Tải bản đầy đủ

CÔNG tác HẠCH TOÁN kế TOÁN bán HÀNG của CÔNG TY máy TÍNH VIỆT NAM i

www.luanvan.online

MỤC LỤC
Trang
* Lời nói đầu ............................................................................
* Nội dung cơ bản của báo cáo...................................................
Phần 1 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
CỦA CÔNG TY...........................................................................
I - Đặc điểm tình hình của đơn vị ................................................
1. Chức năng , nhiệm vụ ,vị trí , phương hướng hoạt động ....
2. Cơ cấu tổ chức , quản lý .....................................................
3. Tổ chức , hình thức kế toán áp dụng ..................................
4. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán .
II – Thực trạng công tác kế toán của công ty...............................
Phần 2 : NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY.....................................................
Phần 3 : KẾT LUẬN ..................................................................
- Nhận xét , đánh giá ....................................................................
- Đối chiếu giữa lý luận và thực tế ...............................................
- Xác nhận của công ty


luanvan.online

Page 1


www.luanvan.online

Phần I : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC
KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY
-------0O0------I - ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ .
1. Đặc điểm , tình hình chung của Công ty Máy tính Việt Nam I
1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
Công ty Máy tính Việt Nam I tên quốc tế là Việt Nam Informatics Company,
được thành lập năm 1984. Đây là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên
hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, tin học, viễn thông, thiết bị văn phòng
và tự động hoá.
Kể từ khi được thành lập Công ty đã là thành viên chính của tổng Công ty Điện
tử, Tin học Việt Nam và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, là hội viên hội
Tin học Việt Nam và hội Công nghệ Tự động hoá Việt Nam .
Công ty được thành lập lại theo NĐ 338-CP quyết định thành lập lại số 308
QĐ/TCLSĐT ngày 25/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng nay là Bộ Công
Nghiệp .
Công ty Máy tính Việt Nam I hoạt động theo điều lệ tổ chức & hoạt động của
Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp phê
chuẩn số 39/QĐ-TCCB ngày 6/1/1996 .
Công ty Máy tính Việt Nam I là một daonh nghiệp nhà nước có quy mô vừa. Trụ
sở chính của Công ty đặt tại Hà Nội nhưng Công ty còn có chi nhánh đặt tại TP HCM.
Trên địa bàn Hà Nội, Công ty có 6 đơn vị kinh doanh trực thuộc và phân xưởng sản
xuất phân bố ở các địa điểm khác nhau. Các đơn vị bán hàng trực thuộc này hoạt động

luanvan.online

Page 2


www.luanvan.online
sản xuất kinh doanh theo phương thức khoán chỉ tiêu kinh tế tài chính và hoạch toán
nội bộ
Trong phạm vi bài viết này tôI chỉ xin trình bày về công tác hạch tóan bán hàng
ở một chi nhánh của công ty là công ty TNHH máy tính Minh Quang .

Công ty TNHH máy tính Minh Quang, tên giao dịch quốc tế là Minh Quang company
Ltd. Được thành lập ngày 29 tháng 10 năm 1993 theo giấy phép thành lập số
5892/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp.
Khi mới thành lập công ty đăng ký mức vốn điều lệ là 800.000.000đ. Đến đầu
năm 1999 công ty đã bổ sung thêm vốn kinh doanh trên 1,3 tỷ đồng. Công ty TNHH
máy tính Minh Quang là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn hoạt động sản
xuất kinh doanh trên các lĩnh vực buôn bán hàng tư liệu sản xuất, buôn bán hàng tư
liệu tiêu dùng, dịch vụ lữ hành, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử tin
học.
Tuy nhiên hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh máy vi tính,
linh kiện máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị
trường công ty không ngừng đa dạng hoá các loại hình kinh doanh. Ngày 13 tháng 3
năm 2000 công ty đã được sở kế hoạch và đầu tư cho phép bổ sung thêm ngành nghề
kinh doanh là tư vấn và làm dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử tin học và tự động
hoá. Nhờ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh này công ty đã có thể cung cấp cho
khách hàng những dịch vụ hoàn hảo hơn, từ khâu tư vấn đến cung cấp phần cứng, lắp
đặt chạy thử, cung cấp phần mềm và các dịch vụ khác vv…Công ty đã có thể đáp ứng
được mọi yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực điện , điện tử tin học.
Mặc dù mới thành lập được 10 năm, công ty đã tạo dựng được những mối quan
hệ ổn định với những khách hàng lớn trong nước và quốc tế. Công ty TNHH máy tính
Minh Quang là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong nước tổ chức sản xuất,
lắp máy các sản phẩm kỹ thuật tin học. Một số sản phẩm của công ty đã được cung
cấp cho thị trường trong nước và được xuất khẩu thử ra nước ngoài. Với hệ thồng chi
nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đại lý tại các tỉnh, thành phố , các trung
tâm dịch vụ của công ty được tổ chức rộng khắp cả nước công ty đã góp một phần
quan trọng vào việc cung cấp cho thị trường Việt Nam các thiết bị tin học với chất
lượng tốt và giá cả hợp lý.
Công ty TNHH máy tính Minh Quang đã và đang là một trong những công ty
thương mại hoạt động trong lĩnh vực tin học hàng đầu của Việt Nam. Công ty là đại lý
chính thức của nhiều hãng máy tính nước ngoài có tên tuổi như: IBM, COMPAQ, HP,
CNET, ZIDA, vv… và được khách hàng tin cậy trong nhiều lĩnh vực.

luanvan.online

Page 3


www.luanvan.online
Công ty có một đội ngũ nhân viên trên 90% đã tốt nghiệp đại học rất tâm huyết,
có trình độ chuyên môn cao. Họ thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nên
đã đáp ứng được yêu cầu làm việc trong điều kiện sản xuất, kinh doanh hiện nay. Đặc
biệt đối với những nhân viên kỹ thuật phần cứng của công ty, họ là những người có
nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc triển khai các dự án. Đây là đội ngũ cơ bản
tạo nên sự vững chắc của công ty. Ngoài ra công ty còn có các chuyên viên kỹ thuật
tại các đại lý của mình. Đây là những cộng tác viên đắc lực trong việc triển khai thực
hiện các dự án với qui mô lớn, phạm vi lắp đặt của dự án rộng. Có lẽ với phương
hướng kinh doanh hợp lý cùng với sự sáng suốt trong quản lý và đặc biệt với đội ngũ
nhân viên giàu kinh nghiệm là nhân tố chủ yếu đưa công ty Minh Quang phát triển
đến độ như hiện nay.
1.2 Chức năng hoạt động.
Công ty TNHH Minh Quang là công ty hoạt động trong lĩnh vực địên tử viễn
thông với 3 chức năng chính là :
+ Tổ chức ,lắp ráp, xuất nhập khẩu các sản phẩm Điện tử công nghiệp và Điện
tử tiêu dùng.
+ Tổ chức , lắp ráp, xuất nhập khẩu các sản phẩm tin học.
+ Tổ chức phân phối các sản phẩm tin học ứng dụng, sản phẩm tin học công
nghệ cao .
Tuy nhiên hoạt động kinh doanh chính của Công ty vẫn là kinh doanh các thiết bị linh
kiện máy vi tính như: Màn hình, máy in, bàn phím, chuột…ngoài ra Công ty cúng
kinh doanh các mặt hàng điện tử như ổn áp, bộ lưu điện…
Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính kể trên, Công ty còn tiến hành các hoạt động
kinh doanh khác như: đào tạo Tin học, thiết kế và xây dựng các phần mềm Tin học
thực hiện các hoạt động dịch vụ như lắp đặt, bảo hành, bảo vệ thông tin cho các mạng
máy tính, cho thuê nhà…
1.3 Nhiệm vụ:
Để thực hiện được các chức năng đã đề ra trước mắt công ty đã đặt ra cho mình
những nhiệm vụ chủ yếu là :

luanvan.online

Page 4


www.luanvan.online
+ Phân phối các sản phẩm tin học , viễn thông.
+ Cung cấp các giải pháp tin học .
+ Phát triển phần mềm ứng dụng.
+ Cung cấp thiết bị công nghệ cao, chuyên dùng và chuyển giao công nghệ .
+ Kinh doanh, bán lẻ các sản phẩm tin học và thiết bị văn phòng .
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn về vốn và những vướng mắc khách quan khác, nhưng
với nỗ lực không ngừng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với uy tín kinh
doanh cao, Công ty đã ký kết và thực hiện tốt nhiều hợp đồng, giải quyết nhanh chóng
nhiều vướng mắc phát sinh. điều này làm cho bạn hàng trong nước cũng như nước
ngoài thêm tin tuởng vào Công ty.
1.4 Vị Trí
Tuy chỉ là một công ty có quy mô vừa nhưng công ty máy tính Minh Quang đã
và đang tạo dựng được cho mình một vị trí vững chắc. Đối với nghành tin học còn
non trẻ của nước ta công ty có một vị trí đặc biệt quan trọng như một hạt nhân trung
tâm, đi đầu trong việc cung cấp các thiết bị và giải pháp tin học.
Với chức năng chính là tổ chức nhập khẩu , lắp ráp và phân phối các sản phẩm
tin học công ty còn giữ một vị trí chủ đạo trong việc giúp ngành tin học tiếp cận với
đời sống và từng bước phổ cập hoá tin học.
Hơn thế nữa công ty còn giữ vị trí tiên phong trong việc tiếp cận các ứng dụng
khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất trên thế giới nhằm từng bước đưa nghành tin học nước
ta phát triển, hoà nhập cùng thị trường tin học thế giới.
1.5. Phương hướng hoạt động.

luanvan.online

Page 5


www.luanvan.online
Với nỗ lực và quyết tâm cao trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra công ty
máy tính việt nam I đã xác định cho mình hai phương hướng hoạt động chính đó là :
+ Từng bước phát triển, chiếm lĩnh thị trường trong nước. Đưa thị trường trong
tin học trong nước trở thành một thị trường tin học phát triển cao trong khu vực và
từng bước hoà nhập với thế giới.
+ Phát triển một thị trường các thiết bị tin học hướng mạnh ra xuất khẩu .

2. Cơ cấu tổ chức quản lí của Công ty:
2.1 - Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty được phản ánh qua sơ đồ sau :

Sơ đồ 1
Giám đốc Công ty

Phòng hành chính
Tổ chức

T.tâm
các hệ
thống

Trung
tâm Kỹ
thuật
tin học

Thông
tin

luanvan.online

Các đơn vị KD trực
thuộc

Trung
tâm dịch
vụ kinh
doanh
điện tử
Tin học

Trung
tâm
chuyển
giao
Công
nghệ

Trung
tâm điện
tử và
công
nghệ

Phòng tài chính
Kế toán

Trung
tâm máy
tính và
thiết bị
văn

phòng

Trung
tâm
thươn
g mại

dịch
vụ
Page 6


www.luanvan.online
*Ban giám đốc Công ty gồm : Giám đốc và 2 phó giám đốc
- Giám đốc Công ty là người đứng đầu Công ty, đồng thời cũng là người chịu trách
nhiệm trước tổng Công ty điện tử và Tin học Việt Nam.
Trợ giúp cho giám đốc là 2 Phó giám đốc
- Phó giám đốc thứ nhất: được sự uỷ quyền của Giám đốc trực tiếp phụ trách khâu
công nghệ phần mềm tin học và đào tạo Tin học.
- Phó giám đốc thứ hai : phụ trach công tác đối nội và đối ngoại của công ty.
Tiếp đến là các phòng ban.
• Phòng hành chính tổ chức : Do một trưởng phòng phụ trách, làm nhiệm vụ giúp
việc cho giám đốc công ty trong 2 lĩnh vực.
- Về mặt hành chính : Quán xuyến mọi phát sinh về mặt hành chính của toàn Công
ty.
- Về mặt nhân sự: Giúp giám đốc về quản lý nhân sự.
• Phòng tài chính Kế toán: Do kế toán trưởng Công ty trực tiếp phụ trách với hai
nhiệm vụ.
- Giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực hạch toán và kế toán các nghiệp vụ kinh
doanh và sản xuất toàn Công ty theo pháp lệnh Kế toán thống kê.
- Làm nhiệm vụ thống kê theo yêu cầu của Nhà nước, xây dựng và quản lý các định
mứcvề tiền lương, lao động toàn Công ty.
• Các đơn vị kinh doanh trực thuộc: Đây là những đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ
kinh doanh hoặc sản xuất. Trên thực tế Công ty có bẩy đơn vụ trực thuộc tring đó
có sáu cửa hàng chuyên làm nhiệm vụ mua và bán các linh kiện thiết bị máy tính
và một số thiết bị điện dân dụng khác. còn trung tâm điện tử và Công nghệ là một
phân xưởng sản xuất, làm nhiệm vụ lắp ráp các loại ổn áp…

3. Tổ chức, hình thức kế toán áp dụng.
3.1 . Khái quát về tổ chức công tác kể toán công ty
• Nhiệm vụ của phòng kế toán
Kế toán tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu thập, xử lý cung
cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp xem xét, kinh doanh

luanvan.online

Page 7


www.luanvan.online
mặt hàng, nhóm hàng, đặc điểm kinh doanh nào có hiệu quả, bộ phận kinh doanh, cửa
hàng nào thực hiện tốt công tác bán hàng, Nhờ đó, doanh nghiệp có thể phân tích đánh
gía, lựa chọn các phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. Kế toán nhằm mục đích
cung cấp thông tin vì vậy kế toán bán hàng phải có nhiệm vụ tổ chức sao cho các số
liệu trong báo cáo bán hàng phải nói lên được tình hình tiêu thụ hàng hoá giúp cho
việc đánh giá chất lượng toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là
những nhiệm vụ:
- Phản ánh, giám đốc tình hình tiêu thụ hàng hoá cả về số lượng, trị giá và việc
thực hiện các hợp đồng mua bán. Khi hạch toán cần phải hạch toán đúng đắn từ khâu
hạch toán tổng hợp đến khâu hạch toán chi tiết. Kết toán phải có nhiệm vụ tổ chức
một hệ thống sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đến cuối kỳ
kế toán xác định đúngđắn tổng doanh thu và tổng chi phí trong kỳ, từ đó xác định kết
quả bán hàng của đơn vị làm cơ sở xác định kết quả kinh doanh cũng như các nghĩa
vụ đối với nhà nước.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng và kết quả bán hàng. Trước hết
kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch bán hàng và kết quả bán hàng,
kiểm tra việc thực hiện tiến độ bán hàng để tìm ra nguyên nhân, các biện pháp
nhằm phát triển doanh thu bán hàng. Cần kiểm tra việc chấp hành chế độ bán hàng,
quản lý chặt chẽ doanh thu bán hàng tránh hiện tượng vốn bị chiếm dụng bất hợp
lý. Thường xuyên theo dõi kiểm kê hàng hoá nhằm đối chiếu giữa thực tế với sổ
sách nhằm ngăn ngừa những hiện tượng tham ô, lãng phí, thiếu trách nhiệm trong
bảo quản hàng hoá.
- Phản ánh, giám đốc tình hình thanh toán tiền bán hàng, đôn đốc việc thực hiện
để cho quá trình thanh toán được nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời. Kế toán nắm bắt và
xử lý quá trình thanh toán giúp cho công tác bảo toàn và phát triển vốn được bảo đảm.
- Tổng hợp, tính toán phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho
từng loại hàng hoá tiêu thụ. Tính toán chính xác trị giá gia tăng của hàng xuất bán
và xác định kết quả bán hàng. Do việc tính toán trị giá gia tăng của hàng hoá đã
tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bán hàng nên kế toán có nghĩa vụ thực

luanvan.online

Page 8


www.luanvan.online
hiện, chấp hành nguyên tắc, chế độ tính trị giá gia tăng, nếu có sự thay đổi trong
cách tính toán phải có văn bản chỉ rõ và nêu được những nguyên nhân cụ thể
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện doanh thu và thu nhập của doanh
nghiệp, trên cơ sở đó có những biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh
doanh, giúp cho lãnh đạo đơn vị nắm được tình hình tiêu thụ hàng hoá để có những
chính sách điều chỉnh kịp thời cho thích hợp với điều kiện thực tế.
- Kế toán bán hàng thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực
cho công tác bán hàng nói riêng và cho hoạt động kinh của doanh nghiệp nói chung.
Nó giúp cho người sử dụng những thông tin của kế toán nắm được toàn diện hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhà quản trị đưa ra quyết định kịp thời phù
hợp với tình hình biến động của thị trường cũng như việc lập kế hoạch hoạt động
trong tương lai.
• Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty

luanvan.online

Page 9


www.luanvan.online
Sơ đồ 3 :
Trưởng Phòng Kế toán

Kế toán
thanh
toán

Kế toán
vật liệu

Kế toán
tổng hợp

Kế toán Thủ quỹ
tiền
lương

Nhân viên hạch toán ở
trung tâm

• Kế toán trưởng : là người quan trọng nhất trong phòng kế toán, chịu trách nhiệm
toàn bộ về quản lý phân công nhiệm vụ trong phòng, chịu trách nhiệm kiểm tra
tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo kế toán gửi nên cấp trên, hướng dẫn toàn bộ
công tác kế toán, cung cấp kịp thời những thông tin về tình hình tài chính của
doanh nghiệp cho người quản lý.
• Kế toán thanh toán: chịu trách nhiệm theo dõi, thanh toán công nợ, theo dõi tình
hình thu, chi tiền mặt gửi ngân hàng.
• Kế toán tổng hợp : chịu trách nhiệm tổng hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, xác
định kết quả kinh doanh, cung cấp thông tin về tình hình tài chính doanh nghiệp.
• Kế toán tiền lương: tính toán xác định cụ thể tiền lương, các khoản BHXH, BHYT,
và KPCĐ, phải tính vào chi phí và các khoản phải trả công nhân viên.
• Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý quỹ, thu chi tiền mặt.
♦ Nhân viên hạch toán: Tập hợp hoá đơn chứng từ phát sinh ở các trung tâm để
chuyển lên phòng kế toán của Công ty.

luanvan.online

Page 10


www.luanvan.online
3.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán Công ty Máy tính Việt Nam I
* Công ty Máy tính Việt Nam I tổ chức Kế toán theo hình thức tập trung, tạo
điều kiện để kiểm tra chỉ đạo nghiệp vụ và đảm bảo sự kiểm soát tập trung, thống nhất
của Kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.
* Hình thức kế toán áp dụng :
Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống kế toán với hình thức nhật ký chứng
từ.

4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của
đơn vị.
 Về thực tế đây là một Công ty TNHH có đến 90% vốn nước ngoài, việc hạch
toán theo kế toán Việt Nam là điều hết sức mới mẻ và hệ thống kiểm soát nội
bộ của Công ty có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính. Ngay từ ngày đầu
sơ khai hội đồng quản trị có những yêu cầu về quản lý tài chính hết sức chặt
chẽ nên đã áp dụng kế toán trên máy vi tính và qua hệ thống thông tin điện tử.
Việc hạch toán đồng thời trên máy và trong sổ sách đã góp phần tạo nên một
mạng lưới kế toán hoàn chỉnh và chặt chẽ cho công ty. Mặc dù phải khai báo
báo cáo tài chính cho hội đồng quản trị, các cơ quan chức năng tại hai nơi khác
nhau và có quan niệm về tiền tệ khác nhau nhưng việc đưa đến một hệ thống kế
toán thống nhất là một vấn đề rất tốt cho Công ty. Việc sử dụng hệ thống chứng
từ, trình tự ghi chép đảm bảo chứng từ lập ra có cơ sở thực tế và pháp lý, giúp
Công ty giám sát tình hình kinh doanh và cung cấp kịp thời thông tin cần thiết
cho các bộ phận có liên quan . Tại công ty máy tính Minh Quang mọi nghiệp vụ
kinh tế phát sinh đều được phản ánh vào các chứng từ kế toán. Các hoạt động
nhập, xuất đều được lập chứng từ đầy đủ. Đây là khâu hạch toán ban đầu, là cơ
sở pháp lý để hạch toán nhập, xuất kho hàng hoá. ở các bộ phận đơn vị trực

luanvan.online

Page 11


www.luanvan.online
thuộc không có bộ phận kế toán riêng mà chỉ có các nhân viên kinh tế làm
nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu thập, kiểm tra chứng từ về phòng kế toán của
Công ty.
Bên cạnh những mặt thuận lợi còn rất nhiều khó khăn song đội ngũ kế toán của
công ty máy tính Minh Quang đã và đang không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm
vụ của mình tạo đIều kiện hỗ trợ đắc lực cho ban giám đốc trong công tác quản lý và
thúc đẩy hoạt động KINH DOANH

II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH MINH QUANG.
Kế toán doanh thu bán hàng là bộ phận kế toán quan trọng trong hệ thống kế
toán của Công ty. Nó là yếu tố then chốt và làm căn cứ để các hoạt động phân tích về
tình hình thực tế và thấy được khả năng kinh doanh của doanh nghiệp trên thương
trường cạnh tranh máy tính gay go ác liệt. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là theo dõi
doanh thu bán hàng của Công ty, theo dõi doanh thu của từng trung tâm, từng bộ phận
bán hàng, từng nhân viên bán hàng, và từng nhóm khách hàng, từng nhóm mặt hàng.
Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp được thông tin một cách chính xác cho các bộ
phận để có biện pháp sử lý và thay đổi chiến lược kinh doanh, cung cấp số liệu cho kế
toán tổng hợp và kế toán khác để xác định được kết quả kinh doanh chi tiết một cách
chính xác nhất.
Do đó mục đích của doanh nghiệp trong việc phân tích tài chính nói chung hay
kết quả kinh doanh nói riêng thông qua kếtquả của công táckế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng là vô cùng quan trọng. Mặt khác mục đích sử dụng thông tin
về kết quả kinh doanh của các bộ phận này là xem xét đánh giá hoạt động theo
từng tháng để đưa ra quyết định cho hoạt động bán hàng của tháng sau do đó để đáp
ứngnhu cầu của nhà quản trị , thông tin chi tiết về kết quả bán hàng phải được kế

luanvan.online

Page 12


www.luanvan.online
toán cung cấp hàng tháng hay nói cách khác công tác phân tích phải được thực hiện
hàng tháng
Thực tế hàng tháng Công ty có cung cấp toàn bộ thông tin về sản phẩm máy vi
tính, máy văn phòng đang bán trên thị trường so với lương hàng máy tính bán ra của
công ty. Như vậy kế toán có thể cung cấp thông tin cho các bộ phận khác biết được
nhu cầu của khách hàng và điểm mạnh của Công ty để cóphương hướng phát triển
hợp lý. Bên cạnh đó việc xác định chính xác chi phí bán hàng phát sinh trong tháng là
yếu tố rất quan trọng, nó cung cấp cho phòng kinh doanh những thông tin cần thiết
trong việc quản lý hàng hoá, tiết kiệm chi phí bán hàng bằng các cách khác nhau .

a- Chứng từ sử dụng :
.Tại công ty máy tính Minh Quang mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được
phản ánh vào các chứng từ kế toán. Các hoạt động nhập , xuất đều được lập chứng từ
đầy đủ . Đây là khâu hạch toán ban đầu , là cơ sở pháp lý để hạch toán nhập, xuất kho
hàng hoá.
Trong quá trình kinh doanh kế toán sử dụng các loại chứng từ : phiếu nhập,
phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn GTGT vì đây là công ty thương mại cho
nên hoạt động chủ yếu là mua hàng, bán hàng và đặc biệt mỗi loại chứng từ đều
phải có 3 liên trong đó 1 liên là do kế toán giữ, 1 liên được lưu giữ tại quyển gốc,
còn lại 1 liên do thủ kho giữ (đối với phiếu nhập, phiếu xuất ) hoặc do khách hàng
giữ ( đối với phiếu thu phiếu chi, hoá đơn GTGT)

b- Hệ thống tài khoản áp dụng :
Hệ thống tài khoản của công ty áp dụng thống nhất hệ thống tài khoản kế toán doanh
nghiệp ban hành theo quyết định 1141TC -QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài
Chính
Khi quá trình bán hàng diễn ra ,đối với công tác kế toán sẽ phát sinh các nghiệp
vụ cần phải được phản ánh như : Doanh thu bán hàng thanh toán tiền hàng ,hàng bán

luanvan.online

Page 13


www.luanvan.online
bị trả lại hay giảm giá hàng bán ...Thông qua các tài khoản kế toán các nghiệp vụ đó
được phản ánh vào các sổ kế toán tổng hợp liên quan .


Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng.TàI khoản 531 :Hàng bán bị trả lạiTàI khoản 532 : Giảm giá hàng bán

Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng.
Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán
các khoản nợ phải thu về tiền bán hàng

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán.


Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản này dùng để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các
hoạt động khác trong một kỳ kế toán.:
Tài khoản 911 cuối kỳ không có số dư.
Ngoài các tài khoản trên, kế toán bán hàng còn sử dụng một số tài khoản có liên quan
đến quá trình bán hàng : TK 111, TK 112, TK 138, TK 156, TK 333, TK 641, TK 642
...


c- Sổ sách áp dụng
Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống kế toán với hình thức nhật ký chứng từ.
Chính vì vậy khi hạch toán mua bán hàng hoá cty sử dụng các loại sổ kế toán sau:
- Sổ kế toán tổng hợp: các bảng kê , nhật ký chứng từ , sổ cái tài khoản.
- Các sổ Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết bán hàng hoá ,bảng kê hoá đơn dịch vụ , hàng
hoá bán ra., mua vào.

d- Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán
Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống kế toán với hình thức
nhật ký - chứng từ.

luanvan.online

Page 14


www.luanvan.online
Ghi hàng ngày
Kiểm tra , đối chiếu
Ghi cuối kì

luanvan.online

Page 15


www.luanvan.online
Sơ đồ hạch toán :

Sổ chi tiết các
tài khoản 156, 632, 641,...

Hoá đơn , phiếu
nhập , xuất kho

Bảng kê
số1,2,8,11

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8

Sổ cái các
tài khoản

luanvan.online

BÁO CÁO
KẾ

Page 16


www.luanvan.online

Phần II : NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG
TẠI CÔNG TYCP MÁY TÍNH QUANG VINH
I : Lý luận chung về kế toán bán hàng

* Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng xác định và phân tích kết quả
bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.
Thị trường là nơi thể hiện tập trung nhất các mặt đối lập của sản xuất hàng hoá,
là mục tiêu khởi điểm của quá trình kinh doanh và cũng là nơi kết thúc của quá trình
kinh doanh. Đồng thời thông qua thị trường, doanh nghiệp nhận biết được nhu cầu xã
hội, tự đánh giá được hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Mà
điều đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường khách hàng giữ vai trò trung tâm, do đó
muốn sản xuất hàng hoá phát triển thì hàng hoá sản xuất phải được người tiêu dùng
chấp nhận. Vậy phải có biện pháp, hình thức lưu chuyển hàng hoá như thế nào để
phục vụ khách hàng một cách tốt nhất? Phải chăng doanh nghiệp thương mại ra đời đã
đáp ứng được đòi hỏi đó của thị trường với chức năng cơ bản là tổ chức lưu chuyển
hàng hoá, là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Hoạt động chính của
doanh nghiệp thương mại là mua vào và bán ra các sản phẩm, hàng hoá được sản xuất
ra từ khâu sản xuất, sau đó qua hệ thống bán hàng của mình để đem hàng hoá tới
người tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu của họ về một giá trị sử dụng nhất định.
Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại gồm 3 khâu: mua vào - dự
trữ và bán ra. Ta có thể thấy bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình lưu chuyển
hàng hoá, là giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ tuần hoàn vốn của doanh nghiệp. Bán
hàng là quá trình trao đổi giữa người bán và người mua thực hiện giá trị của “hàng”
tức là để chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị
(H-T) và hình thành nên kết quả bán hàng là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Thông qua quá trình bán hàng, nhu cầu của người tiêu dùng
được thoả mãn và giá trị của hàng hoá được thực hiện.

luanvan.online

Page 17


www.luanvan.online
Trong doanh nghiệp thương mại, quá trình bán hàng được bắt đầu từ khi doanh
nghiệp chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ cho khách hàng, đồng thời
khách hàng phải trả cho doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng như giá bán các
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ đó mà hai bên thoả thuận. Vậy quá trình tiêu
thụ hàng hoá được coi là chấm dứt khi quá trình thanh toán giữa người mua và
người bán diễn ra và quyền sở hữu về hàng hoá được chuyển từ người bán sang
người mua. Quá trình này là khâu cuối cùng, là cơ sở để tính toán lãi lỗ hay nói
cách khác là để xác định kết quả bán hàng - mục tiêu mà doanh nghiệp quan tâm
hàng đầu. Đặc biệt đối với nhà quản trị doanh nghiệp nó giúp cho họ biết được tình
hình hoạt động của doanh nghiệp như thế nào để từ đó đưa ra quyết định tiếp tục
hay chuyển hướng kinh doanh. Nhưng để biết được một cách chính xác kết quả
của hoạt động kinh doanh thì kế toán phải thực hiện việc phân tích hoạt động kinh
doanh, cụ thể là kết quả bán hàng thông qua chỉ tiêu nàykế toán tiến hành xem xét
đánh để cung cấp cho nhà quản trị những thông tin từ đó đưa ra được quyết định
đúng đắn nhất.
II : Nội dung công tác kế toán bán hàng tại công ty cp máy tính Quang vinh
1. Các phương thức bán hàng được áp dụng ở Công ty.
Do sự đa dạng của nền kinh tế thị trường, quá trình tiêu thụ hàng hóa ở Công ty
cũng rất đa dạng. Nó tuỳ thuộc vào hình thái thực hiện giá trị hàng hóa cũng như đặc
điểm vận động của hang hoá. Hiện nay, để đáp ứng từng loại khách hàng với những
hình thức mua khác nhau, doanh nghiệp áp dụng 2 hình thức bán hàng chính là : bán
buôn và bán lể.
- Bán buôn : Với hình thức bán này việc bán hàng thông qua các hợp đồng kinh tế
được ký kết giữa các tổ chức bán buôn với doanh ngiệp chính vì vậy đối tượng của
bán buôn rất đa dạng : có thể là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại
trong nước, ngoại thương, các công ty thương mại…

luanvan.online

Page 18


www.luanvan.online
Phương thức bán hàng này chủ yếu là thanh toán bằng chuyển khoản. Khi bên mua
nhận được chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán tiền ngay thì hàng hoá được xác định
là tiêu thụ.
Đối với hình thức bán buôn ở công ty chủ yếu là hình thức bán buôn qua kho.
- Bán lẻ : Theo hình thức này khkách hàng đến mua hàng tại cửa hàng với giá cả do
khách hàng thoả thuận với nhân viên bán hàng. Với hình thức này nhân viên bán
hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng và thanh toán chủ yếu bằng
tiền mặt. Thời điểm xác định là tiêu thụ là thời điểm nhận được báo cáo bán hàng
của nhân viên bán hàng.
2 . Hình thức thanh toán :
Công ty CP máy tính Quang vinh hạch toán kinh doanh trong nền kinh tế thị
trường do đó để phù hợp với những phương thức bán hàng đang áp dụng công ty cũng
ghi nhận những hình thức thanh toán khác nhau. Dựa vào thời điểm ghi nhận doanh
thu người ta chia ra làm hai hình thức thanh toán :
- Hình thức thanh toán trực tiếp :
Theo hình thức này này việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho
khách hàng và việc thu tiền được thực hiện đồng thời nên còn gọi lầythnh toán trực
tiếp tức là doanh thu đựoc ghi nhận ngay khi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm ,
dịch vụ cho khách hàng.
- Hình thức nợ lại :
Theo hình thức này việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã
được thực hiện, nhưng khách hàng mới chỉ chấp nhậnthanh toán, chưa trả ngay tiền
hàng. Tuy vậy đơn vị bán vẫn ghi nhận doanh thu, nói cách khác doanh thu được ghi
nhận trước kỳ thu tiền.
3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng .
Nguyên tắc cơ bản để ghi nhận doanh thu bán hàng ở công ty cp máy tính Quang
Vinh là doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận tại thời điểm hàng hoá được coi là tiêu
thụ. Hàng hoá của doanh nghiệp được coi là tiêu thụ khi thoả mãn điều kiện sau:
Doanh nghiệp mất quyền tự chủ về hàng hoá, đồng thời nhận được quyền sở hữu về
tiền tệ hoặc quyền đòi tiền mà bên Mua chấp nhận. Hay ta có thể nói một cách nôm na

luanvan.online

Page 19


www.luanvan.online
rằng chỉ khi nào hàng hoá được chuyển quyền sở hữu từ đơn vị bán sang đơn vị mua
khi đó hàng hoá mới được coi là tiêu thụ. Việc xác định thời điểm hàng hoá được coi
là tiêu thụ có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp, có xác định đúng được thời
điểm mới xác định được điểm kết thúc việc quản lý hàng hoá, và phản ánh chính xác
doanh thu bán hàng, trên cơ sở dó tính toán chính xác kết quả bán hàng trong kỳ của
doanh nghiệp.
Sau đây là một số trường hợp cụ thể hàng hoá được coi là tiêu thụ và doanh thu bán
hàng được ghi nhận ở công ty cp máy tính Quang Vinh :
- Hàng hoá bán theo phương thức chuyển hàng thu tiền ngay, đơn vị bán đã nhận
được tiền hàng do bên Mua trả.
- Hàng hoá bán theo phương thức nợ lại , đơn vị bán chưa nhận được tiền nhưng
nhận được thông báo của bên mua chấp nhận thanh toán.
- Hàng hoá theo phương thức giao hàng tại kho hoặc giao hàng tay ba, đơn vị mua
đã thanh toán tiền ngay hoặc chưa thanh toán tiền ngay vẫn được tính là hàng bán
vì hàng hoá đó đã được chuyển quyền sở hữu.
3. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng
Quá trình bán hàng của bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều hướng tới mục
đích cuối cùng là thu được tiền bán hàng tương ứng với giá trị hàng hoá bán ra.- hay
còn gọi là doanh thu bán hàng.
“ Hàng hoá” ở đây ta đề cập đến không chỉ bó hẹp là hàng hoá mà doanh
nghiệp thương mại mua về với mục đích kinh doanh mà còn có thể là dịch vụ cung
cấp cho khách hàng.
3.1. Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng hoá :
Kế toán doanh thu bán hàng hoá ở công ty CP Máy tính Quang Vinh sử dụng tàI
khoản 5111- doanh thu bán hàng hoá.


Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng.

luanvan.online

Page 20


www.luanvan.online
Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp,
thuế doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu và xác định doanh thu thuần thực hiện
được trong một kì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Doanh thu bán hàng là giá trị sản phẩm hàng hoá dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán,
đã cung cấp cho khách hàng theo giá cả đã thoả thuận. Giá cả này được ghi trên hoá đơn
bán hàng hay các chứng từ có liên quan.
Doanh thu bán hàng thuần là doanh thu bán hàng mà doanh nghiệp đã
thực hiện trong một kì hạch toán trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu
bán hàng, hàng bán bị trả lại và trừ đi các khoản thuế( nếu có)...
- Tài khoản 511 cuối kì không có số dư.
Căn cứ để xác định doanh thu là các hoá đơn bán hàng. Công ty chỉ sử dụng một loại
hoá đơn duy nhất là hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo mẫu số 01 – BTC. Hoá đơn
GTGT do phòng kinh doanh thành lập thành 3 liên :
Liên 1 : Lưu.
Liên 2 : Giao cho khách hàng.
Liên 3 : Dùng cho kế toán thanh toán
Trên hoá đơn ghi đầy đủ mã số thuế, tên kkhách hàng, địa chỉ khách hàng, thanh toán
ngay hay công nợ, hình thức thanh toán và đầy đủ chữ ký.
Hoá đơn giá trị gia tăng được lập như mẫu sau :

luanvan.online

Page 21


www.luanvan.online

Mẫu số 01 :

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 3 : Dùng để thanh toán Mẫu số 01GTKT – 3LL
AY/00-B
Ngày 6 tháng 12 năm 2001
NO :51955
Đơn vị bán : Công ty CP Máy tính Quang Vinh
Địa chỉ :27 huỳnh thúc tháng Đống đa – Hà Nội
Họ và tên người mua : Chị Hà
Đơn vị : Công Ty Hoàng Tuấn
Địa chỉ : 36 Điện Biên Phủ
Hình thức thanh toán :Séc
STT

01

Tên hàng

Máy in HP 1100

ĐVT

CáI

Số lượng

02

Số tài khoản
MS: 0100319384 - 1
Đơn giá

5.342.000

Cộng tiền hàng :
Thuế suất GTGT ( 10% )
Tổng cộng tiền thanh toán :

luanvan.online

Thành tiền

10.684.000

10.684.000
Tiền thuế GTGT :

1.068.400
11.752.400

Page 22


www.luanvan.online

Số tiền ghi bằng chữ : Mười một triệu bảy trăm năm mươI hai ngàn bốn
trăm đồng chẵn
Người mua hàng
vị

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn

Hàng ngày căn cứ vào hoá đơn bán hàng nhân viên hạch toán vào sổ chi tiết bán
hàngvà các bảng kê có liên quan . Sổ chi tiết bán hàng được lập cho từng loại hàng
hoá , trên đó phản ánh:
+ Ngày tháng ghi sổ
+ Số hiệu chứng từ ,
+Hình thức thanh toán
+ Doanh thu và các khoản giảm trừ.
Cụ thể đối với hoá đơn bán hàng trên kế toán sẽ vào sổ chi tiết bán hàng cho mặt hàng
máy in .
Sổ chi tiết bán hàng được lập theo mẫu sau :

luanvan.online

Page 23


www.luanvan.online
Cuối tháng căn cứ vào các sổ chi tiết bán hàng được lập cụ thể như trên nhân viên
hạch toán ở trung tâm sẽ tổng hợp vào bảng kê tổng hợp hoá đơn hàng hoá - dịch vụ
bán ra. Đây sẽ là căn cứ để kế toán phản ánh vào nhật ký chứng từ số 8 và đối chiếu
khớp số liệu với bảng kê 1, 2, 11 đồng thời cũng là căn cứ để công ty hạch toán thuế
phảI nộp. Bảng kê hoá đơn dịch vụ – hàng hoá bán ra tổng hợp tất cả các hoá đơn dịch
vụ – hàng hoá bán ra theo chủng loại , số lượng , doanh thu và thuế GTGT đầu ra bao
gồm :
- Cột 1 : số thứ tự
- Cột 2 : tên hàng hoá - dịch vụ bán ra
- Cột 3 : số lượng
- Cột 4 : doanh thu chưa có thuế GTGT
- Cột 5: thuế GTGT
Công ty CP máy tính Quang Vinh
Địa chỉ : 27 huỳnh thúc kháng đống đa Hà Nội

BẢNG KÊ HÀNG HOÁ - DỊCH VỤ BÁN RA
Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng )
Mã số : 0100101900 – 1
năm 2003
STT

Tên hàng hoá - Dịch vụ
bán ra

Tháng 5
Số lượng

I

Hàng hoá

1

Máy tính Cereon

2

4

Máy tính intel Pentium 15
III
Máy tính intel Pentium 25
IV
Máy in
21

5

Loa

6
7

3

Doanh thu (chưa
thuế )

Thuế GTGT

945.386.738

78.914.472

32.405.500

3.240.550

121.500.000

12.150.000

252.800.000

25.280.000

114.497.200

11.449.720

29

21.750.000

1.087.518

Chuột

20

6.935.000

346.760

Màn chắn

100

4.685.000

234.250

luanvan.online

7

Page 24


www.luanvan.online
8

Bàn phím

50

11.755.000

587.750

9

Màn hình

25

41.750.000

4.175.000

10

Ram

40

93.405.000

4.670.250.

11

ổ cứng

30

69.950.000

6.995.000

12

Đĩa mềm

400

3.208.000.

160.400

13

CPU

25

53.800.700

2.690.035

14

Cạc màn hình

40

16.109.100

805.455

15

Máy quét

15

30.090.200

1.504.510

16

Fax Modem

20

19.000.100

950.005

17

Mainboard

10

23.500.500

1.175.025

18

Case

10

17.080.000

854.000

19

5

6.300.000

315.000

20

Handy drive Handy
drive
Catridge

5.044.880

252.244

II

Dịch vụ

81.571.242

5.078.967

1

Dịch vụ sửa chữa

31.787.500

1.589.375

2

20.008.113

2.000.811

3

Dịch vụ càI đặt phần
mềm
Bảo dưỡng máy

5.940.500

297.025

4

Đào tạo tin học

23.835.129

1.191.756

Cộng

1.026.957.980

83.993.439

 Đối với những hàng hoá công ty trực tiếp bán , thu tiền ngay và xuất hoá đơn
GTGT nhân viên hạch toán ở công ty sẽ vào bảng kê số 1 theo định khoản sau :
Nợ TK 1111 :
Có TK 5111 :

Tổng doanh thu bằng tiền mặt
Doanh thu không bao gồm thuế

GTGT

luanvan.online

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×