Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của tổng công ty bia rượu nước giải khát hà nội

www.Luanvan.Online
LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trương định
hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nền kinh tế thị trường và việc hội nhập
vào nền kinh tế thế giới là một tất yếu. Trải qua suốt chặng đường đổi mới
nền kinh tế nước ta đã và đang hình thành một thị trương kinh tế có sự cạnh
tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Thị trường quảng cáo của Việt Nam
được dự đoán trong năm 2006 có mức tăng trưởng 28%, một mức tăng trưởng
gấp 5 lần mức tăng trưởng trung bình của thị trường quảng cáo thế giới ( 5%),
sự cạnh tranh trên thị trương này sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, sự xâm
nhập của các công ty quảng cáo nước ngoài sẽ càng làm thị trường này nóng
bỏng hơn. Điều này cũng cho thây những thay đổi trong nhận thức của các
doanh nghiệp Việt Nam đối với quảng cáo. Công cụ quảng cáo ngày càng
được khai thác mạnh mẽ, triệt để và trở thành công cụ quan trọng, hiệu quả để
các doanh nghiệp quảng bá cho thương hiệu của mình trên thị trường, tạo
dựng một chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm
trí khách hàng. Mặt khác nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam đối với các
thông tin quảng cáo cũng đã có những thay đổi rất lớn. Vì vậy yêu cầu đặt ra
cho các thông tin quảng cáo để có thể đạt được các mục tiêu của doanh
nghiệp càng khắt khe hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp khi xây dựng và thực
hiện các chương trình quảng cáo phải đầu tư có tính chiến lược và hợp lý

hơn.
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội là một doanh nghiệp
của nhà nước đã có bề giầy truyền thống phát triển trên 100 năm qua đã phần
nào có được chỗ đứng vững trên thị trường Việt Nam và dành được tình cảm
yêu mến của khách hàng. Quảng cáo đã đóng góp không nhỏ cho quá trình
phát triển đi lên, cho việc quảng bá sản phẩm- thương hiệu, lôi kéo và duy trì
lòng trung thành của khách hàng trong nhiều năm qua của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải Khát Hà Nội, chúng ta phải thừa nhận rằng quảng cáo luôn
Luanvan.online

Page 1


www.Luanvan.Online
mang lại giá trị lan truyền vô cùng to lớn cho doanh nghiệp. Tuy vậy các
chương trình quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà
Nội vẫn chưa thực sự tạo được những ấn tượng sâu sắc cho khách hàng, chưa
có tính sáng tạo và còn nhiều điểm còn bất cập trong suốt quá trình xây dựng
và thực hiện các chương trình quảng cáo.
Hơn nữa, sang năm 2006 này, khi mà quảng cáo càng bùng nổ hơn bao
giờ hết cả về số lượng và chất lượng, xu hướng tiêu dùng hàng hoá vì thương
hiệu là một tất yếu. Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội cũng
đang đưa ra sản phẩm mới là loại bia chai 330ml nên việc quảng cáo để quảng
bá cho sản phẩm này nhằm mục đích xâm nhập vào thị trường cao cấp và thị
trương miền Nam và suất khẩu càng đặt ra cấp thiêt nhất. Các chương trình
quảng cáo cần phải có chất lượng, độc đáo, sáng tạo, thu hút được sự chú ý
của khách hàng và cuối cùng là tạo niềm tin thôi thúc khác hàng uống bia của
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội.
Trong thời gian thực tập tại phòng tiêu thụ – thị trường của Tổng công
ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội, có sự hướng dẫn dìu dắt của anh Đạt
và tập thể phòng tiêu thụ và thấy giáo hướng dẫn GS.TS Trần Minh Đạo em
đã chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải Khát Hà Nội “ làm chuyên đề thực tập. Trong chuyên đề
em chủ yếu tập trung nghiên cứu đến thực trạng hoạt động Quảng cáo của
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội. Từ đó đưa ra một số giải
pháp giúp cho việc hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải Khát Hà Nội, để quảng cáo có thể có những đóng góp hơn
nữa trong việc quảng bá thương hiệu và phát triển của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải Khát Hà Nội. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết
luận được trình bày thành 3 phần như sau:
Chương I: Thực trạng hoạt động marketing của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải Khát Hà Nội

Luanvan.online


Page 2


www.Luanvan.Online
Chương II: Phân tích hoạt động quảng cáo của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải Khát Hà Nội
Chương III: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo của
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội
Do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề không thể
tránh khỏi sai sót, thừa thiếu. Vậy nên kính mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của thầy giáo để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn anh Đạt, tập thể phòng tiêu thụ Tổng công
ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội – thầy giáo hướng dần, GS.TS Trần
Minh Đạo trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề
này.
Xin chân thành cảm ơn!

Luanvan.online

Page 3


www.Luanvan.Online
CHƯƠNG 1
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA
TỔNG CÔNG TY BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

1.1. Tổng quan về tổng công ty
Tên giao dịch: Tổng Công Ty Bia- Rượu- Nước GiảI Khát Hà Nội
Tên Tiếng Việt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation.
Tên viết tắt: HABECO
Địa Chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình Hà Nội.
Điện Thoại: (84.4) 8.453843
Fax: (84.4) 8.464549
Email: vinabeco@hn.vnn.vn
Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/
Ngành: Bia – Rươu – Nước Giải Khát.
1.2. Hình thức sở hữu:
Doanh nghiệp quốc doanh của nhà nước được thành lập theo quyết định số
75/2003/QĐ-BCN ngày 06/05/2003 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp và được
chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo
Quyết định số 36/2004/QĐ - BCN ngày 11/05/2004 của Bộ Trưởng Bộ Công
Nghiệp.
Tên Thương Hiệu: HABECO.
Logo Và Slogan: Bí quyết duy nhất-Truyền thống trăm năm
Ý nghĩa logo:
- Đặc trưng cho văn hoá Hà Nội với Chùa Một Cột.
- Biểu tượng đẳng cấp với 5 ngôi sao.
- Biểu tượng cho sức mạnh với 5 chú gấu.
- Thông điệp gửi tới khách hàng là HABECO, since 1890.
Luanvan.online

Page 4


www.Luanvan.Online
Slogan : Truyền thống trăm năm.
1.3. Các giai đoạn phát triển:
Tiền thân của Tổng công ty là Nhà máy Bia Hommel, Nhà máy Bia Hà
Nội, Công ty Bia Hà Nội, có truyền thống trên 100 năm xây dựng và phát
triển với những cột mốc lịch sử như:
- Năm 1890: nhà máy bia Hommel được xây dựng và sản xuất những mẻ bia
đầu tiên.
- Năm 1957: nhà máy bia Hommel được khôI phục, đổi tên thành Nhà máy
Bia Hà Nội.
- Năm 1993: nhà máy Bia Hà Nội đã được đổi tên thành Công ty Bia Hà Nội
và bắt đầu quá trình đầu tư mới thiết bị nâng công suất lên 50 triệu lít / năm.
-Năm 2003: Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giảI khát Hà Nội được thành
lập trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Bia Hà Nội và một số đơn vị thành viên của
Tổng công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Việt Nam.
- Năm 2004 dự án đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao công
suất bia Hà Nội lên 100 triệu lít/năm đã hoàn tất và đưa vào sử dụng, đáp ứng
được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về cả số lượng và chất
lượng.
Đến nay, Tổng công ty giữ vai trò Công ty mẹ với nhiều công ty con,
công ty liên kết, đơn vị phụ thuộc trải dài từ miền Trung Quảng Bình đến các
tỉnh, thành phía Bắc, đó là: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Rượu
Hà Nội, Công ty CP Bia Thanh Hoá, Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương,
Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, Công ty CP Bao bì Bia Rượu NGK,
Công ty TNHH Thuỷ tinh SanMiguel Yamamura Hải Phòng, Công ty CP Bia
Hà Nội – Thái Bình, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Ninh, Công ty CP Bia
Hà Nội – Hải Phòng.
1.4. Lĩnh vực , ngành nghề kinh doanh.
Công ty mẹ được kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau:
a, Sản xuất, kinh doanh các loại: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì.
Luanvan.online

Page 5


www.Luanvan.Online
b, Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì,
vật tư nguyên liệu, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia rượu, nước
giải khát, các loại thiết bị chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát,
c, Dịch vụ đầu tư, tư vấn , nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết
kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải
khát.
d, Tạo nguồn vốn đầu tư, cho vay vốn, đầu tư vốn vào các công ty con, Công
ty liên kết.
đ, Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ triển lãm, thông tin quảng cáo và
các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật
II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY BIA RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI :

2. Đánh Giá Năng Lực Kinh Doanh Của Tổng Công Ty:
2.1. Khả năng tài chính:
Nguồn vốn:
Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Tổng Công Ty năm 2003 la:
710.824.000.000VNĐ.
Số đăng ký kinh doanh: 113641- DNNN.
Tài khoản cũ: 431101.000006
Tài khoản mới: 1500.311.000006
Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
Chi nnhánh Hà Nội: 77 Lạc Trung- Hai Bà trưng – Hà Nội.

Luanvan.online

Page 6


www.Luanvan.Online
Bảng 1: Bảng Cân Đối Kế Toán Từ Năm 2001 – 2004
(2005 chưa tổng kết)
Tài sản
I. TSLĐ & đầu tư ngắn hạn
1. Tiền mặt
2. Khoản phải thu
3. Hàng tồn kho
4. TSLĐ khác
II TSLĐ & đầu tư dài hạn
1. TSLĐ hữu hình
Nguyên giá
Khấu hao

Năm 2001
338.840,15
278.131,76
6.036,52
48.887,65
3.369,65
146.416,5
122.196,52
356.005,47
-258.906,77

Năm 2002
487.580,18
400.222,74
80686,36
70.347,77
4.848,39
210.688,67
175.836,90
512.280,52
-

Năm 2003
798.816,43
657.292,76
13.561,07
114.629,99
7.383,36
339.732,57
281.936,83
843.094,41
-608.266,83

Năm 2004
1.081.728,23
889.651,28
18.544,68
155.395,80
10.149,34
461.522,49
383.445,67
1.140.659,73
-824.261,20

2. TSCĐ vô hình
Nguyên giá
Khấu hao
3. Đầu tư tài chính dài hạn
4. Chi phí XDCB dở dang
Tổng tài sản =I+II
Nguồn vốn
I. Nợ phải trả
1. Nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn
3. Nợ khác
II. Nguồn vốn chính sách
Tổng nguồn vốn

2.931,39
3.864,16
-932,77
2.021,08
19.267,50
485.256,65

372.558,58
4.218,18
5.560,40
-1.342,23
2.908,27
27.725,32
698.268,85

6.383,54
9.135,03
-2.296,49
4.714,34
46.242,86
1.138.549,00

9.279,99
12.363,51
-3.083,52
6.397,57
62.399,25
1.543.250,73

69.869,26
67.972,70
115,52
1.781,04
415.387,39
485.256,65

100.539,64
97.810,54
166,23
2.562,86
597.929,22
698.268,85

164.150,89
159.734,02
216,84
4.200,04
974.398,11
1.138.549,00

222.439,90
216.444,09
308,61
5.687,21
1.320.810,83
1.543.250,73

( Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán)

Luanvan.online

Page 7


www.Luanvan.Online
Bảng 2: Cơ cấu vốn của công ty bia Hà Nội(2003)
STT
1.

2.

Loại vốn
* Vốn cố định
-Vốn ngân sách
-Vốn tự bổ xung
-Vốn vay
-Vốn chiếm dụng
* Vốn lưu động
-Vốn ngân sách cấp
-Vốn tự bổ xung

Số lượng
(tỷ đồng)
187
63
16
66
34

Tỷ trọng (%)
100
34
10
35
21

33
100
29
88
4
12
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán)

Qua Bảng cân đối kế toán ta thấy nguồn vốn của Tổng công ty chủ yếu
là vốn ngân sách chiếm hơn 86% tổng vốn, vốn đi vay chiếm một tỷ lệ nhỏ và
chủ yếu là vay ngắn hạn.
Tai sản lưu động chủ yếu là tiền mặt, Tổng công ty sử dụng phương
thức bán hàng trả tiền ngay ( hoặc trả chậm trong thời gian ngán và chỉ với số
lượng nhỏ) nên các khoản phải thu thấp, chỉ chiếm khoảng 1,5%.
Tài sản cố định được đầu tư nhiều, năm său cao hơn năm trước đặc biệt
năm 2003 nguyên giá TSCĐ tăng hơn 331 tỷ so với năm 2002và năm 2004
tăng gần 300 tỷ so với năm 2003.
2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật.
Thiết bị công nghệ (phần cứng) chủ yếu là nhập từ các nước châu
Âu và được giúp đỡ của các nước như Đức, Tiệp Khắc… Tuy nhiên, hệ thống
cán bộ kỹ thuật Tổng công ty đã từng bước trưởng thành về số lượng và chất
lượng, có thể đảm nhiệm cũng như cải tiến một số khâu – giai đoạn trong quá
trình sản xuất chế biến.
Hiện tại Tổng công ty đang sở hữu một dây truyền trang thiết bị
tương đối hiện đại bao gồm:
- Hệ thống thiết bị nấu và nhà nấu của Đức công suất 100 triệu lít/năm
Luanvan.online

Page 8


www.Luanvan.Online
- Hệ thống lên men của CHLB Đức công suất 50 triệu lít/năm
- Hệ thống thu hồi CO2 của Đan Mạch
- Hệ thống chiết bia lon của CHLB Đức 7500 lon/h
- Hệ thống chiết bia chai của CHLB Đức 150000 chai/h
- Dây chuyền chiết chai hiện đại của Đức 30000 chai/h
- Hệ thống lạnh của Nhật
- Hệ thống lò dầu của Đài Loan 10 tấn hơi/h
- Hệ thống xử lý nước hiện đại của Đức
- Hệ thống xử lý nước thải chống ô nhiễm môi trường…
Hệ thống trang thiết bị hiện có của Tổng công ty cho phép sản
xuất những sản phẩm có chất lượng cao tuy nhiên với công suất hiện tại chưa
thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Vì vậy nó có ảnh hưởng lớn
tới việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của Tổng công ty.

Luanvan.online

Page 9


www.Luanvan.Online
Bảng 3: Sơ Đồ Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Bia Của Công Ty
Bia Hà Nội.
Gạo +
malt

Malt

Làm sạch

Làm sạch

Xay

Ngâm

Hồ hoá

Xay

Lắng
trong ở
nđ lạnh
Lên men

Khí sạch
Lọc bão
hoà CO2

Dịch hoá

Tăng
chứa áp
lực

Đạm hoá
Đun sôi

Men
giống

Chai

Lon

Keg

Rửa chai

Rửa lon

Rửa

Chiết chai

Chiết lon

Chiết

Đóng nút

Ghép mí

Xuất

Thanh
trùng

Thanh
trùng

Đóng két

Kiểm tra
đầy vơi

Hạ nhiệt
độ

Dán nhãn

Đóng hộp

Lên men
sơ bộ

Nhập kho

Nhập kho

Lên men
chính

Xuất

Xuất

Đường
hoá 1
Đường
hoá 2

Bã bia

Lọc

Hoa
Đun hoa
Đường
Bã bia

Tách bã
bia
Lắng
trong

Khí sạch
Men
giống
Thu hồi
CO2
Thu hồi
men

Luanvan.online

Lên men
phụ

Page 10


www.Luanvan.Online
2.3. Tình hình lao động của Tổng công ty
Bảng 4: Bảng cơ cấu nhân lực của Tổng công ty qua 3 năm (2002 – 2004)
2002

Thời gian

2003

2004

Tổng số lao động
Số lao động nữ

688
278

Tỷ
trọng
%
100
40,4

Số lao động nam
Lao động gián tiếp

410
118

59,6
17,2

400
110

59,5
16,4

398
99

61,3
15,3

Lao động trực tiếp
Trình độ đại học

570
70

82,8
10,2

562
72

83,6
10,7

550
93

84,7
14,3

Trình độ cao đẳng

10

1,4

12

1,8

14

2,1

Trình độ trung cấp

50

7,3

71

10,6

77

11,9

Trình độ sơ cấp

155

22,3

160

23,8

173

26,7

Trình độ phổ thông

403

58,5

357

53,1

292

45

Cơ cấu

Số tuyệt
đối

Số tuyệt
đối

Tỷ trọng
%

672
272

100
40,5

Số
tuyệt
đối
649
251

Tỷ trọng
%
100
38,7

( Nguồn: Phòng Tổ chức lao động)
Qua bảng cơ cấu nói trên có thể thấy trình độ của cán bộ công nhân
viên ngày càng được nâng cao, đó là kết quả của công tác đào tạo cũng như
công tác tuyển dụng trong công ty. Bên cạnh số lao động trên, Tổng công ty
cũng sử dụng lao động mùa vụ để thực hiện các công việc đơn giản như sếp
chai bia vào hộp giấy, dọn dẹp,… Tuy là lao động mùa vụ nhưng Tổng công
ty cũng thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn lao động, khen thưởng.
Chất lượng lao động dần được nâng cao điều này được thể hiện qua chỉ
tiêu: Số lao động có trình độ đại học tăng 32,9% năm 2004 so với năm 2002
tương ứng là 23 người. Số lao động phổ thông giảm đáng kể 111 người năm
2004 so với năm 2002. Điều này là do yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh
doanh được trang bị các thiết bị hiện đại, do vậy đòi hỏi đội ngũ lao động phải
qua đào tạo. Chính vì vậy mà lao động có trình độ ngày một tăng lên.
Tình hình thu nhập của người lao động. Tổng công ty có chính sách đãi
ngộ nhân sự khá hợp lý, thông qua thu nhập của người lao động ở mức khá
Luanvan.online

Page 11


www.Luanvan.Online
cao so với mức thu nhập trung bình của người lao động trong cả nước. Không
những vậy chính sách đãi ngộ nhân sự của Tổng công ty còn được thể hiện
qua các đãi ngộ tài chính, như cho cán bộ công nhân viên của toàn công ty đi
tham quan nghỉ mát, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao đảm bảo đời
sống văn hoá tinh thần cho người lao động, từ đó tạo bầu không khí làm việc
hăng say thoải mái cho người lào đông sau những ngày làm việc mệt nhọc,
đồng thời có chính sách quan tâm đến con em cán bộ, công nhân viên…
Bảng 5: Bảng thu nhập bình quân của người lao động của Tổng
công ty
ĐV: Triệu đồng
So sánh

Thu nhập
BQ1người/tháng

Năm

Năm

Năm

2002

2003

2004

2,1

2,2

2,5

So sánh

2003/2002
Chênh
Tỷ lệ
lệch

%

0,1

4,5

2004/2003
Chênh
Tỷ lệ %
lệch
0,3

13,64

( Nguồn: Phòng tài chính – kế toán)
Qua bảng số liệu ta thấy thu nhập bình quân của người lao động
trong Tổng công ty không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2003 so với năm
2002 thu nhập bình quân đầu người tăng 0,1 triệu đồng tỷ lệ tăng 4,5%. Năm
2004 so với năm 2003 thu nhập bình quân đầu người tăng lên 0,3 triệu đồng
tỷ lệ tăng là 13,64%.
* Nhận xét về lực lượng lao động của Tổng công ty
Với đặc điểm lao động như hiện nay, Tổng công ty có đủ điều kiện để
đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của minh. Đội ngũ lao động có tay nghề cao,
kinh nghiệm lâu năm và thường xuyên được nâng cao tay nghề, đội ngũ cán
bộ kỹ thuậ của Tổng công ty cũng thưỡng xuyên trau dồi kiến thức để có thể
làm chủ được các trang thiết bị hiện đại mua về. Vì vậy cho phép Tổng công
ty có thể sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, giảm tỷ lệ phế phẩm,
tiết kiệm chi phí sản xuất… Hoạt động tieeu thụ của mọi doanh nghiệp chịu
Luanvan.online

Page 12


www.Luanvan.Online
ảnh hưởng rất lớn bởi năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ kinh doanh. Sản
phẩm sản xuất ra nhưng để đến tay người tiêu dùng thì cầu nối vô cùng quan
trọng là đội ngũ này. Hiện nay đội ngũ cán bộ kinh doanh của doanh nghiệp là
những người rất có năng lực và trình độ. Họ đã quản lý tốt hoạt động tiêu thụ
trong khu vực thị trường của mình. Tuy nhiên, do số lượng cán bộ kinh doanh
của Tổng công ty còn thiếu nên việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, mở rộng
khai thác thị trường tiêu thụ của Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn. Với
yêu cầu của việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi Tổng công ty
cần có chính sách tuyển dụng thêm cán bộ kinh doanh trong thời gian tới. Tuy
nhiên, do số lượng công việc còn chưa cao, chưa phát huy được hết năng lực.
Vì vậy khiến cho việc thúc đẩy mạnh hoạt động tiêu thu, mở rộng khai thác
thị trường tiêu thụ của Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn.
Những năm gần đây thu nhập của cán bộ nhân viên Tổng công ty liên
tục được nâng cao. Điều này cho thấy Tổng công ty luôn quan tâm tới đời
sống cán bộ nhân viên của minh. Với mức thu nhập ổn định, đủ đảm bảo đời
sống của lao động giúp họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho Tổng công ty.
Đây chính là một động lực quan trọng giúp Tổng công ty có thể thực hiện
được mục tiêu đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của minh trong tương lai.
2.4. Cơ cấu tổ chức

Luanvan.online

Page 13


www.Luanvan.Online
Bảng 6: Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Bia - Rượu
Nước giải Khát Hà Nội

Hội
đồng
quản trị

Chi
nhán
h

XN
chế
biến

XN
thành
phẩm

XN
động
lực

Phó tổng
giám đốc
KHKT- Đầu


Ban Y tế

Phòng kế hoạch

P. KT công nghệ

P. đầu tư

Phó tổng
giám đốc
KT-SX

Bảo vệ

P.kỹ thuật cơ điện

P. tổ chức- LĐ

Phó tổng
giám đốc Tài
chính- đổi
mới DN

Văn phòng

Tài chính- Kế toán

Tiêu thi –thị trường

Tổng
giám
đốc

Vật tư nguyên liệu

Ban
kiểm
soát

XN cơ
điện
Bộ
phận
vật tư
(Nguồn: Phòng Tổ chức lao động)

Luanvan.online

Page 14


www.Luanvan.Online
Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành
bởi Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà
nước tại Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi
vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền
lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của
chủ sở hữu phân cấp cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ sở hữu
thực hiện.
Tổng giám đốc do Bộ trưởng Bộ công nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm,
khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc là
đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng
quản trị, trước Bộ trưởng Bộ công nghiệp và trước pháp luật về điều hành
hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao
nhất trong Tổng công ty.
Phó Tổng giám đốc là người giúp việc Tổng giám đốc điều hành một
hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công hoặc uỷ
quyền của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp
luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.
Phó tổng giám đốc sản xuất - kỹ thuật là người đươc tổng giám đốc
phân công chỉ đạo quá trình sản xuất – kỹ thuật theo kế hoạch của Tổng công
ty(công ty mẹ),chịu trắch nhiẹm trước tổng giám đốc về lĩnh vực được
giao.Thay mặt Tổng giám đốc khi Tổng giám đốc guỷ quyền.
Phó Tổng giám đốc tài chính: là người được Tổng giám đốc phân
công tổ chưc quan lý công tác tai chính kế toán,đổi mới sắp sếp doanh nghiệp
trong toàn bộ tổng công ty.Thay mặt Tổng giám đốc khi Tổng giám đốc uỷ
quyền.
Phó tổng giám đốc Khoa học kỹ thuật và Đầu tư: Là người được Tổng
giám đốc phân công chỉ đạo lĩnh vực khoa học kỹ thuật và phát triển của
Tổng công ty.Thay mặt Tổng giám đốc khi Tổng giám đôc uỷ quyền.

Luanvan.online

Page 15


www.Luanvan.Online
Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức
thực hiện công tác tài chính kết toán, thống kê của Tổng công ty, có các
quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Văn phòng:
Đảm nhận và chịu trắch nhiệm trước Tổng giám đốc về lĩnh vực văn
phòng như : công tác hành chính, tỏng hợp, công tác quản trị,công tác thi đua
khen thưởng ,công tác y tế, công tác bảo vệ, an ninh trật tự và quân sự.
Phòng tổ chức - lao động: Đảm nhận và chịu trắch nhiệm trước Tổng
công ty về lĩnh vực tổ chức – lao động: Công tác tổ chức cán bộ và quản lý
lao động…và lĩnh vực quản lý các hệ thống chất lượng và môi trường.
Phòng kế hoạch:
Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về lĩnh vực quy
hoạch và kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ và tổ hợp công ty mẹ – công ty
con.
Phòng vật tư- nguyên liêu:
Đảm nhận và chịu trắch nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực cung
cấp vật tư, nguyên liệu, kho tàng, vận chuyển… đáp ứng yêu cầu kinh doanh
của Tổng công ty.
Phòng tiêu thụ – thị trường:
Đảm nhận và chịu trắch nhiệm trước Tổng công ty vê việc tiêu thụ sản
phẩm của công ty trong toàn Tổng công ty.
Phòng kỹ thuật công nghệ – KCS:
Đảm nhận và chịu trắch nhiệm trước tổng công ty về lĩnh vực quản lý
kỹ thuật công nghệ và KCS trong Tông công ty.
Phòng kỹ thuật – cơ điện:
Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực quản lý
cơ - điện trong Tổng công ty.
Phòng đầu tư:

Luanvan.online

Page 16


www.Luanvan.Online
Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty vê lĩnh vực quản lý
đầu tư của Tổng công ty va các công ty con.
Phòng nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới:
Đảm nhận và chịu trắch nhiệm trước Tổng công ty về lĩnh vực quản lý
công tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới của toàn Tổng
công ty và các công ty con.
Các Xí Nghiệp Sản Xuất :
Xí nghiệp chế biến: Thự hiện các công đoạn trong sản xuất gồm: Nấu,
lên men, lọc bia thành phẩm theo cac kế hoạch đảm bảo chất lượng, số lượng
cho toàn bộ quá trình sản xuất của Tổng công ty.
Xí nghiệp thành phẩm: Thực hiện chiết bia các loại: bia chai, bia lon,
bia hơi theo kế hoạch đảm bảo chât lược, số lượng, mẫu mã của Tổng công ty.
Xí nghiệp cơ điện: Cung cấp điện bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ máy
móc, thiết bị và phục vụ sản xuất của Tổng cổng công ty theo kế hoạch được
giao; lắp đặt, xây dựng và sửa chữa công trình nhỏ tại Tổng công ty.
Xí nghiệp động Lực: Sản xuất và cung câp hơi nóng, lạnh, khí nén,
CO2, nước cho các qúa trính sản xuất và phục vụ sản xuất; xử lý nước thải
trong toàn Tổng công ty.
Các công ty con:
Công ty TNHH NN1thành viên Rượu Hà Nội.
Công ty Cổ Phần Bia Thanh Hoá.
Công ty Bao Bi Rượu – Bia – NGK
Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hải Dương.
Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.
Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Thái Bình.
Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Quảng Ninh.
Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.
Công ty liên kết: Công ty TNHH Thuỷ tinh SaMiguel Yamamura
HảiPhòng.
Luanvan.online

Page 17


www.Luanvan.Online
Mô Hình Tổ Chức Tổ Hợp Công Ty Mẹ – Công Ty Con Của Tổng
Công Ty Bia – Rươu – Nước Giải Khát Hà Nội

Luanvan.online

Page 18


www.Luanvan.Online
Bảng 7: Mô hình tổ chức tổ hợp công ty mẹ – công ty con của Tổng
công ty bia – rượu – nước giải khát
Công
ty
mẹ

TỔNG CTY BIA – RƯỢU-NGK
H– NỘI
(HABECO)

Cty
TNHH
1 thành
viên
Rượu
Hà Nội
Cty
TNHH
1
thành

viên

Cty CP
Bia
Thanh
Hoá

Công
ty Cổ
phần

Cty
Bao

R-B
NGK

Côn
g ty
Cổ
phần

Cty CP
Bia Hà
Nội –
Hải
Dươn
g
Công
ty Cổ
phần

Cty CP
Bia Hà
NộiQuảng
Bình

Công
ty Cổ
phần

Cty CP
Bia Hà
Nội –
Quảng
Ninh
Công
ty Cổ
phần

Cty cổ
phần
Bia Hà
Nội –
Thái
Bình

Công
ty CP
Bia Hà
Nội Hải
Phòng

Công
ty Cổ
phần

Công
ty Cổ
phần

(Nguồn: Phòng tiêu thụ – thị trường)
Mô hình tổ chức của Tổng công ty là mô hình hỗn hợp, kết hợp giữa
mô hình chức năng và trực tuyến nhưng trong đó mô hình chức năng là chủ
yếu. Tổng giám đốc là người có quyết định sau cùng và có hiệu lực nhất, theo
chế độ “một thủ trưởng”. Các phòng ban có nhiệm vụ tư vấn, giúp đỡ Tổng
giám đốc trong phạm vi chức năng do phòng mình quản lý. Chỉ có phòng vật
tư và phòng tiêu thụ thị trường là có thêm quyền ra quyết định các chi nhánh
và các bộ phận vật tư.

Luanvan.online

Page 19

Công
ty
con


www.Luanvan.Online
2.2. Đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội
Bảng 8: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của
Tổng công ty Bia – Rượu –Nước giải khát Hà Nội ( 2002-2004)
Đơn vị tính: Nghìn đồng

(Nguồn: Phòng tiêu thụ – thị trường)
Thực hiện(1000đ)

Tổng doanh thu
587,768,800
Các khoản giảm 367,022

So sánh
2003/2002
2004/2003
2003
2004
Số tiền
Tỷ lệ
Số tiền
Tỷ lệ
732,174,000 942,433,500 144,405,200 24.57%
210,259,500 28.72%
435,186
513,889
68,164
18.57%
78,702
18.08%

trừ
Doanh thu thuần
GTSX hàng bán
Lợi nhuận gộp
Tỷ
suất
LN

587,401,778
427,981,000
159,420,778
27.14%

731,738,814
543,793,000
187,954,814
25.68%

941,919,611
697,255,000
244,664,611
25.98%

144,337,036
115,812,000
28,525,036
-

24.57%
27.06%
17.89%
-1.46%

210,180,798
153,462,000
56,718,798
-

28.72%
28.22%
30.18%
0.29%

gộp/DTT
Chi phí kinh doanh
Tỷ suất CPKD/DTT
LN trước thuế
Thuế TN phải nộp
LN sau thuế

38,204,972
6.50%
121,215,806
33,940,426
87,275,380

47,005,571
6.42%
140,940,243
39,463,268
133,138,316

59,750,284
6.34%
184,914,327
51,776,012
133,138,316

8,800,599
19,724,437
5,522,842
14,201,595

23.04%
-0.08%
16.27%
16.27%
16.27%

12,744,713
43,974,084
12,312,744
31,661,341

27.11%
-0.08%
31.20%
31.20%
31.20%

chỉ tiêu

Luanvan.online

2002

Page 20


www.Luanvan.Online
* Nhận xét: Trong 3 năm 2002, 2003, 2004 Tổng công ty luôn tạo ra mức
lợi nhuận cao và vững mạnh theo từng năm. Năm 2002, lợi nhuận hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt 87,257,380,180 đồng, năm 2003 lợi nhuận
tăng 16.27% so với năm 2002. Năm 2004 lợi nhuận đạt được tăng 31.2% so với
năm 2003 tương ứng với tiền là 31,661,340,810 đồng. Như vậy, ta thấy lợi nhuận
thu được của Tổng công ty liên tục tăng với mức tăng hàng năm là rất cao. Tỷ lệ
tăng lợi nhuận năm 2004 so với năm 2003 tăng gấp 2 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận
năm 2003 so với năm 2002. Có được điều này là do nhiều nguyên nhân bao gồm
cả nguyên nhân khách quan và chủ qua. Tuy nhiên, để có thể đưa ra được những
nhận xét chính xác đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cần
xem xét các chỉ tiêu doanh thu và chi phí.
Tổng doanh thu thuần của Tổng công ty tăng lên hàng năm với mức tăng
khá cao. Doanh thu thuần đạt được năm 2003 là 144,337,035,750 đồng, tăng
24.57% so với năm 2002. Năm 2004 so với năm 2003, doanh thu đạt được còn
mạnh hơn với tỷ lệ 28.72% tương ứng với số tiền 210,259,500,000 đồng. Mức
tăng doanh thu năm 2004 so với năm 2003 là rất cao. Điều này chủ yếu do Tổng
công ty tăng sản lượng tiêu thụ, bên cạnh đó do Tổng công ty tăng giá bán sản
phẩm bia chai từ 10,333 đồng/lít lên 11,367 đồng/lít. Mà sản phẩm bia chai của
Tổng công ty là sản phẩm mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn (>70%) trong cơ cấu
mặt hàng kinh doanh của Tổng công ty.
Tình hình chi phí kinh doanh của Tổng công ty cũng có xu hướng tăng
nhanh. Chi phí kinh doanh của Tổng công ty năm 2003 so với năm 2002 tăng
23.04% tương ứng số tiền 8,800,598,800 đồng. Năm 2004 so với năm 2003 chi
phí kinh doanh tăng 7.11% tương ứng số tiền 12,774,713,100 đồng.Chi phí tăng
nhanh là do giá cả ngày càng đắt đỏ khiến cho chi phí bán hàng (tiền lương nhân
viên bán hàng, tiền thuê mặt bằng kinh doanh….) tăng mạnh. Bên cạnh đó là
Luanvan.online

Page 21


www.Luanvan.Online
việc Tổng công ty liên tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ của minh làm chi phí
quản lý kênh tiêu thụ tăng. Tuy nhiên,thấy tỷ chi phí kinh doanh của Tổng công
ty là khá cao nhưng còn thấp hơn với tỷ lệ tăng doanh thu thuần của Tổng công
ty. Đây là một điều đáng mừng cho từng công ty, trong những năm tới Tổng
công ty cần có các biện pháp nhằm giảm tốc độ tăng chi phí kinh doanh cũng
nhu tăng tốc độ tăng doanh thu thuần của mình. Co như vậy Tổng công ty sẽ
đảm bảo được sự tăng trưởng và phát triển mạnh trong những năm tới.
2.2.1 Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong những năm vừa qua bên cạnh những lợi thế cơ bản Tổng công ty
cũng gặp không ít khó khăn như chi phí đầu vào cho sản xuất bao gồm giá malt,
giá lương thực, giá xăng dầu, chai thuỷ tinh, két nhựa, sắt, xi măng đều tăng từ
10-20%, chi phí đầu ra như quảng cáo, khuyến mãi, chiết khấu cũng phải tăng
nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và thị phần cho sản phẩm.
Tuy nhiên bức tranh kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm qua
của Tổng công ty có thể nói khá sáng sủa với một loạt các chỉ tiêu đều đạt và
tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm gần đây là 20%. Doanh
thu bình quân mỗi năm tăng 20%. Nộp ngân sách Nhà nước bình quân tăng 15%.
Lợi nhuận tăng bình quân mỗi năm tăng 12%. Việc khắc phục khó khăn bằng
phát huy nội lực, tính năng động, tính tiết kiệm, giảm hao phí nguyên liẹu cộng
thêm sự yêu mên của người tiêu dùng đối với sản phẩm bia, rượu truyền thống,
Tổng công ty đã tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng đủ nhu cầu thị
trường những sản phẩm có chất lượng. Năm 2004, giá trị tổng sản lượng toàn
Tổng công ty đạt 1.047 tỷ đồng, đạt 110,6% so với kế hoạch, doanh thu đạt
111,13% , nộp ngân sách 665,48 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong số 24 Tổng công ty
và công ty trực thuộc bộ công nghiệp. Sản lượng bia đạt 171,62 triệu lít, rượu đạt
4,624 triệu lít, cồn 2,26 triệu lít. Hiện nay, về sản lượng, Tổng công ty đứng thứ
Luanvan.online

Page 22


www.Luanvan.Online
3 trong 10 doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu của Việt Nam chiếm 11,6% thị
phần trên tổng lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam.
10 tháng đầu năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp của Tổng công ty đạt
1089,6 tỷ đồng, tăng 27,5 % doanh thu đạt 1500 tỷ đồng, tăng 32,3%; nộp ngân
sách 678,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2004. Dự tính năm 2005,
doanh thu toàn Tổng công ty đạt 1780 tỷ đồng ( Đó là chua tính đến hai công ty
con cổ phần chi phối mới gia nhập là công ty CP bia Hà Nội – Hải phòng và
công ty Bia Hà Nội – Thái Bình)
2.2.2 Đánh giá về đầu tư đổi mới
Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, triển khai Hiệp định khung
về Khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, tiến tới thành lập một trục
thương mại, du lịch vận hành từ Trung Quốc đến Việt Nam nối dài với các nước
ASEAN, cũng như việc chuẩn bị các điều kiện để gia nhập WTO là những thách
thức và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tổng công ty
Bia rượu nước
giải khát Hà Nội nói riêng. Nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, đón đầu những
cơ hội, biến những thách thức thành cơ hội. Tổng công ty đã xác định: Đầu tư
đổi mới – biện pháp quan trọng hàng đầu, năm 2004 dự án đầu tư chiều sâu đổi
mới thiết bị công nghệ, nâng công suất bia Hà Nội lên 100 triệu lít/năm đã hoàn
tất và đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu
dùng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay Tổng công ty đang gấp rút triển
khai các bước của dự án đầu tư nhà máy bia mới tại Vĩnh Phúc với công suất 100
triệu lít/năm, có khả năng mở rộng lên 200 triệu lít/năm và hàng loạt các dự án
đầu tư mở rộng, chiều sâu tại các công ty con nhằm nâng cao năng lực, cũng như
khả năng cạnh tranh của các công ty con trong xu thế hội nhập.
2.2.3. Về công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp:
Luanvan.online

Page 23


www.Luanvan.Online
Trong thời gian qua, Tổng công ty đã hoàn thành nhanh và đúng tiến độ
việc sắp xếp củng cố tổ chức công ty mẹ với 9 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ
và 4 xí nghiệp sản xuất trực thuộc. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công
ty theo mô hình công ty mẹ – công ty con và đã được Bộ công nghiệp phê duyệt.
Xây dựng xong quy chế quản lý tài chính. Tiếp nhận và hoàn thành việc chuyển
đổi các doanh nghiệp thành viên để trở thành các công ty con, công ty liên kết
như Cty TNHH Nhà nước một thành viên Rượu Hà Nội, Cty CP bia Thanh Hoá,
Cty CP Bia Hà Nội – Hải Dương, Cty CP bia Hà Nội – Quảng Bình, Cty CP bao
bì bia rượu NGK. Đồng thời bố trí kịp thời cán bộ tham gia HĐQT, Ban Kiểm
soát ở các Công ty cổ phần đểm làm người đại điện vốn góp của Tổng công ty,
tham gia góp vốn và cấp vốn điều lệ cho các công ty con, công ty liên kêt.
2.2.4. Đánh giá về công tác thị trường( công tác tìm kiếm khách hàng mới)
Năm 2004, sản phẩm bia Hà Nội của Tổng công ty đã vinh dự được nhận
giải thưởng vàng quốc tế cho thương hiệu thương mại tốt nhất được tổ chức tại
Madrid Tây Ban Nha, đồng thời HABECO cũng được trao giải thưởng về quản
lý chất lượng toàn cầu.
Tổng công ty ý thức được việc phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu là
công tác trọng tâm, thời gian qua công tác thị trường của Tổng công ty đã đạt
được những kết quả:
- Thứ nhất là sản lượng tiêu thụ năm 2004 và 8 tháng đầu năm 2005 đạt ở
mức cao nhất từ trước đến nay.
- Thứ hai là lượng khách hàng cấp 2 (bao gồm các cửa hàng bán buôn,
bán lẻ, siêu thị, nhà hàng) tức là khách hàng gắn với người tiêu dùng cuối cùng
tăng lên đáng kể , trong khi đó Đại lý cấp 1 giảm xuống, gọn nhẹ và tập trung
vào những đại lý có năng lực thực sự.
- Thứ ba: sự phát triển, vươn tới thị trường các vùng, các tỉnh mà trước
đây chưa có hoặc có rất it bia Hà Nội . Chẳng hạn như TP.Hồ Chí Minh, Đà
Luanvan.online

Page 24


www.Luanvan.Online
Nẵng, Quảng Bình…. Các vùng miền Trung, Nam trung bộ, Tây Nguyên, Đồng
bằng sông cửu Long, hình ảnh về thương hiệu bia Hà Nội đã có mặt, thời gian
tới nếu tiếp tục tập trung công sức phát triển thị trường thì đây sẽ là những thị
trường tiềm năng, với một số lượng lớn người gốc bắc có truyền thống hướng tới
cội nguồn. Đồng thời sản phẩm bia Hà Nội cũng đã được xuất khẩu sang cộng
đồng EU.
- Thứ tư: kênh phân phối đã được củng cố bởi các chi nhánh đã được đưa
vào hoạt động như: chi nhánh Phố Nối, chi nhánh Nghệ an.
- Thứ năm: Việc gây dựng được những nhà hàng bia hơi đối chứng, sử
dụng 100% bia Hà Nội, có trang trí, thiết kế và dịch vụ phục khách hàng tôt , địa
điểm đẹp. Tạo nên sự tin tưởng đối với người tiêu dùng cũng như bước đầu thực
hiện tốt nhiệm vụ ngăn ngừa, chống lại các hiện tượng pha trộn các loại bia khác,
nhái thương hiệu bia hơi Hà Nội.
Ngoài việc ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, Tổng công ty luôn coi
trọng việc giảm và tiết kiệm chi phí, ngoài ra cũng chú trọng đến việc đầu tư cho
nguồn nhân lực, trình độ quản lý tay nghề, phát huy sáng tạo, gắn kết, hợp tác
giữa các doanh nghiệp thành viên về tài chính, công nghệ, giúp đỡ, chuyển giao
công nghệ cho các doanh nghiệp địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình
sản xuất.
Cùng với những biện pháp phát huy nội lực như trên, Tổng công ty đã có
yếu tố thuận lợi cho sự nâng cao khả năng cạnh tranh nhờ sự chỉ đạo sát sao của
Bộ Công nghiệp, sự phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Rượu bia nước giải
khát VIệt Nam của Thủ tướng chính phủ. Đây là hành lang cho sự phát triển của
cả ngành nói chung và Tổng công ty nói riêng.
2.2.5. Những thành tích đạt được
Trong chặng đường hình thành và phát triển, tập thể CBCNV Tổng công
ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng:
Luanvan.online

Page 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×