Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại khánh trang

www.luanvan.online
LỜI NÓI ĐẦU
Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế
thế giới. Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn trong các cuộc đàm phán song
phương và đa phương để được tham gia vào tổ chức thương mại thế giới
(WTO), một sân chơi với vô vàn các cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng
không ít những khó khăn thử thách đang chờ đợi. Trong tiến trình ấy Đảng và
Nhà nước ta đã đưa ra định hướng đúng đắn đó là “Tăng cường hội nhập kinh tế
quốc tế trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc”, “Hòa nhập nhưng không
hòa tan”. Chính vì thế Nhà nước đã tạo những cơ chế chính sách khuyến khích
ưu tiên phát triển những ngành nghề truyền thống như thủ công mỹ nghệ. Điều
này không những giúp Việt Nam giữ gìn được những ngành nghề truyền thống
từ ngàn xưa để lại mà còn giúp vun đắp hình ảnh dân tộc với những bản sắc
riêng có trong lòng bạn bè thế giới.
Tuy nhóm hàng thủ công mỹ nghệ được coi là có lợi thế so sánh của Việt
Nam trên thị trường thế giới. Nhưng để tận dụng tối đa lợi thế đó để phát triển
vẫn còn là bài toán hóc búa đối với Nhà nước, doanh nghiệp cũng như các làng
nghề truyền thống. Nhận thức được điều đó đã có nhiều công ty tìm được những
hướng đi phù hợp mở ra con đường để nâng tầm vóc và tạo dựng vị thế trên
trường quốc tế. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng cho triển vọng phát triển
ngành thủ công mỹ nghệ.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Gỗ mỹ nghệ ở ngước
ngoài cũng như để đứng vững trên thị trường trong nước thì xây dựng và phát
triển thương hiệu hiện đang trở thành vấn đề thời sự không chỉ với các doanh
nghiệp Gỗ mỹ nghệ mà còn cả với các cơ quan quản lý và xúc tiến thương mại.
Tuy nhiên xây dựng thương hiệu hoàn toàn không phải là chuyện ngày một ngày
hai, không chỉ là việc tạo ra cho hàng hóa, dịch vụ một cái tên với một biểu
tượng hấp dẫn rồi tiến hành đăng kí bảo hộ những cái đó, lại càng không thể đi
tắt đón đầu được, mà phải bắt đầu từ gốc sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá
thành thấp nhất. Xây dựng thành công thương hiệu cho một hoặc một nhóm sản
phẩm là cả một quá trinh gian nan, một quá trình tự khẳng định mình với sự đầu
tư hợp lý trên cơ sở hiểu cặn kẽ các nội hàm của thương hiệu.

luanvan.online

Page 1


www.luanvan.online
Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Trang là một doanh nghiệp tuy ra đời
cách đây không lâu nhưng đã có một vị thế nhất định trong ngành thủ công mỹ
nghệ Việt Nam. Với một phong cách tư duy mới, một hướng đi phù hợp công ty
đã đạt được những thành tựu khá ấn tượng, sản phẩm của công ty đã có mặt ở
một số nước trên thế giới.
Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thày
giáo hướng dẫn, em đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp xây dựng và phát
triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” để viết
luận văn tốt nghiệp.
Kết cấu luận văn:
Chương I: Những lí luận cơ bản về xây dựng và phát triển thương hiệu
Chương II: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ
phần thương mại Khánh Trang.
Chương III: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công
ty Cổ phần thương mại Khánh Trang.

luanvan.online

Page 2


www.luanvan.online

CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU
1. Khái niệm thương hiệu
Theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kì: “Thương hiệu là một cái
tên, một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ hay tổng thể các yếu
tố kể trên nhằm xác định một sản phẩm hay một dịch vụ của một (hay một
nhóm) sản phẩm hay dịch vụ của một (một nhóm) người bán và phân biệt các
sản phẩm (dịch vụ) đó với các đối thủ cạnh tranh”.
Hiện nay, thuật ngữ thương hiệu đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.
Tuy nhiên đang tồn tại nhiều cách giải thích khác nhau xoay quanh thuật ngữ
này. Trong văn bản pháp luật của Việt Nam chưa có thuật ngữ thương hiệu mà
chỉ có các thuật ngữ liên quan khác trong đó có nhiều quan điểm nhãn hiệu hàng
hóa, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công
nghiệp... Như vậy, có thể hiểu thương hiệu một cách tương đối như sau:
Thương hiệu, trước hết là một thuật ngữ dùng nhiều trong marketing; là
hình tượng về một cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) hoặc
hình tượng về một loại hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ; là tập hợp các dấu
hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ
của doanh nghiệp khác. Các dấu hiệu có thể là các nhữ cái, con số, hình vẽ,
hình tượng, sự thể hiện màu sắc, âm thanh.... hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố
đó. Nói đến thương hiệu không chỉ nhìn nhận và xem xét trên góc độ pháp lý của
thuật ngữ này mà quan trọng hơn, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu
rộng của Việt Nam cần nhìn nhận nó dưới góc độ quản trị doanh nghiệp và
marketing. Như vậy, thương hiệu là một thuật ngữ với nội hàm rộng. Trước hết,
nó là hình tượng về hàng hóa (sản phẩm) hoặc doanh nghiệp. Tuy vậy, nếu chỉ
là hình tượng với cái tên, biểu trưng thôi thì chưa đủ; đằng sau nó cần phải là
chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cách ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng,
cộng đồng, những hiệu quả tiện ích đích thực cho người tiêu dùng do hàng hóa

luanvan.online

Page 3


www.luanvan.online
và dịch vụ mà nó mang lại... thì thương hiệu đó mới đi sâu vào tâm trí khách
hàng.
2. Các loại thương hiệu
Cũng giống như thuật ngữ thương hiệu, việc phân loại thương hiệu cũng
có nhiều quan điểm khác nhau. Người ta có thể chia thương hiệu thành thương
hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp... hoặc chia thành thương hiệu hàng
hóa, thương hiệu dịch vụ, thương hiệu tập thể... Mỗi loại thương hiệu khác nhau
sẽ có những đặc tính khác nhau và đặc trưng cho một tập thể hàng hóa, sản
phẩm hoặc một doanh nghiệp nhất định. Nhưng theo quan điểm chung, chúng ta
có thể đưa ra 2 khái niệm phân loại thương hiệu mà các doanh nghiệp Việt Nam
cần quan tâm: Thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm.
- Thương hiệu doanh nghiệp (còn có sách đề cập là thương hiệu gia đình):
Là thương hiệu dùng chung cho tất cả hàng hóa dịch vụ của một doanh nghiệp.
Mọi hàng hóa thuộc các chủng loại khác nhau của doanh nghiệp đều mang
thương hiệu như nhau. Ví dụ: Vinamilk (gán cho các sản phẩm khác nhau của
Vinamilk), Honđa (gán cho các sản phẩm hàng hóa khác nhau của công ty
Honđa – Bao gồm xe máy, ô tô, máy thủy, cưa máy...).
- Thương hiệu sản phẩm (còn có sách gọi là thương hiệu tập thể): Là
thương hiệu của một nhóm hay một số chủng loại hàng hóa nào đó, có thể do
một doanh nghiệp sản xuất hoặc do các doanh nghiệp khác nhau sản xuất và
kinh doanh. Thương hiệu sản phẩm thường là do các doanh nghiệp trong cùng
một khu vực địa lý, gắn bó chặt chẽ với chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng
hóa sản xuất dưới cùng một thương hiệu. Ví dụ: Rượu mạnh do Cognac sản
xuất như Henessy, XO, Napoleon... hay Việt Nam đã công nhận chỉ dẫn địa
lý/tên gọi xuất xứ của nước mắm Phú Quốc thì không có nghĩa chỉ một doanh
nghiệp ở Phú Quốc sản xuất mà có thể do các doanh nghiệp khác nhau ở Phú
Quốc sản xuất nhưng phải tuân thủ các chỉ dẫn/tên gọi xuất xứ và phải trong
cùng Hiệp hội ngành hàng “Nước mắm Phú Quốc” thì các sản phẩm đều được
mang thương hiệu “Nước mắm Phú Quốc” và sẽ có tên cơ sở sản xuất ở phía
dưới là tên doanh nghiệp.

luanvan.online

Page 4


www.luanvan.online
3. Lịch sử hình thành và phát triển thương hiệu ở Việt Nam
Ngay từ thời Pháp thuộc, thương hiệu đã được sử dụng trong một số văn
bản pháp luật: “Được coi là nhãn hiệu hay thương hiệu, các danh từ có thể phân
biệt rõ rệt các danh hiệu, biểu ngữ, dấu in can niêm, tem nhãn, hình nổi, chữ, số,
giấy phong bì cùng các loại hình tiêu biểu khác để phân biệt sản phẩm hay
thương phẩm” – quy định các nhãn hiệu của chính quyền Bảo Đại trong Điều I
của Dụ số 5 ngày 1/4/1952.
Ngày 1/8/1954, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Luật số 13/57 “Quy
định về nhãn hiệu chế tạo và thương hiệu”. Trong cả hai văn bản nói trên đều có
phân biệt “nhãn hiệu chế tạo” và “thương hiệu”. “Thương hiệu” được đề cập với
nghĩa là “nhãn hiệu thương phẩm” là nhãn hiệu dành cho hàng hóa. “Nhãn hiệu
chế tạo” hay “nhãn hiệu sản phẩm” là nhãn hiệu dành cho sản phẩm. Cả hai loại
trên đều gọi chung là “nhãn hiệu”. Nói cách khác, thương hiệu chỉ là một nhãn
hiệu.
Trên thế giới, khái niệm thương hiệu nổi tiếng được sử dụng rộng rãi và
hiện diện lần đầu tiên trong “Công ước Paris về quyền sở hữu công nghiệp” ra
đời năm 1883. Điều này chứng tỏ thương hiệu được các doanh nghiệp nước
ngoài quan tâm rất sớm. Trong khi đó, ở Việt Nam, vấn đề thương hiệu mới chỉ
được quan tâm từ năm 1982 và đặc biệt trong những năm gần đây do tranh
chấp và mất thương hiệu trên thị trường quốc tế nên các doanh nghiệp Việt Nam
ngày quan tâm nhiều hơn tới thương hiệu. Chúng ta có thể xem xét sự phát triển
của nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam qua ba giai đoạn sau: giai đoạn trước đổi
mới (1982-1986), giai đoạn 13 năm sau đổi mới (1986-1999) và giai đoạn tăng
tốc và hội nhập (năm 2000 tới nay).
4. Vai trò của thương hiệu
4.1. Đối với doanh nghiệp
Thương hiệu là một tài sản vô giá của doanh nghiệp, nó là tài sản vô hình
mà doanh nghiệp đã xây dựng trong nhiều năm bằng uy tín của doanh nghiệp
đối với khách hàng. Tài sản đó có thể đưa lại nguồn lợi nhuận rất lớn nếu như
doanh nghiệp biết khai thác hết vai trò của nó.
Thương hiệu cũng là một sự khẳng định cấp sản phẩm của doanh nghiệp.
Hệ thống các thương hiệu sẽ cho phép các doanh nghiệp tấn công vào từng
phân khúc khách hàng khác nhau.

luanvan.online

Page 5


www.luanvan.online
Thương hiệu tốt sẽ giúp doanh nghiệp bán sản phẩm với giá cao hơn làm
khách hàng tự hào hơn (khi sử dụng hàng có thương hiệu nổi tiếng tức hàng hiệu).
Thương hiệu là chiến lược quan trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp.
Một chiến lược thương hiệu có thể chống lại các đối thủ cạnh tranh một cách dễ
dàng.
Thương hiệu xác lập được sự nhận diện, khuấy động cảm giác của người tiêu
dùng. Thương hiệu của doanh nghiệp luôn luôn tồn tại trong tâm tư khách hàng.
Tóm lại, chúng ta thấy được tầm quan trọng của thương hiệu, xây dựng
được nhãn hiệu và làm thế nào để nhãn hiệu ấy trở thành một thương hiệu hấp
dẫn và lôi cuốn người tiêu dùng, thu lợi cho doanh nghiệp là một "bài toán" đối
với các doanh nghiệp Việt Nam. Phát triển nhãn hiệu, thương hiệu thành công
nó sẽ trở thành "bất tử" vượt qua thời gian. Nó có khả năng tồn tại một cách
đáng ngạc nhiên trên thị trường đầy biến động, một nhãn hiệu thậm chí có thể
tồn tại lâu hơn hàng hóa. Vì thế nó là một tài sản vô hình “cố định” mà từ đó các
doanh nghiệp có thể thu lợi nhuận cho mình.
Như vậy, Thương hiệu được coi như tài sản quý giá cho doanh nghiệp.
Trong những năm qua các doanh nghiệp Việt Nam đã dần nhận thức được sự
quan trọng của thương hiệu như một công cụ cạnh tranh trong thời kì hội nhập.
Quả không sai khi bàn về thương hiệu, ông Đỗ Thắng Hải - Phó Cục trưởng Cục
xúc tiến thương mại đã ví một câu đầy hình ảnh: “Từ sản phẩm đến thương hiệu
như từ vật thể đến con người. Thương hiệu mang đến linh hồn và sức sống cho
sản phẩm”. Suy rộng ra, thương hiệu càng nổi tiếng thì sản phẩm của doanh
nghiệp sẽ càng có khả năng tiêu thụ mạnh hơn. Bởi lẽ một khi thương hiệu đã
mạnh thì tên gọi, biểu tượng, mầu sắc đặc trưng của thương hiệu sẽ hỗ trợ sản
phẩm dễ dàng đi vào tâm trí khách hàng, do đó lượng sản phẩm được tiêu thụ
nhiều hơn là điều tất yếu.
4.2. Đối với người tiêu dùng
Ta có thể khẳng định một điều rằng người tiêu dùng là người được hưởng
lợi trong việc xây dựng thương hiệu vì trong vấn đề xây dựng thương hiệu thì
nhu cầu và lợi ích của người tiêu dùng là yếu tố được xem xét hàng đầu.
Không có thương hiệu, việc lựa chọn sản phẩm rất khó khăn bởi người
tiêu dùng không biết lấy gì để đảm bảo rằng họ đã mua đúng sản phẩm mà mình
muốn. Khi đã có thương hiệu là đã đảm bảo xuất xứ sản phẩm của doanh

luanvan.online

Page 6


www.luanvan.online
nghiệp, người tiêu dùng có thể tin tưởng tuyệt đối trong việc lựa chọn mua hàng
của mình, họ cảm thấy yên tâm hơn và tránh được rủi ro không đáng có.
Một lợi ích nữa đối với người tiêu dùng khi doanh nghiệp tiến hành xây
dựng thương hiệu đó là tiết kiệm thời gian chọn lựa. Để mua sản phẩm người
tiêu dùng luôn phải cân nhắc mua sản phẩm nào tốt nhất, đẹp nhất. Mặt khác,
sản phẩm đòi hỏi phải đúng chất lượng, xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.
Một lợi ích khác có thể kể đến, đó là: người tiêu dùng sẽ giảm chi phí nghiên
cứu thông tin thị trường, khẳng định giá trị bản thân, giảm rủi ro trong tiêu thụ.
II. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU Ở CÁC DOANH
NGHIỆP
1. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu
Xây dựng thương hiệu là quá trình tạo dựng một hình ảnh về hàng hóa
hoặc dịch vụ trong tâm trí, trong nhận thức của người tiêu dùng. Đây là quá trình
lâu dài với sự quyết tâm và khả năng vận dụng hợp lý tối đa các nguồn lực và
các biện pháp để làm sao sản phẩm có được một vị trí trong tâm trí khách hàng.
Có thể hình dung quá trình xây dựng thương hiệu là một chuỗi các nghiệp
vụ liên hoàn và tác động qua lại lẫn nhau dựa trên nền tảng của các chiến lược
marketing và quản trị doanh nghiệp, thường bao gồm các nhóm tác nghiệp cơ
bản như: Tạo ra các yếu tố thương hiệu (thiết kế các yếu tố thương hiệu); quảng
bá hình ảnh thương hiệu và cố định hình ảnh đó đến với những nhóm khách
hàng mục tiêu; áp dụng các biện pháp để duy trì thương hiệu; làm mới và phát
triển hình ảnh thương hiệu…
Xác lập nhãn hiệu

Đăng kí bản quyền sử
dụng nhãn hiệu

Xây dựng nhãn hiệu
mạnh

Quảng bá thương hiệu

luanvan.online

Page 7


www.luanvan.online

Sơ đồ 1.1. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu
6. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và phát triển thương hiệu ở
các doanh nghiệp
Một là, nhận thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đây là nhân tố đầu
tiên ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu có được
quyết định hay không phụ thuộc vào bản thân các nhà lãnh đạo.
Hai là, đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu. Xây dựng
được một chiến lược sâu sát phù hợp đạt hiệu quả và có tính khả thi cho việc
thực hiện đòi hỏi các cán bộ thực thi phải có tinh thần trách nhiệm, có trình độ
kiến thức, hiểu biết sâu sắc về thương hiệu, nhiệt tình với công việc đồng thời
nắm vững mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Ba là, Nguồn lực của doanh nghiệp. Nguồn lực về tài chính là một yếu tố
tối quan trọng cho việc xây dựng và thực hiện thành công một chiến lược
thương hiệu.
Bốn là, sự hiểu biết và thói quen tâm lý của người tiêu dùng. Bước vào
nền kinh tế thị trường, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rất được coi trọng.
Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền kiện những doanh nghiệp sản xuất hàng
hóa kém phẩm chất, hàng giả, hàng nhái mà họ chính là nạn nhân. Nếu người
tiêu dùng kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, sẵn sàng kiện nhà sản xuất gây
thiệt hại đến mình thì sẽ tạo cho các doanh nghiệp phải có ý thức cao hơn về
việc cần phải có chiến lược nhằm xây dựng, bảo vệ và củng cố nhãn hiệu,
thương hiệu của mình.

luanvan.online

Page 8


www.luanvan.online
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương mại
Khánh Trang
Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Trang được ra đời tiền thân là Công
ty TNHH Khánh Trang.
Công ty TNHH Khánh Trang là một doanh nghiệp ra đời từ rất sớm, với mô
hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn, có trụ sở tại: Xóm I xã Định Công, huyện
Thanh Trì, Hà Nội. Trải qua những năm tháng hình thành và phát triển, Công ty
đã từng bước khẳng định mình trong nền kinh tế chung của cả nước.
Những năm gần đây sản phẩm gỗ mỹ nghệ trang trí nội thất ngày càng được
người tiêu dùng ưa chuộng. Nắm bắt được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng,
Công ty đã tìm hiểu và chuyên sâu vào lĩnh vực sản xuất mặt hàng gỗ xuất khẩu
và phục vụ xây dựng dân dụng, nội thất gia đình. Tốc độ tăng trưởng của Công
ty năm sau so với năm trước đạt 25-30%, có giai đoạn đạt 45% (năm 2003).
Thông qua các sản phẩm gỗ mà Công ty đã cung cấp trên thị trường trong nước
và xuất khẩu trong thời gian qua, phần nào khẳng định được vị thế của mình trên
thị trường.
Công ty có nguồn nhân lực dồi dào với gần 20 kỹ sư, cử nhân giàu kinh
nghiệm đang làm việc trong các phòng ban và đội ngũ lao động lành nghề làm
việc trong các phân xưởng sản xuất. Qua những thành tựu đạt được cả về chỉ
tiêu tăng trưởng kinh tế và xã hội, Công ty đã khẳng định chỗ đứng vững chắc
trong nền kinh tế mở cửa hiện tại và lâu dài.
Do có sự chuyển đổi một phần địa giới các xã thuộc huyện Thanh Trì về
quận Hoàng Mai, đồng thời để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong
giai đoạn mới, các thành viên Công ty TNHH Khánh Trang đã quyết định chuyển
đổi thành:

luanvan.online

Page 9


www.luanvan.online
-

Tên Công ty

: Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Trang

-

Địa chỉ giao dịch

: C35 Khu phố I - Phường Định Công
Quận Hoàng Mai -Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Trang là một nhà sản xuất hàng Gỗ
mỹ nghệ trang trí xuất khẩu. Công ty có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế
độc lập, sử dụng con dấu riêng theo qui định của Nhà nước và có tài khoản tiền
Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội.
2. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh của công ty
Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh của Công ty cổ phần Thương
mại Khánh Trang được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh
của công ty. Công ty hoạt động tuân thủ theo luật pháp của nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, các qui định chính sách của Nhà nước về công ty cổ
phần và theo nội dung đã được qui định trong Điều lệ.
Qua đó, nhiệm vụ chung của công ty là: Nghiên cứu thị trường, tạo mẫu,
nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất, hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản
phẩm gỗ mỹ nghệ trang trí, góp phần tăng doanh thu xuất khẩu, tạo thêm công
ăn việc làm cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế trong sự nghiệp
đổi mới chung của đất nước.
Phạm vi kinh doanh của công ty thì được qui định trong Điều 2 của Điều
lệ, bao gồm:
- Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, song mây, gốm, đá,
kim loại.
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm mỹ thuật: tranh, tượng, phù điêu.
- Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng.
- Chế biến và mua bán hàng nông, lâm thuỷ sản; Xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kinh doanh khách sạn, nhà hàng; môi
giới thương mại.
Trên cơ sở đó qui định một cách cụ thể về chức năng và nhiệm vụ của
công ty, gồm có:

luanvan.online

Page 10


www.luanvan.online
- Công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần theo chức
năng quyền hạn được Nhà nước cho phép theo qui định của pháp luật.
- Công ty thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính, lao động tiền lương và
thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế theo luật định.
- Công ty thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ kinh doanh và phù
hợp với Luật Doanh nghiệp và qui định của pháp luật.
- Nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu, trang thiết bị phụ tùng, máy móc, hóa
chất phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm mỹ thuật và phục vụ
kinh doanh.
- Xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ, song mây, gốm đá,
kim loại.
- Công ty cần thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao
động theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
- Chấp hành các qui định về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường do
Nhà nước và Thành phố qui định.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
côngĐỐC
ty, chức
năng
GIÁM
CÔNG
TY nhiệm vụ của các phòng ban
Công ty cổ phần Thương mại Khánh Trang đã tiến hành phân công công
tác và sắp xếp tổ chức các phòng ban nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình
nhiệm vụ của Công ty.
Theo quy định về tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Thương
mại Khánh Trang, bộ máy quản lý bao gồm:
Phó
giám
đốc
hành
chính

Phó

Phó

giám

giám

đốc

đốc Tạo

kinh

mẫu

Phó giám
đốc sản
xuất và
phát triển
công nghệ

doanh

kế
toán
Phòn

Phòn

g

g

hành

Kinh

chín

doan

luanvan.online

Phân
Phòn
g tạo
mẫu

xưởng
nghiệ
m
thu,

Phân
xưởng

Page
11
khuô
n
mẫu,


đóng

toán

gói

www.luanvan.online

sản
phẩm

sản
xuất
mẫu

Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức của công ty


BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Giám đốc công ty (kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị): Là người đại diện
pháp nhân của công ty, phụ trách chung toàn công ty, phụ trách về công tác đối
ngoaị, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty, chịu trách nhiệm
cao nhất về toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty, chỉ
đạo toàn bộ công ty theo chế độ một thủ trưởng.
Giúp việc cho Giám đốc là Phó giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc
về các công việc mà mình đảm nhiệm, cụ thể:
Phó giám đốc kinh doanh: Trực tiếp tổ chức điều hành công tác kinh
doanh của công ty, bảo đảm hóan thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra về doanh
thu, nộp ngân sách và đúng chế độ chính sách pháp luật, bảo đảm an toàn vốn
kinh doanh của công ty, trực tiếp ký duyệt phương án kinh doanh đảm bảo hiệu
quả, an toàn, đúng chế độ chính sách.
Phó giám đốc phụ trách về kỹ thuật và phát triển công nghệ sản xuất:
Trực tiếp điều hành tại xưởng khuôn mẫu, sản xuất mẫu và phân xưởng nghiệm
thu, đóng gói sản phẩm theo các kế hoạch sản xuất hàng quí, năm đã được
thống nhất trong Ban giám đốc.
Phó giám đốc phụ trách sáng tạo mẫu sản phẩm: Trực tiếp điều hành
tại phòng tạo mẫu, nghiên cứu và sáng tạo mẫu mới, chất liệu mới.
Phó giám đốc phụ trách hành chính (kiêm kế toán trưởng): Trực tiếp
điều hành tại phòng kế toán hành chính


CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

Phòng kế toán, hành chính: 5 người
- Thực hiện công tác kế toán, tài chính, tín dụng, kiểm soát và phân tích
tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, lưu giữ chứng từ,
hồ sơ tài sản của công ty, phản ánh đầy đủ kịp thời mọi mặt hoạt động, kết quả
kinh doanh của công ty theo tháng, năm, quý.

luanvan.online

Page 12


www.luanvan.online
- Xác định mức vốn lưu động, nguồn vốn cần thiết phục vụ cho công tác
kinh doanh.
- Theo dõi, thanh toán tiền lương.
- Giúp giám đốc trong việc tuyển dụng lao động, tổ chức học tập, nâng cao
trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật, đào tạo mới công nhân.
Phòng kinh doanh - xuất khẩu: 3 người
- Thực hiện công tác xuất khẩu của công ty và làm mọi thủ tục xuất khẩu
cho các bộ phận kinh doanh khác của công ty.
- Xây dựng các chiến lược ngắn hạn và dài hạn về cơ cấu sản phẩm, thị
trường xuất khẩu trên cơ sở đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, chủ
động tìm kiếm các nguồn hàng có chất lượng, giá cả hợp lý để phục vụ sản xuất
và kinh doanh.
- Phân tích đánh giá nhu cầu thị trường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn
thị trường hiện có và thị trường tiềm năng. Thường xuyên nghiên cứu lập báo
cáo về thông tin thị trường các loại sản phẩm của công ty (công nghệ, mẫu mã,
sản lượng, thị phần…), từ đó đề xuất chiến lược sản xuất, phương án kinh
doanh với từng mặt hàng, thị trường cụ thể.
Phòng tạo mẫu: 8 người
- Sáng tạo những mẫu mới cho sản phẩm trên cở sở tìm tòi sáng tạo
phong cách mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại phù hợp với thị hiếu của
khách hàng.
- Kết hợp những chất liệu khác nhau để tạo nên mẫu sản phẩm độc đáo.


PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Phân xưởng khuôn mẫu, sản xuất mẫu: 8 người
Trên cơ sở những mẫu sản phẩm do phòng tạo mẫu đưa ra tiến hành
công nghệ đổ khuôn để phục vụ cho giai đoạn tạo ra cốt sản phẩm và sản xuất
mẫu để sản xuất tại các đơn vị.
Phân xưởng nghiệm thu, đóng gói sản phẩm: 14 người
- Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo những tiêu chuẩn định
ra nhằm đảm bảo chất lượng về mặt kỹ thuật, mỹ thuật của sản phẩm và số
lượng theo đơn đặt hàng của khách hàng.

luanvan.online

Page 13


www.luanvan.online
- Phân loại sản phẩm theo lỗi để tìm hướng giải quyết, khắc phục nhằm
giảm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất.
- Đóng gói hàng để xuất khẩu, cung cấp cho khách hàng lẻ.
4.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua
4.1.Tình hình về vốn tài chính

luanvan.online

Page 14


www.luanvan.online
Bảng 2.1. Tổng số vốn kinh doanh của Công ty (2002 - 2004)
Đơn vị tính: nghìn đồng
NĂM

2002

2003

2004

Vốn cố định

41.175

300.254

645.524

Vốn lưu động

2.660.606

3.464.596

3.600.992

Tổng VKD

2.701.781

3.764.850

4.246.516

CHỈ TIÊU

Nguồn: Phòng kế toán
Qua bảng 2.1, ta có thể thấy nguồn vốn của công ty luôn tăng theo thời
gian. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua có
hiệu quả. Công ty đã biết huy động và sử dụng hợp lý các nguồn vốn, các sản
phẩm do công ty kinh doanh đem lại lợi nhuận cao, do đó công ty đã đem một
phần lợi nhuận bổ sung vào vốn kinh doanh. Vốn cố định cũng tăng do ban lãnh
đạo công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao
năng suất cũng như chất lượng sản phẩm.
4.2. Tình hình lao động, tiền lương tại công ty
Đặc điểm phương thức kinh doanh của công ty là hợp tác sản xuất với các
doanh nghiệp ở những địa phương cách không xa Hà Nội quá 150km để tận
dụng nguồn nhân lực nhàn rỗi ở các địa phương đó nên số lao đông của công ty
là ít so với các công ty có cùng quy mô.
Bảng 2.2. Trình độ lao động trong công ty (tính đến 31/12/2004)
Đơn vị tính: người
PHÂN CẤP TRÌNH
ĐỘ

Trên đại học
Đại học, cao đẳng
Trung cấp, các
trường dạy nghề
Công nhân bậc 1- 4
Lao động phổ thông
Tổng

Các cấp
lãnh đạo
0
5

Nhân viên các
phòng ban
0
10

0

Công nhân

Tổng

0
0

0
15

0

3

3

0
0

0
0

22
3

22
3

5

10

28

43

Nguồn: Phòng hành chính

luanvan.online

Page 15


www.luanvan.online
Qua bảng 2.2, ta thấy lực lượng cán bộ chủ chốt bao gồm 5 người thì đều
qua các trường lớp đào tạo chuyên môn. Tuy rằng so với qui mô, lực lượng cán
bộ còn mỏng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn khá
đồng đều, nên đội ngũ cán bộ của công ty luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao. Còn đối với công nhân trong xưởng sản xuất, mặc dù số công nhân
qua các trường lớp đào tạo còn ít, nhưng luôn có ý thức tuân thủ nội quy làm
việc, chịu khó học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để sản phẩm làm ra có chất lượng
cao nhất, đảm bảo tiến độ xuất hàng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đây
là một trong những điều kiện khá quan trọng tạo đà cho sự phát triển của công ty
trong thời gian qua.
Bảng 2.3. Thu nhập bình quân đầu người của Công ty (2002 - 2004)
Đơn vị tính: nghìn đồng

NĂM

2002

2003

2004

Khối sản xuất

750

900

1.100

Khối tạo mẫu

2.500

2.900

4.000

Khối hành chính, kinh doanh.

1.200

1.500

2.000

CHỈ TIÊU

Nguồn: Phòng hành chính, kế toán
Như vậy, người lao động trong công ty có thu nhập khá ổn định đảm bảo
cuộc sống và tạo động lực làm việc. Nhìn chung chính sách tiền lương hợp lý,
tiên tiến và theo hiệu quả công việc. Đặc biệt công ty có quan tâm đãi ngộ xứng
đáng đối với lao động chất xám. Ta thấy khối tạo mẫu có thu nhập trung bình
cao hơn hẳn các khối khác đã chứng minh công tác tạo mẫu cho sản phẩm
được công ty chú trọng đặc biệt. Điều này là hóan toàn hợp lý khi mà việc sáng
tạo mẫu sản phẩm là một trong những bí quyết tạo sự khác biệt để phát triển
thương hiệu cho sản phẩm của công ty.

luanvan.online

Page 16


www.luanvan.online
4.3. Thực trạng khả năng đáp ứng đơn hàng của công ty
Công ty đã và đang trong giai đoạn hợp tác phát triển các cơ sở sản xuất
bao gồm việc xây dựng nhà máy, đào tạo công nhân, hóan thiện và cải tiến công
nghệ, tích lũy kinh nghiệm quản lý sản xuất (của các doanh nghiệp sản xuất),
nên khả năng đáp ứng đơn hàng hiện còn hạn chế. Công ty mới chỉ có khả năng
đáp ứng những đơn hàng nhỏ và vừa, chưa có khả năng đáp ứng những đơn
hàng của các đại công ty với số lượng đặt hàng lớn. Hiện này công ty đang
không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
nhằm đáp ứng tốt hơn các đơn hàng lớn trong tương lai.
4.4. Kết quả kinh doanh
Sản phẩm của công ty được sản xuất theo công nghệ mới không phải là
công nghệ phổ biến hay được chuyển giao từ tổ chức khác. Đó là công nghệ sản
xuất cốt sản phẩm bằng bột gỗ đã đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Chính vì
thế mà giai đoạn đầu tiên triển khai sản xuất là giai đoạn thử nghiệm gặp rất
nhiều khó khăn. Song với sự nỗ lực hết mình của toàn công ty cũng như sự hợp
tác của các đối tác nên công nghệ đã triển khai thành công, sản phẩm đã có chỗ
đứng trên thị trường chiếm được cảm tình của khách hàng ở nhiều thị trường
lớn, khó tính trên thế giới.
Những thành công bước đầu đó thể hiện ở kết quả đạt được dưới đây
Bảng 2.4. Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Khánh
Trang (2002 - 2004)
NĂM

2002

2003

2004

Doanh thu (nghìn đồng)

395.800

1.595.782

3.015.915

Chi phí (nghìn đồng)

393.486

1.511.944

2.800.040

Lợi nhuận trước thuế (nghìn đồng)

2.314

83.838

215.875

Tỷ suất doanh lợi của doanh thu (%)

0,58

5,25

7,15

Tỷ suất doanh lợi của chi phí (%)

0,58

5,54

7,70

CHỈ TIÊU

Nguồn: Phòng Kinh doanh

luanvan.online

Page 17


www.luanvan.online
Qua bảng 2.4, có thể thấy nhịp độ tăng của doanh thu, lợi nhuận cũng như
hệ số doanh lợi của doanh thu đều đặn qua các năm (2002 - 2004). Doanh thu
năm 2002 ( 395.800.000 đồng) chưa phải là lớn nhưng lại là một kết quả ban
đầu khả quan đối với một công nghệ sản xuất trong giai đoạn thử nghiệm. Năm
2003 bắt đầu đã có đơn hàng giá trị cao hơn nâng doanh thu lên gần 1,6 tỷ gấp
4.03 lần so với năm 2002. Năm 2004 các đơn hàng tăng cả về số lượng lẫn giá
trị góp phần tăng doanh thu lên hơn 3 tỷ đồng gấp 2 lần năm 2003.
Bảng 2.5. Bảng so sánh kết quả kinh doanh của công ty (2002-2004)
CHÊNH LỆCH

2003/2002

2004/2003

Tuyệt đối
(nghìn đồng)

Tương đối
(%)

Tuyệt đối
(nghìn đồng)

Tương đối
(%)

Doanh thu

1.199.982

303,18

1.420.133

88,99

Chi phí

1.118.458

284,24

1.288.096

85,19

Lợi nhuận trước thuế

81.524

3523,07
132.037
157,49
Nguồn: Phòng kế toán, hành chính

Qua bảng 2.5, ta thấy doanh thu của công ty đã có sự tăng trưởng đáng
kể. Năm 2003 doanh thu tăng so với năm 2002 là 303,18% tương ứng với
1.199.982 nghìn đồng, năm 2004 doanh thu tăng so với năm 2003 là 88,99%
tương ứng với 1.420.133 nghìn đồng. Cho dù chi phí của công ty tăng cùng với
sự mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của công ty thì công ty vẫn duy trì được
mức lợi nhuận trước thuế. Năm 2003 lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2002
là 3523,07% tương ứng với 81.524 nghìn đồng, năm 2004 lợi nhuận trước thuế
tăng so với năm 2003 là 157,49% tương ứng với 132.037 nghìn đồng. Nếu so
sánh ở con số tương đối thì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế
qua 3 năm là giảm dần nhưng xét ở con số tuyệt đối thì mới thấy được sự tăng
trưởng đáng kể. Nguyên nhân chính ở đây là năm 2002 doanh thu quá nhỏ
(395.800 nghìn đồng) do sản phẩm đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm và
đưa vào thị trường với số lượng chưa nhiều cả về mẫu mã và chất liệu. Như vậy
chỉ sau 3 năm kể từ khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường kết quả mà công
ty đạt đựoc như trên là một bước thành công ban đầu rất khả quan.

luanvan.online

Page 18


www.luanvan.online
II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG
1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Khánh
Trang
Công ty chuyên sâu sản xuất mặt hàng Gỗ mỹ nghệ trang trí xuất khẩu
với một quy trình khép kín từ khảo sát, nghiên cứu thị trường nắm bắt nhu cầu,
thị hiếu tiêu dùng của khách hàng; thiết kế mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu phát
triển công nghệ sản xuất, hợp tác sản xuất cho tới xuất khẩu sản phẩm.
Đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ nằm trong 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực
được Nhà nước đưa vào các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc
gia.
Sản phẩm của công ty được sản xuất theo công nghệ mới không phải là
công nghệ phổ biến hay được chuyển giao từ tổ chức khác. Đó là công nghệ sản
xuất cốt sản phẩm bằng bột gỗ đã đăng ký Bằng độc quyền sáng chế. Ban đầu
bằng đôi bàn tay tài hoa các hoạ sỹ thiết kế cho ra đời vóc dáng của sản phẩm
bằng thạch cao. Từ đó phân xưởng khuôn mẫu sẽ sản xuất khuôn để ép cốt sản
phẩm từ bột gỗ. Sản phẩm sau khi được ép mới chỉ được gọi là cốt mộc. Sản
phẩm cốt mộc này sẽ được phủ lên bởi các chất liệu bề mặt: sơn mài, thuỷ tinh,
kim loại, đá, vật liệu tự nhiên khác. Sau công đoạn hóan thiện về đường nét, độ
bóng cũng như một vài tiêu chuẩn khác sản phẩm mới thực sự hóan thiện và đạt
độ tinh xảo cao.
Sản phẩm của công ty có tính mới và khả năng cạnh tranh cao trên thị
trường thế giới, có đặc điểm của một loại sản phẩm kinh tế tri thức, có hàm
lượng chất xám cao, là những dòng hàng có sự khác biệt lớn với các sản phẩm
cùng loại ở tính sáng tạo nghệ thuật và sự hóan thiện, phù hợp với xu hướng
mới của thị trường các nước phát triển, dễ gây được sự chú ý và tạo được ấn
tượng tốt đối với khách hàng. Chính vì thế thị trường tiêu dùng mặt hàng của
công ty là thị trường các nước phát triển, đối tượng khách hàng là những người
có thu nhập tại các thị trường này.

luanvan.online

Page 19


www.luanvan.online
2. Kết quả kinh doanh của công ty tại các thị trưòng
Bảng 2.7. Doanh thu theo thị trường của Công ty (2002-2004)
NĂM

2002

2003

2004

GIÁ TRỊ
(NG. ĐỒNG)

TỶ LỆ
(%)

GIÁ TRỊ
(NG. ĐỒNG)

TỶ LỆ
(%)

GIÁ TRỊ
(NG. ĐỒNG)

TỶ LỆ
(%)

Ôxtrâylia

315.848

79,8

459.404

28,7

521.500

17,3

EU
(Anh, Pháp…)

79.952

20,2

512.246

32,1

699.692

23,2

Mỹ

-

-

624132

39,2

1.794.723

59,5

Tổng

395.800

100

1.595.782

100

3.015.915

100

Nguồn: Bảng tổng kết kinh doanh 2002-2004
Ôxtrâylia là thị trường truyền thống mà công ty đã có mối quan hệ ngay từ
những năm đầu mới thành lập. Năm 2002, doanh thu ở thị trường này chiếm tới
79,8% trong tổng doanh thu của công ty tương ứng với 315.848 nghìn đồng. Hai
năm tiếp theo tuy cơ cấu này có giảm dần do có thêm thị trưòng Mỹ nhưng
doanh thu ở thị trường này vẫn tăng từ 459.404 nghìn đồng năm 2003 lên
521.500 nghìn đồng năm 2004. Vì thế đây vẫn là thị trường đáng quan tâm trong
tương lai.
Đối với EU sản phẩm của công ty đã chiếm được cảm tình rất lớn của
khách hàng. Năm 2002 doanh thu tại thị trưòng này chỉ chiếm 20,2% doanh thu
của công ty tương ứng với 79.952 nghìn đồng, chỉ bằng 1/4 giá trị doanh thu tại
thị trường Oxtrâylia. Nhưng hai năm tiếp theo doanh thu đã tăng hơn hẳn thị
trường Oxtrâylia. Triển vọng phát triển một mối quan hệ hợp tác lâu dài luôn
dược công ty quan tâm trong thời gian tới.
Mỹ tuy là thị trường mới nhưng ngay lập tức đã tạo dựng được mối quan
hệ rất tốt thể hiện ở hàng loạt các hợp đồng có giá trị cao. Doanh thu ở thị
trường này nhảy vọt từ hơn 600 triệu đồng năm 2003 lên gần 1,8 tỷ đồng năm
2004 và hiện nay chiếm cơ cấu lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty
(59,5% năm 2004). Như vậy Mỹ đang hứa hẹn là một đối tác lớn của công ty
trong thời gian tới.

luanvan.online

Page 20


www.luanvan.online
2. Nhận thức của công ty về thương hiệu
Công ty luôn hiểu được rằng thương hiệu là vũ khí cạnh tranh, là tài sản của
doanh nghiệp, thương hiệu mạnh sẽ giúp hàng hóa bán được với giá cao hơn.
Công ty vừa chú trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vừa quan tâm đến
việc tìm hiểu thị hiếu, điều tra nghiên cứu thị trường, xây dựng một chiến lược
kinh doanh, quảng bá thương hiệu một cách bài bản nhằm tìm một chỗ đứng
cho thương hiệu của mình trên thị trường.
Từ chỗ nhận thức được vai trò vô cùng quan trọng của thương hiệu, công
ty đã và đang nỗ lực tìm hiểu, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm trong việc xây dựng
và bảo vệ thương hiệu cho mình. Công ty đã tham gia các buổi hội thảo, tập
huấn, tuyên truyền về thương hiệu đang được các tổ chức, hiệp hội xúc tiến
thương mại trong nước cũng như của nước ngoài tổ chức. Các tổ chức ở trong
nước có thể kể đến là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến
Thương mại, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản... Tổ chức nước ngoài như Tổ chức nâng
cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) của Mỹ...

Bảng 2.8. Tỷ lệ chi phí quảng bá thương hiệu trong tổng doanh thu
(2002-2004)
NĂM
CHỈ TIÊU
Doanh thu (nghìn đồng)
Chi phí xây dựng và quảng bá
thương hiệu (nghìn đồng)
Tỉ lệ (%)

2002

2003

2004

395.800

1.595.782

3.015.915

19.394

84.576

183.970

4,9

5,3
6,1
Nguồn: Phòng Kinh doanh

Từ bảng 2.8, chúng ta thấy ý thức đầu tư cho xây dựng và quảng bá
thương hiệu có những bước chuyển biến rõ nét. Chi phí dành cho quảng bá
thương hiệu của công ty đã tăng đều qua các năm. Nhưng vẫn ở mức thấp so
với yêu cầu thực tế. Việc tăng chi phí đầu tư cho thương hiệu là một trong
những nguyên nhân góp phần tăng doanh thu hàng năm.

luanvan.online

Page 21


www.luanvan.online
Thông tin là một điều không thể thiếu trong quá trình hoạt động của công
ty. Thông tin đó là các định hướng phát triển, các phản ánh của thị trường. Đó là
cơ sở cho việc ra quyết định trong công ty. Khi công ty có được thông tin càng
chính xác thì thành công đến với công ty là rất lớn. Chính vì thế công ty đã thiết
lập hệ thống thu nhập thông tin riêng cho mình.
Một số kênh thu thập thông tin chính của công ty gồm:
- Thu thập thông tin qua việc cử cán bộ chuyên trách tham quan nghiên cứu
các hội chợ triển lãm về dồ gỗ và thủ công mỹ nghệ lớn trên thế giớ.
- Tham gia các hội thảo, các khóa đào tạo do các tổ chức, hiệp hội trong
nước cũng như nước ngoài tổ chức.
- Qua mạng internet, đăng kí trở thành thành viên của các trang Web thương mại.
- Qua sách báo, tạp chí chuyên ngành.
Để phát triển thương hiệu thì không còn con đường nào khác là phải hiểu
biết về cơ sở pháp lý về thương hiệu để từ đó có biện pháp xây dựng và bảo vệ
thương hiệu của mình trong phạm vi pháp luật. Thương hiệu được xây dựng
trên cơ sở pháp lý thì mới có điều kiện phát triển lâu dài và bền vững được.
Công ty luôn chú trọng việc cập nhật thông tin, nắm được các quy định của pháp
luật về vấn đề nhãn hiệu.
3. Tình hình xây dựng và đăng kí nhãn hiệu tại Công ty cổ phần Thương
mại Khánh Trang

Xác lập nhãn hiệu

Đăng kí bản quyền
sử dụng nhãn hiệu

Quảng bá thương
hiệu
Sơ đồ 2.2. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty
cổ phần Thương mại Khánh Trang

luanvan.online

Page 22


www.luanvan.online
4.1. Xác lập nhãn hiệu
4.1.1. Đặt tên nhãn hiệu sản phẩm
Tại các nước có nền kinh tế phát triển, việc chọn tên cho một sản phẩm
mới là cả một công trình khoa học thu nhỏ. Nó cũng phải trải qua các bước
nghiên cứu thẩm định... “Định vị sản phẩm” đã trở thành một chuyên ngành học
ở một số quốc gia. “Chọn một cái tên cho sản phẩm mới khó hơn tìm tên cho
đứa con mới chào đời”.
Ngay từ khi sản phẩm mới ra đời công ty đã đầu tư chọn lựa cho sản
phẩm của mình cái tên phù hợp nhất, đó là LPDesign. Tên gọi này không những
đáp ứng những yếu tố như đơn giản dễ nhớ, dễ đọc, tạo ấn tượng ngay từ lần
đầu mà còn phù hợp với chiến lược định vị thương hiệu của công ty.
Trong đó, “LP” là hai chữ cái đầu của chữ Liên Phương. Liên Phương là
tên của người sáng lập công ty, là nhà thiết kế, người có tâm huyết lớn trong
việc tạo nên sức sống mới cho hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Theo tiếng
Hán Liên Phương có nghĩa là “sen thơm”. Với người Việt Nam hình ảnh hoa Sen
luôn được nhắc đến như biểu tượng của dân tộc bằng tấm lòng trân trọng lớn
lao, một sự tinh tế thuần khiết nhưng cũng rất mãnh liệt. Ngoài ra theo tiếng Anh
LP là hai chữ cái đầu của từ “Lotus Perfume”, “Lotus” là hoa sen, còn “Perfume”
là hương thơm. Như vậy với tên gọi LPDesign, hình ảnh sản phẩm của công ty
mang một ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều. Đó là sản phẩm kết hợp giữa cổ điển và
hiện đại, là sự hóa quyện giữa bản sắc văn hóa dân tộc đậm nét Á Đông với
phong cách hiện đại, mới mẻ, đầy quyến rũ của Phương Tây. Với ý nghĩa đó,
công ty muốn phấn đấu vươn lên mạnh mẽ bằng chính khả năng của mình ‘toả
hương thơm ngát’.
Hơn nữa, cấu tạo từ một từ tiếng Anh (design) - một ngôn ngữ phổ biến,
một từ sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sáng tạo mẫu tạo cho tên gọi mang tính
quốc tế cao. Điều này góp phần giúp công ty dễ dàng mở rộng thị trường của
mình tới nhiều quốc gia trên thế giới.
4.1.2. Thiết kế logo

luanvan.online

Page 23


www.luanvan.online

Logo được thể hiện qua hình hoa sen cách điệu và chữ LPDesign. Logo
đã được thiết kế khá đơn giản, bố cục hình chắc, vừa mang nét hiện đại vừa
mang nét truyền thống đặc trưng, dễ tái tạo chính xác trên các hình thức in ấn,
bảng biểu băng rôn, biểu tượng khác nhau cũng như trong tâm trí khách hàng.
Logo cũng đã thể hiện sự khác biệt, dễ nhận biết và phân biệt với các logo khác,
có khả năng làm cho người xem nhớ đến nó và liên tưởng đến sản phẩm của
công ty. Đã có rất nhiều logo lấy ý tưởng từ bông hoa sen nhưng qua bàn tay
sáng tạo của các hoạ sỹ thiết kế hình hoa sen đã đựơc cách điệu để mang một ý
nghĩa sâu xa hơn, một ngọn lửa bập bùng cháy thể hiện khát vọng vươn lên
mãnh liệt thắp sáng niềm tin, và hy vọng vào tương lai tươi đẹp hơn của công ty
nói riêng và của ngành hàng Gỗ mỹ nghệ của Việt Nam nói chung.
Màu đỏ góp phần hỗ trợ cho việc gợi nhớ và thể hiện ý nghĩa logo một
cách đắc lực.
Việc thiết kế này hóan toàn do đội ngũ hoạ sỹ của công ty nghiên cứu và
thiết kế nên dựa trên những ý tưởng về sản phẩm và triết lý kinh doanh của
mình.
4.1.3. Sáng tạo khẩu hiệu
Sản phẩm của công ty là đồ gỗ mỹ nghệ trang trí có hàm lượng chất xám
cao, là dòng hàng có sự khác biệt lớn với các sản phẩm cùng loại ở tính sáng
tạo nghệ thuật và sự hóan thiện. Chính vì thế khẩu hiệu (art redefined) đã phần

luanvan.online

Page 24


www.luanvan.online
nào lột tả được cái tinh tuý của nhãn hiệu và mang tính đặc trưng cho loại sản
phẩm của công ty. Theo tiếng Anh khẩu hiệu này có thể được dịch là “Nghệ
thuật được định nghĩa lại”, với ý nghĩa bất cứ ai khi được chiêm ngưỡng sản
phẩm của công ty đều có những cảm xúc mới mẻ, ngạc nhiên đến thú vị và để
lại ấn tượng sâu sắc. Khẩu hiệu được đưa vào trong dấu ngoặc đơn với hàm ý
gợi mở với khách hàng như những lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng chân thành.
4.2. Đăng ký bản quyền sử dụng nhãn hiệu
Sau khi đã có tên thương hiệu cho sản phẩm, việc tiếp theo của việc bảo
vệ nhãn hiệu có vẻ rất dễ hiểu và đơn giản, đó là đến Cục Sở hữu Trí tuệ đăng
ký bảo hộ và chờ được cấp văn bằng bảo hộ.
Năm 2002, công ty đã nộp đơn đăng kí bảo hộ nhãn hiệu LPDesign tại
Việt Nam và Australia. Đây là một hình thức hợp pháp hóa sự ra đời của một
thương hiệu mới trên thị trường. Công việc này sẽ hỗ trợ cho công ty trong quá
trình tự bảo vệ thương hiệu của mình trên thị trường khỏi sự xâm phạm của các
đối thủ cạnh tranh. Công việc tưởng như đơn giản nhưng không phải bất cứ
công ty nào cũng làm ngay được do nhiều nguyên nhân từ khả năng nhận thức,
tiềm lực tài chính cho tới những điều kiện khách quan đem lại.
Năm 2003, do nhu cầu mở rộng thị trường công ty đã lựa chọn thêm một
số thị trường mới để làm thủ tục đăng kí bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa của
mình. Sau khi nghiên cứu công ty thấy rằng khi nhãn hiệu đã được bảo hộ ở
Australia thì việc đăng kí bảo hộ ở các thị trường khác được thực hiện từ đây sẽ
giảm chi phí rất nhiều so với việc đăng kí từ Việt Nam.
Tháng 11/2004, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) đã gửi văn bằng
chứng nhận nhãn hiệu LPDesign được bảo hộ tại 15 nước EU và các nước Mỹ,
Nhật Bản.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã đăng ký tên miền lpdesigncorp trên
Internet. Internet đang trở thành thế mạnh trong giao thương quốc tế, trong
đó có việc tiếp thị. Địa chỉ tên miền của công ty khá ngắn gọn, thông dụng
dễ truy cập là điểm thuận lợi để doanh nghiệp đưa hình ảnh, thông tin của
mình đến với người tiêu dùng.

luanvan.online

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×