Tải bản đầy đủ

Thuyết trình sự khác biệt cơ bản của yếu tố sản phẩm giữa b2b và b2c trong marketing tình huống ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACB

SẢN PHẨM GIỮA B2B VÀ B2C TRONG MARKETING

Vũ Thị Bích
Nguyễn Thị Hà
Mai Thị Hải Linh
Trần Thị Ngọc

LOGO
Phạm Huyền Trang


Nội dung

1

2

Giới thiệu ACB

So sánh sản phẩm cho vay giành cho cá nhân và doanh nghiệp1. Giới thiệu

 ACB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
 9.000 nhân viên
 Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng

Company Logo


1. Giới thiệu
Quá trình hành thành và phát triển

1993-

1996-

2001-

2006-

2011-

1995

2000

2005

2010

2016

\

ôn
Th
c tế

a

Vis

q uố

n
h oá

g lệ

gk000
1:2
900

rd
rCa

ứn
Ch

ISO

ste
Ma


1. Giới thiệu
Khả năng huy động vốn

www.themegallery.com

Company Logo


1. Giới thiệu
Mức sinh lời


1. Giới thiệu
Năng lực công nghệ

 GĐ 1: Từ 1999: Triển khai hệ thống mạng diện rộng
 GĐ 2: Giữa 2004: nâng cấp máy chủ, thay thế phần mềm xử lí giao dịch thẻ ngân hàng bằng
một phần mềm mới có khả năng tích hợp với nền công nghệ tin học hiện nay của ACB, lắp
đặt hệ thống ATM


Sản phẩm cho B2C
S

Sản phẩm cho B2C

Nội dung

TT

1

Đồng hành cùng khách hàng cá

Hỗ trợ vốn kinh doanh – Vốn góp đều hàng tháng, bổ sung vốn cho cơ sở kinh doanh

nhân kinh doanh 2016

2

Tài khoản thương gia

DV đẳng cấp cho người chủ kinh doanh và những đặc quyền ưu đãi trong giao dịch tài
khoản thanh toán

3

Thẻ tín dụng nội địa ACB

Mọi lúc mọi nơi hoàn toàn không mất phí rút tiền

Express

4

Ngôi nhà đầu tiên

Ưu đãi đặc biệt dành cho nhu cầu mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà.

5

Cơn sốt mua sắm online

Giảm 20%/hoá đơn, tối đa 300,000 đồng cho chủ thẻ ACB có giao dịch thanh toán
mua hàng bằng thẻ ACB tại www.lazada.vn, http://tiki.vn/,
http://www.cungmua.com, www.nhommua.com

6

Chuyển tiền nhanh trong vòng 1
www.themegallery.com

ACB Online chỉ áp dụng chuyển tiền ngay

Company Logo


Sản phẩm cho B2B
S

Sản phẩm cho B2B

Nội dung

TT

1

Hỗ trợ vốn kinh doanh

Nhu cầu, thình hình kinh doanh, dòng tiền DN =>Trả nợ gốc đều/ tăng dần

2

Dịch vụ nộp thuế điện tử trên ACB -

Truy vấn thông tin Ngày nộp= ký thành công=> linh hoạt, tiết kiệm, số đẹp, không ký

Otax

quỹ, miễn phí DV, không cần đăng ký DV trước

Biện pháp đảm bảo <100%

Thủ tục đơn giản, phát hành bảo lãnh nhanh, được phát thư BL(ĐB<100%), phí cạnh

3

tranh

4

Tiền gửi kì hạn

Kết hợp nhiều ưu đãi

5

Vay đồng hành cùng doanh nghiệp

ưu đãi về lãi

vừa và nhỏ

6

Tài khoản thanh toán số đẹp theo

Thủ tục đơn giản, TG nhanh, giao dịch nhiều nơi, Thấu chi

nhu cầu
www.themegallery.com

Company Logo


Sản phẩm cho B2C và B2B
S

B2C

B2B

TT

1

Vay kinh doanh

Thương mại trong nước

2

Vay tiêu dùng

Đầu tư trung dài hạn:

3

Vay mua nhà

Hỗ trợ cho vay doanh nghiêp vừa và nhỏ


2. Sản phẩm cho vay giành cho cá nhân và DN
Tiêu chí

B2C

B2B

Tầm quan trọng của sản phẩm

Tầm quan trọng của sản phẩm bị lu mờ vì các chương

trong marketing mix

trình xúc tiến

Nhu cầu

Nhu cầu tiêu dùng cá nhân

Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp

Người mua và người sử dụng

Một cá nhân hoặc là các thành viên trong cùng gia đình

Người mua dịch vụ chỉ là một thành viên trong trung tâm mua của các

sản phẩm

Rất quan trọng

doanh nghiệp

Quy trình dịch vụ

-

Tỷ lệ thất bại của dịch vụ

Tỉ lệ thất bại cao

Tỉ lệ thất bại thường thấp

Rất quan trọng

Ít quan trọng

Tầm quan trọng của nghiên
cứu thị trường

Giống nhau về các bước trong quy trình
thị trường B2B phức tạp hơn, yêu cầu nhiều thủ tục xác minh hơn


Đặc điểm Sản Phẩm
Tiêu chí

Số tiền cho vay

B2C

B2B

Vay tiêu dùng

Vay mua nhà đất

Hỗ trợ vốn kinh doanh

Đáp ứng tất cả nhu cầu

Tùy giá trị nhà đất và tài sản thế

Có thể thương lượng

chấp

Phương thức cho vay

Thời gian vay

Linh hoạt (thường <=10 năm)

Giải ngân một hoặc nhiều lần

Từng lần

Tối đa 240 tháng

Doanh nghiệp thương mại: < 36 tháng
DN sản xuất < 60 tháng

Company Logo


Đặc điểm
Tiêu chí

B2C

B2B

Vay tiêu dùng

Vay mua nhà đất

Hỗ trợ vốn kinh doanh

Phương thức

Linh hoạt

-Lãi trả hàng tháng

-Thu lãi định kỳ hàng tháng

trả/ thu nợ

- Trong năm đầu tiên, chưa cần phải thanh toán

-Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6

-Thu gốc định kỳ hàng tháng/ quý

ngay vốn vay

tháng/lần (theo phương thức góp đều; hoặc

+Trả nợ đều

- Thanh toán thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng để

vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc

+Trả nợ gốc không đều (nợ gốc

rút ngắn thời hạn trả nợ mà không phải đóng phí

trả theo dòng tiền của khách hàng)

tăng dần

Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế

Có thể thương lượng

phạt
- Trả nợ trước hạn sau 5 năm cũng không bị tính
phí

Lãi suất cho

0,75%/tháng

vay

www.themegallery.com

(dư nợ giảm dần)

Company Logo


2. Sản phẩm cho vay giành cho cá nhân và DN
Quy trình ngân hàng thực hiện dịch vụ cho B2B vay

1

Chuẩn bị hồ sơ tín dụng

2

Phân tích tín dụng

3

Quyết định tín dụng

4

5

6

Tiến hành giải ngân

Giám sát và thu nợ

Thanh lý hợp đồng tín dụng


2. Sản phẩm cho vay giành cho cá nhân và DN
Quy trình ngân hàng thực hiện dịch vụ cho B2C vay

1

Tìm kiếm KH và hướng dẫn KH lập hồ sơ vay

2

Thẩm định các ĐK và xác định PT cho vay

3

Đưa ra các quyết định tín dụng

4

Tiến hành giải ngân

5

Kiểm tra, giám sát khoản vay

6

Thu nợ lãi, gốc và xử lý phát sinh và thanh lý HĐ


Đánh giá thành viên nhóm
Stt

Họ và tên

MSV

1

Phạm Huyền Trang

11133991

(Nhóm trưởng)

2

Vũ Thị Bích

11130436

3

Nguyễn Thị Hà

11131042

Nhiệm vụ

-

Làm phần so sánh sản phẩm B2B và B2C

9.5

Thuyết trình

- Làm phần so sánh sản phẩm B2B và B2C

-

Điểm

Làm phần quy trình dịch vụ

9

9

Thuyết trình

4

Mai Thị Hải Linh

11132140

- Làm phần giới thiệu công ty

9

5

Trần Thị Ngọc

11132917

- Làm phần danh mục sản phẩm

9


Thank You !

LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×