Tải bản đầy đủ

Thuyết trình quản trị phát triển sản phẩm mới ứng dụng vân tay trong hệ thống ngân hàng

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM MỚI

Nhóm 4
Trần Thị Thanh Huyền
Phạm Thị Kiều
Trần Viết Kông
Trần Thùy Trang

Mai Minh Tâm
Trần Phương Thảo
Trần Anh Tuấn


HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG
Dựa trên những bất tiện khi sử dụng thẻ ngân hàng
Công nghệ vân tay được áp dụng trong nhiều lĩnh vực
Sự bảo mật vì vân tay của mỗi người là duy nhất


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Khách hàng mục tiêu
Tuổi từ 18-45
Sống, làm việc tại Hà Nội
Thường xuyên phải sử dụng dịch vụ giao dịch của ngân hàng
Bận rộn với công việc
Đòi hỏi nhiều về sự tiện lợi, tiện ích
Dễ thích nghi, chấp nhận những thay đổi tích c ực v ề công nghê


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Đối thủ cạnh tranh

• Eximbank đã triển khai dịch vụ này từ 15/1/2014
Ra mắt lâu những còn ít người biết đến
BIDV có thị phần tại Hà Nội lớn hơn
• Cạnh tranh trực tiếp thị phần là Agribank, Vietinbank và
Vietcombank
Cạnh tranh gay gắt trên nhiều phương diện
Đi trước các ngân hàng này trong việc ứng dụng vân tay


CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Đối thủ cạnh
tranh

Vì sao dịch vụ “xác thực giao dịch bằng vân tay” c ủa Exim Bank
chưa được nhiều người biết đến?
⇒ Do Exim Bank không thực hiện truyền thông không hi ệu qu ả
khi phát triển dịch vụ này
⇒ Do khi triển khai dịch vụ này, Exim Bank chú tr ọng phát tri ển
tại các chi nhánh giao dịch hơn và ch ỉ tri ển khai t ại 60 cây
ATM trên cả nước
⇒ Do phí dịch vụ của Exim Bank khi thực hiện giao d ịch t ại các
cây ATM vẫn còn cao
⇒ Do thị phần của Exim Bank thấp


NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Nhà cung ứng
Các nhà cung cấp sản phẩm máy quét vân tay đa d ạng, m ức giá

mỗi máy trung bình 4,5 triệu
Công tác giám sắt lắp đặt và triển khai phần mềm được sự h ỗ tr ờ
của nhà cung cấp


CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Yếu tố công nghệ
Sử dụng 1 trong 2 loại máy quét quang h ọc và máy
quét điện dung
Cách thức phân tích: so sánh các đặc điểm đặc tr ưng
của vân tay như điểm bắt đầu của đường vân nổi, điểm
mà đương vân chia tách làm hai
Sử dụng các thuật toán đặc biệt để nh ận diện và phân
tích


CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Yếu tố công nghệ
Yêu cầu với kĩ thuật viên
Nắm rõ cấu tạo, cơ chế vận hành và thành thạo việc
tháo lắp các bộ phận trên máy atm
Được giám sát, hỗ trợ bởi các kĩ thuật viên phòng k ỹ
thuật của ngân hàng


MÔ TẢ SẢN PHẨM MỚI
Cấu tạo
Phần mềm:


Lưu trữ dữ liệu khách hàngXử lý các giao dịch bằng vân tay

Phần cứng:


Máy quét


MÔ TẢ SẢN PHẨM MỚI
Tính năng
Cho phép người dùng thực hiện các giao dịch được xác nh ận b ằng
vân tay (thay thế thẻ ngân hàng)
Nhanh chóng, tiện lợi, tính bảo mật cao


MÔ TẢ SẢN PHẨM MỚI
Cách sử dụng
Người dùng cần đăng ký mã vân tay tại ngân hàng c ủa mình
Khi thực hiện giao dịch, xác nhận vân tay qua b ộ c ảm bi ến
Bấm mã pin
Giao dịch chuyển tiền như bình thường


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Mục tiêu
Duy trì và tăng mức độ hài lòng về dịch vụ c ủa khách hàng hi ện t ại
Khách hàng nhận biết và chấp nhận sản ph ẩm mới
Thay đổi hành vi sử dụng thẻ ATM => sử dụng vân tay
Tăng mức độ giao dịch tại cây ATM của khách hàng
Tăng số lượng khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng BIDV, tăng l ợi
nhuận


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Kế hoạch định vị
Là doanh nghiệp đi đầu trong việc nắm bắt các xu h ướng công ngh ệ,
tạo ra những sản phẩm dịch vụ tiện lợi nhất cho khách hàng
Là một trong những ngân hàng tiên phong trong vi ệc phát tri ển h ệ
thống quét vân tay ATM tại Việt Nam, t ạo ra d ịch v ụ thu ận ti ện
nhất cho người sử dụng
Định vị sản phẩm: Hệ thống máy ATM sử dụng hình thức b ảo mật
quét vân tay tiên tiến nhất do ngân hàng BIDV phát tri ển


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Mức độ cung ứng dịch vụ
Cung cấp dịch vụ đăng kí sử dụng cho khách hàng t ại t ất c ả các chi
nhánh giao dịch của ngân hàng BIDV
Cung cấp dịch vụ xác thực tài khoản và th ực hiện giao d ịch b ằng vân
tay tại các chi nhánh và cây ATM của ngân hàng
Cung cấp thông tin thông báo, hướng d ẫn đăng kí và s ử d ụng d ịch
vụ, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng…


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Đối với khách hàng hiện tại
Mục tiêu: Thuyết phục 100% khách hàng hiện t ại sử d ụng d ịch v ụ
mới, tăng mức độ hài lòng về dịch vụ của ngân hàng BIDV
Công việc cụ thể:
⇒ Tích cực truyền thông về dịch vụ mới tới các khách hàng hi ện t ại,
nhất là các điểm ưu việt của dịch vụ mới so với dịch vụ cũ
⇒ Thuyết phục khách hàng hiện tại chuyển sang s ử d ụng d ịch v ụ
mới, đưa ra các chính sách ưu đãi và t ạo điều kiện thu ận ti ện đ ể
khách hàng đăng kí và sử dụng dịch vụ


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Giá
Miễn phí đăng kí sử dụng dịch vụ giao dịch và xác th ực tài kho ản
ngân hàng bằng vân tay tại các chi nhánh c ủa BIDV
Giảm phí duy trì tài khoản còn 5000Đ/th ẻ/tháng
Các mức phí dịch vụ khác vẫn giữ nguyên.


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Phân phối
Dịch vụ cốt lõi (cung cấp các giao th ức b ằng vân tay cho khách
hàng): phân phối tại các điểm giao dịch, tại 186 cây ATM trên đ ịa
bàn Hà Nội
Dịch vụ bổ sung (thông tin, chăm sóc khách hàng, đăng kí,…): thông
qua kênh phân phối điện tử là website và các điểm giao d ịch, chi
nhánh ngân hàng trong đị bàn Hà Nội


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Truyền thông
Mục tiêu:
Tạo sự nhận biết cho dịch vụ mới là sử dụng vân tay th ực hiện
các giao dịch tại ngân hàng và cây ATM
Cung cấp thông tin về dịch vụ


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Truyền thông
Đối tượng nhận tin:
Tuổi từ 18-45
Sống, làm việc tại Hà Nội
Quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
Đòi hỏi nhiều về sự tiện lợi, tiện ích
Dễ thích nghi, chấp nhận những thay đổi tích c ực v ề công nghê


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Truyền thông
Công cụ truyền thông:
Quảng cáo
PR
Marketing trực tiếp
Marketing Internet


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Truyền thông
Phương tiện truyền thông:
Báo chí: đăng bài thông báo triển khai dịch vụ mới, các bài qu ảng
cáo trên các báo và tạp chí tài chính – kinh t ế.
Banner: treo banner quảng cáo tại các chi nhánh c ủa ngân hàng
BIDV và một số trung tâm thương mại lớn…
Điện thoại: nhắn tin thông báo tới các khách hàng hi ện t ại theo c ơ
sở dữ liệu hiện có.
Internet: chạy quảng cáo trên website, Facebook…


KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM
Truyền thông
Thông điệp truyền thông:
Một trong những ngân hàng tiên phong cung c ấp d ịch v ụ c ảm
biến vân tay
Sử dụng vân tay thay cho thẻ ATM, giao dịch trở nên nhanh
chóng và dễ dàng, tiện lợi và tăng cường tính b ảo mật


Thời gian

Nội dung

1/4

Hoàn thiện bản đề xuất ý tưởng sản phẩm mới

5/4-10/4

Nghiên cứu, thăm dò ý kiến của các chuyên gia công ngh ệ

11/4-20/4

KẾ HOẠCH TUNG SẢN PHẨM

Timeline lịch trình tung sản phẩm

Đánh giá khả năng thực hiện dự án

1/4 : Hoàn thiện bản đề xuất ý tưởng sản phẩm mới
21/4

Nộp bản báo cáo chi tiết mô tả sản phẩm và các ngu ồn l ực c ần s ử d ụng

23/4

Bán hàng giả định

26/4

Hoàn thiện và bổ sung bản kế hoạch. Lên kế hoạch chi ti ết cu ối cùng và
chuẩn bị cho quá trình ra mắt và phát triển s ản ph ẩm m ới ra th ị tr ường.


Trước khi tung sản phẩm
Thời

Công việc chi tiết

Chi phí thực hiện

Treo banner tại tất cả các chi nhánh BIDV

798 x 30.000 = 23.940.000 VNĐ

trên toàn hệ thống và các ATM với kích

180 x 60.000 = 10.800.000 VNĐ

gian
1/5

thước phù hợp
2/5

Truyền thông trên Internet : Website,

20.000.000 vnđ

Facebook
6/5

Làm clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới
sau đó truyền thông rầm rộ trên các diễn
đàn, mạng xã hội.

20.000.000 vnđ


Tung sản phẩm
Thời gian

Công việc chi tiết

Chi phí thực hiện

20/5

Tổ chức buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm mới

200.000.000 vnđ

18-22/5 Đăng tin và truyền thông rầm rộ trên các trang báo

10.000.000 vnđ

uy tín
20-21/5 Mời những khách mời đến tham dự sự kiện PR cho
sản phẩm

50.000.000 vnđ


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×