Tải bản đầy đủ

SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn giáo dục âm nhạc

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO
DỤC ÂM NHẠC T ONG T Ư NG M M NON
I. PH N M Đ
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục âm nhạc ở trường
mầm non à một môn hoạt động nghệ thuật
có tác dụng giáo dục toàn diện cho trẻ. Ở ứa tuổi mầm non thông qua môn âm
nhạc giú trẻ inh hoạt mạnh dạn thông minh hơn…Qua đó các động tác minh
hoạ trong khi hát cũng như vận động theo nhạc giú trẻ nhanh nhẹn khéo éo cơ
thể hát triển hài hoà d o dai. Qua hoạt động âm nhạc còn giú trẻ hát triển v
ngôn ngữ v tai nghe và những xúc cảm tình cảm trong khi thể hiện bài hát như:
những bài hát v tình yêu quê hương đất nư c tình cảm gia đình tình cảm bạn bè
người thân tình yêu thương các con vật gần gủi…Ngoài ra một ố bài hát còn
mang tính giáo dục cao.
Giáo dục âm nhạc còn giú trẻ ĩnh hội kiến thức và tích uỹ những khái
niệm đơn giản qua cách hát theo cô nghe băng để thuộc òng bài hát. Những trò
chơi âm nhạc nghe cô hát nghe băng nhạc trẻ tự thể hiện khả năng biểu diễn của
mình. Đây cũng à những ấn tượng đầu đời và à cơ ở đầu tiên của quá trình giú

trẻ tiế nhận những tri thức m i.
Âm nhạc đối v i trẻ à thế gi i đầy cảm xúc và àm cho trẻ rung động trư c
những bài hát mà nhi u tác giã đã áng tác dành cho ứa tuổi mầm non. Đối v i trẻ
mầm non rất ngây thơ hồn nhiên trong áng… cho nên nhu cầu âm nhạc không thể
thiếu được đối v i trẻ. Chính vì vậy âm nhạc trong trường mầm non đã đem ại cho
trẻ những ấn tượng v cuộc ống xung quanh trẻ. Những nội dung trong giáo dục
âm nhạc nó hản ảnh ại toàn bộ cuộc ống inh hoạt hàng ngày những tâm tư tình
cảm rất gần gũi thân thương v i con người được các nhạc ĩ áng tác dành riêng
cho các bé và được các bé yêu thích và thể hiện ại. Âm nhạc à một hoạt động
được thực hiện thường xuyên và iên tục trong ngày ở trường
mầm non và nó
được ồng ghé trong tất cả các hoạt động khác nó cũng à nguồn cảm hứng mạnh
m giú trẻ tham gia vào các hoạt động khác một cách tích cực. Tuy nhiên khả
năng diễn đạt của trẻ còn hạn chế v vận động minh hoạ v giọng hát ấy hơi giai
điệu hoặc v ời ca…do đó trẻ hát và biểu diễn chưa có tính nghệ thuật cao.
Chính vì vậy để giú trẻ học tốt môn Giáo dục âm nhạc, trư c hết à một cô
giáo Mầm non cần hải có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt hát chính xác v tác
hẩm âm nhạc trường độ. Giáo viên hải chú ý đến nghệ thuật biểu diễn của trẻ ự
áng tạo khi trẻ tự minh họa, thường xuyên cậ nhật kị thời những đổi m i v âm
nhạc những nội dung và hương há dạy học trong chương trình mầm non m i
để truy n đạt ại những kiến thức âm nhạc cho trẻ, nhằm đá ứng v i xu thế đổi
m i Giáo dục mầm non hiện nay và người giáo viên mầm non uôn uôn coi âm
1

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

nhạc à một bộ hận không thể tách rời v i công tác chăm óc giáo dục trẻ. Chính
vì vậy tôi đã chọn đ tài: Một ố biện há Chỉ đạo nâng cao chất lượng môn
Giáo dục âm nhạc.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Hình thành và hát triển các kĩ năng nghe hát vận động minh họa...cho trẻ
nhằm giú cho trẻ ử dụng và hoàn thiện khả năng nhận thức trong quá trình học
tậ , giao tiế ở gia đình nhà trường và xã hội. Từ đó gó hần hình thành cho trẻ
khả năng nhận thức v tình cảm thái độ và hành vi đúng đắn của con người Việt
Nam hiện đại.

Nâng cao chất ượng dạy và học ở môn giáo dục âm nhạc nhằm àm giàu vốn
từ cho trẻ qua đó giú trẻ biết thể hiện tình cảm tính cách của mình trong cuộc
ống hàng ngày của trẻ qua âm nhạc khi được đến trường mầm non.
3. Đối tượng nghiên cứu
Biện há chỉ đạo nâng cao chất ượng môn giáo dục âm nhạc trong trường
mầm non Hoa Hồng.
- Dựa trên khả năng hoạt động của trẻ mà giáo viên ta có thể nghiên cứu tìm
tòi áng tạo các nội dung hương há giảng dạy khác nhau theo đặc thù tâm ý
từng ứa tuổi của chương trình mầm non m i để truy n đạt ại cho trẻ.
4. Gi i h n h m vi nghiên cứu
Trẻ mầm non từ 2- 5 tuổi trường mầm non Hoa Hồng
Dựa vào các giờ hoạt động chung hoạt động góc hoạt động đi dạo đi chơi
hoạt động ở mọi úc mọi nơi của cô và trẻ trong trường Mầm non Hoa Hồng; Dựa
vào tâm inh ý ứa tuổi mà ta mà giáo viên đ ra các mục tiêu biện há hù hợ
v i nội dung của từng bài hát theo từng độ tuổi khác nhau.
- Tìm hiểu vị trí của môn GDÂN trong công tác chăm óc giáo dục trẻ. Từ đó
Ban giám hiệu nhà trường có hư ng chỉ đạo giáo viên á dụng thực hiện có hiệu
quả trong công tác dạy và học ở trường
mầm non.
Thời gian nghiên cứu à 7 tháng (bắt đầu từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016 )
5. Phương há nghiên cứu
- Phương há dùng ời hương há trò chuyện hương há dùng ời kết
hợ v i hương há trò chơi hương há hoạt động thực tiễn…
- Quy trình dạy học của chương trình mầm non m i.
- Giú giáo viên và học inh hiểu rõ nội dung của các đ tài hoạt động âm
nhạc qua từng chủ điểm chủ đ nhánh.
- Phương há kiểm tra chất ượng trên trẻ để đánh giá chất ượng giáo viên.
II. PH N NỘI D NG
1. Cơ sở lí luận
2

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

Âm nhạc đối v i trẻ à một thế gi i kỳ diệu đầy cảm xúc. Âm nhạc à nhu
cầu không thể thiếu được đối v i trẻ. Bởi chính vì vậy âm nhạc được coi đây à một
hương tiện giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ giáo dục âm nhạc còn được coi
à một môn nghệ thuật hết ức gần gũi v i trẻ và được trẻ yêu thích. Thông qua ca
hát vận động nghe hát múa minh họa trò chơi âm nhạc...giú trẻ dần hình thành
trong tâm hồn trẻ v thị hiếu âm nhạc qua đó giú trẻ biết cách biểu diễn nhẹ
nhàng đơn giản thông qua từng giai điệu bài hát. Có thể nói âm nhạc à một bộ
hận không thể tách rời v i công tác chăm óc giáo dục trẻ.
Như chúng ta đã biết âm nhạc tác động vào con người ngay từ khi còn nằm
trong nôi để được nghe tiếng ru à ơi của bà của mẹ. Tâm hồn trẻ rất ngây thơ và
trong áng uôn uôn vui vẻ cho nên tiế xúc v i âm nhạc à nhu cầu không thể
thiếu đối v i trẻ. Giáo dục âm nhạc trong trường mầm non à giáo dục cho trẻ òng
yêu âm nhạc biết cảm thụ âm nhạc một cách trọn vẹn. Đi u đặc biệt đối v i trẻ
mầm non giáo dục âm nhạc đã đem ại cho trẻ những ấn tượng đầu đời của khái
niệm âm nhạc dần hình thành trong tâm hồn trẻ các kỹ năng nghe hát vận động...
Đây à bư c khởi đầu giú trẻ biết ựa chọn đánh giá tác hẩm âm nhạc và biết
cách biểu diễn ở mức độ đơn giản hù hợ v i từng độ tuổi.
2. Thực tr ng
Trường Mầm non Hoa Hòng à một đơn vị trường đạt chuẩn Quộc gia, à đơn
vị có b dày thành tích trong các hoạt động của Ngành từ hoạt động chuyên môn
đến mọi hoạt động khác. Tuy vậy trong những năm gần đây ố giáo viên đi u đi
àm quản ý ở các đơn vị khác và thường xuyên được chuyển đi và đến không cố
định, cho nên việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường à công
việc thường xuyên của cán bộ quản ý.
- Tổng ố giáo viên hiện có: 18
Trong đó: năm học 201 -2015 và 2015-201 có 7 giáo viên tuyển m i 2
giáo viên từ nơi khác chuyển đến giáo viên chuyển đi cho nên ự tiế cận v i
chương trình mầm non m i còn nhi u hạn chế. Hơn thế nữa việc nắm bắt môn Giáo
dục âm nhạc ại càng khó khăn hơn.
- Khảo át đầu năm:
+ 30% giáo viên xế oại tốt
+ 5% giáo viên xế oại khá
+ 35% giáo viên xế oại trung bình
+ 0% trên tổng ố giáo viên biết tổ chức văn nghệ ngày Hội ngày ễ trong
năm.
2.1. Thuận lợi và khó khăn
- Thuận lợi
3

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

Trường có cơ ở vật chất đảm bảo ân trường rộng rãi thoáng mát nên việc
tổ chức các hoạt động đi dạo đi chơi hoạt động văn nghệ và các hoạt động khác
đ u thuận tiện trong công tác công tác chăm óc giáo dục trẻ.
có đủ hai giáo viên/
và đ u đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn trở ên
Tất cả giáo viên uôn yêu ngh mến trẻ nhiệt tình năng động áng tạo trong công
tác nâng cao chất ượng chuyên đ ..
Hầu hết học inh được chia theo độ tuổi và thực hiện đúng chương trình của
từng độ tuổi theo quy định của Vụ GDMN nên việc nhận thức môn giáo dục âm
nhạc của trẻ theo từng khối
tương đối đồng đ u.
- Khó khăn
Trình độ chuyên môn của giáo viên không đồng đ u khả năng và năng khiếu
âm nhạc của một ố giáo viên còn hạn chế.
2.2. Thành công, hạn chế
- Thành công
Hầu hết giáo viên đã biết đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục âm
nhạc theo từng chủ đ chủ điểm khác nhau át v i tình hình thực tế của đơn vị và
hù hợ v i tâm inh ý ứa tuổi của
mình chủ nhiệm. Một ố giáo viên biết tổ
chức các hoạt động giáo dục âm nhạc thông qua biểu diễn múa hát tậ thể các hoạt
động văn nghệ do nhà trường và Ngành tổ chức.
- ạn chế
Một ố giáo viên tuổi cao nên khả năng tiế cận môn giáo dục âm nhạc có
hần hạn chế.
2.3 Mặt mạnh, mặt yếu
- Mặt mạnh
Hầu hết giáo viên trẻ nhiệt tình có trình độ chuyên môn trên chuẩn và có khả
năng tiế cận v i môn giáo dục dục âm nhạc một cách nhẹ nhàng ối cuốn trẻ vào
tiết học. Ngoài ra còn tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ ngoại khóa.
- Mặt yếu
Một ố giáo viên còn hạn chế v cách tổ chức một tiết hoạt động giáo dục âm
nhạc cho trẻ theo chương trình mầm non m i mà còn rậ khuôn theo chương trình
cải cách cũ.
. Các nguy n nhân, các yếu t tác đ ng
- Tìm hiểu vị trí của môn Giáo dục âm nhạc trong công tác GDMN để truy n
đạt cho giáo viên nắm vững kiến thức một cách trọn vẹn trong hoạt động giáo dục
hàng ngày.

4

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

- Tìm hiểu ự khác nhau giữa chương trình cũ và chương trình m i trên cơ ở
đó giú giáo viên có những áng tạo inh hoạt hơn trong cách chọn đ tài hù hợ
v i chủ đ và đặc thù của
mình chủ nhiệm.
- Nêu ra quy trình và các oại tiết dạy học của chương trình mầm non m i
giú giáo viên và học inh hiểu rõ đặc trưng của từng đ tài ở từng oại tiết vwnj
động khác nhau.
- Thiết kế và thực hành trên trẻ công tác đổi m i môn Giáo dục âm nhạc trên
cơ ở định hư ng hương há giảng dạy để á dụng vào thực tiển có hiệu quả
trong chương trình chăm óc giao dục trẻ.
- Hình thành thói quen n nế hành vi văn minh kĩ năng hoạt động âm
nhạc… giú trẻ ĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn qua tư duy của trẻ.
.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
Kiến thức môn giáo dục âm nhạc uôn à những trăn trở đối v i những người
àm công tác quản ý chỉ đạo chuyên môn. Có thể nói dạy hay ối cuốn trẻ vào học
môn Giáo dục âm nhạc giáo viên hải có tính kiên trì inh hoạt và uôn uôn áng
tạo tìm tòi ra những cái hay cái m i thì m i mang ại hiệu quả cao trong giảng dạy.
Đối v i trẻ trang hục nhạc cụ đẹ uôn ối cuốn trẻ vào hoạt động học tậ
ôi động hơn. Thế gi i học tậ của trẻ à những hình ảnh đẹ v i các kiểu dán màu
ắc khác nhau Đặc biệt à cách biểu diện và thiết kế vận động trò chơi luôn m i ạ
inh động các câu hỏi đặc ra giú trẻ hải tư duy trãi nghiệm...đây à mục tiêu
chương trình nâng cao kiến thức chăm óc giáo dục trẻ tại trường
mầm non.
Chúng ta cần chú ý đổi m i hương há giảng dạy hát huy tối đa tính tích cực
chủ động áng tạo của trẻ ở tất cả các hoạt động từ đó giú cho việc tổ chức hoạt
động của giáo viên có những thuận ợi hơn.
Đối v i giáo viên trong quá trình tham gia thực hiện chương trình mầm non
m i ở môn Giáo dục âm nhạc hần n còn úng túng trong việc xác định oại tiết
nội dung hoạt động của từng oại tiết còn rậ khuôn. Giáo viên chưa inh hoạt xử
ý tình huống khi xảy ra chưa chú ý dạy hát triển theo khả năng của trẻ và nhu cầu
thích hoạt động của trẻ. Giáo viên chưa mạnh dạn đổi m i hương há giảng dạy
theo cách nghỉ riêng của mình chưa hát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động
và chưa thật ự quan tâm đến trẻ học bằng cách nào? Công tác á dụng công nghệ
thông tin trong quá trình tổ chức hoạt động chăm óc giáo dục cách ử ụng đàn
nhạc cụ của trẻ còn à vấn đ m i mẻ và khó khăn đối v i một ố giáo viên.
Xuất hát từ tình hình thực tế qua môn Giáo dục âm nhạc của đơn vị tôi cần
tìm ra các biện há tháo gỡ để giáo viên hiểu thực hiện chương trình đổi m i đạt
kết quả tốt và hát triển đúng mục tiêu theo kế hoạch đã đ ra: Nắm vững tâm inh
ý theo từng ứa tuổi của trẻ; hình thành nhân cách của trẻ thông qua các giờ hoạt
động chung hoạt động góc đi dạo đi chơi giờ ngoại khóa để trao đổi đàm thoại
5

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

cùng trẻ...để trẻ nắm vững kiến thức hơn qua các giờ học âm nhạc. Tất cả các bài
hát chọn ra nhằm khích thích trẻ tư duy uy nghĩ tưởng tượng áng tạo inh hoạt
và hoạt động một cách thích thú. Các giờ học giáo dục âm nhạc hù hợ v i khả
năng của từng khối
nhưng không á đặt để àm mất đi ự hứng thú của trẻ tạo
cho trẻ có ự tự tin, mạnh dạn khơi gợi tính tò mò áng tạo ham thích vận động
thể hiện nhằm thúc đẩy trẻ học tậ tích cực hơn.
. Gi i há
iện há
3.1. Mục ti u của giải pháp, biện pháp
Hình thành cho trẻ các kỹ năng thói quen qua môn giáo dục âm nhạc biết
yêu mến cái đẹ cảm nhận được cái đẹ trong cuộc ống tình yêu quê hương đất
nư c tình cảm giữa con người v i con người con người v i mọi cảnh vật xung
quanh trẻ.
Xác định rõ mục đích à tìm ra những biện há thiết thực để thực hiện chỉ
đạo tốt môn Giáo dục âm nhạc trong trường mầm non Hoa Hồng theo chương trình
mầm non m i hiện nay.
Xuất hát từ tình hình thực tế của đơn vị tôi cần tìm ra các biện há giải
há tháo gỡ để giúp tổ khối trưởng cùng giáo viên hiểu và thực hiện đạt kết quả
tốt theo đúng mục tiêu của kế hoạch đã đ ra của môn giáo dục âm nhạc nhằm kích
thích các hoạt động khác để công tác hoạt động chuyên môn nuôi dưỡng chăm óc
cũng như các hoạt động hong trào khác đ u hoạt động mạnh m và có chi u âu
hơn.
Hình thành và hát huy vai trò của âm nhạc dư i ự chỉ đạo của chuyên môn
nhà trường v i các hình thúc tổ chức khác nhau. Thông qua đó từng giáo viên cần
nghiên cứu và hát huy vai trò chủ nhiệm của mình đối v i chuyên môn.
3.2. N i dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Giáo dục âm nhạc theo chương trình mầm non m i à nâng cao chất ượng
giáo dục nhằm giú trẻ uôn áng tạo trong cách nghĩ cách thể hiện qua minh hoạ
theo từng đ tài của từng chủ đ chủ điểm khác nhau. Khơi gợi ở trẻ tính tò mò
áng tạo và khả năng tư duy trong khi thể hiện.
à một Cán bộ quản ý ngoài công tác chỉ đạo, chúng ta hải có một trình độ
chuyên môn nhất định để nắm bắt cậ nhật kị thời chương trình mầm non m i
nhằm giú giáo viên ĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn từ cảm nhận âm nhạc đến
truy n đạt âm nhạc cho trẻ một cách dễ hiểu.
* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy
học môn Giáo dục âm nhạc
Để dạy tốt môn GDÂN người giáo viên hải ử dụng nhi u hương há dạy
học khác nhau theo chương trình mầm non m i trên cơ ở thừa kế chương trình cũ.
Trong quá trình giảng dạy cần gây hứng thú cho trẻ hát huy khả năng tích cực
6

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

hoạt động của trẻ như: Hát theo cô vận động minh hoạ trò chơi âm nhạc giú trẻ
thể hiện khả năng tự áng tạo một cách độc ậ như trẻ tự biểu diễn minh hoạ theo
ý thích của trẻ ứng v i bài hát. Tất cả các hoạt động trong giờ hoạt động âm nhạc
giú trẻ cảm nhận giờ học âm nhạc vừa vui v vừa nhẹ nhàng vừa thiết thực và
mỗi bé đ u có thể chiếm ĩnh tri thức của môn GDÂN.
à một cán bộ quản ý ta cần đầu tư cho giáo viên nâng cao chất ượng toàn
diện cho học inh theo từng độ tuổi từng nội dung hương há GDÂN theo
chương trình mầm non m i trên cơ ở đó xây dựng chuyên đ v i các hình thức đa
dạng hong hú cả v ý thuyết và thực hành nhưng mang tính vừa ức dựa trên
các yếu tố tâm ý của trẻ.
Ví dụ: Bài Sắp đến tết i, Chủ đ Tết mùa xuân. Cô cho trẻ thể hiện ự vui
nhộn và tự biểu diễn minh hoạ của ngày tết Nguyên đán theo cách nghỉ của mình
và biết ử dụng những đồ dùng hù hợ v i ngày tết như tay cầm hoa đi chúc tết
ông bà và người thân…
Gợi ý cho giáo viên xây dựng mạng nội dung mạng hoạt động theo từng chủ
đ chủ điểm át v i tình hình của
và bài hát hù hợ v i địa hương. Có thể cô
tự áng tác một ố bài hát hù hợ v i chủ điểm để ối cuốn trẻ vào tiết học nhưng
không nhàm chán.
Phối hợ v i Công đoàn hát động hong trào àm đồ dùng dạy học đồ chơi
để hục vụ cho môn âm nhạc. Trong đó có đồ dùng đồ chơi cô và trẻ cùng àm.
* Biện pháp : Tổ chức bồi dưỡng giáo vi n
Chỉ đạo các
xây dựng môi trường hoạt động ở mọi úc mọi nơi.
Triển khai xây dựng mục tiêu hát triển 5 mặt cho trẻ ( Phát triển thể chất
hát triển nhận thức hát triển ngôn ngữ hát triển tình cảm-xã hội hát triển
thẩm mỹ) và xác định rõ từng mục tiêu hát triển ở từng môn học nào.
Chọn
điểm bồi dưỡng giáo viên có năng khiếu âm nhạc và biết ử dụng
đàn bư c đầu xây dựng các
á au đó tiến hành thực hiện đại trà ở các
chồi mầm nhà trẻ.
Tổ chức chuyên đ v i các đ tài khác nhau như: bài Em yêu cây xanh của
chủ điểm Thế giới thực vật trọng tâm à dạy hát; bài Gà t ống, Mèo con và Cún
con của chủ điểm Thế giới động vật trọng tâm à vận động minh hoạ; bài Cháu
thư ng chú Bộ đội của chủ điểm Ngành nghề trọng tâm à nghe hát bài Màu áo
chú Bội đội…Các trò chơi cũng mang ý nghĩa giáo dục cao có thể giáo viên tự
chọn trò chơi cho hù hợ v i chủ đ như trò chơi quen thuộc như: Bao nhiêu
người hát Đoán tên người hát Nghe nốt đô thỏ đổi chuồng…và một ố trò chơi
m i cô ưu tầm và áng tác hoặc nâng cấ theo yêu cầu cao hơn của từng trò chơi.
Đồng thời chọn các trò chơi m i ạ như bư c nhảy hoangfvux vũ điệu cây xanh...
Dựa trên kiến thức giáo viên nắm được nhà trường tổ chức tiến hành kiểm tra
chuyên đ thông qua thao giảng thi giáo viên dạy giỏi cấ trường dự giờ…tất cả
7

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

đ u thông qua môn GDÂN. Các tiết thao giảng được Ban giám hiệu đầu tư chặt ch
v nội dung hương há hình thức dạy theo chương trình mầm non m i. Sau khi
dự giờ thao giảng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm tiết dạy đặc
biệt à đánh giá rút kinh nghiệm au các chủ đ để giáo viên nắm bắt và àm ti n đ
cho các chủ điểm au. Nhờ vào công tác bồi dưỡng nâng cao chương trình GDMN
m i môn GDÂN đã giú giáo viên năng động áng tạo trong cách tổ chức hoạt
động GDÂN có hiệu quả hơn.
Đối v i môn GDÂN đang được thực hiện v i các hương há giáo dục trẻ
à không á đặt gò bó mà cần hải tạo đi u kiện cho trẻ để trẻ có nhi u áng tạo
khi tiế nhận bài m i. Giáo viên cần có nhi u hoạt động gợi mở inh hoạt để trẻ
cảm nhận nhẹ nhàng. Vì vậy Hoạt động âm nhạc ở các giờ hoạt động chung cũng
như khi kết hợ v i các hoạt động khác âm nhạc hải thật ự à nguồn cảm hứng
của trẻ.
Ví dụ: bài Em yêu cây xanh cô tổ chức cho trẻ hoạt động ngoài trời và cho trẻ
trò chuyện v cây xanh. Trẻ thể hiện bài hát và minh hoạ vẫy tay giống cây xanh đu
đưa và trò chơi vũ điệu v cây xanh. Có thể bài Em yêu cây xanh trọng tâm à dạy
hát hoặc trọng tâm à vận động minh hoạ.
* Biện pháp 3: Các hình thức tổ chức hoạt đ ng Giáo dục âm nhạc cho trẻ
- Tổ chức tiết học hoạt đ ng chung nhẹ nhàng, linh hoạt
+ Dạy hát là hoạt động t ọng tâm
Xác định chủ đ nhánh và ựa chọn những bài hát trong chương trình hoặc
ngoài chương trình nhưng hù hợ v i chủ điểm bài hát ngắn gọn vừa hải dễ
thuộc đối v i từng độ tuổi.
Xác định thể oại bài hát: trẻ thuộc hoặc trẻ chưa thuộc để cô tổ chức hư ng
dẫn cho trẻ hát bằng cách thể hiện qua giọng hát nét mặt cử chỉ điệu bộ minh
hoạ…Có thể tổ chức cho trẻ hát v i các hình thức khác nhau như hát to hát nhỏ
nhanh chậm hát nối đuôi theo tay cô hát diễn cảm hát theo nhóm hát đối đá nam
nữ…
Có thể cho trẻ hoá trang thành các con vật và hát theo giọng trầm bổng to
nhỏ của từng con vật. Ví dụ như khi hát đoạn nhà em có con gà t ống, gà t ống gáy
o ó o thì hát to lên, Mèo con luôn ình bắt chuột thì hát nhỏ ại vì Mèo rình bắt
chuột nên hải nhỏ để không cho chuột thấy.
Khi trẻ được dạy hát hát đúng nhạc biết thể hiện ắc thái tình cảm của bài
hát bằng hình thức biểu diễn inh động hồn nhiên thì từ đó trẻ có nhi u áng tạo
trong ca hát và trong các hoạt động khác. Giai điệu âm nhạc inh động mượt mà
nhẹ nhàng rộn ràng… à nội dung giáo dục thẩm mỹ cao và làm phong phú thêm
đời ống tinh thần cho trẻ.

8

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

Ví du: bài Thư ng con mèo thì khi hát trẻ đưa tay àm động tác vuốt râu mé
giả àm con mèo kêu. Hình thức hong hú này tạo cho trẻ ự hứng thú và cảm
nhận nghệ thuật cao.
+ Dạy vận động là t ọng tâm
Vận động theo nhạc à họat động mang tính áng tạo chính vì vậy trong
chương trình giáo dục âm nhạc được thể hiện qua các hình thức tổ chức:
Hoạt động múa minh hoạ
Hát kết hợ thể hiện bằng vận động minh hoạ giú trẻ cảm nhận nhị điệu
âm nhạc một cách âu ắc.Ví dụ: bài Ngày đ u tiên đi học trẻ vận động minh hoạ
cùng cô kết hợ các động tác tay chân thân hình hù hợ v i bài hát. Đối v i
những động tác minh hoạ theo bài hát đã àm cho trẻ có những ấn tượng âu ắc
vào ngày đầu tiên được đến trường và au khi được học ở trường mầm non.
Ví dụ: bài Nhớ n Bác trẻ thể hiện tình cảm thắm thiết của Bác Hồ dành cho
thiếu niên nhi đồng. Tất cả các hình thức vận động theo nhạc cô tổ chức hát xen kẻ
tổ nhóm các nhân nam nữ. Đi u này giú trẻ mạnh dạn tự tin hoà đồng cùng
tậ thể.
Ví dụ: bài Thư ng con mèo (TGĐV) trọng tâm à minh hoạ. Cô cùng trẻ hoá
thân thành con mèo để gây hứng thú cho trẻ cô cho trẻ minh hoạ bằng các hình
thức khác nhau theo ời bài hát như: kìa con mèo kêu meo meo cô àm điệu bộ con
mèo đang kêu. Con mèo t èo ngã lăn queo àm động tác mèo trèo và ngã ra.
Những động tác minh hoạ này đã àm tăng thêm ự hài hư c của bài hát nhưng
không àm mất đi nội dung bên trong của đ tài.
Vận động theo nhạc: vỗ tay theo nhị
hách của ời bài hát
Cô có thể dạy trẻ vỗ tay hoặc ử dụng hách tre trống ắc và một ố nhạc cụ
khác để vận động theo nhị
hách của ời bài hát.
Ví dụ: vỗ tay theo nhị bài hát Cháu đi mẫu giáo
Cách vỗ tay: Cháu ên ba cháu đi mẫu giáo
V
vv v nghỉ v
vv v
Hoặc bài: Những khúc nhạc hồng
Cách vỗ tay: Có con chim xinh nó hót đầu cành
V
vv
v nghỉ v
vv
v
+ Nghe nhạc, nghe hát là t ọng tâm
Nghe hát- nghe nhạc à hoạt động mang tính đặc thù của nghệ thuật âm nhạc.
Nghe nhạc nghe hát à giú trẻ thưởng thức âm nhạc khi được nghe nhạc ở các thể
oại của dân tộc như hát ru các àn điệu dân ca của các vùng mi n như: dân ca Bắc
bộ Nam bộ Trung bộ dân ca quan họ Bắc Ninh…và một ố bài hát ở các thể oại
9

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

khác giú trẻ cảm nhận hần nào n n văn hoá nghệ thuật dân gian khơi gợi cho
trẻ tình yêu quê hương đất nư c òng tự hào của dân tộc Việt Nam.
Có thể cô hát cho trẻ nghe hay nghe hát qua băng hoặc nghe nhạc không
ời…cô và trẻ thể hiện tình cảm và minh hoạ ại tình cảm điệu bộ qua từng ời ca
trong tác hẩm.
Ví dụ: bài Ru con Dân ca Nam bộ cô thể hiện ại tình cảm âu yếm của
người mẹ hát ru cho con ngủ khi chồng hải đi xa nhà.
Ví dụ: bài Ai yêu Bác
Chí Minh h n thiếu niên nhi đ ng, cô hát trẻ thể
hiện minh hoạ tình cảm của Bác dành cho các cháu hoặc nghe băng cô và trẻ cùng
minh hoạ v i các đội hình khác nhau.
+ Biểu diễn văn nghệ là t ọng tâm
Sau mỗi chủ điểm cô có thể tổ chức các tiết học ôn tậ bằng các hình thức
biểu diễn văn nghệ. Biểu diễn văn nghệ giú trẻ ôn ại tất cả những kiến thức âm
nhạc qua đó gợi ý hư ng dẫn trẻ hong cách biểu diễn và hình thức biểu diễn như
hát đơn ca ong ca tó ca hát đối hát to hát nhỏ…Sau đó vừa hát trẻ vừa có động
tác hụ hoạ theo nhị điệu hoặc theo cử chỉ minh hoạ của nội dung ời ca. Có thể
xen kẻ các trò chơi bài thơ cấu đố có trong chủ đ để trẻ thể hiện ại.
Ví dụ:
Biểu diễn theo bài hát Nhớ n bác; Ánh t ăng hoà bình, Múa với bạn Tây
nguyên
Hát đối đá như bài Đư ng và chân; Em đi ch i thuyền
Hát to nhỏ nối đuôi như bài Múa với Tây nguyên; Cháu thư ng chú Bội đội
Trong quá trình biểu diễn văn nghệ cô tổ chức cho trẻ thể hiện hết khả năng
của mình bằng hình thức ôn uyện nhưng tự nhiên vui v và tích cực tham gia.
Những khả năng biểu diễn của trẻ cô tổ chức như một ngày Hội hoặc một đêm văn
nghệ mà cô à người dẫn chương trình. Nếu trong
những trẻ có năng khiếu àm
MC thì cô hư ng dẫn để trẻ cùng nhau thể hiện.
- Âm nhạc kết hợp với các môn học khác
+ Âm nhạc t ong làm quen văn học
Tuỳ vào tình hình của
mà cô đưa ra một ố đ tài văn học và tích hợ âm
nhạc một cách thích hợ mang tính giáo dục cao. Văn học giú trẻ diễn đạt những
ời hay ý đẹ của bài thơ thì âm nhạc cùng tạo ra những cảm xúc hổ trợ cho tiết
àm quen văn học thêm óng động nhẹ nhàng vào dầu giờ hoạt động kết thúc hoạt
động nhưng hù hợ v i từng chủ đ chủ điểm.
Ví dụ: Bài thơ Chú Bộ đội hành quân t ong mưa cô có thể hát tích hợ bài
Cháu thư ng chú Bộ đội; bài thơ Ảnh Bác kết hợ hát Đêm qua em m gặp Bác
;bài thơ Chiếc c u mới hát kết hợ bài Cháu yêu cô chú công nhân. Qua đó giú
10

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

trẻ hiểu được tình cảm của Bác hồ v i thiếu niên nhi đồng các chú Bộ đội và công
việc của các cô chú công nhân nhằm bổ ung cho tiết văn học thêm inh động.
Có một ố bài thơ hay được hổ nhạc ang để dạy cho trẻ như bài ạt gạo
làng ta của Trần Đăng Khoa. Cô có thể hổ nhạc một ố bài thơ ang cho trẻ hát…
+ Âm nhạc t ong hoạt động tạo hình
Trong giờ hoạt động tạo hình cô có thể ử dụng một bài hát dẫn dắt trẻ vào
hoạt động trò chuyện đàm thoại trư c khi vào hoạt động trọng tâm. Những câu hỏi
trò chuyện dựa vào nội dung bài hát để giú trẻ có thêm một ố ý tưởng trong quá
trình v để trẻ có thêm một ản hẩm áng tạo.
Ví dụ: V đ tài Ngư i thân t ong gia đình chủ điểm Gia đình. Khi vào bài
cô cho trẻ hát bài Cả nhà thư ng nhau au đó cô hỏi trẻ trong bài hát có những ai?
(bố mẹ con…). Cô có thể đàm thoại theo tranh qua nội dung bài hát rồi gợi ý để
trẻ v người thân trong gia đình.
Cũng có thể cô hát cho trẻ nghe một bài hoặc một đoạn dân ca có giai điệu
nhẹ nhàng ngắn gọn dễ nh để gây ự tậ trung chú ý của trẻ au đó cô cùng trẻ
đàm thoại một cách nhẹ nhàng theo nội dung bài hát. Qua đó kích ệ ự áng tạo
tích cực để trẻ tạo ra những ản hẩm đẹ hấ dẫn.
+ Âm nhạc t ong Khám phá khoa học
Khám há khoa học trọng tâm à hương há quan át đàm thoại o ánh
giải thích thí nghiệm trò chơi…thì việc ử dụng âm nhạc không kém hần quan
trọng nó cũng gó hần tạo cho trẻ có những cảm xúc hào hứng trong quá trình trãi
nghiệm khám há kiến thức m i.
Ví dụ: đ tài Những con vật đáng yêu quanh bé trong chủ đ nhánh Những
con vật nuôi t ong gia đình à yêu cầu bé hân biệt một ố con vật gần gủi o ánh
nhận xét ự giống và khác nhau ợi ích của các con vật. Sau đó các trò chơi ôn
uyện cho trẻ hát tích hợ như bài Gà t ống, Mèo con và Cún con, Thư ng con
mèo…
Ngoài ra âm nhạc còn còn tích hợ ở nhi u môn học khác để dẫn dắt vào bài
và thực hiện ở giờ hoạt động góc giờ đón trẻ inh hoạt ngoài trời…để àm tăng
thêm hần ôi động vui tươi hào hứng trong tiết học.
- M t s trò chơi phục vụ cho môn âm nhạc
Trò chơi âm nhạc à một hoạt động ôn uyện không thể thiếu được trong giờ
Hoạt động âm nhạc. Trò chơi âm nhạc giú trẻ hát triển trí tuệ khả năng tư duy
tốt hản xạ nhanh kỷ năng thông thạo đặc biệt trò chơi âm nhạc còn rèn uyện cho
trẻ kỹ năng thông qua tai nghe.
Ví dụ như trò chơi Tai ai tinh, Bao nhiêu ngư i hát, Nghe nốt đô thỏ đổi
chu ng…những trò chơi này đòi hỏi trẻ tậ trung cao độ chú ý ắng nghe ời hát
của ai giọng hát của từng bạn âm thanh của nhạc cụ nào…
11

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

Ngoài những trò chơi quen thuộc tôi còn gợi ý cho giáo viên ưu tầm và áng
tạo ra một ố trò chơi cần hải tậ trung chú ý ghi nh bằng mắt au khi hát và vận
động. Đó à những trò chơi kết hợ giú trẻ nhanh nhẹn inh hoạt và mạnh dạn
khám há những đi u bí ẩn trong trò chơi âm nhạc.
Ví dụ trò chơi Ghi nhớ dấu chân ngoài hát triển tai nghe trẻ còn có hản
ứng nhanh v i các oại tiết tấu khác nhau và ghi nh có chủ định. Cách chơi: Có
thể chơi theo hai nhóm nếu
đông trư c hết cô v một vòng tròn n cô dùng
hấn v hình bàn chân của từng trẻ vào đó ứng v i ố trẻ. Sau đó cho trẻ đi vòng
tròn và nghe tiết tấu của nhạc cụ hoặc bài hát khi tiết tấu thay đổi hoặc khi chuyển
bài hát trẻ chạy vào vòng tròn và ư m bàn chân mình. Nếu bạn nào không vừa v i
dấu chân đã v thì bạn đó thua.
Ví dụ trò chơi Ngôi nhà bí ẩn
giú trẻ mạnh dạn tự tin muốn khám há
những đi u bí ẩn trong ngôi nhà mà cô đã chuẩn bị cho trẻ những đi u bất ngờ
trư c khi trẻ chơi. Cô chuẩn bị nhi u ngôi nhà và mỗi ngôi nhà có một oại đồ chơi
hoặc một bức tranh theo từng chủ đ cụ thể. Sau đó cô cho trẻ đi vòng tròn theo
tiếng trống ắc hoặc tiết tấu của nhạc…khi cô nói bằng các hiệu ệnh khác nhau
như: Vừng ơi mở ra hay rung mạnh nhị trống ắc ên cao thì trẻ tìm chọn một ngôi
nhà và mở cửa ấy đồ chơi ra. Trong ngôi nhà có đồ chơi hoặc tranh ảnh gì thì trẻ
hát đúng ứng v i đồ chơi đó như: ngôi nhà bạn A có đồ chơi Con Vịt thì trẻ hát
bài Một con Vịt nếu ngôi nhà bạn B có tranh Con Heo thì trẻ hát bài Con Heo
đất…Mỗi ượt chơi có thể từ đến 8 bạn và chơi nhi u ượt.
Ví dụ trò chơi Bước nhảy hoàn vũ, vũ điệu cay xanh... giáo viên có thể chọn
những bài hát hù hợ v i chủ đ từ nhạc nhẹ đến nhạc mạnh (có thể chọn nhạc
không ời) để trẻ có thể thể hiện mình một cách tự nhiên.
- Sưu tầm, sáng tạo trong cách làm đồ dùng đồ chơi, nhạc cụ âm nhạc
phục vụ cho môn Hoạt đ ng âm nhạc
Xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học để mua ắm ưu tầm và àm
một ố đồ dùng tự tạo hục vụ cho môn hoc.
Mỗi giáo viên hải à một cộng tác viên v i nhà trường các bậc cha mẹ học
inh để tận dụng các nguyên vật iệu mở có ở địa hương như: on bia thanh tre
hộ ữa hạt ỏi… để tạo ra những những oại nhạc cụ hục vụ cho hoạt động âm
nhạc.
Ví dụ:
Nhạc cụ âm nhạc: on bia cắt đôi bỏ ỏi vào và nén ại khi đậ nhẹ vào tay
hát ra những âm thanh vui nhộn. Thanh tre chẻ thành miếng dẹ rồi trang trí
màu ắc
tạo thành đệm gõ. Ngoài ra còn àm ra một ố trống nhỏ đàn bằng
xố …

12

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

Trang hục cho âm nhạc: ống hút mút bitít giấy báo, dây may bao…tạo ra
mũ múa mặt nạ các con vật để thu hút trẻ hoạt động một cách hứng thú không
nhàm chán.
- Rút kinh nghiệm trong quá trình nghi n cứu
Giáo viên bám át các yêu cầu để hát huy tính tích cực áng tạo của trẻ gợi
ý bổ ung từng hoạt động trong giờ dạy để ửa ai cho trẻ giú trẻ học tốt ở các tiết
học au. Trên cơ ở đó giáo dục trẻ tình cảm thẩm mỹ tình yêu mến gắn bó v i con
người các con vật gần gũi cảnh vật thiên nhiên xung quanh trẻ. Từ đó hình thành
cái đẹ mô tả cái đẹ qua từng bài hát mà trẻ được thể hiện.
Tổ chức đánh giá au mỗi chủ đ kiểm tra chất ượng giáo viên trên khả
năng nhận thức của trẻ. Sau đó bổ ung rút kinh nghiệm để giú giáo viên có thêm
kiến thức v âm nhạc àm giàu vốn kinh nghiệm để thích ứng v i chương trình
mầm non m i hiện nay.
Từng học kỳ nhà trường tổ chức toạ đàm rút kinh nghiệm đánh giá ự tiến bộ
au chuyên đ . Từ đó bám át yêu cầu và đ ra các biện há thích hợ v i trẻ để
kích thích ự áng tạo tích cực của trẻ nhi u hơn hạn chế an man v kiến thức chú
ý đầu tư khai thác chi u âu của đứa trẻ.
3.3 Điều kiện để thực hiện gi i há
iện há
Để thực hiện các biện há giải há trư c hết người Hiệu trưởng hải năng
động áng tạo tâm huyết v i ngh nghiệ đầu tư chi u âu vào công tác chuyên
môn và từng hoạt động của từng môn học xem đây à hoạt động tổng thể từ hoạt
động chuyên môn đến mọi hoạt động khác để kích thích giáo viên cùng áng tạo.
Ngoài ra Hiệu trưởng uôn uôn inh hoạt nhẹ nhàng áng tạo trong cách nghĩ
cách àm và biết hối hợ chặt ch giữa nhà trường v i các đoàn thể để cùng nhau
thực hiện nhiệm vụ à đầu tư nâng cao chất ượng chăm óc giáo dục trẻ tại trường
mầm non. Đặc biệt à môn giáo dục âm nhạc
Các giải há biện há uôn đảm bảo các yếu tố cần thiết thiết thực nhưng
đảm báo tính vừa ức đặc biệt à thường xuyên đổi m i công tác quản ý chỉ đạo và
hối hợ chặt ché v i các đoàn thể trên tinh thần đoàn kết cùng tiến bộ.
3.4 Mối quan hệ giữa các gi i há
iện há
Mỗi giải há biện há đ u có tác dụng riêng nhưng tất cả đ u chung ức
hỗ trợ cho nhau và cùng chung một nhiệm vụ à cung cấ kiến thức giú CBVC
hiểu được trách nhiệm quy n hạn trong quản ý chỉ đạo đi u hành các hoạt động
của nhà trường và tham gia vào các hoạt động một cách tích cực áng tạo inh hoạt
trãi nghiệm trong mỗi nhiện vụ được hân công. Đặc biệt các tổ chức đoàn thể nắm
vững kiến thức trong cách nghỉ cách àm của quá trình triển khai cùng thực hiện.
3.5 Kết qu kh o nghiệm gia tr khoa hoc của v n đề nghiên cứu
- Kết quả khảo nghiệm
13

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

100% cán bộ đoàn thể nắm được kiến thức trong chuyên môn của môn
GDÂN và trách nhiệm trong công việc được giao trong quá trình thực hiện. Biết
xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng chủ đ và chọn đ tài hoạt động át v i tình
hình thực tế và đặc thù của đơn vị. Sáng tạo inh hoạt trong công tác quản ý chỉ
đạo của nhà trường và đưa hong trào hoạt động chuyên nôn nhà trường ngày càng
vững bư c đi ên.
- Giá t ị khoa học
Công tác phối hợ cùng thực hiện mang ại hiệu quả cao trong giảng dạy và
học tậ cũng như các hong trào thi đua trong nhà trường. Đồng thời cung cấ kiến
thức cho cán bộ giáo viên v chuyên môn mang tính giáo dục cao và được ử dụng
rộng rãi trong nhà trường. Công tác thực hiện được dựa trên khả năng tư duy năng
động áng tạo của từng cán bộ giáo viên từ đó từng cán bộ quản ý hụ trách
chuyên môn tổ khối trưởng giáo viên biết ựa chọn những nội dung giảng dạy sao
cho hù hợ v i tình hình thực tế của đơn vị và đi u kiện của địa hương để thực
hiện có hiệu quả công tác chăm óc giáo dục trẻ và uôn hoàn thành xuất ắc mọi
nhiệm vụ của Ngành và các cấ đ ra.
4. Kết qu thu được qua kh o nghiệm giá tr khoa học của v n đề
nghiên cứu.`
a. Đ i với giáo viên
- Hầu hết giáo viên đã nắm được hương há môn hoạt động âm nhạc theo
chuyên đ đã được học. Nắm được nội dung của từng hoạt động trong một tiết dạy
theo từng thể oại và yêu cầu trọng tâm của tiết dạy. Phát huy khả năng tích cực
áng tạo của trẻ. Biết ắ xế môi trường học tậ hù hợ v i từng chủ điểm để
giú trẻ dễ học dễ nh dễ nhận biết v từng đ tài ở mọi úc mọi nơi.
- 95% ố giáo viên nắm được hương há GDÂN của chương trình mầm
non m i. Biết tự xây dựng kế hoạch hoạt động thiết kế và tổ chức các hoạt động
âm nhạc theo các chủ đ để hát triển các kỹ năng nghe hát trò chơi vận động
minh hoạ…cho trẻ.
- Một ố giáo viên tự chủ động tìm tòi học hỏi để àm giàu vốn kiến thức
âm nhạc như biết ử dụng đàn trong khi dạy nhạc tự áng tác một ố bài hát ngắn
gọn. Sưu tầm một ố trò chơi và biết tự tạo ra những trò chơi m i mang tính giáo
dục cao.
- Kiểm tra au chuyên đ :
+ 0% ố giáo viên đạt oại tốt
+ 40% đạt oại khá
- 80% ố giáo viên biết tổ chức văn nghệ ngày hội ngày ễ trong năm cho bé
tham gia hoạt động như: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tết Trung thu ngày Quốc
tế hụ nữ 8/ …
14

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

b. Đ i với trẻ
- Trẻ hát tự nhiên rõ ời tự tin thể hiện tác hẩm một cách hồn nhiên nhí
nhảnh.
- Thể hiện được nhi u bài hát trong chương trình và ngoài chương trình có
nội dung hong hú.
- Đối v i trẻ ở khối á và khối chồi hiểu được nội dung một ố bài hát biết tự
áng tạo những động tác minh hoạ theo ời bài ca. Trẻ tự tin khi biểu diễn độc ậ
và kết hợ vận động cùng bạn cùng cô và chơi được những trò chơi mang tính
áng tạo.
c. Đ i với các bậc cha mẹ học sinh
- Đã kết hợ v i giáo viên cùng thực hiện tốt môn Giáo dục âm nhạc cùng
giáo viên áng tạo ra những đồ dùng nhạc cụ hục vụ cho môn âm nhạc.
- Hầu hết các bậc cha mẹ học inh đ u tham gia tích cực đến chất ượng hoạt
động văn nghệ của
.
III. PH N KẾT L

N KIẾN NGH

1. Kết luận
Thực hiện đổi m i hương há dạy học theo chương trình giáo dục mầm
non m i đối v i môn Giáo dục âm nhạc đây à một yêu cầu hết ức thiết thực trong
giai đoạn đổi m i giáo dục hiện nay. Mỗi giáo viên đ u thấy rõ vai trò trách nhiệm
của mình trong việc tổ chức các hoạt động âm nhạc cho trẻ và giú trẻ tham gia
một cách tích cực chủ động áng tạo. Trẻ được tích cực tham gia hoạt động trong
học tậ vui chơi thông qua hoạt động âm nhạc
giú trẻ mạnh dạn hơn thông
minh hơn khi tiế cận v i các môn học khác. Đó cũng à ti n đ giú trẻ vào học
1 ở trường Tiểu học một cách tốt nhất.
Nâng cao chất ượng Giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non bản thân tôi nhận
thấy đây à một bài học giú giáo viên có một kiến thức vững vàng àm hành trang
cho mình để bư c vào công cuộc xây dựng và đổi m i giáo dục hiện nay trong đó
có Giáo dục mầm non. Vì vậy tôi đã không ngừng hát huy những thành tích đã đạt
được trên cơ ở đó tiế tục tìm tòi áng tạo trong cách nghĩ cách àm để nâng cao
hiệu quả giảng dạy ngày càng cao.
Sáng tạo trong công tác quản ý chỉ đạo đặc biệt à nâng cao chất ượng
chuyên môn đến từng giáo viên. Chuyển tải những kinh nghiệm vốn có để trao đổi
v i tất cả cán bộ giáo viên trong toàn trường bạn bè đồng nghiệ ở các đơn vị bạn.
Tuyên truy n âu rộng đến các bậc cha mẹ học inh và cộng đồng thấy được tầm
quan trọng của GDÂN trong chương trình chăm óc giáo dục trẻ mầm non.
Thường xuyên tổ chức các buổi inh hoạt chuyên môn cấ Phòng để tất cả
Cán bộ quản ý và một ố giáo viên giỏi giao ưu đúc rút kinh nghiệm chương trình
mầm non m i đối v i từng môn học. trên cơ ở đó đ ra hương há thiết thực
15

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

hù hợ v i tình hình thực tế của từng trường của địa hương nhưng không àm
mất đi nội dung của từng đ tài theo các chủ đ
Giáo viên luôn tìm hiểu kỹ năng tiế thu âm nhạc của từng trẻ để có biện
há rèn uyện cho hù hợ .
uôn chú ý đến nghệ thuật biểu diễn để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động
Giao dục âm nhạc.
Chú ý ửa ai cho trẻ vè kỹ năng nghe cùng v i thể hiện ca hát để giú trẻ
vận động đúng hong cách biểu diễn nghệ thuật.
Sưu tầm và áng tác nhi u ca khúc để dạy trẻ.
Khuyến khích trẻ áng tạo hong cách biểu diễn khi thể hiện các tác hẩm
âm nhạc.
2. Kiến ngh
- Tổ chức thêm chuyên đ Giáo dục âm nhạc cụ thể theo từng thể oại và
hoạt trọng tâm của từng tiết dạy theo chương trình mầm non m i.
- Tổ chức cho cán bộ quản ý tham quan học hỏi giao ưu một ố trường bạn
để rút kinh nghiệm hục vụ tốt cho công tác chỉ đạo chuyên môn tại đơn vị mình.

Người viết

L Thị Kim Hương
NH N XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
CHỦ T CH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
P. CHỦ T CH

16

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

MỤC LỤC
I. PH N M Đ
trang 01
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài
. Đối tượng nghiên cứu
4. Gi i h n h m vi nghiên cứu
5. Phương há nghiên cứu
trang 02
II. PH N NỘI D NG
trang 03
1. Cơ sở lý luận
2. Thực tr ng
2.1 Thuận ợi khó khăn
2.2 Thành công hạn chế
2. Mặt mạnh mặt yếu
2. Các nguyên nhân các yếu tố tác động
2.5 Phân tích đánh giá các vấn đ v thực trạng mà đ tài đã
đặt ra
trang 05
. Gi i há
iện há
trang 06
3.1. Mục tiêu của giait há biện há
.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải há biện há
trang 09
. Đi u kiện để thực hiện giải há biện há
trang 10
. Mối quan hệ giữ các giải há biện há
.5 Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học của vấn đ nghiên cứu
4. Kết qu thu được qua kh o nghiệm giá tr khoa học của v n
đề nghiên cứu.
trang 14
III. PH N KẾT L N KIẾN NGH
trang 15
1. Kết luận
2. Kiến ngh
- Nhận xét của Hội đồng chấm cấ trường
trang 16
- Mục ục
trang 17
- Tài iệu tham khảo
trang 18

17

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ng


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc t ong t ư ng m m non

TÀI LIỆ THAM KHẢO
TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨ
1. Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ II (2007-2008) của Vụ Giáo dục
mầm non.
2. Giáo dục mầm non (Đại học ư hạm thành hố hồ Chí Minh)
. Chương trình Giáo dục mầm non ba ứa tuổi ( Nhà xuất bản Giáo dục)
. Tuyển tậ bài hát mẫu giáo (Vụ Giáo dục mầm non)
5. Tâm ý Giáo dục mầm non ( Bộ GD&ĐT - trường Đại học ư hạm Thành
hố Hồ Chí Minh)

18

Ngư i thực hiện: Lê Thị Kim ư ng-T ư ng M m non oa

ngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×