Tải bản đầy đủ

giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Tuần 1
Tiết 3, 4

Tập Làm Văn

GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ
PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương
thức biểu đạt:
1. Văn bản và mục đích giao tiếp:
VB: Là chuỗi lời nói miệng, có chủ đề thống
nhất...
Giao tiếp: Là hoạt động truyền đạt thông tin...


2. Kiểu VB và phương thức biểu đạt:


HS xem bảng phân loại trong sgk / 16 và kết hợp làm
BT sau:


• Hãy lựa chọn kiểu VB và phương thức biểu đạt phù
hợp cho các tình huống bên dưới:
a. Hai đội bóng đá muốn xin phép sử dụng sân vận động
của thành phố
b. Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá
c. Tả lại những pha bóng đẹp trong trận đấu
d. Giới thiệu quá trình thành lập và thành tích thi đấu của
2 đội


Trả lời:
a.Đơn từ ( HC-CV )
b.Tự sự
c.Miêu tả
d.Thuyết minh
e.Biểu cảm
f. Nghị luận

GHI NHỚ: SGK / 17


II. LUYỆN TẬP:
1. Các đoạn văn sau thuộc phương thức biểu
đạt nào?
a. Tự sự

d. Biểu cảm

b. Miêu tả

đ. Thuyết minh

c. Thuyết minh

2. Truyền thuyết CRCT thuộc kiểu văn bản
nào? Vì sao em biết như vậy?
 Tự sự , vì có một chuỗi sv có đầu, có đuôi...CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
•Văn bản là gì? có mấy kiểu VB và
phương thức biểu đạt?
• Xem lại bài và học thuộc phần ghi nhớ
• Chuẩn bị bài “ thánh Gióng”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×