Tải bản đầy đủ

Cài đặt mật khẩu cho Word và Excel 2007

Cài đặt mật khẩu cho word và exel 2007
Đặt mật khẩu cho word và exel 2007. Đôi khi bạn không muốn cho người khác
xem những tài liệu word, exel quan trọng của mình. Nên việc cài đặt mật khẩu là
rất cần thiết.
Hướng dẫn đặt mật khẩu cho word và exel 2007:
Đầu tiên các bạn mở file Word hoặc Exel cần cài đặt mật khẩu lên ( Cách đặt mật
khẩu cho cả word và exel đều giống nhau)
Bạn chọn Save as ( hoặc dùng phím tắt nhanh F12) sẽ hiện một bảng như sau:

Tiếp đến bạn chọn General Options …

Password to open là cài đặt mật khẩu để mở file word, exel. ( Tức là phải có mật khẩu
bạn mới có thể mở )
Password to modify là cài đặt mật khẩu để chỉnh sửa file word, exel. ( Tức là có thể
xem nhưng không thể chỉnh sửa)


Nếu bạn không muốn người khác xem file word, exel của mình thì chỉ cần cài đặt mật
khẩu ” password to open” thôi còn nếu bạn muốn người khác xem được file word,
exel của mình nhưng không cho phép chỉnh sửa thì phải cài đặt cả 2 mật khẩu trên.
Sau đó nhấn Ok, bạn sẽ pải nhập lại mật khẩu một lần nữa.

Cuối cùng bạn nhấn Save để hoàn tất. Nếu có thông báo hỏi bạn có muốn ghi đè file
cũ không thì bạn chọn Yes nhé.
Lưu ý thêm một lần nữa là đối với word và exel, việc cài đặt mật khẩu là hoàn toàn
giống nhau.
Vậy là xong rồi đó. Mở lại file word, exel để kiểm tra thành quả nha.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×