.3.3. Tài liệu khóa học nên được cung cấp cho các sinh viên tham gia
Tài liệu khóa học như giáo trình phải có sẵn cho sinh viên để họ có thể xem,
đặc biệt là tài liệu lien quan đến chuyên ngành và các thuật ngữ. Điều này sẽ đảm bảo
rằng sinh viên có thể sử dụng các giáo trình như một hướng dẫn trong suốt toàn bộ
khóa học. Nó cung cấp cho người học một lộ trình hiệu quả là tốt, và giúp cấu trúc kế
hoạch bài học của họ.
3.3.4. Thiết lập và truyền đạt mục tiêu rõ ràng
Một điểm chúng ta cần nhấn mạnh: một trong những lý do sinh viên không thể
đạt được mục tiêu học tập đó là họ không có các hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng về cách
tiếp cận. Các chương trình giảng dạy e-learning nên truyền đạt rõ những gì sẽ được
thực hiện, khi nào nó sẽ được thực hiện, và những gì là cần thiết cho việc hoàn thành
các nhiệm vụ học tập. Do đó, điều quan trọng là tất cả các giáo viên hướng dẫn cần
thiết lập và truyền đạt mục tiêu rõ ràng cho người học của họ trong một cách thức mà
họ chắc chắn họ sẽ hiểu và sẽ có thể đưa vào hoạt động.
4. Kết luận
Hiện nay, việc sở hữu máy tính phát triển trên toàn cầu, tốc độ kết nối Internet
đang gia tăng với điện thoại thông minh và các thiết bị cầm tay khác, thì việc học tập
điện tử ngày càng trở nên khả thi và dễ tiếp cận, và với đó, cơ hội cho các phương
pháp đào tạo đa phương tiện ngày càng phát triển. Với sự cải tiến to lớn của các mạng
di động trong vài năm qua và sự gia tăng trong việc học từ xa, tất cả các tính năng
tuyệt vời của e-learning ngày càng được phát huy, tạo ra một sự chuyển đổi liên tục
trong giáo dục.
Ở Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế tri thức, vai trò
của các trường đại học đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế càng trở nên quan trọng
hơn bao giờ hết. Loại hình học tự động e-learning là nơi mà chúng ta đang hướng tới,
và bất chấp những khó khăn có thể phát sinh, những lợi ích mà nó mang lại có thể là
đáng kể ở nhiều cấp độ nếu e-learning được sử dụng đúng cách để nâng cao chất lượng
đào tạo, xây dựng năm lực cho người học.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

152


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Nhập
môn
Internet

E-learning.
Nguyễn
http://www.carlabrc.ca/projects/e learning/e learninge.html.

Duy

Dương

Nghiên cứu các điều kiện để triển khai hệ thống đào tạo điện tử (Elearning).
Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Đào Việt Cường. Trường ĐHSP Hà Nội,2006, 28t.
Martin Wolpers (2004), Promoting E-Learning Research and Application
Scenarios in Europe, Research Center L3S, Expo Plaza 5, 30539 Hannover, Germany.
http://elearningindustry.com/9-tips-apply-adult-learning-theory-to-elearning
https://elearning.wmich.edu/
https://bristolcc.blackboard.com/
http://www.cdio.org/
http://www.talentlms.com/elearning/tools-to-create-an-online-course

153x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×