Tải bản đầy đủ

SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo các khối lớp trong trường mầm non eatung

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.

PHỤ LỤC
Nội dung

Trang

I. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................... 2
1. Lý do chọn đề tài :.................................................................................... 2
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ................................................................ 3
3. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ................................................................

4
4

5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................

4


II. PHẦN NỘI DUNG .............................................................................. 4
1. Cơ sở lý luận .......................................................................................

4

2. Thực trạng ............................................................................................

6

2.1 Thuận lợi, khó khăn..................................................................................6
2.2 Thành công, hạn chế ................................................................................7
2.3 Mặt mạnh, mặt yếu ...................................................................................7
2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động .....................................................8
2.5 Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra....................8
3. Giải pháp, biện pháp....................................................................................9
3.1 Mục tiêu của biện pháp, giải pháp ............................................................9
3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp............................10
3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp ......................................... 17
3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp ............................................17
3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu...............17
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề .............18
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.....................................................................................................20
2. Kiến nghị...................................................................................................21
Gv:Nguyễn Thị Hóa

1


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài .
Trong thời kỳ đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì
việc nâng cao các hoạt động khám phá về mọi mặt của cuộc sống là một trong
những vấn đề được quan tâm của xã hội hiện nay. Một trong ba mục tiêu của cải
cách giáo dục của nước ta là: làm tốt việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ thời
thơ ấu nhằm tạo ra cơ sở quan trọng của con người Việt Nam mới, người lao động
làm chủ tập thể, phát triển toàn diện nhân cách. Giáo dục mẫu giáo đã góp phần

thực hiện mục tiêu trên. Ngày nay chúng ta không chỉ đào tạo những con người có
trí thức, có khoa học, có tình yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc, yêu lao động mà còn tạo
nên những con người biết yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp, giàu mơ ước và sáng tạo.
Những phẩm chất ấy con người phải được hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi
hứa hẹn bao điều tốt đẹp trong tương lai. Trong những năm gần đây bậc học mầm
non đang tiến hành đổi mới, chương trình giáo dục trẻ mầm non trong đó đặc biệt
coi trọng việc tổ chức các hoạt động phù hợp sự phát triển của từng cá nhân trẻ,
khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực, hồn nhiên vui tươi, đồng
thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn và
tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ một cách linh hoạt, thực hiện phương
châm “Học mà chơi - Chơi mà học” Đáp ứng mục tiêu phát triển của trẻ một cách
toàn diện về mọi mặt.
Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách con người nói chung và trẻ
mầm non nói riêng thì các hoạt động chơi với đồ vật có một vai trò quan trọng đặc
biệt không thể thiếu được.
Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách, khi trẻ tham gia vào các hoạt
động với đồ dùng đồ chơi giúp trẻ tìm hiểu, khám phá, tái tạo và nhận thức về môi
trường xung quanh, về cuộc sống của con người, sự quan tâm chia sẻ của trẻ đối
với người thân, với các bạn và tất cả mọi người. Khi tham gia vào các hoạt động
với đồ dùng đồ chơi trẻ được trải nghiệm, được thực hành từ đó giúp trẻ có được
những kỹ năng cơ bản về cuộc sống khi chính bản thân trẻ được trực tiếp tham gia.
Ngoài ra đồ dùng đồ chơi còn giúp cho trẻ phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ.
Trẻ được giao lưu với các bạn lớp khác, với các bác, các cô chú làm ở những nghề
nghiệp khác nhau, với mọi người ở những lứa tuổi khác nhau giúp trẻ mạnh dạn
hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Đặc biệt hơn đối với trẻ, khi trẻ tham gia vào các
hoạt động với đồ dùng đồ chơi thì trẻ rất hào hứng và thích thú. Giáo dục mầm non
có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo
dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ, hình
thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt về mọi mặt để trẻ có đủ hành
trang bước vào trường tiểu học. Chính vì vậy, người giáo viên mầm non được xem
Gv:Nguyễn Thị Hóa

2


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
là người đặt nền móng đầu tiên, là yếu tố quyết định và hình thành nhân cách cho
trẻ. Nhiệm vụ của người giáo viên mầm non hết sức nặng nề, ngoài việc truyền thụ
những kiến thức kỹ năng sơ đẳng ban đầu cho trẻ mà còn phải chăm sóc, nuôi
dưỡng, uốn nắn và tập cho trẻ những thói quen, kỹ năng sống tốt. Để thực hiện tốt
mục tiêu, nhiệm vụ của cấp học đề ra và đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục
hiện nay thì việc dạy học giữ vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành và phát
triển nhân cách của trẻ. Thông qua hoạt động dạy - học - vui chơi ...nhận thức và
trí tuệ cùng hành vi của trẻ được phát triển.
Vui chơi là hoạt động chủ đạo, là “Cuộc sống” của trẻ lứa tuổi mầm non,
chơi với đồ dùng đồ chơi cũng là phương tiện hiệu quả nhất để phát triển các chức
năng tâm lý, sinh lý và hình thành nhân cách của trẻ. Sự sáng tạo thông qua hoạt
động với đồ dùng đồ chơi giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Đồ
chơi là một phần quan trọng trong hoạt động vui chơi của trẻ mầm non, đồ chơi là
người bạn đồng hành thân thiết của trẻ, đem lại niềm vui cho trẻ và là khơi nguồn
của những cảm xúc, tingf cảm tích cực ở trẻ.
Với sự tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý chỉ đạo. Là một
Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường tôi luôn trăn trở để
tìm ra hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm của đơn vị, xứng đáng là một
trường trọng điểm, đáp ứng với yêu cầu, tiêu chuẩn của trường Chuẩn quốc gia bậc
học Mầm non huyện nhà. Luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ “Mẫu giáo tốt mở
đầu nền giáo dục tốt ”. Vì vậy, Tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp chỉ đạo nâng
cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo các khối lớp trong trường Mầm Non
EaTung”. Với mong muốn được đóng góp một phần hết sức nhỏ bé của mình vào
việc nâng cao chất lượng đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non, để đáp ứng được
những yêu cầu mới của Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ đất nước hội nhập. Trong
những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học Mầm non là
một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có tránh nhiệm gieo những hạt
giống, mầm non tốt, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo cho thế
hệ trẻ mai sau.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
* Mục tiêu
- Xây dựng và tổ chức các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng
hoạt động làm đồ dùng dạy học tự tạo ở các khối lớp trong trường Mầm non
EaTung.
- Giúp giáo viên có kỹ năng tự làm đồ dùng dạy học của bản thân tốt hơn,
giúp học sinh hứng thú tham gia vào các hoạt động khi được sử dụng các đồ dùng
đẹp, khoa học, đảm bảo an toàn...
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và các kỹ năng cho giáo viên
mầm non và học sinh.
Gv:Nguyễn Thị Hóa

3


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
- Nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học của các khối lớp trong trường mầm
non EaTung.
- Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán
bộ giáo viên, nâng cao chất lượng hoạt động làm đồ dùng đồ chơi tự tạo trong nhà
trường.
* Nhiệm vụ của đề tài
- Tìm hiểu thực tế việc thực hiện làm đồ dùng dạy học của từng giáo viên,
từng lớp.
- Tìm hiểu nguyên nhân tại sao việc thực hiện làm đồ dùng dạy học của một
số giáo viên chất lượng và hiệu quả chưa cao.
- Đề ra biện pháp thích hợp để chỉ đạo giáo viên có tư tưởng lập trường
vững vàng, yêu nghề, yêu trẻ. Tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ và các kỹ năng làm đồ dùng dạy học tự tạo, tận dụng những nguyên vật
liệu sẵn có để thực hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong thời đại đổi mới
hiện nay.
3. Đối tượng nghiên cứu.
- Đồ dùng dạy học tự tạo trường Mầm non EaTung – Xã EaNa – Huyện
Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng và nội dung của công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng làm đồ
dùng dạy học tự tạo đa dạng và phong phú. Ở đây tôi xin trình bày “Một số biện
pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo các khối lớp trong
trường Mầm Non EaTung” Xã EaNa - Huyện Krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk.
5. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp điều tra, nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn.
- Phương pháp luyện tập, thực hành.
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
- Phương pháp trắc nghiệm.
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp quan sát, các hoạt động của giáo viên, học sinh.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp.
- Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận.
Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng dạy học, chăm sóc,
nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non. Để có được đội ngũ giáo viên
“Vừa hồng - vừa chuyên” là cả một vấn đề rất khó khăn và phức tạp bởi vì chất
Gv:Nguyễn Thị Hóa

4


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
lượng đội ngũ giáo viên trong trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều khi
yếu tố xã hội lại đóng vai trò chính, nhưng trình độ nghiệp vụ của cá nhân, giáo
viên thì phụ thuộc vào phần lớn về khả năng sư phạm và lòng yêu nghề của chính
họ. Chính vì vậy, việc “ Nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học” không thể một sớm
một chiều có thể làm ngay được mà phải thực hiện dần dần từng bước và phải có kế
hoạch trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, hệ
thống trường lớp được trang bị tương đối đồng bộ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng
chuyên môn ở trường mầm non đi đôi với việc đa dạng và phong phú về đồ dùng
đồ chơi. Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà nhà trường chúng ta đặt ra hiện nay. Giáo
dục Mầm non là một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc dân, chiếm
vị trí rất quan trọng, nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu, đặt nền móng
cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị những
điều kiện, kỹ năng cần thiết cho trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1 trường Tiểu học.
Trong thời đại xã hội đang phát triển và đổi mới, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo
dục để đào tạo ra những con người mới, có tri thức khoa học tốt để vươn lên cùng
với sự phát triển của xã hội.“ Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm
trồng người ”. Muốn đạt được mục tiêu giáo dục Mầm non thì trước hết phải quan
tâm đến hoạt động chuyên môn, nó có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường
quyết định chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non. Chỉ đạo nâng cao chất lượng
chuyên môn ở trường Mầm non chúng ta không thể xem nhẹ việc trang bị đồ dùng
đồ chơi cho trẻ hoạt động, đây là nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường cần quan tâm.
Muốn trẻ mầm non hứng thú tham gia vào các hoạt động đòi hỏi giáo viên phải
chuẩn bị nhiều đồ dùng đồ chơi phù hợp để trẻ hứng thú. Với nhiệm vụ là Phó hiệu
trưởng, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực
hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá, phương
pháp giảng dạy của giáo viên, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề
nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư
phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ
giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
Thông qua hoạt động với đồ dùng đồ chơi, trẻ biết yêu quý cái đẹp, rèn tính
kiên trì, bền bỉ, làm việc có mục đích, biết tìm hiểu và phản ánh thế giới hiện thực
xung quanh thông qua quá trình tri giác với đồ chơi, phát triển vốn từ phong phú,
ngôn ngữ mạch lạc, phát triển hoạt động cơ bàn tay, ngón tay từ vụng về đến linh
hoạt, từ vận động thô chuyển thành vận động tinh, phát triển khả năng cảm thụ và
bồi dưỡng xúc cảm thẩm mĩ. Khi hoạt động với đồ chơi trẻ khám phá được chức
năng của mình để từ đó có phương thức hành động tương ứng. Nếu không đáp ứng
được nhu cầu về đồ chơi thì trẻ sẽ chậm phát triển tư duy, ngôn ngữ, đồng thời các
chức năng vận động của trẻ theo đó cũng chậm phát triển. Thực tế đó đòi hỏi mỗi
chúng ta, đặc biệt là giáo viên và nhà trường luôn tìm tòi đầu tư sáng tạo làm đồ
Gv:Nguyễn Thị Hóa

5


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
dùng dạy học đáp ứng nhu cầu học và chơi của trẻ.
2. Thực trạng.
* Khái quát
Những năm học qua trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua làm
đồ dùng dạy học tự tạo nhằm tạo sự vui tươi phấn khởi trong phong trào thi đua dạy
tốt học tốt, vui chơi bổ ích. Tuy nhiên, nhiều giáo viên và học sinh còn hạn chế về
các kỹ năng làm đồ dùng dạy học tự tạo phục vụ dạy và học hằng ngày của cô và
trẻ.
Trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động làm đồ dùng đồ chơi
tự tạo ở trường Mầm non EaTung, gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
2.1. Thuận lợi - khó khăn
- Thuận lợi
Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban
nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã EaNa, địa phương nơi địa bàn
trường đóng, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, tận tình của lãnh đạo Phòng giáo dục
trong các hoạt động của nhà trường.
Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu phù hợp với Điều lệ trường mầm non, trường
đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Ban giám hiệu thống nhất trong chỉ đạo chung, phối hợp các hoạt động nhịp
nhàng.
Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt
chuẩn và trên chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần học hỏi, chịu khó, kiên trì
trong công việc. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ và năng lực sư phạm cho bản thân.
Cơ sở vật chất trang thiết bị, tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục
mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Hội phụ huynh của trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các cháu,
tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.
Trường có 100% học sinh, học hai buổi/ ngày và ăn ở bán trú.
Trường có 100% khối lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục.
Nguồn nguyên vật liệu để sử dụng và tận dụng cho việc làm đồ dùng đồ chơi
tự tạo phong phú, đa dạng.
- Khó khăn
Gv:Nguyễn Thị Hóa

6


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
Nhiều giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn ít, chưa năng động sáng
tạo, một số giáo viên lớn tuổi kỹ năng làm đồ dùng dạy học còn hạn chế. Năng lực
chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tuy đã đạt chuẩn nhưng không đồng đều, một
số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới phương pháp, nên còn lúng túng
trong việc vận dụng các kỹ năng để làm đồ dùng dạy học tự tạo phục vụ công tác
giảng dạy hiện nay.
Trong công tác chỉ đạo bản thân tôi lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, chỉ đạo
còn mang tính chung chung, sắp xếp thời gian chưa khoa học, chưa phát huy hết
khả năng của giáo viên.
Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm chăm sóc con em mình còn phó
thác cho nhà trường .
2.2. Thành công - hạn chế
- Thành công
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, giúp bản thân tôi làm tốt công
tác chỉ đạo chuyên môn, hoạt động phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học sử
dụng trong quá trình dạy học và dự thi các cấp, giúp giáo viên nâng cao kiến thức,
nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm tầm quan trọng của giáo dục Mầm non
và của bản thân mình. Biết bám sát vào kế hoạch của nhà trường và thực tế của lớp
để lên kế hoạch phù hợp với cách tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động, có kinh
nghiệm làm các loại đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ, đạo cụ… để phục vụ cho các hoạt
động dạy và học hằng ngày. Từ đó chất lượng giáo dục trẻ và chuyên môn của nhà
trường ngày càng được nâng lên thông qua các hội thi làm đồ dùng dạy học tự tạo
của nhà trường tổ chức.
- Hạn chế
Bên cạnh những thành công trên vẫn còn một số hạn chế: một số giáo viên là
người đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm còn ít, giáo
viên lớn tuổi thiếu linh hoạt, sáng tạo, trong các phong trào thi đua làm đồ dùng
dạy học tự tạo để phục vụ các hoạt động chuyên môn, chưa khai thác triệt để các
nguyên vật liệu sẵn có, tạo ra một số đồ dùng dạy học còn cứng nhắc, chưa sáng
tạo, chưa đổi mới, độ bền chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay.
2.3. Mặt mạnh, mặt yếu
- Mặt mạnh
Khi áp dụng những phương pháp này đã giúp cho giáo viên chủ động trong
việc lên kế hoạch làm đồ dùng dạy học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và theo
từng chủ đề trong năm học, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch phù hợp, sát tình
hình của lớp, sử dụng đồ dùng đồ chơi một cách linh hoạt có hiệu quả trong các
hoạt động, có sự đầu tư trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ, đạo cụ, thực hiện
Gv:Nguyễn Thị Hóa

7


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
các kỹ năng làm đồ dùng dạy học tự tạo ngày càng được nâng cao, dẫn đến chất
lượng giáo dục trẻ ngày càng tiến bộ rõ rệt.
- Mặt yếu
Một số giáo viên còn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch và thực hiện kế
hoạch làm đồ dùng dạy học trong năm học và tham gia hội thi các cấp. Áp dụng các
kỹ năng làm đồ dùng dạy học đạt hiệu quả chưa cao, một số đồ dùng dạy học làm
còn mang tính đối phó, chất lượng thấp, chưa mang tính thẩm mỹ cao…vì vậy chưa
thu hút được sự hứng thú của trẻ.
Một số lớp học ở phân hiệu Buôn Drai thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên
các loại đồ dùng đồ chơi chưa được đa dạng phong phú.
2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động đến công tác chỉ đạo nâng cao
chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở các khối lớp trong trường mầm non
Eatung
Cơ sở vật chất trang thiết bị, tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục
Mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Ban giám hiệu làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kịp thời nắm bắt sự chỉ
đạo của các cấp, áp dụng thực tế của trường để chỉ đạo các hoạt động thi đua làm
đồ dùng dạy học tự tạo phục vụ dạy học nâng cao chất lượng giáo dục.
Đội ngũ cán bộ công chức đã đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhận thức được tầm
quan trọng của bậc học Mầm non, biết áp dụng thực tế của trường, lớp, địa phương
để xây dựng kế hoạch làm đồ dùng dạy học và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
Hội phụ huynh của trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các cháu,
tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Thường xuyên ủng hộ các
nguyên vật liệu phế thải của gia đình để các cô tận dụng làm thành những đồ dùng
tái chế cho trẻ hoạt động.
2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
Trường có giáo viên trẻ kinh nghiệm còn ít, chưa hăng say trong các hoạt
động phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học dự thi các cấp, chưa năng động trong
việc thu thập các nguyên vật liệu sẵn có để tận dụng làm ra những sản phẩm có ích
trong công tác giáo dục.
Một số giáo viên lớn tuổi kỹ năng làm đồ dùng dạy học chưa cao, chưa sáng
tạo, chưa linh hoạt, chưa có sự đầu tư làm đồ dùng dự thi các cấp. Việc vận động
phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu còn hạn chế. Chưa phát huy được sự ủng
hộ của các phụ huynh.
Gv:Nguyễn Thị Hóa

8


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
Đồ dùng đồ chơi chưa đa dạng, chưa phong phú, chưa tạo sự hứng thú với
trẻ.
Bản thân tôi lên kế hoạch hoạt động đôi lúc chưa cụ thể, chưa sáng tạo, chỉ
đạo còn mang tính chung chung, chưa khoa học, công tác bồi dưỡng kỹ năng làm
đồ dùng dạy học cho giáo viên chưa đa dạng, chưa sâu, tổ chức các hội thi làm đồ
dùng đồ chơi tự tạo còn ít. Vì vậy kết quả trên cô và trẻ đạt chưa cao như mong
muốn. Chưa phát huy được tính tích cực, chủ động ở trẻ, một số giáo viên chưa
chịu khó tạo môi trường để trẻ được hoạt động, tham quan và hoạt động ở mọi lúc
mọi nơi.
Việc quan tâm chăm sóc con em của một số phụ huynh học sinh chưa đáp
ứng với nhu cầu giáo dục ngày càng cao hiện nay. Nhu cầu về kinh tế, mưu sinh
được quan tâm nhiều hơn nhu cầu học tập, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ
ràng, chưa thống nhất với nhà trường. Giáo dục trẻ ở gia đình mang tính áp đặt và
thiếu làm gương tốt cho trẻ noi theo. Chính vì vậy chưa phát huy hết trách nhiệm
cá nhân của trẻ trong việc sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi ở trường lớp mầm
non.
Nhiều năm qua tôi đã tổ chức nhiều đợt thi đua làm đồ dùng dạy học cấp
trường, động viên các chị em tham gia thi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhiều giáo viên đã
có sự đầu tư vào việc làm đồ dùng dạy học hằng ngày và làm đồ dùng dự thi các
cấp có chất lượng hơn.
Nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, học hỏi thêm các cách hướng
dẫn làm đồ dùng đồ chơi và hướng dẫn trẻ làm những đồ dùng đồ chơi đơn giản.
Một số giáo viên thực hiện phát huy tốt cách làm đồ dùng dạy học tạo ra
nhiều sản phẩm, nhiều đồ dùng đồ chơi bền đẹp, thu hút được sự chú ý của trẻ. Sử
dụng trong các hoạt động dạy học hàng ngày, các tiết thao giảng, chuyên đề, thi
giáo viên dạy giỏi…. đạt hiệu quả cao.
Qua đó giúp giáo viên tiết kiệm được nhiều chi phí cho việc chuẩn bị đồ
dùng dạy học. Tạo được sự hứng thú cho trẻ khi tham gia làm đồ dùng cùng cô từ
những nguyên vật liệu mà trẻ đóng góp và huy động bố mẹ để dành để trẻ mang lên
lớp cho cô.
3. Giải pháp, biện pháp
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Mục tiêu của các biện pháp là nhằm bổ sung ngày càng nhiều và sử dụng
hiệu quả các loại đồ dùng đồ chơi tự tạo trong mọi hoạt động của chuyên môn,
công tác giáo dục, hoàn thiện kĩ năng sư phạm, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên trong
đơn vị, thông qua đó, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi
mới giáo dục Mầm non, theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay.
Gv:Nguyễn Thị Hóa

9


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
Nâng cao chất lượng đồ dùng đồ chơi tự tạo cho đội ngũ giáo viên và học sinh là
công việc thường xuyên, liên tục.
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
- Trước tình hình thực trạng về chất lượng đồ dùng dạy học của nhà trường,
tôi suy nghĩ tìm ra những biện pháp để chỉ đạo công tác làm đồ dùng dạy học tự tạo
nhằm nâng cao kỹ năng và số lượng, chất lượng đồ dùng dạy học cho trẻ trong
trường Mầm non EaTung .
- Dựa vào mục tiêu giáo dục mầm non nói chung và yêu cầu cần đạt của lứa
tuổi về nhận thức, thể lực, trí tuệ, ngôn ngữ, và các nhu cầu của trẻ… để từ đó tôi
tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học cho trẻ.
Đây là một việc cần thiết vì nó mang lại cho trẻ sự hiểu biết, thích thú, niềm vui, sự
tự tin khi tham gia vào các hoạt động tại trường mầm non. Qua đó giáo dục trẻ tính
cẩn thận, biết cách sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi hợp lý.
Biện pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp
trường.
- Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dựng, dựa trên sự mong
muốn của phụ huynh và nhu cầu của học sinh tôi đã xây dựng hội thi đồ dùng đồ
chơi tự tạo trong năm học ngay từ đầu năm học phù hợp với các hoạt động của các
nhóm lớp trong trường mầm non. Khi lập được kế hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên
tâm và thực hiện rất hiệu quả.

* Ví dụ: Kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi
STT

THÁNG

1

9

2

10

3

11

NỘI DUNG
- Làm đồ dùng đồ chơi tự
tạo phục vụ hoạt động khảo
sát chất lượng đầu năm, vui
đón Tết trung thu.
- Làm đồ dùng để cô và trẻ
hoạt động theo các chủ đề
trong năm học.
- Tổ chức trang trí sinh
nhật.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Tại sân trường phân hiệu chính
(EaTung)
Tại văn phòng nhà trường
Tại các lớp

- Làm đồ dùng dạy học Tại các lớp
phục vụ dạy tốt học tốt
chào mừng ngày lễ lớn Tại văn phòng nhà trường
trong tháng ( 20 -10 ), dự
thi các cấp.
- Tổ chức Hội thi làm đồ Tại các lớp

Gv:Nguyễn Thị Hóa

10


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
dùng đồ chơi tự tạo chào
mừng ngày nhà giáo Việt Tại văn phòng nhà trường
Nam 20/11.

4

5

6

12

1

2

7

3

8

4

9

5

- Tham gia làm đồ dùng - Tại các lớp
dạy học để hoạt động hội
giảng, thao giảng, kiểm tra
chuyên đề.
- Sinh hoạt chuyên môn - Tại các lớp
trao đổi về một số kỹ năng
làm đồ dùng dạy học, đồ - Tại sân trường
chơi tự tạo từ các nguyên
vật liệu phế thải.
- Cùng bé làm thiệp xuân - Tại lớp
trang trí trường lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi bé
vui đón Tết nguyên đán.
- Cô và trẻ cùng làm đồ - Tại các lớp
dùng dạy học chào mừng
ngày Quốc tế phụ nữ
(8 – 3 )
- Hội thi bé khéo tay hay - Tại hội trường
làm.
- Làm đồ dùng chuẩn bị tốt
cho buổi tổng kết năm học - Tại sân trường ( tại lớp )
và Lễ kỷ niệm ra trường
cho các bé Mẫu giáo 5 tuổi.

Biện pháp 2: Xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng
- Khi đã lập được kế hoạch tổ chức làm đồ dùng đồ chơi tự tạo rồi tôi mạnh
dạn xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường và tổ chuyên môn, khi đưa ra
trình bày với Hiệu trưởng và tổ chuyên môn tôi được sự ủng hộ rất cao vì nội dung
kế hoạch tôi đưa ra cụ thể đầy đủ và chi tiết. Khi được sự ủng hộ về kế hoạch tôi
xin ý kiến của BGH và tổ chuyên môn về cách tổ chức và kinh phí tổ chức. Để có

Gv:Nguyễn Thị Hóa

11


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
kinh phí tổ chức nhà trường trích một phần từ kinh phí chi cho hoạt động chuyên
môn, và các hoạt động phong trào thi đua.
Biện pháp 3: Thống nhất, phân công nhiệm vụ với giáo viên trong trường
- Sau khi lập xong kế hoạch tổ chức làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cho toàn
trường. Tôi trao đổi cùng các giáo viên tổ khối để cùng thống nhất cách tổ chức và
cùng nhau bàn bạc cách thực hiện. Với sự nhiệt tình, yêu trẻ các giáo viên đã cùng
tôi đã tìm ra những cách tổ chức các hoạt động thi đua làm đồ dùng dạy học tự tạo
để lại nhiều ấn tượng cho trẻ và phụ huynh.
Biện pháp 4: Thông báo đến toàn thể các bậc phụ huynh, các giáo viên về kế
hoạch tổ chức thi đua làm đồ dùng dạy học tự tạo của trường.
- Phối kết hợp với phụ huynh sưu tầm nhiều nguyên vật liệu, phế liệu ủng hộ
các cô giáo.
- Sau khi lập kế hoạch tổ chức và thống nhất với các đoàn thể trong trường và
các giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu.
Trong buổi họp phụ huynh đầu năm khi thông báo với tất cả các bậc phụ huynh về
kế hoạch năm học, chương trình học, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, tôi trình bày cụ
thể với phụ huynh về kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào thi đua làm đồ
dùng dạy học cho các cháu trong năm học. Sau khi tôi trình bày xong kế hoạch
100% phụ huynh có mặt ủng hộ nhiệt tình và tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến
chia sẻ đồng tình ủng hộ thống nhất cao.

Gv:Nguyễn Thị Hóa

12


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.

(Đồ dùng tự tạo đạt giải 3 toàn đoàn cấp huyện năm học 2013-2014)

Gv:Nguyễn Thị Hóa

13


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
(Đồ dùng bé yêu chữ cái “Vòng quay kỳ diệu”, được làm từ các lon bia).
Biện pháp 5: Tham khảo tài liệu
- Tham khảo các tập san, báo chí, các kênh truyền hình và thông tin trên
mạng, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hướng dẫn cách làm đồ chơi trẻ em. Hình
thức làm đồ dùng đồ chơi luôn thay đổi sáng tạo không lặp lại.
- Đặc điểm của trẻ mầm non là nhanh thích nhưng nhanh chán vì vậy khi tổ
chức hoạt động cho trẻ giáo viên luôn thay đổi nhiều đồ dùng dạy học, thay đổi
hình thức tổ chức để kích thích sự tò mò của trẻ giúp trẻ tham gia hứng thú nhiệt
tình vào mọi hoạt động khám phá tại lớp, tại trường. Tùy vào từng nội dung giáo
dục mà giáo viên linh động sáng tạo sử dụng đồ dùng đồ chơi theo nhiều cách khác
nhau.
- Tham khảo các kênh truyền hình VTV 6, vui chơi cùng bé, sáng
tạo.com.v.v…
Biện pháp 6: Giao nhiệm vụ cho trẻ, luôn khuyến khích trẻ tham gia sưu tầm
nguyên vật liệu phế thải để tận dụng làm đồ dùng đồ chơi cùng giáo viên.
- Thực hiện giao nhiệm vụ cho trẻ để trẻ biết là mình phải biết làm gì đó, qua
đó giáo dục trẻ biết làm hoàn thành nhiệm vụ, tôi không viết bảng thông báo, mà
dặn trẻ: “Trường mình chuẩn bị tổ chức cho các con làm đồ dùng đồ chơi, các con
nhớ sưu tầm đĩa nhạc củ, hộp sữa, ống hút, vỏ trứng, đũa tre, tăm tre, lon bia,… Đa
số trẻ rất háo hức và nhớ lời cô dặn thực hiện tốt yêu cầu của cô, một số trẻ một hai
lần đầu còn quên nhưng khi đến lớp bản thân trẻ tự thấy mình không bằng các bạn
nên những lần sau trẻ nhớ lời cô dặn, từ đó góp phần cho sự phát triển trí nhớ cho
trẻ. Bên cạnh đó tôi mong muốn khi tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động ngoại
khóa hay tổ chức một ngày hội nào đó trẻ sẽ có những sáng tạo làm ra những thứ
đồ chơi mang đến trang trí lớp, những đồ dùng đồ chơi mà trẻ thích mang đến lớp
để cùng chia sẻ với các bạn nên thông báo và nhắc nhở trẻ mỗi bạn mang một thứ
đến lớp để cùng chơi.

Gv:Nguyễn Thị Hóa

14


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.

(Trẻ cùng cô làm vườn hoa từ đĩa nhạc, giấy màu, sốp…chơi góc xây dựng).
- Hay khi tổ chức cho trẻ đón Tết trung thu tôi muốn tất cả các trẻ cùng được
hoạt động, cùng nhau chia sẻ những chiếc lồng đèn mà trẻ thích và tôi nhắc trẻ mỗi
bạn đều nghiêm túc trong hoạt động, không tranh giành nhau. Kết quả là trẻ đã rất
trật tự, thực hiện theo đúng hướng dẫn của cô….Đến giờ tổ chức tôi cho tất cả trẻ
cùng mang những thứ mà trẻ sưu tầm được và cùng sáng tạo trên những nguyên vật
liệu sẵn có. Sau khi tổ chức cho trẻ tự làm đồ dùng đồ chơi trẻ rất thoải mái và vui
vẻ, phấn khởi (Ví dụ: làm lồng đèn bằng tre, giấy báo củ…). Thông qua các hoạt
động làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cô rèn cho trẻ những kỹ năng sống thật ý nghĩa và
bổ ích, rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ sau này như tính cẩn thận, không tranh
giành với bạn, biết nhườn nhịn, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi…
Biện pháp 7: Khuyến khích cô và trẻ trải nghiệm làm đồ dùng đồ chơi tự tạo
thường xuyên, nhiều đợt theo từng chủ đề trong năm học.
- Dựa vào đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi mầm non, trẻ rất thích tò mò,
khám phá và khi trẻ được trực tiếp tham gia và làm một việc gì đó trẻ sẽ nhớ rất lâu
và có ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy nắm bắt được đặc điểm này của trẻ khi cho trẻ
tham gia hoạt động làm đồ dùng đồ chơi tự tạo tôi đã cho trẻ tham gia trực tiếp vào
hoạt động cùng cô khi trag trí góc thiên nhiên, làm thiệp sinh nhật, hoạt động ngoài
trời, hoạt động góc, thiệp xuân, chậu hoa, đèn ngủ, ly, chén…

Gv:Nguyễn Thị Hóa

15


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.

Góc thiên nhiên của lớp bé (Đàn vịt con đáng yêu) - Chủ đề thế giới động vật.
Biện pháp 8: Phối kết hợp tốt với giáo viên, phụ huynh và cộng đồng
- Để chăm sóc và giáo dục trẻ đạt kết quả tốt chúng tôi thường xuyên trao đổi
với phụ huynh, cùng phối kết hợp để chăm sóc trẻ một cách tốt nhất. Nếu không có
sự phối hợp tốt, thống nhất giữa phụ huynh với hai giáo viên trong lớp về cách dạy,
cách chăm sóc thì tôi không thể thực hiện tốt được. Vì vậy, trong quá trình chăm
sóc và dạy dỗ các cháu, chúng tôi là người trực tiếp lên lớp cùng các giáo viên, bàn
bạc, trao đổi, thống nhất với các cô giáo chủ nhiệm lớp, để các cô chuẩn bị về các
đồ dùng đồ chơi phù hợp với nội dung giáo dục cụ thể, phân công công việc để
thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Cũng như việc thực hiện làm đồ dùng dạy
học phục vụ cho công tác giảng dạy. Hàng tháng tùy theo từng chủ đề tôi và các
giáo viên ở lớp cùng tổ chuyên môn rút kinh nghiệm kế hoạch làm đồ dùng dạy học
của cô và trẻ như thế nào để phục vụ tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ. Rút kinh
nghiệm của chủ đề trước, tháng trước và ngồi bàn bạc lập kế hoạch tháng tiếp theo.
Hằng ngày các cô cùng trao đổi tìm ra phương pháp thực hiện tốt nhất để cùng
nhau trao đổi thực hiện.
- Ngoài ra tôi còn kết hợp với phụ huynh gom góp các nguyên vật liệu phế thải
để tận dụng làm thành các sản phẩm đẹp mắt cho trẻ khám phá, thường xuyên trao
đổi với phụ huynh về những biện pháp của mình tác động tích cực đến trẻ như thế
nào để phụ huynh cũng tác động đến con ở nhà như vậy và ngược lại từ phụ huynh
Gv:Nguyễn Thị Hóa

16


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
chúng tôi cũng nắm được hành vi thói quen của trẻ ở nhà như thế nào để tìm ra biện
pháp tối ưu nhất tác động đến trẻ.
- Tôi cùng phối hợp với phụ huynh tạo điều kiện cho trẻ phát huy tốt khả năng
của mình. Chỉ cho trẻ cách tô màu cho phù hợp theo dõi cháu để nâng cao kỹ năng
làm đồ dùng học tập cho trẻ, giúp trẻ tự tin khi tham gia hội thi “Bé khéo tay hay
làm” Cô và phụ huynh cùng phối hợp để giúp đỡ trẻ phát huy các kỹ năng tạo hình.
Biện pháp 9: Học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp
- Là một giáo viên công tác trong nghề đã lâu tôi đã không ngừng phấn đấu,
học hỏi kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học tự tạo của các chị em trong trường và
trường bạn từ các hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. .
Tôi thường trao đổi với đồng nghiệp về những kinh nghiệm kỹ năng làm đồ dùng
dạy học tự tạo để chị em cùng học hỏi lẫn nhau. Qua nhiều lần trực tiếp tham gia
dự thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo giúp tôi có kinh nghiệm về cách làm đồ dùng đồ
chơi tự tạo cho trẻ. Ngoài ra tôi còn tìm hiểu đọc thêm sách báo, tìm tòi qua
Internet để hiểu thêm về cách hướng dẫn tổ chức thi làm đồ dùng dạy học tự tạo tốt
hơn, hiệu quả hơn.
Mặt khác nhận thức của đội ngũ cũng ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục.
Mọi suy nghĩ đều dẫn đến hành động của chúng ta do đó nếu nhận thức “Đúng” và
“Thông” thì vấn đề “Vận hành” đúng là chuyện tất nhiên. Vì vậy với một đội ngũ
không đồng đều, giáo viên người đồng bào, giáo viên trẻ mới ra trường chưa có
nhiều kinh nghiệm. Tôi luôn trăn trở suy nghĩ tìm các biện pháp để chỉ đạo phong
trào thi đua dạy tốt học tốt, làm đồ dùng dạy học tự tạo có hiệu quả, làm gì để giúp
giáo viên yên tâm công tác gắn bó với nghề hơn. Tôi thường xuyên động viên an ủi
và gợi cho đội ngũ thấy sự phát triển về quy mô trường lớp, niềm tin về mái trường
khang trang, sạch đẹp, sự kính trọng của quý bậc phụ huynh đối với nghề giáo viên
mầm non.
Bản thân tôi là cán bộ quản lý cũng luôn không hài lòng, thoả mãn về những
gì đạt được, luôn đặt ra những yêu cầu cao hơn cho bản thân và đội ngũ giáo viên,
công nhân viên, luôn tìm cách tác động vào đội ngũ như đưa ra những chuẩn thi
đua, phát động những phong trào hỗ trợ chuyên môn thật phù hợp với điều kiện của
đơn vị.
Ngoài công tác giáo dục về nhận thức tư tưởng cho đội ngũ, người quản lý
phải biết khơi dậy tiềm tàng mỗi con người lòng tự trọng, ước muốn phát triển và
xác định đúng hướng đi phù hợp trong nghề nghiệp, trách nhiệm với nghề, với trẻ
và đặc biệt là với xã hội.
Để làm tốt việc phát triển đa dạng phong phú đồ dùng dạy học tự tạo, bản
thân tôi luôn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và động viên các chị em cùng
tham gia.
Gv:Nguyễn Thị Hóa

17


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp
Tiếp thu sự chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo mọi hoạt động có hiệu quả.
Cần có sự quan tâm của các cấp, sự đoàn kết nhất trí cao, yêu nghề, yêu trẻ,
nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức, viên chức, học sinh, phụ huynh, cộng đồng.
Ban Giám Hiệu và giáo viên thường xuyên học tập để nâng cao trình độ
chuyên môn, nắm vững chuyên môn, nâng cao các kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi tự
tạo trong trường lớp Mầm non.
Lắng nghe ý kiến của giáo viên, của đồng nghiệp, phu huynh, cộng đồng, rút
kinh nghiệm triển khai, thực hiện.
3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Tuy mỗi biện pháp có những cách làm, nội dung khác nhau nhưng nó có mối
quan hệ mật thiết, khăng khít và hỗ trợ cho nhau. Nhằm mục đích chỉ đạo sát sao
các hoạt động làm đồ dùng đồ chơi tự tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm
non.
3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
* Kết quả khảo nghiệm
- Từ những kinh nghiệm chỉ đạo “Tổ chức làm đồ dùng đồ chơi tự tạo ở các
khối lớp trường Mầm non EaTung” trường chúng tôi đã áp dụng và thực hiện nhiều
năm qua đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà tường đã có chuyển biến rõ rệt, thể
hiện:
- Trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, kỹ
năng làm đồ dùng dạy học tự tạo ngày càng được các chị em quan tâm đầu tư, nâng
dần chất lượng đồ dùng dạy học của lớp mình và của nhà trường.
- 100% cán bộ giáo viên nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng,
có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ
trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn nhiệt tình
trong mọi hoạt động phong trào, các kỹ năng làm đồ dùng dạy học tự phục vụ công
tác dạy học ngày càng có tiến bộ rõ rệt, chất lượng các đồ dùng ngày càng hiệu quả,
đồ dùng ngày càng phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức, độ bền của các loại
đồ dùng được nâng cao.
- Đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống nhất cao trong mọi công tác, tâm huyết
với nghề, có tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của
ngành, nhiệt tình, năng động....luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Trong quá trình hoạt động với các đồ dùng đồ chơi của các cô làm giúp trẻ
có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại nguyên vật khác nhau như lá cây, gỗ, giấy, bìa,
sốp… Qua đó trẻ biết được các thuộc tính và cách sử dụng từng đồ chơi sao cho
phù hợp (Ví dụ: lá cây dễ bị rách, bìa cattong, giấy bị mủn ra khi bị dính nước…).
Gv:Nguyễn Thị Hóa

18


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
Điều này góp phần không nhỏ vào việc phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có
chủ định và làm giàu vốn kinh nghiệm cho trẻ.
Thông qua hoạt động với đồ dùng đồ chơi tự tạo giúp trẻ phát triển trí tuệ,
phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo và kích thích khả năng tìm tòi khám phá. Hình
thức và tính năng của đồ dùng đồ chơi tự tạo có ảnh hưởng đến quá trình tri giác,
giúp trẻ có cơ hội đối chiếu so sánh và phân biệt đồ chơi công nghiệp với đồ chơi
tự tạo một cách độc lập và sáng tạo.
Thông qua hoạt động với đồ dùng đồ chơi tự tạo giúp trẻ phát triển tình cảm
kỹ năng xã hội, trẻ học cách giao tiếp, ứng xử một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Qua
đó góp phần hình thành nhân cách cho trẻ. Khi chơi cũng là khi trẻ học “Học mà
chơi – Chơi mà học” trẻ hứng thú hào hứng khi được chơi chính đồ chơi do cô và
trẻ tự làm ra. Trẻ có cơ hội được trải nghiệm những cảm xúc đặt biệt như tình yêu
thương, lòng mong muốn được làm những điều tốt đẹp cho người thân và học cách
ứng sử phù hợp, điều đó góp phần làm phong phú đời sống tâm hồn của trẻ. Mặc
khác chơi với đồ dùng đồ chơi do cô và trẻ tự làm hình thành ở trẻ thái độ biết trân
trọng, có ý thức giữ gìn sản phẩm lao động của cô và trẻ, đồng thời giáo dục ý thức
tiếc kiệm cho trẻ cũng như thói quen biết bảo vệ môi trường xung quanh.
- Khi được chơi với những đồ dùng đồ chơi tự tạo do cô và trẻ tạo ra giúp trẻ
sản khoái có trạng thái tinh thần vui vẻ, qua những hoạt động tự làm đồ dùng đồ
chơi giúp các cơ của trẻ phát triển.
Trong quá trình hoạt động với đồ dùng đồ chơi tự tạo do cô và trẻ tự làm
cũng góp phần giúp trẻ phát triển các giác quan, quan sát, tò mò tìm hiểu về các sự
vật hiện tượng giúp trẻ nhận ra cái đẹp về màu sắc hình dáng bố cục, phát triển khả
năng cảm thụ cái đẹp, tạo ra nhưng rung động tinh tế trong tâm hồn trẻ, làm cho các
cảm xúc thẩm mỹ của trẻ ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
Nhờ sự sáng tạo linh hoạt khéo léo chịu khó của các giáo viên và học sinh
hàng năm đã tiết kiệm được khá nhiều kinh phí trong việc tự làm đồ dùng dạy học
tận dụng từ những nguyên vật liệu phế thải, những nguyên vật liệu có sẵn trong
thiên nhiên.
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu
- Qua nhiều năm chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc “Tổ chức làm đồ dùng
dạy học tự tạo ở các khối lớp trong trường Mầm non EaTung”, tôi thực sự phấn
khởi với những kết quả đạt được và để làm tốt được việc này trước hết: Là một Phó
hiệu trưởng tôi luôn ý thức phải thực sự là “Con chim đầu đàn” luôn nêu cao vai trò
trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, có lòng khoan dung độ lượng,
tâm huyết với nghề, giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ. Là người có lập
trường tư tưởng kiên định, luôn gần gũi, chia sẻ với giáo viên và tôn trọng và lắng
nghe ý kiến của đồng nghiệp, của nhân dân, tạo được niềm tin cho CBGV, học sinh
và phụ huynh.
Gv:Nguyễn Thị Hóa

19


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo
viên. Người cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có
kỹ năng làm đồ dùng dạy học tự tạo tốt, luôn có sự sáng tạo, xây dựng kế hoạch chỉ
đạo cụ thể trong năm học, chỉ đạo chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch một
cách cân đối và toàn diện về các mặt hoạt động phù hợp với từng năm học trên cơ
sở đó thực hiện rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng tuần, từng chủ đề.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi tự tạo
được tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng thường xuyên với sự tham gia của
toàn thể giáo viên trong trường.
- Ban giám hiệu phải năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, luôn đổi mới cách nghĩ, luôn học hỏi đồng nghiệp. Làm việc không kể
thời gian, không lùi bước trước bất kì khó khăn nào, phải kiên trì, nhẫn nại và phải
biết tham mưu xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động trong nhà trường với Đảng
và chính quyền địa phương, với phụ huynh. Tham mưu phải chọn đúng thời điểm
và tuyên truyền có sức thuyết phục mạnh mẽ .
- Công tác bồi dưỡng kỹ năng làm đồ dùng dạy học, chuyên môn nghiệp vụ
cho giáo viên phải được tiến hành với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, bồi
dưỡng phải thường xuyên, liên tục, có sức cuốn hút cả tập thể cùng tham gia.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường, phải có kế hoạch
hoạt động cụ thể, phải biết tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong việc bồi dưỡng
đội ngũ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho cô và trẻ.
- Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, ban giám hiệu phải luôn là cán cân công
lý để giáo viên tin tưởng làm điểm tựa phấn đấu. Phải có kế hoạch, mục tiêu, biện
pháp thích ứng trong khi thực hiện đề tài. Các biện pháp đều được phối hợp nhịp
nhàng .
- Xây dựng kế hoạch, phân công người phụ trách kiểm tra sau mỗi hoạt động
của từng mảng cụ thể, rõ ràng, góp ý trực tiếp rút kinh nghiệm lẫn nhau. Làm tốt
công tác thi đua khen thưởng, thực hiện khen chê đúng người đúng việc.
- Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí đó là sức mạnh tổng hợp để
thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Xây dựng nhóm
lớp điểm về việc tổ chức tốt các hoạt động làm đồ dùng dạy học tự tạo giúp cho trẻ
thích thú khám phá.
- Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham dự học tập các lớp nâng cao kỹ
năng làm đồ dùng dạy học tự tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính
trị để nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức thi
đua khéo tay hay làm của cô và trẻ. Tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào
học tập, giảng dạy vào trong các hoạt động của nhà trường.
- Coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, tự làm đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ, đạo
cụ biểu diễn cho học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào.
Những biện pháp nêu trên đã nâng cao được chất lượng đồ dùng đồ chơi tự
Gv:Nguyễn Thị Hóa

20


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
tạo ở trường Mầm non EaTung, thật sự được nâng lên trong 3 năm trở lại đây, đội
ngũ giáo viên vững vàng hơn trong chuyên môn, nhiều giáo viên đã là giáo viên
dạy giỏi cấp huyện, có kỹ năng tổ chức tốt cho trẻ ở trường lớp mình tham gia làm
các đồ dùng đồ chơi sáng tạo theo ý trẻ. Hiện nay đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn
100%. Nhiều đồng chí đang theo học Đại học, cùng với sự phát triển của ngành
giáo dục huyện Krông Ana mấy năm học gần đây trường Mầm non EaTung đã và
đang từng bước khẳng định vị trí của mình, được Phòng Giáo dục đánh giá cao.
Biện pháp mà tôi vừa nêu trên cũng góp một phần nhỏ trong kết quả đó.
+ Kiểm định chất lượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non trẻ phát
triển đạt tỷ lệ cao.
+ Các chuyên đề hướng dẫn làm đồ dùng dạy học được cấp trên chỉ đạo đều
thực hiện tốt và có chất lượng tại trường, ứng dụng sáng tạo, linh hoạt trong mọi
hoạt động của trẻ.
Từ các nguyên vật liệu dể tìm sẵn có đã được các giáo viên trường mầm non
EaTung vận dụng sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, mang tính khoa học, nâng
cao được chất lượng giáo dục. Giúp học sinh hứng thú tham gia vào các hoạt động,
kết quả bàn giao chất lượng năm học 2014-2015 của nhà trường đạt kết quả cao
đứng vị trí thứ 3 so với các trường mầm non trên toàn huyện. Kết quả cho thấy nhờ
sự linh động sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo của cô và trò đã thu hút
trẻ thích thú tham gia vào mọi hoạt động. Giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặc.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Qua việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện rút kinh nghiệm trong việc nâng
cao chất lượng kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi tự tạo là vấn đề rất quan trọng và cần
thiết trong mỗi trường mầm non. Nó có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Đặc biệt trong thời đại hiện nay. Giáo dục - Đào
tạo ngày càng được Đảng và nhà nước quan tâm. Do vậy từ người cán bộ quản lý
đến đội ngũ giáo viên trong nhà trường đều phải xác định rõ nhiệm vụ, vị trí của
mình trên mặt trận giáo dục. Vì vậy, tất cả cán bộ giáo viên phải không ngừng học
tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luân chính trị cho bản thân.
Đồng thời phải chú trọng làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, chú
trọng rèn kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động tự làm đồ dùng đồ chơi
phục vụ việc chơi và học. Giúp trẻ rèn luyện và phát triển về mọi mặc.
- Muốn chỉ đạo tốt các hoạt động phong trào, cũng như hoạt động chuyên
môn, công tác tự làm đồ dùng dạy học để tự phục vụ ở trường Mầm non đạt kết
quả, trước hết bản thân người phụ trách phải nắm vững những nguyên tắc hoạt
động, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát sao từng tháng, tuần. Làm tốt công tác tham
Gv:Nguyễn Thị Hóa

21


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
mưu với Hiệu trưởng nhà trường.
Nắm bắt được năng lực của giáo viên và học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng
phù hợp cho từng đối tượng. Tổ chức cho giáo viên được đi tham quan học tập ở
những đơn vị điển hình.
Tổ chức tốt việc học tập chuyền đề hàng năm có chất lượng và chỉ đạo dứt
điểm từng chuyên đề, vận dụng có sáng tạo, không rập khuôn, thường xuyên thay
đổi đa dạng chương trình, không sử dụng lập đi, lập lại các đồ dùng làm trẻ nhàm
chán, không hứng thú.
Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra. Thường
xuyên quan tâm bồi dưỡng phương pháp thực hiện và các kỹ năng làm đồ dùng đồ
chơi tự tạo cần thiết cho giáo viên và học sinh.
Phát huy năng lực hoạt động của một số giáo viên có năng lực tốt, để tổ
chức bồi dưỡng thực hiện mẫu giúp đỡ những giáo viên và những trẻ còn yếu về
các kỹ năng làm đồ dùng dạy học.
Thường xuyên động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ tự học tự rèn,
nghiên cứu tài liệu để nâng cao kỹ năng sư phạm và trình độ cho bản thân mình.
Chỉ đạo tốt mọi hoạt động của nhóm lớp điểm để giáo viên được kiến tập,
học tập ở nhóm lớp điểm để khắc phục những mặc hạn chế. Tiêu biểu có lớp chồi
1, lá 1 (Phân hiệu Tân Thắng) học sinh có kỹ năng tham gia các hoạt động ngoại
khóa rất tốt. đó là nhờ kỹ năng của cô giáo dục trẻ tốt. Đa phần các học sinh mạnh
dạng hơn khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động phong trào thi
đua dạy tốt học tốt của trường tổ chức. Trẻ nhanh nhẹn, hứng thú tham gia tạo ra
các sản phẩm khéo léo, phụ huynh phấn khởi ủng hộ nhiệt tình mọi phong trào nhà
trường đề ra.
2. Kiến nghị
* Đối với Phòng Giáo dục đào tạo:
- Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm đồ dùng dạy học ngoại
khóa cho giáo viên vào dịp hè, đầu năm học mới.
- Tham mưu với các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở
vật chất cho các trường Mầm non vùng đặc biệt khó khăn.
* Đối với nhà trường
- Tổ chức chuyên đề, hội thảo tập trung vào tháo gỡ những khó khăn vướng
mắc trong công tác làm đồ dùng dạy học tự tạo nhằm chăm sóc nuôi dưỡng giáo
dục trẻ tại trường mầm non ngày càng tốt hơn.
- Các trường mầm non cần tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên học tập nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng sư phạm, kỹ năng
làm đồ dùng đồ chơi tự tạo…
Gv:Nguyễn Thị Hóa

22


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
- Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân từ cuối năm học,
trên cơ sở Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ chung
theo nhu cầu của giáo viên.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá sau mỗi lần thực hiện, để rút kinh nghiệm
cho những lần sau.
- Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành làm tốt công tác xã hội hoá giáo
dục, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt
cho việc giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ và các hoạt động ngoại khóa.
* Đối với giáo viên
- Xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể, chi tiết. Thường xuyên tu dưỡng đạo
đức, luôn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, áp dụng vào
thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tích cực tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho
bản thân.
- Hưởng ứng tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực, phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, phong trào viết và sáng tác
thơ ca, hò, vè, các trò chơi dân gian cho trẻ. Tiếp tục tham gia học lớp trên chuẩn,
tham gia học bồi dưỡng thường xuyên, tự học qua thông tin đại chúng, sách báo,
bạn bè đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc chỉ đạo làm đồ
dùng đồ chơi tự tạo, được áp dụng trong quá trình thực hiện ở trường Mầm non
EaTung. Kính mong được sự góp ý chân thành của Hội đồng khoa học để bản thân
có thêm kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động phong trào và chuyên môn được tốt hơn.

EaNa, ngày 15 tháng 02 năm 2016
Người viết

Nguyễn Thị Hóa
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường mầm non
Gv:Nguyễn Thị Hóa

23


Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ở
các khối lớp trong trường mầm non Eatung.
2. Quản lý giáo dục
3. Đường lối, quan điểm giáo dục
4. Các tạp chí giáo dục mầm non
5. Tài liệu BDTX
6. Thực trạng của đơn vị .
7. Luật giáo dục
8. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm 2014, 2015, 2016
9. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.
10. Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học ở trường Mầm non.
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Gv:Nguyễn Thị Hóa

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×