Tải bản đầy đủ

Viết đơn ngữ văn lớp 6

TUẦN 33
TIẾT 124

VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:
1. Từ những ví dụ cụ thể sau đây, em hãy rút ra nhận xét khái quát
khi nào thì cần viết đơn, hoặc vì sao cần viết đơn?
VD 1: Khi em có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, em viết đơn gửi Ban Chấp hành Đoàn trường.
VD 2: Chẳng may bị ốm, không đến lớp được, em viết đơn gửi cô giáo chủ
nhiệm xin phép nghỉ học.
VD 3: Do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, em viết đơn gửi Ban giám hiệu
nhà trường xin được miễn giảm học phí.
VD 4: Do sơ suất, em bị mất giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học. Em
viết đơn xin cấp lại.


TUẦN 33
TIẾT 124


VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:

Đơn được dùng để đề đạt một nguyện vọng
với một người hay một cơ quan, tổ chức có
quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó.


2. Trong những trường hợp sau, trường hợp
nào phải viết đơn, viết gửi ai?
Chiều nay các bạn đến học nhóm tại nhà em, do
sơ suất, kẻ gian đã lấy mất chiếc xe đạp của em.
Trong trường mới mở một lớp học nhạc và họa,
em rất muốn theo học.
Trong giờ học toán, em đã gây mất trật tự
làm thầy giáo không hài lòng.
Gia đình chuyển chỗ ở, em muốn được học
tiếp lớp 6 ở chỗ mới đến.


Trong những trường hợp trên , trường
hợp nào cần phải viết đơn , viết gửi ai ?
1, Chiều nay các bạn đến học tại nhà em,
do sơ suất , kẻ gian đã lấy mất chiếc xe
đạp của em.

Đơn trình báo hoặc Bản tường trình
về việc mất chiếc xe đạp (gửi công
an)

2, Trong trường mới mở một lớp nhạc và
hoạ, em rất muốn theo học.

Đơn xin học lớp Nhạc và Hoạ của
trường (gửi Ban Giám Hiệu)

3, Trong giờ học toán, em đã gây mất trật
tự làm thầy giáo không hài lòng.
4, Gia đình chuyển chỗ ở, em muốn được

học tiếp lớp 6 ở chỗ mới đến.

Không viết đơn mà viết bản kiểm
điểm.
Đơn xin chuyển trường (gửi Ban
giám hiệu trường mới và cũ).


TUẦN 33
TIẾT 124

VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:

Đơn được dùng để đề đạt một nguyện vọng
với một người hay một cơ quan, tổ chức có
quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó.
II- CÁC LOẠI ĐƠN VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG
THỂ THIẾU TRONG ĐƠN:

1) Các loại đơn:

Quan sát hai đơn sau và trả lời câu hỏi?


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…ngày…tháng….năm……

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ
Kính gửi:………………………………………………………………………………..
Họ và tên:….....................................................................................................................
Năm sinh:………………………………………………………………………………..
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:……………………………………………………………………….
Trình độ ngoại ngữ:……………………………………………………………………..
Nguyện vọng:……………………………………………………………………………
Lời cam đoan:……………………………………………………………………………
Xác nhận của nhà trường
Hoặc địa phương nơi cư trú

Người viết đơn
( kí ghi rõ họ tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá,ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng
Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng
Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau:
Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện.
Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn
đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất
nhiều khó khăn.
Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này.
Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm.
Em xin chân thành cảm ơn thầy.
Học sinh
(kí tên)
Nguyễn Văn A


TUẦN 33
TIẾT 124

VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:

Đơn được dùng để đề đạt một nguyện vọng với
một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải
quyết nguyện vọng đó.
II- CÁC LOẠI ĐƠN VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG THỂ
THIẾU TRONG ĐƠN:

1) Các loại đơn:Căn cứ vào hình thức và nội
Căn cứ vào hình thức và nội dung trình bày trong
dung
trình
bàyđơn
trong
ta chia đơn
đơn
người
ta chia
thànhđơn
mấy người
loại?
thành hai loại: -Đơn theo mẫu (thường in sẵn)
- Đơn không theo mẫu.
Quan sát lại hai đơn trên, hãy cho biết những nội
dung nào không thể thiếu trong đơn?


TUẦN 33
TIẾT 124

VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:

Đơn được dùng để đề đạt một nguyện vọng với
một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải
quyết nguyện vọng đó.
II- CÁC LOẠI ĐƠN VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG THỂ
THIẾU TRONG ĐƠN:

1) Các loại đơn:Căn cứ vào hình thức và nội

dung trình bày trong đơn người ta chia đơn
thành hai loại: -Đơn theo mẫu (thường in sẵn)
- Đơn không theo mẫu.

2) Những nội dung không thể thiếu trong đơn:
Đơn gửi ai? Ai gửi đơn? Vì sao gửi đơn? Gởi
để đề đạt nguyện vọng gì?


THẢO LUẬN NHÓM
Câu hỏi : Hai mẫu đơn sau có những điểm
giống và khác nhau như thế nào?


Đơn không theo mẫu

Đơn theo mẫu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
…,ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ
Kính gửi:…………………………………………..
Họ và tên:….............................................................
Năm sinh:………………………………………….
Nơi sinh:…………………………………………..
Nơi ở hiện nay:…………………………................
Dân tộc:……………………………………………
Trình độ văn hoá:……………………….................
Trình độ ngoại ngữ:……………………………….
Nguyện vọng:……………………………………..
Lời cam đoan:……………………………………..
Xác nhận của
nhà trường hoặc
địa phương nơi
cư trú

Người viết đơn
( kí ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Thanh Hoá,ngày…tháng….năm……..

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . .
Thưa thầy !
Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS
Kim Đồng,Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy
một việc như sau:
Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác
hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng
sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia
đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất
nhiều khó khăn.
Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí
trong năm học này.
Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai
em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Em xin chân thành cảm ơn thầy.
Học sinh
(kí tên)
Nguyễn Văn A


KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM

Câu hỏi : Hai mẫu đơn trên có những điểm giống
và khác nhau như SAU:
Giống nhau: Cả

hai đều có phần đầu, phần cuối và thứ tự sắp
xếp các mục trong đơn.
Khác nhau:
Đơn theo mẫu: Phần kê khai về
bản thân đầy đủ và chi tiết hơn:

Năm sinh:…………………….
Nơi sinh:……………………..
Nơi ở hiện nay:……………… Dân
tộc:………………………
Trình độ văn hoá:…………….
Trình độ ngoại ngữ:………….
Phần nội dung đơn chỉ ghi nguyện
vọng, không có lí do (vì sao).

Đơn không theo mẫu: Phần kê khai về
bản thân ghi không chi tiết như đơn theo
mẫu, nhưng phần nội dung đơn thì có
cả hai ý : “vì sao gửi đơn”, “gửi để làm
gì” (phần vì sao được trình bày cụ thể,
chi tiết.)


TUẦN 33
TIẾT 124

VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:
II- CÁC LOẠI ĐƠN VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG THỂ
THIẾU TRONG ĐƠN:
III- CÁCH THỨC VIẾT ĐƠN:

1) Viết theo mẫu:
Người viết chỉ cần điền vào chỗ trống những
nội dung cần thiết. Chú ý đọc kĩ để trả lời cho
đúng yêu cầu của từng mục trong đơn.
2) Viết không theo mẫu:
Viết không theo mẫu vẫn phải trình bày theo một
thứ tự nhất định. Người ta thường viết đơn theo
các mục sau đây: Quốc hiệu, tiêu ngữ; Địa điểm;
Tên đơn; nơi gửi; họ tên người gửi; trình bày sự
việc, lí do và nguyện vọng; cam đoan; kí tên.


TUẦN 33
TIẾT 124

VIẾT ĐƠN

I- KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN:
II- CÁC LOẠI ĐƠN VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG
ĐƠN:
III- CÁCH THỨC VIẾT ĐƠN:
IV- LUYỆN TẬP:

Một bạn học sinh viết đơn xin nghỉ học như sau:
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 6A
Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp. Chân em bị đau
nên em không thể đến lớp học được. Em vô cùng ân hận vì mình đã
không cẩn thận làm cha mẹ buồn. Em viết đơn này xin phép cho em
nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học.
Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.
Em xin chân thành cảm ơn cô.


1.Theo em đơn trên thiếu mục
nào?
A. Quốc hiệu, tên đơn;
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
B. Tên đơn, chữ kí người viết
đơn,ngày tháng năm;
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 61
C. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên người
Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp.
viết,cảm
ơn và cam đoan;
D
Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được.
D. Quốc hiệu,tiêu ngữ, tên người
Em vô cùng ân hận vì mình đã không cẩn thận làm cha viết,ngày tháng, chữ kí người viết
mẹ buồn. Vì vậy em viết đơn này xin phép cho em nghỉ đơn.
một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học. 2, Không nên đưa yếu tố nào
vào trong đơn từ ?
Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.
A. Trình bày lí do
Em xin chân thành cảm ơn cô.
B. Đề đạt nguyện vọng

CC. Bày tỏ tình cảm, cảm xúc
D. Cả 3 đáp án trên.


* Hướng dẫn tự học:
- Sưu tầm một số đơn tham khảo.
- Soạn bài: Bức thư thủ lĩnh da đỏ
+ Đọc kĩ văn bản SGK.
+ Tìm hiểu kĩ chú thích (*) và các chú
thích từ khó SGK trang 138-139.
+ Tìm hiểu các câu hỏi đọc – hiểu văn
bản SGK trang 139-140.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×