Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi trong trường mầm non hoa pơ lang

Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

A

LA

/
I.1.L
Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non,vui chơi là hoạt
động chủ đạo. Vui chơi giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ,
thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào
học lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý,
năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù
hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền
tảng cho việc học ở các bậc học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Và
được thể hiện sự kết hợp chặt chẽ và sự hứng thú của bản thân một cách rất tự
nhiên, không có sự sắp đặt hoặc một sự gò ép nào đối với trẻ.
Trong thời gian trẻ ở trường Mầm non thì một ngày của trẻ có biết bao
là hoạt động, trong đó hoạt động vui chơi là một hoạt động không thể thiếu
được của trẻ Mầm non. Nó là đời sống tinh thần, khi tham gia vào hoạt động
vui chơi trẻ được tự mình trải nghiệm vào cuộc sống, thông qua việc khảo sát,

việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ ở trường Mầm non từ đó đưa ra những biện
pháp nhằm giúp trẻ chơi tốt trong hoạt động góc.
Mỗi chúng ta đều biết rằng mục tiêu chung của giáo dục Mầm non là
phát triển tất cả khả năng của trẻ, phải hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về
nhân cách con người, làm tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong những giai
đoạn tiếp theo, vì thế giáo dục Mầm non hiện nay đã và đang tiếp tục tìm ra
những phương pháp mới để giảng dạy trong đó có nhu cầu về hoạt động vui
chơi hay còn gọi là hoạt động góc cũng rất quan trọng và được phân bổ như
một hoạt động chính trong ngày, thông qua giờ hoạt động góc giúp trẻ rèn
luyện trí nhớ, phát triển ngôn ngữ, tính quan sát, tính tư duy, trí tưởng tượng,
kỹ năng phân biệt, so sánh, từ đó nhằm giúp trẻ khắc sâu hơn kiến thức, trẻ
hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện.
Thông qua hoạt động góc còn giúp trẻ hiểu được nội dung của công việc
thật mà trẻ chưa hề thực hiện được.
Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, là trung tâm
tập hợp trẻ cùng chơi với nhau theo nhóm, thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ lẫn
nhau trong các nhóm chơi của trẻ.
Thông qua giờ chơi còn giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính
phấn khởi, vui mừng. Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại những giá

Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

1

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

trị tinh thần tốt cho sức khoẻ. Khi chơi trẻ được thực hiện những động tác tự
nhiên với đồ dùng, đồ chơi và có ý thức giữ gìn đồ chơi ở các góc.
Giờ chơi còn giúp trẻ nhận ra được cái đẹp cái xấu của nội dung trò
chơi, giúp trẻ phát triển óc thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo ra nhiều cái
đẹp. ối với trẻ mầm non, vui chơi là hoạt động chủ đạo.Vui chơi chính là
cuộc sống thực của trẻ vì qua hoạt động vui chơi, trẻ được thể hiện năng lực
nhận biết và cảm thụ thế giới xung quanh. Từ đó giúp trẻ được phát triển một
cách toàn diện. oạt động vui chơi ở lứa tuổi mầm non rất phong phú và đa
dạng cả về nội dung hình thức cũng như cách thức tổ chức chơi, có nhiều góc
chơi với nhiều trò chơi. Mỗi góc chơi đều có đặc trưng riêng của nó. ể đáp
ứng yêu cầu giáo dục đổi mới hiện nay và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý

của trẻ mẫu giáo một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo viên mầm non
là phải biết cách tổ chức trẻ hoạt động vui chơi gúp trẻ phát triển một cách
toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì lý do trên mà tôi chọn đề tài
Một số biện pháp ch đạo tổ chức hoạt động vui chơi trong trường Mầm Non
oa Pơ Lang”
1.2.
*
êu,

ệm vụ ủa

êu ủa

:

.

- Mục tiêu của Giáo dục mầm non là nuôi dạy chăm sóc và giáo dục trẻ
phát triển toàn diện về 5 mặt.
- Tìm ra thực trạng về cơ sở vật chất, không gian tổ chức, tinh thần,
phương pháp giảng dạy tại các nhóm lớp để có biện pháp bổ sung, khắc phục
tạo ra môi trường đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động một
cách hiệu quả nhất.
*

ệm vụ ủa

.

- Nâng cao nhận thức,chất lượng giảng dạy cho giáo viên về việc tổ
chức hoạt động vui chơi cho trẻ Mầm non trong trường Mầm Non oa Pơ
Lang”.
- Nghiên cứu thực trạng, đưa ra được các phương pháp ch đạo để cải
thiện cho phù hợp với tình hình tại các nhóm lớp.
1.3. ố ượ g g ê

ứu:

- Một số biện pháp ch đạo tổ chức hoạt đọng vui chơi tại trường Mầm
Non oa Pơ lang, DurKmăm cho Học sinh từ 3-5 tuổi ,
1.

mv

g ê

ứu.

Trường Mầm Non oa Pơ lang, DurKmăn,Krông Ana
1. .

ư

g

g ê

ứu

Khi thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp khảo sát
- Phương pháp tuyên truyền
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

2

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

- Phương pháp thực hành
- Phương pháp kiểm tra đánh giá
D

II.
.1.

sở l luậ :

Thực hiện đề tài này dựa trên những quan điểm ch đạo phát triển giáo
dục trong chiến lược Giáo dục - ào tạo hiện nay. Xây dựng và tổ chức thực
hiện kế hoạch trong trường Mầm non, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành
học Mầm non. Thực tế về đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất
lượng nâng cao, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường Mầm non để
có được đội ngũ giáo viên Vừa hồng - vừa chuyên”. Là cả một vấn đề rất khó
khăn và phức tạp bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, xã hội lại đóng vai trò chính, nhưng trình độ nghiệp vụ
của cá nhân, giáo viên thì phụ thuộc vào phần lớn về khả năng sư phạm và
lòng yêu nghề của chính họ.
ối với trẻ mầm non trong quá trình phát triển, nếu được uốn nắn, giáo
dục tốt các em sẽ có một nhân cách phát triển toàn diện, bền vững, có khả
năng thích ứng với mọi biến động xã hội, biết tự khẳng định mình trong cuộc
sống. Với đặc điểm của trẻ là tính tò mò, ham hiểu biết, giàu óc sáng tạo và trí
tưởng tượng, ưa hoạt động để khẳng định bản thân mình. Từ đặc điểm đó mà
giáo viên nên xem trẻ là chủ thể tích cực, giáo viên là người tạo cơ hội gợi mở
các hoạt động để trẻ khám phá tìm tòi. Tuy vậy chúng ta không nên làm giúp
trẻ, mà xem trẻ là trung tâm của mọi hoạt động, là chủ thể của sự phát triển
bởi lẽ bản thân hoạt động tích cực thì con người càng phát triển nhanh và nhờ
tích cực con người phát huy tính sáng tạo từ đó mà nhận thức của trẻ dựa trên
đặc điểm nhận thức và sở thích của trẻ. Chính vì vậy muốn nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non, việc đầu tiên là người
quản lý cần có những phương pháp hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi còn
gọi là hoạt động góc cho trẻ tốt để ch đạo cho giáo viên trong trường Mầm
Non oa Pơ Lang thực hiện.
II.2.r

g

a.Thuậ lợ , K ó k ă :
*

uậ lợ :

Ban giám hiệu nhà trường, nhiệt tình tâm huyết, dành nhiều thời gian
đầu tư cho công tác chuyên môn, công tác phong trào. Nhiệt tình, có kinh
nghiệm trong công tác tổ chức ch đạo và xây dựng thực hiện nhiệm vụ năm
học. Quy định về nề nếp hoạt động, đẩy mạnh các mối quan hệ đoàn kết, phát
huy tinh thần dân chủ trong tập thể ội đồng sư phạm. Cơ sở vật chất trường
lớp đang từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện
nay.
Trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, hăng say với
công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tỷ lệ trình độ cán bộ, giáo viên trên chuẩn cao
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

3

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

so với mặt bằng chung. Luôn bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mà
ngành đã triển khai một cách chủ động, sáng tạo dựa trên thực tế trường lớp,
địa phương. Tổ chức thực hiện các chuyên đề mà các cấp triển khai có hiệu
quả và đạt chất lượng cao.
Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm, chăm lo đến việc học tập của
các cháu, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.
Trẻ được học theo đúng độ tuổi và thực hiện chương trình giáo dục mầm
non mới của Bộ GD& T.
* Khó khăn.
Trường có 7 phân hiệu nằm rải rác ở các buôn làng xa xôi, đường xá đi
lại khó khăn. ội ngũ giáo viên mới ra trường, trình độ chuyên môn không
đồng đều, kinh nghiệm trong giảng dạy còn ít. a số giáo viên đều đang đi
học để nâng cao trình độ chuyên môn nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác.
ồ dùng dạy học, đồ chơi còn chưa đa dạng, phong phú, chưa đồng bộ,
đồ chơi ngoài trời còn thiếu so với quy định.
Có nhiều học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số nên gặp nhiều khó
khăn trong công tác dạy và học.
Tâm lí trẻ rất sợ môi trường mới, cô giáo lạ, trẻ dễ nảy sinh cảm giác sợ
cái mới và sợ bị trơ trọi một mình. Trẻ đến trường rất sợ bị bỏ rơi, sợ chỗ đông
người mà lại có rất nhiều người lạ, với bao nhiêu quy định, nào là đi học đúng
giờ, ngồi ngay ngắn nghe giảng, làm bài tập ở lớp. Trẻ không còn được tự do
vui chơi như trước. Thay đổi môi trường, tâm lí cũng thay đổi khiến trẻ dễ có
phản ứng tự vệ hoặc thu mình lại một góc ngồi quan sát mọi người xung
quanh. iều này làm trẻ sợ đến trường vào ngày hôm sau và những ngày tiếp
theo.
ời sống của nhân dân rất khó khăn, ba mẹ các cháu đều là những
người dân làm nông, đi làm thuê ở xa nên họ ít có thời gian quan tâm đến con.
Một số phụ huynh phó mặc con mình cho trường Mầm Non dẫn đến
việc không tạo ra được sự thống nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ,
hiệu quả khi tổ chức hoạt động góc cất lượng không được cao.
Một số phụ huynh không quan tâm tới con mình và việc nhận thức khi
trẻ được tham gia hoạt động góc ở trên lớp bắt trẻ phải đi học trước chương
trình
b. Thành công - hạn chế.
* Thành công.
r

Khi vận dụng đề tài: ệ

g vu
g rư g
m
a
La g”sẽ đạt được những thành công sau.

Trẻ học đúng chương trình sẽ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, thông minh, giàu
cảm xúc, phát triển những tố chất quan trọng để sau này giúp trẻ phát triển hài
hòa cân đối và hoàn thiện nhân cách.Trẻ trở nên tự tin, linh hoạt, nhận biết giá
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

4

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

trị bản thân, tự bảo vệ mình và tôn trọng người khác hòa nhập tích cực vào
môi trường sống tại gia đình cũng như biết thêm những kỹ năng giao tiếp cơ
bản để giúp cho phụ huynh nhận biết năng lực của trẻ và phát triển các năng
lực đó thông qua những hoạt động tại gia đình.
* Hạn chế.
a số giáo viên trẻ, mới ra trường nên kinh nghiệm còn ít, học sinh là
người đồng bào dân tộc thiểu số tâm lí nhút nhát, hay sợ hãi, ngại giao tiếp với
người lạ nên gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học.
Trẻ chưa có tâm lí sẵn sàng cho một môi trường học tập mới.
Một số phụ huynh phó mặc con mình cho trường mầm non dẫn đến việc
không tạo ra được sự thống nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, Một số
phụ huynh chưa quan tâm tới việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi kết hợp với giáo
viên chủ nhiệm để làm phong phú cho hoạt động.
ồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp còn thiếu, phòng học không đủ kính
thước theo qua định nên khi tổ chức hoạt động góc còn khó khăn về cách bố
trí góc chơi, và thực hiện.
d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động.
* guyê

âế

ô g ủa

yl .

Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm cao trong toàn bộ các mặt hoạt
động. ã ch đạo chuyên môn tiến hành khảo sát năng lực chuyên môn của
cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường vào đầu năm, theo dõi các hoạt động
để tìm ra nguyên nhân, có biện pháp giúp đỡ cho phù hợp.Luôn bám sát và
thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mà ngành đã triển khai một cách chủ động,
sáng tạo dựa trên thực tế trường lớp, địa phương.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, chịu khó học hỏi kinh nghiệm để
không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp đặc biệt là những
đồng nghiệp công tác lâu năm trong trường.
- Nhà trường đã tận dụng mọi lúc mọi nơi để tuyên truyền cho phụ
huynh thấy hết được tầm quan trọng đối với trẻ Mầm non trong việc tổ chức
hoạt động góc trong một ngày trẻ đến trường.
* Hạn chế, yếu kém.
Về phía giáo viên, đa số ở vùng khác chuyển về đi lại khó khăn, việc
tuyên tryuền đến từng bậc phụ huynh lại càng khó vì có phụ huynh không hiểu
cô đang nói gì, để giúp cô trong việc tìm tòi những phế liệu dễ kiếm để làm
thêm đồ chơi đồ dùng cho trẻ hoạt động.Một số giáo viên có tuổi là người dân
tộc hạn chế trong việc tạo ra đồ dùng đồ chơi mới đẹp hấp dẫn trẻ.
Về cơ sở vật chất các lớp còn thiếu nước sạch thiếu công trình vệ sinh,
thiếu đồ chơi ngoài trời, tuy các lớp đã tổ chức tốt công tác ăn trưa cho trẻ
nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn như chỗ ăn chỗ ngủ thiếu điện, nước. Các
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

5

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

lớp còn nằm rải rác ở các thôn buôn, trường còn nhiều lớp ghép ở 2- 3 độ tuổi.
Về giáo viên đang độ tuổi sinh đẻ con còn nhỏ, hay còn vừa học trên chuẩn
vừa làm nên còn ảnh hưởng tới công tác dạy và học. Một số giáo viên còn hạn
chế về trình độ chuyên nghành thiếu kinh nghiệm trong việc làm đồ dùng đồ
chơi để phục vụ cho hoạt động.Về học sinh hạn chế về tiếng Việt, nhút nhát,
chưa tự tin trong các hoạt động giao tiếp.Trẻ chưa có tâm lí sẵn sàng cho một
môi trường học tập mới.
.

â

g

v

vr

gm

ra

* Kết quả khảo sát đầu năm học 2015- 2016 độ tuổi tù 3-5 cho ta thấy.
Tổng số trẻ

Tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ

142/368

- Trẻ chơi hứng thú, thành thạo.

38,5%

169/368

- Trẻ chơi kỹ năng chưa thành thạo

45,9%

57/368

- Trẻ chơi còn rụt rè, chưa vào nề nếp

15,6%

Khi khảo sát về phía phụ huynh trẻ, trong khi đi dự họp phụ huynh đầu
năm ở các buôn, các lớp tôi đã tổng hợp như sau.Nội dung khảo sát
nh chị
hiểu thế nào về tầm quan trọng của con em mình khi đi học được hoạt động
vui chơi theo đúng chương trình của bộ giáo dục.)
30 phụ huynh trả lời
phải vui chơi”

Chủ yếu cho cháu đi học để biết cái chữ cần gì

5 phụ huynh trả lời” Cho cháu đi học để cho tôi an tâm đi làm học gì
chơi gì chẳng được”
25 Phụ huynh trả lời” Cần lắm cô ạ, nếu có đồ dùng đồ chơi thì con
tôi nó sẽ thích đi học lắm”
*

m

uậ lợ

- Nhìn chung các bậc phụ huynh đã hiểu tầm quan trọng trong việc tổ
chức hoạt động góc cho trẻ hàng ngày, biết lo lắng trong việc tổ chức cho trẻ
vui chơi trong trường mầm non.
- Trẻ được học theo đúng độ tuổi và thực hiện chương trình giáo dục
mầm non mới của Bộ GD& T.Về bản thân trẻ thích được hoạt động được vui
chơi, thích khám phá, qua hoạt động” học mà chơi chơi mà học”
*

m

k ók ă :

- Một số phụ huynh chưa quan tâm tới việc cho con em mình đi học để

được tham gia vào hoạt động góc, mà ch muốn con được tập đọc tập viết chữ
* Nguyên nhân.
85
học sinh là người đồng bào DTTS hay sợ hãi, ngại giao tiếp với
người lạ nên gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học.
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

6

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

Một số gia đình do không nắm được một cách vững vàng đặc điểm tâm,
sinh lý trẻ em, do quá nôn nóng và lo lắng nên đã vội vã yêu cầu các cháu học
đọc, học viết…ngay từ lứa tuổi mầm non.
âu đó trên địa bàn còn một số điểm lớp tư thục không tổ chức hoạt
động góc mà ch biết cho trẻ tập viết tập đọc theo ý của phụ huynh nên công
tác giáo dục còn khập khiễng, khó tuyên truyền.
II.3. Giải pháp, biện pháp:
a.Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Giúp trẻ phát triển toàn diện các lĩnh vực như: phát triển về thể chất,
tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ. ình thành những yếu tố đầu tiên
của nhân cách, hình thành ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và
phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa
tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho
việc học ở cấp học tiếp theo và cho việc học suốt đời.
Giúp cho phụ huynh, giáo viên nhận thức được việc tổ chức hoạt động
góc cho trẻ là việc làm cần thiết cho mỗi ngày trẻ đến trường nhưng phải phù
hợp với từng lứa tuổi và chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD$ T.
b.
*

u gv
ư

ệ gả

,bệ

:

g pháp 1 k ả s :

Vào đầu năm học tôi đã xin ý kiến nhà trường tổ chức chuyên đề tổ
chức hoạt động góc cho trẻ ở các lớp, qua đó tôi nhận thấy rằng một số nhược
điểm lớn là một số giáo viên hình thức tổ chức còn chưa linh hoạt sáng tạo, về
trẻ chưa tự xung phong nhận vai chơi của mình mà chờ cô ch định, trẻ chưa
tự chọn góc chơi cho chính trẻ, đa số trẻ còn lẫn lộn giữa góc chơi này với góc
chơi kia, trẻ không hứng thú, một số trẻ chưa biết sử dụng đồ chơi đúng mục
đích dẫn đến giờ hoạt động góc đạt tỷ lệ thấp. Tôi tiếp tục đi dự các giờ hoạt
động của giáo viên sau để ghi lại thật cụ thể những trẻ nào thích chơi ở những
góc nào, với đồ chơi gì, trẻ nào không thích chơi, nguyên nhân vì sao. Vì thế
giáo viên cần tạo hứng thú cho trẻ chơi bằng bài hát, câu đố thơ truyện, đồng
giao. Thường xuyên tạo hoàn cảnh chơi, tình huống chơi có vấn đề, để trẻ tự
giải quyết, Giáo viên cần phải sưu tầm, và cải tiến các đồ chơi, vật liệu chơi,
làm đồ chơi đúng sở thích của trẻ, tạo bầu không khí thoải mái trong buổi chơi
của trẻ chú ý mở rộng chủ đề nội dung chơi, và động viên khuyến khích trẻ
kịp thời.
Dạy trẻ các kỹ năng chơi như biết chơi theo nhóm, biết thảo thuận cùng
nhau chơi thực hiện đúng vai chơi và hành động chơi của mình,dạy trẻ thao
tác với các đồ chơi biết cách tìm các đồ chơi thay thế, cùng nhau biết cách bảo
quản và cất giữ đồ chơi.
Trò chơi luôn luôn phải hấp dẫn và gây hứng thú cho trẻ, chơi là một
hoạt động không mang tính bắt buộc, trẻ đến với trò chơi là hoàn toàn tự
nguyện do ý thích thúc đẩy, không gò ép, áp đặt trẻ, không đặt ra nhiều những
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

7

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

quy tắc bắt trẻ phải tuân theo một cách máy móc. Biểu hiện khi trẻ chơi là trẻ
tự mình làm lấy mọi việc, làm theo ý của mình, chủ động, tích cực, đôi khi
còn sáng tạo trong công việc. Trẻ được độc lập, chủ động trong khi chơi, trẻ sẽ
tích cực hoạt động hết mình” từ đó trẻ sẽ dễ dàng phát huy nhiều sáng kiến,
nỗ lực vượt khó khăn, rèn luyện tính kiên trì, qua đó mà trẻ trưởng thành về
mặt ý chí, và ch khi trẻ được thoải mái, độc lập hoạt động trẻ mới hứng thú
chơi. Vì vậy việc tổ chức cho trẻ chơi không phải là làm hộ trẻ mà ch là người
gợi ý, hướng dẫn cho trẻ tự phát huy cao độ tính tự lực sáng tạo ở trẻ
*

ư

g

2 uyê

ruy

:

Công tác tuyên truyền là một công tác hết sức quan trọng, bản thân tôi
cũng đã đề xuất với ban lãnh đạo nhà trường, những biệm pháp thực tế nội
dung tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu về tầm quan trọng của hoạt động vui
chơi còn gọi là hoạt động góc đối với trẻ mầm non như thế nào. Qua cuộc họp
hội cha mẹ học sinh, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, giữa kỳ, ở các lớp,
động viên giáo viên chủ nhiệm vận động tuyên truyền để cha mẹ trẻ kết hợp
giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất với giáo viên để ủng hộ tinh thần và vật
chất, nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi, có sẵn trong gia đình, để các cháu
được trải nghiệm vào hoạt động đa dạng hơn, phong phú hơn.
Tôi thường xuyên tổ chức thao giảng tiết hoạt động vui chơi để giáo
viên theo dõi dự giờ góp ý xây dựng về cách thức tổ chức tốt nhất, đạt hiệu
quả cao nhất và nắm bắt được những tâm tư suy nghĩ của trẻ. Gợi hỏi trẻ để trẻ
nêu lên ý nghĩ của trẻ, như ở góc học tập giáo viên hỏi: Vì sao cháu không
thích chơi ở góc này? thì trẻ trả lời: Tô theo chữ chấm mờ mãi con không
thích, một cháu khác ở góc nghệ thuật thì cháu nói: Con tô màu con gà xong
rồi. Còn lại một số cháu thì không tập trung vào góc chơi của mình mà hay đi
dạo đến góc chơi của bạn, hơn nữa việc phân bố góc chơi, đồ dùng, đồ chơi ở
các góc chưa tách bạch rõ ràng, chưa trang trí làm mát mắt trẻ, nội dung chơi
còn chung chung nên dẫn đến vai chơi không thể hiện mối quan hệ với nhau,
hay nói một cách khác các góc chơi không hỗ trợ cho nhau.
Cung cấp cho trẻ vốn sống nhất định chú ý làm giàu biểu tượng về thế
giới xung quanh, giúp trẻ phát huy tính tích cực tự lập cũng như óc sáng tạo
của mình bằng cách cho trẻ tự chọn nhóm để chơi. Tự tìm bạn chơi và tự nhận
vai chơi.
Dạy trẻ biết giao tiếp ứng xử trong khi chơi, bằng cách hướng dẫn trẻ
vào một hoạt động chung, của nhóm để trẻ tự làm bạn chơi trẻ nghe và tự trình
bày ý tưởng của mình với bạn chơi.
Tạo môi trường thân thiện trong lớp học bằng cách trang trí góc chơi
sạch đẹp, khoa học thẩm mỹ, thay đổi phù hợp với từng chủ đề. Có nhiều đồ
chơi tự tạo,Cho trẻ được chơi với sản phẩm của trẻ, nhằm gây biểu tượng cho
trẻ vào buổi chơi sau.

Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

8

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

Trang trí và bố trí các góc chơi, đặc biệt trên tường nơi đặt góc chơi cần
có biểu bảng, tranh ảnh minh hoạ cụ thể cho trẻ dễ hiểu, bố trí khoa học, hợp
lý, sáng tạo, thường xuyên thay đổi theo chủ điểm.
Mặt khác, việc tuyên truyền với các bậc phụ huynh học sinh chưa sâu
sát, chặt chẽ từ đó dẫn đến tình trạng cha mẹ các cháu chưa quan tâm đồng
đều, còn lại một số phụ huynh chưa hiểu hết ý nghĩa quan trọng của việc chơi
hoạt động góc nên không ủng hộ cho giáo viên việc mua sắm trang thiết bị đồ
dùng, đồ chơi và hỗ trợ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương
Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tôi
ch đạo giáo viên đã lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các
góc, không lên một cách chung chung mà vạch ra rõ ràng cụ thể cho việc làm
đồ dùng, đồ chơi. Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn tận dụng những
nguyên vật liệu ở dạng phế liệu sẵn có ở địa phương như: Thùng catton xốp,
đĩa video cũ, giấy báo có trang bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp
đựng cơm, vải vụn, chuỗi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ điệp, ống ch , tăm tre, khối
gỗ, … tất cả những nguyên vật liệu cần đảm bảo an toàn về tính mạng, không
gây độc hại, không sắc nhọn, không nặng nề đối với trẻ.
Từ những nguyên vật liệu trên giáo viên có thể làm ra rất nhiều đồ chơi
ở các góc cho trẻ.
Ví dụ: dùng đĩa video cũ cắt hình rẽ quạt, hình thoi, trang trí giấy decan
cho trẻ xếp hình con cá hoặc dùng bình nhựa làm ra một số đồ dùng trong gia
đình như: Nồi cơm điện, đồ uốn tóc hoặc dùng con ốc gạo xếp hình ngôi nhà,
xếp thành chữ cái; Giấy bìa báo vò thành từng nắm nhỏ đắp núi, làm cây, làm
lá, … Từ những vải vụn làm thành những con rối để cho trẻ chơi đóng kịch,
may quần áo, …. Con cá được làm từ đĩa video cũ và giấy decan)
Cũng từ những nguyên vật liệu đó, trẻ sử dụng trong giờ hoạt động góc
và trẻ làm ra nhiều sản phẩm như: Trẻ dùng hộp đựng cơm kết hợp với giấy
thấm làm ra một loại rau, dùng hộp giấy làm ra một số biển báo phương tiện
giao thông, dùng tăm tre gấp lại thành hình vuông, hình chữ nhật.
ặc biệt việc chuẩn bị đồ dùng cần phải phù hợp với nội dung chủ
điểm.
Ví dụ: Chủ điểm Tết – Mùa xuân thì cô giáo cần chuẩn bị đồ dùng như:
Lon nước yến, hộp giấy hình vuông, lá chuối, cành cây khô, giấy màu, hồ dán,
tranh ảnh về ngày tết, bài hát, bài thơ về mùa xuân, … khi trẻ chơi ở các góc
trẻ có đủ đồ dùng để thực hiện một số nội dung như: Làm bánh ngày tết, cắm
hoa ngày tết, hát múa về ngày tết, mùa xuân, xem tranh ảnh về ngày tết, mùa
xuân. Tận dụng khối xốp để làm bánh sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho
những trẻ có ngày sinh trong mùa xuân, tận dụng những cái quạt hư đem dán
giấy lại để làm quạt cho những lúc chơi đóng kịch, cũng từ những chiếc quạt
đó có thể hát múa sử dụng bằng quạt trong giờ hoạt động chung trẻ rất thích.

Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

9

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

Từ những nội dung đó, nhằm hỗ trợ cho giờ hoạt động chung giúp trẻ
sáng tạo hơn trong việc thực hiện một số hoạt động và giúp trẻ khắc sâu kiến
thức hơn.
Bên cạnh việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ mẫu giáo cần đa dạng
và phong phú thì cũng cần có một số yêu cầu như: Có tính sư phạm – đẹp, có
thể sử dụng trực tiếp, sử dụng tự do vào trò chơi, phải phù hợp với lứa tuổi,
khả năng khác nhau của trẻ, chủ đề, nội dung chơi, vệ sinh – an toàn khi sử
dụng.
Muốn có nguồn nguyên vật liệu dồi dào ngoài việc kết hợp với phụ
huynh, còn liên hệ với các em ở trường Tiểu học, Trung học những đồ dùng
thủ công mà học sinh đã làm. Tìm kiếm các loại tranh ảnh, tờ lịch có tranh liên
quan đến trò chơi. Tôi ch đạo giáo viên luôn quan sát quá trình chơi và ghi
chép lại những nguyên vật liệu, đồ chơi mà trẻ thích để cung cấp kịp thời cho
nhu cầu của trẻ.
ồ chơi đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại cần được bày trang trí
sao cho phù hợp trình độ của trẻ, khơi gợi được ý tưởng chơi cho trẻ, tạo sự
thuận tiện khi sử dụng và kích thích được tính tích cực, độc lập sáng tạo khi
trẻ chơi.
- Trong quá trình trẻ chơi giáo viên cần quan tâm theo dõi trẻ:
- ể nắm bắt khả năng, ý đồ chơi của trẻ nhằm:
- Mở rộng nội dung chơi, cách chơi, thực hiện tốt kỹ năng chơi
- Xử lý được các tình huống, xung đột kịp thời trong khi trẻ chơi khi
mà trẻ không thể xử lý được)
- Gợi ý để trẻ chơi phối hợp với các nhóm khác nhau, tránh để trẻ chơi
mãi một vai hoặc một nhóm chơi, sẽ không tạo điều kiện tối ưu cho sự phát
triển của trẻ.
*

ư

g

3:

Thực hành hoạt động góc phải thường xuyên liên tục phù hợp từng độ
tuổi, đồ dùng đồ chơi thay đổi theo chủ đề, chủ điểm mới hấp thu trẻ tích cực
họat động được. Trò chơi đảm bảo có tính tự nguyện, hứng thú thoải mái, tích
cực, chủ động của trẻ trong khi chơi. ồ chơi phải đảm bảo đúng đủ theo
thông tư 02 năm 2010.Trong khi chơi trẻ biết thiết lập các mối quan hệ, với
bạn bè và điều ch nh hành vi cho phù hợp với nhóm chơi.
Về không gian xắp xếp bố trí phải khoa học, rõ nét như góc chơi động
và góc chơi tĩnh không để gần nhau dễ gây ảnh hưởng tới việc tham gia đi lại
giao tiếp ở trẻ. ầu chủ đề đi sâu vào góc chơi chính.
Ví ụ: Khi trẻ chơi trò chơi Xây dựng – lắp ghép thì trẻ tự đi lấy vật liệu
xây dựng để trẻ làm. Cô ch là người gợi ý hướng dẫn, quan sát, gợi ý mở rộng
trò chơi cho trẻ chơi bằng cách bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi. Nhu cầu gì của
trẻ, hoặc góc chơi này nó liên kết với góc chơi kia bằng cách nào. Mặt khác thì
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

10

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

cô phải hiểu được ý nghĩa của trò chơi xây dựng đối với trẻ là loại trò chơi
biểu hiện khả năng tạo hình của trẻ, từ những khối gỗ, khối nhựa, hộp giấy,…
với những dạng kích thước khác nhau trẻ có thể lắp ghép, xây dựng nên những
công trình như công viên, trường học, … hoặc từ những vật liệu thiên nhiên
như vỏ sò, vỏ ốc, đá, sỏi, … trẻ xây nên vườn trường, vườn cây, … trong
những công trình đó sáng kiến của trẻ được bộc lộ rõ nét. Tuỳ theo hoàn cảnh
sống, vốn sống và khả năng tưởng tượng mỗi trẻ điều có những khả năng riêng
biệt và được biểu hiện trong các công trình của mình. Qua trò chơi thoả mãn
nhu cầu tìm hiểu về đặc điểm, tính chất của thế giới xung quanh, đặc biệt là đồ
vật xung quanh trẻ.
Thông qua trò chơi trẻ rèn luyện khả năng lắp ghép xây dựng, đồng thời
phát triển trí tưởng tượng, ý thức, tình cảm, tính tò mò, tính ham hiểu biết, và
đó cũng là những phẩm chất cần thiết cho con người trong thời đại phát triển.
Thông qua trò chơi giúp trẻ thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè
trong nhóm chơi và phối hợp với các nhóm chơi khác, trò chơi có tính phát
triển và phong phú:
Trong các trò chơi của trẻ luôn luôn tồn tại hai mối quan hệ: Quan hệ
chơi và quan hệ thực, khi chơi trẻ không chơi một mình mà chơi thành từng
nhóm, giữa trẻ này với trẻ khác ở nhóm này với nhóm khác thì cần phối hợp
với nhau, vì vậy giáo viên cần tổ chức trò chơi một cách khéo léo, biết khơi
gợi sự hứng thú và hướng dẫn trẻ phối hợp với nhau, một mặt biết mở rộng
các mối quan hệ của trẻ thông qua vai chơi sẽ thiết lập được các mối quan hệ
người – người với tình cảm tốt đẹp, thân ái, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.
Mặt khác sẽ tạo được không khí hòa thuận, biết nhường nhịn nhau trong các
mối quan hệ khi chơi.
ụ: Trong trò chơi xây dựng – lắp ghép giáo viên thường hay vấp
phải một chủ đề ch xây dựng một mô hình như: Chủ điểm trường Mầm non,
ch cho trẻ xây dựng trường Mầm non, xây dựng lặp đi, lặp lại nhiều lần trong
chủ điểm và đặc biệt góc xây dựng không có mối liên hệ với góc chơi khác,
tình trạng này sẽ làm cho trẻ nhàm chán và không phát triển tính sáng tạo của
trẻ. Từ đó tìm ra biện pháp khắc phục như sau:
- Giáo viên luôn luôn làm phong phú các mối quan hệ xã hội bằng cách
liên kết các góc chơi theo chủ đề thành một xã hội thu nhỏ, trong đó có nhiều
ngành nghề khác nhau, góc xây dựng ở mầm non phải có mối quan hệ qua lại
giữa các góc chơi khác, khi đó trẻ không những đặt mối quan hệ trong cùng
một nhóm mà còn biết nhân rộng mối quan hệ với các nhóm khác. Khi chơi
xây dựng, ngoài tạo một công viên nhất định, cô giáo còn có thể gợi ý cho trẻ
mở rộng liên kết với các góc khác bằng những đường nối từ góc này sang góc
kia, như từ khu chợ đến góc gia đình, từ khu vui chơi đến cửa hàng, lúc này
góc xây dựng làm nhiệm vụ trung tâm nối các góc lại với nhau, muốn đi chợ
phải đi băng qua góc xây dựng. Tuy nhiên, ở góc chơi này cũng gặp khó khăn
về vật liệu xây dựng. ể khắc phục điều này bằng cách lấy những thùng giấy,
ống ch , để làm hàng rào, đường đi.
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

11

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

- oặc để làm phong phú thêm góc chơi dùng thùng giấy làm đường
hầm cho trẻ chui qua, nhằm tạo sự khéo léo, hứng thú cho trẻ.
- ôi khi công trình xây dựng còn phục vụ cho sự khởi đầu cho đóng
vai. Ví dụ: Xây nhà hát để bắt đầu cho trẻ chơi đóng kịch hoặc diễn rối.
- Góc xây dựng còn là chỗ trưng bày sản phẩm của góc tạo hình sau khi
trẻ làm xong những sản phẩm, từ đó trẻ có thể kể về một câu chuyện mà các
nhân vật do chính trẻ tạo ra.
Ví dụ: Khi trẻ chơi trò chơi Mẹ con, trẻ thường chơi phối hợp với các
nhóm chơi khác như bán hàng, bác sĩ. Liên kết với các nhóm làm cho nội
dung chơi phong phú hơn, mẹ con đi chợ mua hàng về chơi nấu ăn, cho con
ăn, hoặc khi trẻ biết giả vờ đau bụng để mẹ đưa con đi khám bệnh tại phòng
khám bệnh của bác sĩ.
Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa biết rõ đến nắm
được mục đích của nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm sự hiểu biết
và phát triển tri thức cho trẻ. oạt động góc giúp trẻ phát triển sự giao lưu qua
lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ.
Ví dụ: Như trong trò chơi cửa hàng bách hóa: Trẻ chơi với nhau thành
từng nhóm, có thể là rủ bạn cùng chơi, từ đó hình thành biểu tượng về quan hệ
mua bán, về cách thức mua cũng như bán của người mua và người bán từ đó
được chính xác hóa và mở rộng làm phát triển vốn từ cho trẻ cả về mặt cấu
trúc và ngữ pháp.
Chơi hoạt động góc trẻ tích cực hoạt động và nắm vững các quy tắc đạo
đức, chuẩn mực hành vi con người trong các mối quan hệ xã hội, nắm vững
thái độ của con người đối với lao động, với tài sản chung. Góp phần hình
thành ở trẻ thái độ, hành vi đúng đắn phù hợp với các chuẩn mực hành vi xã
hội. Thể hiện một cánh chân thành qua các trò chơi như: Gia đình, Bán hàng,
Xây dựng, Bác sĩ.
Ví dụ: Khi đóng vai bác sĩ trẻ phải thể hiện các quy tắc sau: Bác sĩ phải
ân cần chu đáo, nhẹ nhàng, thận trọng trong khi khám và chăm sóc bệnh nhân,
phải tôn trọng y tá. Dần dần sau nhiều lần trẻ đóng vai bác sĩ và thực hiện các
quy tắc đó đã hình thành một số phẩm chất tốt như biết đối xử với bạn bè nhẹ
nhàng, biết ân cần quan tâm tới những người bị ốm Cha mẹ, cô giáo, bạn
bè…) Như vậy các quy tắc đạo đức ứng xử bên ngoài” đã trở thành phẩm
chất đạo đức bên trong” của trẻ qua vai chơi bác sĩ.
*

ư

g

k ểm ra

g :

Qua Việc kiểm tra đánh giá hoạt động góc tại các lớp và cách trò
chuyện với giáo viên và phụ huynh tôi thấy việc phối kết hợp giữa gia đình và
nhà trường rất tốt. Gia đình đã hiểu tầm quan trọng của việc hướng dẫn trẻ về
hoạt động vui chơi nên đã hỗ trợ nhiệt tình về ủng hộ đồ dùng đồ chơi nguyên
vật liệu sãn có ở gia đình vì việc tổ chức hướng dẫn trẻ chơi là một việc làm
phức tạp và tinh tế, còn về giáo viên đã nắm được các yêu cầu chung cũng như
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

12

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

phương pháp hướng dẫn trẻ vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo vào quá
trình tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, và từ đó biết sử dụng trò chơi như một
phương tiện quan trọng để giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện.Với cách
làm nói trên đội ngũ giáo viên trong trường tôi nắm vững được năng lực
chuyên môn, có khả năng nghiên cứu sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi
và cách tổ chức hoạt động vui chơi một cách hiệu quả. 13/13 lớp cháu có kỹ
năng tổ chức hoạt động vui chơi tốt qua việc giao lưu tạo ra sản phẩm, biết kết
hợp giữa các nhóm chơi trật tự khi tham gia vui chơi và có nhiều ý tưởng mới
thể hiện qua các lần chơi. Cụ thể qua các lần dự giờ, kiểm tra đột xuất 100
giáo viên tổ chức hoạt động vui chơi đạt yêu cầu, trong đó 70 giáo viên tổ
chức tốt còn lại 30 giáo viên tổ chức đạt yêu cầu. Có 70 trẻ có kỹ năng
khéo léo và ý thức khi sử dụng đồ dùng đồ chơi.Trẻ rất tự tin hồn nhiên, mạnh
dạn biết kết bạn trong vui chơi qua quá trình áp dụng sáng kiến của tôi đã
được đồng nghiệp đánh giá hiệu quả, chất lượng của các cháu được nâng lên
rõ rệt.
Về phụ huynh đã quan tâm hơn đến việc chăm sóc giáo dục trẻ thông
qua hoạt động vui vhơi để trẻ phát triển một cách toàn diện, họ đã ủng hộ giáo
viên qua việc giúp làm đồ dùng đồ chơi và cung cấp nguyên vật liệu phế thải
để giúp giáo viên có điều kiện trong việc bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ
cho giảng dạy một cách hiệu quả nhất
c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp:
- Những điều kiện để thực hiện tốt giải pháp, biện pháp là: Chuẩn bị
Không gian tổ chức lớp học) sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng,
thời gian tổ chức hoạt động góc phù hợp theo quy định của Bộ GD& T, trang
thiết bị, đồ dùng đồ chơi của trẻ của giáo viên đầy đủ, đẹp, bảo đảm an toàn…
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:
Thực hiện các giải pháp trên giáo viên đã đề ra những biện pháp cụ thể,
sát với tình hình thực tế tại địa phương, sát với tình hình lớp, trường, sát với
hoàn cảnh và khả năng của từng trẻ. Các giải pháp và biện pháp luôn có mối
quan hệ mật thiết với nhau, nhằm đạt được kết quả tối ưu.
e. Kết quả khả nghiệm giá t kh a h c của

n đề nghiên c u

Qua một thời gian ban giám hiệu ch đạo giáo viên áp dụng những biện
pháp trên, sự góp ý của giáo viên sau những tiết thao giảng, các buổi dự giờ.
Nhìn chung các lớp đều thu được những kết quả như sau:
Việc trang bị đồ dùng đồ chơi ở các góc trong lớp ngày càng đẹp, gây
sự hấp dẫn đến trẻ, dẫn đến trẻ có nhiều ý tưởng mới lạ và tạo ra nhiều sản
phẩm đẹp, phong phú. ể hoạt động vui chơi có hiệu quả tốt hơn tôi đã ch
đạo cho mỗi lớp xây dựng một góc sáng tạo. Mục đích để tiện việc kiểm tra
giáo viên có thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi hay không và cũng qua
góc sáng tạo ấy giúp trẻ xem, nghiên cứu, nhận xét kết quả của bạn qua các
lần chơi từ đấy trẻ nêu được ý tưởng của mình.Trẻ sắp xếp bố trí gọn gàng,
ngăn nắp đẹp mắt từ đấy trẻ biết quí trọng sản phẩm và thận trọng hơn trong
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

13

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

các lần chơi sau . Qua góc sáng tạo cũng góp phần tuyên truyền được ngành
học và đây cũng chính cơ hội cho trẻ học tập
ối với giáo viên. Nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức một giờ
hoạt động góc cho trẻ. Biết cách tổ chức, biết tạo ra tình huống và xử lý tình
huống rất tốt.
Có nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tầm nguyên vật liệu. trong việc
làm đồ chơi:
ối với học sinh, qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên tôi
nhận thấy học sinh trong trường nói chung và các lớp nói riêng đều có khả
năng giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo ra nhiều sản
phẩm đẹp hơn và có nhều sáng tạo khi tạo ra một sản phẩm.
Biết thể hiện tình cảm giao lưu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi
cùng bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn trong khi chơi, có thái độ tự
giác cùng bạn đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi. Biết giữ gìn đồ dùng đồ
chơi và xắp xếp ngăn nắp gọn gàng khi chơi xong.
Kế quả ụư sau:

Tổng số trẻ

Tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ

348/368

- Trẻ chơi hứng thú, thành thạo.

94,5%

20/368

- Trẻ chơi kỹ năng chưa thành thạo

5,5%

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi

100%

- ối với phụ huynh: Có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của
con mình, nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động góc, có nhiều phụ
huynh đã giúp đỡ cho giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ
dùng.
. . Kế quả
g ê ứu.

u ượ qua k ả

g ệm, g

r k

a

ủa v

Có kế hoạch thực hiện hoạt động góc phù hợp với độ tuổi Mầm non,
phù hợp theo chủ điểm. Áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực vào lớp
học.
Tìm tòi đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn tạo sự thu hút đối với trẻ.Nội
dung hoạt động ở các góc phù hợp với chủ điểm, cụ thể, rõ ràng, phong phú đa
dạng.
Biết kích thích động cơ bên trong của trẻ, gây hứng thú cho trẻ, khen
chê đúng mức, động viên khích lệ kịp thời.
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

14

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

Luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, nhờ phụ huynh hỗ trợ đồ
dùng, đồ chơi.
Trước khi dạy trẻ cô phải chuẩn bị đầy đủ về đồ dùng đồ chơi nguyên
vật liệu Bố trí thời gian phù hợp. Tập trung chú ý vào nội dung cô giáo đã
hướng dẫn kiên trì hoàn thành công việc được giao từ đầu đến cuối.
Khuyến khích tính độc lập và tính tích cực ở trẻ kích thích trẻ thực hiện
và tham gia vào hoạt động.
Trẻ tự lựa chọn rõ ràng các hoạt động.Tạo điều kiện trẻ tự khám phá
thử nghiệm. Giúp trẻ tích luỹ kinh nghiệm phong phú 100% trẻ được hoạt
động vui chơi. Trẻ được tiếp xúc với mọi trò chơi trẻ được khám phá thế giới
xung quanh biết yêu thích cái đẹp biết giúp đỡ bạn bè.Trẻ biết yêu quý và bảo
vệ thiên nhiên.
III. K

L

K

III.1. Kết luận
Việc cho trẻ hoạt động góc là một giờ hoạt động vô cùng quan trọng
hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu được. Vì thế là một giáo viên cần xác
định đây là nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho
trẻ hoạt động hàng ngày ở các góc. Cho trẻ hoạt động xuyên suốt, liên tục từ
mọi độ tuổi do đó mỗi giáo viên phải nắm được vai trò quan trọng của hoạt
động góc đối với trẻ luôn tìm ra một số biện pháp để cho trẻ thực hiện hoạt
động này. Qua việc thực hiện áp dụng biện pháp mới tôi thấy trẻ thích chơi
hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán của
trẻ ở những năm học trước bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ thể
hiện được sự khéo léo, óc tưởng tượng, sự giao lưu giữa bạn bè.
Tạo cho giáo viên thêm phần khéo léo, sáng tạo trong việc làm đồ dùng,
đồ chơi cho trẻ. Biết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ.
III.2. Kiến ngh
- Trường Mầm non oa Pơ Lang là một trường thuộc vùng sâu vùng xa,
tương đối khó khăn về cơ sở vật chất như: Trang thiết bị phục vụ cho quá trình
học tập vui chơi của trẻ, phòng học còn chưa được đảm bảo về diện tích nên
việc tổ chức các hoạt động cho trẻ còn gặp nhiều hạn chế. Kính mong các cấp
lãnh đạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi để
phục vụ cho công tác giảng dạy được tốt hơn.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã áp dụng vào việc
ch đạo hướng dẫn cho giáo viên tổ chức tốt hoạt động góc, giờ hoạt động góc
của lớp học và cũng có một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế của các lớp để áp
dụng vào giờ hoạt động góc. Bản sáng kiến kinh nghiệm này vẫn còn nhiều
hạn chế, kính mong sự góp ý, nhận xét của hội đồng chấm sáng kiến kinh
nghiệm, để tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong quá trình công tác ch đạo
của mình vào những năm học tiếp theo.
Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

15

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

Ngày 10 tháng 12 năm 2015
Người viết

Nguyễn Thị Ba


ỦAK

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

16Nguyễn Thị Ba

.K


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

Ụ LỤ
D
I/P ẦN MỞ

TRANG

ẦU

1

1.1. Lý do chon đề tài

1,2

1.2.Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài

2

1.3. ối tượng ngiên cứu

2

1. .Giớ hạn phạm vi nghiên cứu

2

1.5. Phương pháp nghiên cứu

2

II/ NỘI DUNG

3

II.1.Thực trạng

3

a. Thuận lợi, khó khăn

3,4

b,Thành công , hạn chế

5

c,Các nguyên nhân, các yếu tố tác dộng

5,6

e, Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng 6,7
mà đề tài đã đặt ra
II.3. Giải pháp, biện pháp

7

a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp

7

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp,
biện pháp

8

* Phương pháp 1 khảo sát

8

* Phương pháp 2 tuyên tuyền

8,9,10

* Phương pháp 3 Thực hành

11,12

*Phương pháp

13

Kiểm tra đánh giá

c, iều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp

13

d,Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

14

e. Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học

14

Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

17

Nguyễn Thị Ba


Biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động vui chơi ở trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

II. .Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá 15
trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NG Ị

15

III.1. Kết luận

15

III.2. Kiến nghị

16

L

A

K Ả

STT Tên tài liệu
01

02

03

04

Tác giả

Tổ chức vui chơi ở trường Mầm non

Nguyễn Thị Thanh
Hà – C SPMG
TW 3

Tổ chức hướng dẫn trẻ Mẫu giáo vui chơi Nguyễn Ánh Tuyết
Trò chơi phân vai theo chủ đề và việc Lê Minh Thuận
hình thành nhân cách trẻ Mẫu giáo
Trò chơi xếp hình bằng các vật liệu

Trương Kim Oanh

05

ướng dẫn thực hiện chương trình Giáo Bộ giáo dục và đào
dục Mầm non mới
tạo

06

Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc Nhà xuất bản giáo
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục dục Việt Nam
trẻ dành cho giáo viên mầm non

07

Tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lí và
giáo viên Mầm Non năm học 201 -2015

Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

18

Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và ào tạo

Nguyễn Thị BaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×