Tải bản đầy đủ

đề thi thử môn ngữ văn kì thi thpt quốc gia

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU II
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013
Môn: NGỮ VĂN; Khối C, D
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5.0 điểm)
Câu 1( 2.0 điểm)
Ý nghĩa nhan đề và lời đề từ trong bài Tràng giang của Huy Cận?
Câu 2 (3.0 điểm)
"Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ”
(Ban - dắc)
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
II. PHẦN RIÊNG (5.0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng (câu 3.a hoặc câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình chuẩn (5.0 điểm)
Số phận và khát vọng sống của người phụ nữ Việt Nam đã được thể hiện trong nhiều tác phẩm văn
xuôi hiện đại.
Anh/ chị hãy làm sáng tỏ nội dung trên qua hai tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt
của Kim Lân.

Câu 3.b. Theo chương trình nâng cao (5.0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau:
Mau đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
(Vội vàng - Xuân Diệu, Ngữ văn 11,
Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.23)
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
(Sóng - Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12,
Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.156)
……………..Hết……………..
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh……………………………………Số báo danh…………………x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×