Tải bản đầy đủ

Thuyết trình môn quản trị phát triển sản phẩm mới website tuyển dụng cho doanh nghiệp và sinh viên đại học kinh tế quốc dân

WEBSITE TUYỂN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP
VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.
2.
3.
Nhóm 2: 4.
5.
6.

Vũ Thị Thảo Vi
Phan Ngọc Bích
Lê Thanh Huyền
Vũ Phương Mai
Văn Thị Minh Trang
Phan Thanh Huyền


MỤC LỤC
XÂY DỰNG Ý TƯỞNG
Ý TƯỞNG SẢN PHẨM
MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
CÁC QUYẾT ĐỊNH MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC
TUNG SẢN PHẨM


XÂY DỰNG Ý TƯỞNG

Ý tưởng sản phẩm mới

Doanh nghiệp: Trường
ĐH Kinh tế Quốc dân

Website tuyển
dụng cho doanh
nghiệp và sinh
viên Đại học Kinh
tế Quốc dân

Khách hàng:
 Sinh viên trường ĐH
Kinh tế Quốc dân
 Doanh nghiệp có nhu
cầu tuyển dụng sinh
viên trường


XÂY DỰNG Ý TƯỞNG


Mô tả chi tiết sản phẩm
Phương pháp nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu: Cần xây dựng và phát triển sản phẩm mới “Trang web điện tử hỗ trợ tuyển
dụng, ứng tuyển việc làm cho nhà tuyển dụng và sinh viên đại học Kinh tế quốc dân” như thế nào
để thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng?
Mục tiêu cuộc nghiên cứu: Xác định được những nguồn thông tin hữu ích cần có trên trang web.
Thiết kế cuộc nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả


XÂY DỰNG Ý TƯỞNG

Mô tả chi tiết sản phẩm
Kết quả nghiên cứu
Sàng lọc ý tưởng
Doanh nghiệp: 453 suất học bổng/ 30.000 sinh viên năm 2015.
Nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng chưa đến nhiều sinh viên.
Sinh viên:
99,7% sinh viên tìm kiếm việc làm trên Internet
98% tìm qua các website tuyển dụng

Việc phát triển một website việc làm của trường Đại học Kinh tế quốc dân là có khả thi.


XÂY DỰNG Ý TƯỞNG

Mô tả chi tiết sản phẩm
Kết quả nghiên cứu
Hình thành ý niệm
Doanh nghiệp: Làm sao tìm được những ứng viên có chất lượng?
Website tuyển dụng giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn và sàng lọc
ứng viên chất lượng.
Sinh viên:
40% sinh viên chưa thực sự tin tưởng những thông tin từ các website
tuyển dụng
Sinh viên muốn tìm công việc part-time, thực tập họ khá khó khăn
việc tìm kiếm các việc làm ưng ý tại những website nổi tiếng.

các

trong


XÂY DỰNG Ý TƯỞNG

Mô tả chi tiết sản phẩm
Kết quả nghiên cứu
Thiết kế sản phẩm


90% sinh viên thích giao diện bắt mắt98% thích website tải nhanh và tích hợp trên smartphone99,3% mong muốn website tải nhanh99,85% sinh viên được hỏi cho rằng: thông tin tuyển dụng được phân loại rõ ràng, thông tin
được cập nhật thưởng xuyên và khả năng tìm kiếm nhanh là 3 yếu tố quan trọng nhất của một
website việc làm


XÂY DỰNG Ý TƯỞNG

Mô tả chi tiết sản phẩm
• Sinh viên đăng nhập
bằng tài khoản cá nhân
(theo MSV)
• Sau khi đăng nhập, SV
xem được đầy đủ thông
tin của nhà tuyển dụng,
thông tin về vị trí tuyển
dụng
• Nhận thông báo về các
công việc theo ngành
nghề mong muốn,
chuyên ngành của bản
thân
• Ứng tuyển ngay tại vị trí
doanh nghiệp đăng tin
(ứng tuyển bằng cách
nộp CV trực tuyến), trao
đổi trực tuyến với DN

Quy trình
c ung ứ ng
s ản phẩm

• Mỗi doanh nghiệp thực
hiện đăng kí tài khoản
trên website.
• Nạp tiền để kích hoạt và
sử dụng tài khoản.
• Sau khi đăng nhập, doanh
nghiệp xem thông tin đầy
đủ về CV của sinh viên
trường
• Upload tin tuyển dụng
• Tiếp nhận hồ sơ ứng viên,
trao đổi trực tuyến với
ứng viên
• Nhận thông báo về CV
của ứng viên được
upload theo ngành nghề.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Phân tích tình hình
Doanh nghiệp: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 46 chuyên ngành, gồm 8 ngành đào tạo: Kinh tế, QTKD, Kế toán, Tài chính NH, Hệ thống
thông tin kinh tế, Luật học, Công nghệ TT và Tiếng anh thương mại.
 4000-5000 sinh viên đaị học chính quy
 Top đầu về chất lượng đào tạo cử nhân ngành kinh tế, với lượng sinh viên tốt nghiệp lớn mỗi
năm.
Nhà trường hoàn toàn có thể cung cấp một nguồn nhân lực dồi dào, phủ khắp các ngành
nghề và được đào tạo bài bản cho các doanh nghiệp.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Phân tích tình hình
Thị trường
 2015, số lượng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp trên cả nước là 225.500, chiếm 20% tổng số người
thất nghiệp trên cả nước.
 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, hàng năm cũng có rất nhiều sinh viên ra trường chưa có việc
làm.
 Doanh nghiệp có nhu cầu nhưng thông tin này chưa đến sinh viên, kông có sự đánh giá cụ thể
về các sinh viên cũng như sự quan sát toàn diện về các sinh viên
Sự thiếu kết nối trực tiếp của sinh viên với doanh nghiệp đang là một trong những lí do
rất lớn dẫn đến thực trạng hiện nay.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Phân tích tình hình

Đối thủ cạnh tranh
 Thông tin việc làm quá chung, chưa có tính phân loại cao, khó tìm kiếm hay chọn lọc.
 Thông tin một chiều, không có sự tương tác giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.
 Chưa có một trang web nào hướng đến đối tượng là sinh viên trường đại học kinh tế Quốc Dân.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Phân tích tình hình
Khách hàng
Sinh viên trường
 Quy mô khách hàng lớn, được duy trì qua các năm.
 Khách hàng là những người trẻ tuổi, dễ nắm bắt công nghệ, thường xuyên cập nhật tin tức từ
các phương tiện trên internet như website, facebook,..
Sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm, tiếp xúc với doanh nghiệp.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Phân tích tình hình
Khách hàng
Doanh nghiệp
 Đã có những doanh nghiệp tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu việc làm, chia sẻ những kinh
nghiệm ứng tuyển cho sinh viên, tuy nhiên không phải sinh viên nào cũng biết đến hay có cơ
hội tham dự, những sinh viên quan tâm có thể bị lỡ đi một nguồn thông tin và sau đó vẫn sẽ
mắc sai lầm khi ứng tuyển.
 Nhiều doanh nghiệp vẫn còn xa lạ với sinh viên do không có khả năng kết nối, giao lưu, trao
đổi những vấn đề của mình.
Doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận, tuyển dụng với sinh viên trường.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Phân tích tình hình
Môi trường công nghệ
 Những phương tiện điện tử đã rất phổ biến, nhất là với đối tượng sinh viên.
 Nhiều dịch vụ được thực hiện online
 Hiện nay việc tạo nên một website với các tính năng tùy chọn là khá đơn giản


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Xác định mục tiêu chiến lược

 Tăng mức độ nhận biết của khách hàng đối với trang Web
 Định vị trong tâm trí người tiêu dùng về một trang web môi trường thân thiện, có tính tương
tác 2 chiều rất cao


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Các quyết định mang tính chiến lược
Định hướng chiến lược
 Theo mô hình BCG, sản phẩm có vị thế cạnh tranh yếu, thị phần tương đối thấp, tuy nhiên ngành có
khả năng tăng trưởng cao, có triển vọng về lợi nhuận và tăng trưởng trong dài hạn.
 Xác định nhu cầu và khách hàng: thúc đẩy nhu cầu cơ bản về sản phẩm với cả 2 đối tượng khách
hàng: sinh viên trường & doanh nghiệp.
 Xác định lợi thế cạnh tranh: Lợi thế khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ. Đây là trang web tuyển dụng
chủ yếu dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các công ty có nhu cầu tuyển dụng
nguồn nhân lực tốt.
 Xác định định hướng cạnh tranh: không liên quan đến đối thủ cạnh tranh.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Các quyết định mang tính chiến lược
Định hướng hành động
 Quyết định thị trường mục tiêu: Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân và các doanh nghiệp mong muốn
tìm kiếm nguồn nhân lực từ sinh viên nhà trường (những doanh nghiệp ở những lĩnh vực, ngành nghề nhà
trường đào tạo)
 Chiến lược định vị: nắm lấy những vị trí chưa được chiếm giữ
 Tạo ra giá trị độc đáo cho sản phẩm: sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm - ứng tuyển của sinh viên
Kinh tế Quốc dân với các doanh nghiệp.
 Thương hiệu: sự uy tín của cổng thông tin điện tử chính thức của trường ĐH Kinh tế Quốc dân


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

CácSản
quyết
định
marketing
mix
phẩm
 Tập trung vào lợi thế: Sản phẩm dành riêng
cho các khách hàng của trường ĐH Kinh tế
Quốc dân.
 Thiết kế sản phẩm: sử dụng màu chủ đạo
của trường (xanh – trắng), các mục trong
trang web được thiết kế đơn giản nhưng
đồng bộ (cùng font, cùng màu) và rõ ràng
(phân rõ theo sản phẩm hiện thực, chia
theo nguồn lực của doanh nghiệp – nhà
trường), làm nổi các công cụ tương tác trực
tuyến.

Phân phối
 Kênh phân phối Internet
“KHÔNG BIÊN GIỚI”
 Các đối tượng khách hàng mục
tiêu kết nối, truy cập website
bằng máy tính cá nhân, điện
thoại di động, máy tính bảng
hay smart TV tạo ra sự thuận
tiên cho khách hàng

Website tuyển
dụng cho doanh
nghiệp và sinh
viên Đại học Kinh
tế Quốc dân

Truyền thông
 Marketing trực tiếp: Email marketing,..
 Internet Marketing: SEO, Pay per click, Tiếp
thị liên kết

Giá
 Đối với doanh nghiệp: để có khả năng
thành lập tài khoản doanh nghiệp (có
khả năng truy cập dữ liệu về CV của
sinh viên, upload thông tin doanh
nghiệp, đăng tin tuyển dụng) thì cần trả
phí.
 Đối với sinh viên: hoàn toàn không mất
phí


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Tung sản phẩm

Giai đoạn chuẩn bị tung sản phẩm
 Đào tạo lực lượng quản trị viên nắm vững kiến thức chuyên môn quản trị web, nắm rõ về sản phẩm, cách
thức hoạt động và vận hành, đồng thời nắm rõ mục tiêu chiến lược của phát triển sản phẩm.
 Thành lập Ban chuyên môn chịu trách nhiệm chính về nội dung, chuyên môn của sản phẩm (duyệt CV,
duyệt thông tin tuyển dụng, các ngành nghề,...) (lực lượng Ban chuyên môn là các giảng viên của trường
ĐH Kinh tế Quốc dân)


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Tung sản phẩm
Thực hiện tung sản phẩm
Liên kết với các website chính thức của nhà
trường: web trường, quản lí đào tạo,.. các
fanpage, group có tác động lớn tới sinh
viên: đề thi neu, góc học tập neu,..

Giai đo ạn 1:
Công bố sản phẩm (Làm cho khách
hàng biết đến sản phẩm)
Thời gian: 1 tuần

Gửi thông tin qua email đến các doanh
nghiệp đã, đang hợp tác với nhà trường
về website.
Kết hợp với tổ chức Đoàn, Hội và
các câu lạc bộ của nhà trường tổ
chức Ngày hội việc làm, nơi quy tụ
các doanh nghiệp trong 1 ngày để
tư vấn, giao lưu với sinh viên.
Đồng thời là thời điểm công bố
chính thức sự ra mắt của website
này.


CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM

Tung sản phẩm
Thực hiện tung sản phẩm
Đẩy mạnh internet marketing qua các công
cụ SEO, Pay per click và tiếp thị liên kết

Giai đo ạn 2:
Lan tỏa sản phẩm (Làm cho khách
hàng sử dụng sản phẩm)
Thời gian: 2 tháng

Đưa sản phẩm về từng khoa viện để đẩy
mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp
Tổ chức các buổi hội thảo, lớp học về:
kĩ năng viết CV, kĩ năng mềm cần có
cho sinh viên,.. với lực lượng giảng
dạy nòng cốt là giảng viên trường.
Đồng thời thu hút các doanh nghiệp
tham gia tài trợ hoặc giảng dạy, giao
lưu với sinh viên tại các buổi hội thảo,
lớp học này sẽ đăng kí qua website,
sinh viên đăng kí tham gia qua
website


Thanks for watching
Nhóm 2 cảm ơn thầy và các bạn đã lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×