Tải bản đầy đủ

Thuyết trình phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu đối với khách hàng tổ chức của công ty TNHH thương mại phát triển và dịch vụ 3t việt nam

PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA
CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU


Thành viên nhóm 6
• Đào Thị Thanh Huyền
• Phan Thu Huyền
• Lương Thị Minh Phương
• Nguyễn Thị Bích Phương
• Đỗ Quỳnh Mai
• Đỗ Thị Uyên


NỘI DUNG

1

Cơ sở lý thuyết

2


Giới thiệu về công ty 3T

3

Phân đoạn thị trường & Lựa
chọn thị trường mục tiêu


1.CƠ SỞ LÝ THUYẾTThị trường mục tiêu
phải đảm bảo:
• Là thị trường mà DN mong muốn phục vụ ?
• Là thị trường mà DN có nhiều khả năng kiểm
soát nhất
• Có khả năng tạo doanh số và lợi nhuận cao
nhất cho DN
• Là thị trường mà DN có nhiều khả năng cạnh
tranh nhất
• Là thị trường phù hợp với chiến lược của công
ty
• Dễ dàng thiết kế các chính sách mar-mix
thích hợpCÔNG TY 3T
• Công ty TNHH thương mại phát triển và
dịch vụ 3T Việt Nam
• 2 ngành nghề kinh doanh chính:
 Mỹ phẩm và dược mỹ phẩm
 Dầu – Tinh dầu


Công ty cung cấp các sản
phẩm/dịch vụ:
• Tinh dầu thiên nhiên
• Nguyên liệu mỹ phẩm

• Spa và massage
• Xông tinh dầu
• Thiết bị máy móc dùng trong Spa.BƯỚC 1: Xác định biến phân khúc
vĩ mô và các biến vi mô.

• Theo tiêu thức địa lý
• Theo tiêu thức nhân khẩu học


Tiêu thức địa lý
• TT1: Các thành phố lớn trên toàn quốc (Hà
Nội và Tp Hồ Chí Minh)
• TT2: Khu vực còn lại


Tiêu thức nhân khẩu học
• Quy mô:
- Doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ
- Doanh nghiệp vừa
- Doanh nghiệp lớn và các tập đoàn


Tiêu thức nhân khẩu học
• Bản chất doanh nghiệp
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Spa
- Doanh nghiệp dược phẩm và mỹ phẩm


Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Spa

Doanh nghiệp dược phẩm và mỹ phẩm

Doanh
nghiệp
siêu nhỏ và
nhỏ

-Số lượng nhân viên <100 người.
-Chỉ có 1 cơ sở duy nhất.
-Nguồn vốn hạn hẹp
Số lượng thành viên ra quyết định mua ít
Quyết định được đưa ra nhanh chóng.
Mức đặt hàng vừa phải.

-Các doanh nghiệp phân phối dược phẩm,không
trực tiếp sản xuất.
-Các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm handmade, ít
có điều kiện tiếp cận nguồn hàng nhập khẩu.
-Quyết định mua thường được đưa ra bởi một nhóm
người
-Với doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm handmade có
thể ra quyết định mua nhanh hơn.

Doanh
nghiệp
vừa

-Các trung tâm Spa có nhiều cơ sở
-Số lượng nhân viên đông, làm việc
chuyên nghiệp.
-Các nguyên vật liệu được đầu tư đồng bộ
với số lượng lớn.
-Có khả năng tiếp cận với nguồn nguyên
liệu nhập từ nước ngoài.
-Số lượng người quyết định mua thường
là một nhóm từ 3-5 người
-Sức mua lớn

-Các doanh nghiệp phân phối dược phẩm, DN tự
sản xuất dược phẩm, bộ phận bào chế thuốc của
bệnh viện.
-Các DN tự sản xuất có thể tiếp cận với nguồn
nguyên liệu từ các khu công nghiệp sản xuất tinh
dầu.
- Họ thường kiểm tra kỹ các yếu tố đầu vào
-Quyết định mua được cân nhắc kỹ lưỡng, hành vi
mua hàng chuyên nghiệp, có sự kết hợp giữa các
phòng ban.

Các tập
đoàn lớn

Rất ít

-Các doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược
phẩm.
-Nguồn nguyên liệu đầu vào phong phú.
- Tin dùng nguyên liệu của những nhà phân phối có
uy tín lâu năm.
- Mua hàng chuyên nghiệp


BƯỚC 2:Tiêu thức phân đoạn
Về khu vực địa lý

Về khả năng cạnh tranh

Đặc điểm của khách
hàng tổ chức


• Về khu vực địa lý: Khu vực địa lý cần tập
trung do nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn
chế
• Là đoạn thị trường doanh nghiệp có khả năng
cạnh tranh cao nhất hoặc có khả năng thâm
nhập thị trường
• Quyết định mua hàng của khách hàng tổ chức
không quá phức tạp, doanh nghiệp có thể dự
đoán trước được về chính sách mua hàng,
tần suất mua,…. Các khách hàng tổ chức có
thể hợp tác lâu dài với doanh nghiệp.


BƯỚC 3: Lựa chọn thị trường
mục tiêu

• Các doanh nghiệp trung tâm cung cấp dịch vụ
Spa
• Các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và mỹ
phẩm vừa và nhỏ


"CẢM ƠN!"x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×