Tải bản đầy đủ

Trang bị lại phòng máy của công ty tnhh tiềm năng việt

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được dự án này, các thành viên trong nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc đến các thầy cô giáo trong trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nói chung, khoa
Công nghệ thông tin nói riêng, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em
những kiến thức quý báu.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn, Phó Giáo sư - Tiến sĩ: Phan
Huy Khánh, bộ môn Quản trị dự án phần mềm, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học
Bách Khoa Đà Nẵng đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp cho em nhiều kiến thức
cũng như tài liệu quý trong suốt quá trình làm dự án. Nhờ sự giúp đỡ của thầy em mới có
thể hoàn thành được dự án này.
Nhóm cũng cảm ơn đến những người bạn, các thành viên của các nhóm khác đã
giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình nhóm làm đề tài. Những góp ý, xây dựng của các bạn đã
giúp nhóm hoàn thiện hơn về kỹ năng và mục đích của đề tài.
Bài báo cáo không tránh khỏi có những khiếm khuyết. Chúng em rất mong được sự
động viên và góp kiến của các thầy cô giáo và các bạn.

MỤC LỤC


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT


Phần 1: Hiện trạng trang thiết bị, hệ thống thông tin tại
Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Hệ thống mạng nội bộ: Hiện tại, Khối cơ quan văn phòng đã có hệ thống mạng nội
bộ kết nối qua hệ thống máy chủ với tổng số nút mạng khoảng 26 nút mạng
• Kết nối Internet (ADSL)


Tổng hợp tình trạng thiết bị công nghệ thông tin của văn phòng
STT
1

2

3

Tên thiết bị
Máy tính
PIII
900Hz/512MB/20GB
CELERON
700Hz/1024MB/20GB
PENTIUM DUAL
CORE
2x2.9GHz/2048MB/40G
B
ATHLON II
3.4GHz/2048MB/80GB
Máy in

Số lượng

Năm sư
dụng

Bộ phận

Hiện trạng

Phòng thực
hành

Phòng thực
hành

Đề nghị thay
thế
Đề nghị thay
thế

20
2008

5

2009

3

12

2011

Phòng thực
Bình thường
hành

0

2013

Phòng thực Bổ sung thêm
hành
3 máy

2006

Phòng thực Đề nghị thay
hành
thế

1

HP 6L 1100

1

Thiết bị mạng

1

Switch 24 ports

1

2009

Phòng thực
Bình thường
hành

WIRELESS -N ROUTER
ACCESSPOINT

0

2013

Phòng thực
Bổ sung thêm
hành

Mạng LAN:
Dải địa chỉ IP đang sử dụng 192.168.1.xxx
Nhóm: 9

2

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Kết nối ra môi trường mạng bên ngoài: ADSL
ADSL nhà cung cấp FPT internet
Số node mạng 35

Phần 2: Tổng quan về dự án
Khách hàng
Địa điểm khách hàng
Đơn vị thực hiện
Tên dự án

Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
79/1 Thanh Thủy, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Nhóm 9 – Lớp 11TLT.CNTT
Trang bị lại phòng máy nối mạng hiện đang hoạt động của
Công ty
Cấp dự án
Bộ môn
Ngày bắt đầu dự án
18/04/2013
Ngày dự kiến kết thúc 26/05/2013
Mục tiêu dự án
- Thay thế một số máy tính đã cũ, dây mạng hỏng hóc, Máy in
- Thêm một vài máy tính mới, lắp đặt thêm modem wifi tiện
cho những người xài máy tính xách tay sử dụng
- Tiến hành Ghost lại toàn bộ
Phạm vi dự án
Dự án chỉ áp dụng cho các nhân viên trong công ty…
Thời gian dự kiến
5 tuần
Số người tham gia
4 người
Sản phẩm bàn giao cho khách hàng
ST
T
1
2
3
4

Sản phẩm

Ngày bàn giao

Nơi bàn giao

Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng
Tài liệu phân tích và thiết kế
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Phần mềm ứng dụng hoàn thiện

25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013

Công ty TNHH TIỀM
NĂNG VIỆT

Giả thiết và ràng buộc
ST
T
1
2
3

Mô tả

Loại

Các thành viên đội dự án đều không bị điều động
sang thực hiện các đội dự án khác
Có đủ trang thiết bị
Không gặp khó khăn với khách hàng trong quá
trình tìm hiểu và xây dựng sản phẩm

Nhóm: 9

3

Nhân lực
Cơ sở vật chất
Kinh doanh
Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Phần 3: Công bố dự án
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Bộ môn Công nghệ thông tin
QUYẾT ĐỊNH KHỞI CÔNG DỰ ÁN MẠNG
(Số 01 Ngày 18/04/2013)
THÔNG TIN CHUNG
Khách hàng:

Qui mô dự án:

Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
18/04/2013 – 26/05/2013
TBPM
Võ Nhân Văn Giám đốc công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Nguyễn Chí Thanh – trưởng nhóm
+ Nhân lực: 4 người

Lý do khởi động dự
án:

+ Thời gian: 5 tuần
Trang bị lại phòng máy theo yêu cầu đặt hàng từ Công ty TNHH
TIỀM NĂNG VIỆT.

Thời gian:
Mã hiệu dự án:
Giám đốc dự án:
Quản trị viên:

MỤC TIÊU – PHẠM VI
Mục tiêu

+ Thay thế một số máy tính đã cũ, dây mạng hỏng hóc, Máy in
+ Thêm một vài máy tính mới, lắp đặt thêm modem wifi tiện cho những
người xài máy tính xách tay sử dụng
+ Tiến hành Ghost lại toàn bộ máy tính
Phạm vi

+ Áp dụng cho Phòng thực hành của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT.
+ Sản phẩm là một mạng LAN sau khi trang bị lại.
+ Các yếu tố được đưa vào dự án:
+ Các yếu tố được đưa ra ngoài dự án:
Đà Nẵng, Ngày 18 tháng 4 năm 2013
Giám đốc dự án

Nhóm: 9

4

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Võ Nhân Văn


Những người liên quan chính:
- Nhóm sinh viên làm dự án:
+ Nguyễn Chí Thanh
+ Trần Văn Lương
+ Nguyễn Đình Đượm
+ Trần Văn Huynh
Lớp: 11TLT.CNTT
- Những người sử dụng sản phẩm dự án: Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆTCác điểm mốc thời gian quan trọng:
- Tuần 1: Nhận đơn đặt hàng và nắm rõ yêu cầu từ phía khách hàng
- Tuần 2: Khảo sát hiện trạng trang thiết bị, hệ thống thông tin tại Công ty
- Tuần 3: Triển khai thực tế (Lắp đặt)
- Tuần 4: Kiểm thử và bảo trì
- Tuần 5: Báo cáo, bảo vệ và kết thúc dự án

Nhóm: 9

5

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Phần 4: Lập kế hạch thực hiện dự án
1. Cấu trúc công việc WBS
- Tiếp xúc khách hàng:
+ Liên hệ tiếp xúc đại diện khách hàng: Tổ chức những buổi gặp
gỡ trực tiếp với khách hàng để từ đó có thể xác định được yêu cầu từ
phía khách hàng, đồng thời có thể khảo sát thực trạng của công ty,
giúp cho việc phân tích yêu cầu được tốt hơn
-

Phân tích yêu cầu: Là bước tiếp theo của việc của tiếp xúc khách hàng, dựa
trên cơ sở yêu cầu từ phía khách hàng
+ Tiếp nhận những yêu cầu từ khách hàng, tổ chức các cuộc họp để
qua đó phân tích các yêu cầu một cách cụ thể, đưa ra được các bản
phân tích cụ thể.
+ Khảo sát hiện trạng trang thiết bị: Đây là một khâu cưc kỳ quan
trọng, từ thực tế cụ thể và kỹ lưỡng rồi mới có thể đưa ra được. Trang bị
lại phòng máy phải phù cách bố trí hệ thống và thực trạng của công ty,
đưa ra được các yêu cầu về vật tư (các thiết bị mạng cần thay thế, thêm
trong hệ thống).
+ Từ báo cáo khảo sát hiện trạng trang thiết bị sẽ đưa ra được những
dự trù cho các thiêt bị vật tư cần thay thế, thêm trong hệ thống hệ thống.
+ Cuối cùng lập một báo cụ thể các dự trù về vật tư cần thay thế, thêm
trong hệ thống.

-

Nhóm: 9

Vật tư: từ báo cáo về phần dự trù vật tư ở trên ta lập kế hoạch để mua các
trang thiết bị của hệ thống.
+ Đầu tiên là phải khảo sát thị trường ,dựa trên những khảo sát đó
-> mua vật tư
+ Lập hoá đơn cho việc mua vật tư
+ Bàn giao vật tư cho đội triển khai trang bị lại hệ thống mạng

6

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
-

Triển khai hệ thống mạng: Đội triển khai hệ thống mạng sẽ nhận được vật tư và
bản phân tích hệ thống
+ Nhận bản phân tích hệ thống và vật tư
+ Phân công việc cụ thể cho từng thành viên trong đội để triển khai

-

Kiểm thư hệ thống mạng
+ Ghost lại toàn bộ máy tính
+ Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống
+ Cuối cùng là bàn giao lại toàn bộ hệ thống cho khách hàng

Triển khai thực hiện

Tiếp xúc khách hàng
Phân tích yêu cầu

Vật tư Triển khai hệ thống
mạng
Kiểm
thử hệ thống mạng

Tiếp nhận yêu cầu
Tiếp nhận báo cáo vật tư
Liên hệ tiếp xúc đại diện khách hàng

Nhận vật tư
Ghost lại toàn bộ máy tính

Nhận bản phân tích hệ thống
Lên kế hoạch phân tích
Khảo sát thị trường
Test toàn bộ hệ thống
Xác định
Mua vật tư
Lậpthực
báo cáo kháo sát hiện trạng
Khảo sát

Phân công công việc cụ thê
Bàn giao lại hệ thống
Lập hóa đơn

Lập báo cáo yêu cầu vật tư
Bàn giao vật tư
Triên khai lắp đặt hệ thống

Lập báo cáo tổng hợp

2. Nhân sự
Nhóm: 9

7

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Sơ yếu lý lịch
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Địa chỉ
Số điện thoại
Email

Nguyễn Chí Thanh
Nam
18/06/1990
An Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
Quảng Bình
0976099535
decmylovecanghien.080508@gmail.com
LÝ LỊCH CÔNG TÁC

Họ và tên: Nguyễn Chí Thanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/06/1990
Nơi sinh: An Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
Địa chỉ: Quảng Bình
Số điện thoại: 0976099535
Email: decmylovecanghien.080508@gmail.com
Quá trình học tập:
2012 – 2014: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

LÝ LỊCH CÔNG TÁC
Nhóm: 9

8

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Họ và tên: Trần Văn Lương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/06/1990
Nơi sinh: Vĩnh Sơn – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Địa chỉ: Quảng Trị
Số điện thoại: 0974400855
Email: tranluong811@gmail.com
Quá trình học tập:
2012 – 2014: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
LÝ LỊCH CÔNG TÁC
Họ và tên: Nguyễn Đình Đượm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/06/1990
Nơi sinh: Long Thành – Yên Thành – Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Số điện thoại: 0905198894
Email: dinhduomit@gmail.com
Quá trình học tập:
2012 – 2014: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

LÝ LỊCH CÔNG TÁC
Nhóm: 9

9

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Họ và tên: Trần Văn Huynh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/06/1990
Nơi sinh: Quế An – Quế Sơn – Quảng Nam
Địa chỉ: Quảng Bình
Số điện thoại: 01668968272
Email: vanhuynhcit@gmail.com
Quá trình học tập:
2012 – 2014: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
3. Bảng phân công công việc
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Nguyễn Chí Thanh
STT
Nhiệm vụ
1
Lên kế hoạch các buổi gặp mặt
2
Chủ trì cuộc họp phân tích yêu cầu
người dùng
3
Lập báo cáo tổng hợp
4
Bàn giao hệ thống mạng cho đối tác

Số ngày Ngày bắt đầu
2
19/4/2013
2
06/5/2013

Ngày kết thúc
20/4/2013
07/5/2013

1
1

26/5/2013
25/5/2013

26/5/2013
25/5/2013

Trần Văn Lương

Nhóm: 9

10

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
STT
Nhiệm vụ
1
Họp, trao đổi với khách hàng về đặc
tả yêu cầu
2
Khảo sát thực trạng công ty
3
Lập báo cáo khảo sát hiện trạng cụ
thể
4
Khảo sát thị trường vật tư
5
Ghost lại tất cả các máy tính
6
Điều hành cuộc họp, tích hợp các
module
7
Kiểm thử các module

Số ngày Ngày bắt đầu
2
23/4/2013

Ngày kết thúc
24/4/2013

1
2

3/5/2013
7/5/2013

3/5/2013
8/5/2013

2
1
1

9/5/2013
21/5/2013
23/5/2013

10/5/2013
21/5/2013
23/5/2013

1

23/5/2013

23/5/2013

Nguyễn Đình Đượm
STT
Nhiệm vụ
1
Xây dựng tổng quan chức năng kiểm
thử
2
Xây dựng tổng quan chức năng triển
khai
3
Thiết kế chi tiết chức năng kiểm thử
4
Thiết kế chi tiết chức năng triển khai
5
Làm tài liệu chi tiết chức năng
6
Xây dựng module kiểm thử
7
Xây dựng module triển khai

Số ngày Ngày bắt đầu
2
11/5/2013

Ngày kết thúc
12/5/2013

2

8/5/2013

9/5/2013

2
2
1
1
1

12/5/2013
14/5/2013
6/5/2013
21/5/2013
24/5/2013

13/5/2013
15/5/2013
6/5/2013
21/5/2013
24/5/2013

Trần Văn Huynh
STT
Nhiệm vụ
1
Khảo sát, phỏng vấn khách hàng
2
Xác định yêu cầu người dùng
3
Xây dựng tổng quan chức năng vật

4
Thiết kế chi tiết chức năng vật tư
5
Làm tài liệu khảo sát hiện trạng chi
tiết
6
Xây dựng module vật tư
7
Kiểm thử các module

Nhóm: 9

11

Số ngày Ngày bắt đầu
2
25/4/2013
2
25/4/2013
2
3/5/2013

Ngày kết thúc
26/4/2013
26/4/2013
4/5/2013

2
1

2/5/2013
7/5/2013

3/5/2013
7/5/2013

1
1

5/5/2013
13/5/2013

5/5/2013
13/5/2013

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Nhóm: 9

12

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Nhóm: 9

13

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
4. Chi phí tài chính
Mã dự án: DA01
Tên dự án: Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Phiên bản phê duyệt: V1.0
Người Lập: Trần Văn Lương
Ngày Lập: 20/5/2013
Người phê Duyệt: Nguyễn Chí Thanh
Ngày phê Duyệt: 21/5/2013
TT

Hạng Mục Giải Trình

1

Tiếp
khách

2

Khảo sát
thực trạng
Phân tích
yêu cầu

3

4

Khảo sát
thị trường

5

Vật tư

6

Triển khai
lắp đặt hệ
thống

7

Giai đoạn
chạy thử

Nhóm: 9

Gặp gỡ
khách hàng
để trao đổi
về yêu cầu
Chi phí đi
lại
Tổ chức
các cuộc
họp
Photo tài
liệu cho
khác hàng
Chi phí đi
lại và ăn
nghĩ
Mua vật tư
(các thiết
bị cần
thiết)
Lương +
thưởng cho
nhân viên
(tiền/người
)
Chi phí đi
lại

Đơn Giá
(VNĐ)
1.000.000

SL
2

Thành
Tiền
2.000.000

300.000

2

600.000

100.000

4

400.000

10.000

2

20.000

200.000

2

400.000

Tổng hợp

40.000.00
0

1.000.000

4

4.000.000

200.000

2

400.000

14

Ghi Chú

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

8

nghiệm hệ
thống
Kết thúc
dự án

Bàn giao
4.000.000
và liên
hoan
9
Bảo trì
Chi phí cho 5.000.000
việc bảo trì
hệ thống (6
tháng)
Tổng chi phí cho dự án

1

4.000.000

1

5.000.000

56.820.000 (VNĐ)

Viết bằng chữ: Năm mươi sáu triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng

Nhóm: 9

15

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Phần 5: Thực hiện dự án
1. Quy trình quản lý

Quy trình quản lí dự án như sau:
Quản trị viên quản lí tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm soát ( đã
nêu ở phần trên)
Tại thời điểm kiểm soát sẽ diễn ra cuộc họp giữa quản trị viên và các trưởng
nhóm. Các trưởng nhóm sẽ báo cáo tiến độ công việc của mình.
Nếu công việc nào không đúng tiến độ hoặc có khó khăn, quản trị viên cùng
các trưởng nhóm sẽ đề ra cách khắc phục hoặc ra thời hạn mới.
Tài liệu tại các mốc là các báo cáo của các nhóm trưởng và biên bản các
cuộc họp.
Sau các cuộc họp , quản trị dự án sẽ soạn báo cáo tiến trình dự án và nộp lên
giám đốc dự án.

Nhóm: 9

16

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

2. Các mốc kiểm soát

Ma
1
2
3

4
5
6

7

Kết thúc
giai đoạn
Khởi động
dự án
Lập kế
hoạch
Xác định
yêu cầu
Khảo sát
hiện trạng
Cài đặt
Kiểm thử và
hiệu chỉnh

Triển khai

Đóng gói,
làm tài liệu

8
9

Nhóm: 9

Nghiệm thu,
bàn giao
Tổng kết dự
án
Đóng dự án

Ngày báo
cáo

Tài liệu
Quyết định khởi động dự
án
Bàn kế hoạch thực hiện
dự án
- Báo cáo khảo sát yêu cầu
- Đặc tả yêu cầu
- Báo cáo tiến độ nhóm
- Báo cáo tiến trình dự án
Đặc tả khảo sát
Báo cáo tiến độ
Báo cáo tiến trình dự án
Báo cáo tiến độ cài đặt
Bàn giao sản phẩm
Báo cáo tiến trình dự án
Kế hoạch kiểm thử
Các kịch bản kiểm thử
Các biên bản kiểm thử
Báo cáo tiến độ
Báo cáo tiến trình dự án
Kế hoạch triển khai
Biên bản triển khai
Báo cáo tiến độ
Báo cáo tiến trình dự án
Các tài liệu
Báo cáo tiến độ
Báo cáo tiến trình dự án
Báo cáo nghiệm thu
Biên bản bàn giao
Báo cáo tổng kết
Quyết định đóng dự án

17

Trách
nhiệm
GĐDA
QL
PT
QT
KS
QT

QT
KT

QT
TH
QT
TL
QT
QL +
GĐDA
QL + GĐ
GĐDA

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

3. Diễn tiến quá trình thực hiện dự án

Diễn tiến quá trình thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc kiểm soát đã xác
định. Tại các mốc kiểm soát sẽ diễn ra các cuộc họp, nhằm xem xét tiến độ thực hiện, các
khó khăn cần khắc phục và kế hoạch tiếp theo. Để theo dõi tiến trình quản lí dự án, ta xem
xét các biên bản hợp dự án tương ứng với các mốc kiểm soát đã chọn
.1. Khởi động dự án

Biên bản họp dự án
Dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG họp:
VIỆT
Mã hiệu dự án:
TBPM
Thư ký
Phụ trách
Nguyễn Đình Đượm
Công việc
Quyết định khởi động Người
tham dự:
dự án
Thời gian
Từ 9h
Đến 11h
19/04/2013
Địa điểm
CDCNTT C402
Tiêu đề
Khởi động dự án
Mã số
Mục tiêu: Công bố khởi động dự án
Nội dung:
Tuyên bố khởi động dự án
Thành lập nhóm thực hiện dự án
Giao kế hoạch tiếp theo
Tiến độ hiện tại
STT

Công việc

Thực hiện

Kết quả

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Trần Văn Huynh
PM01

Lý do không hoàn thành

Thời hạn
mới

Chưa khởi
động

Kết luận
STT
Vấn đề
Khởi động dự án

Quyết định
Quyết định khởi động
Thành lập nhóm thực hiện dự án
Giao kế hoạch tiếp theo

Kế hoạch tiếp theo
Nhóm: 9

18

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
STT
1

Công việc
Lập kế hoạch

Nhóm thực
hiện
QT

Kết quả cần đạt
Bàn kế hoạch
thực hiện dự án

Thời hạn
20/04/2013

Dự tính ngân
sách
Các tài liệu
STT
Tài liệu
Quyết định khởi động dự án
Quyết định thành lập nhóm thực hiện
Biên bản cuộc họp

Mã số
QD01
QD02
PM01

.2. Lập kế hoạch

Dự án

Mã hiệu dự án:
Phụ trách
Công việc
Thời gian
Địa điểm
Tiêu đề

Biên bản họp dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG họp:
VIỆT
TBPM
Thư ký
Nguyễn Đình Đượm
Người
Lập KHDA
tham dự:
Từ 9h
Đến 11h
20/04/2013
CDCNTT C402
Họp thông qua kế
Mã số
hoạch dự án

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Trần Văn Huynh
PM02

Mục tiêu
Thông qua kế hoạch thực hiện dự án
Nội dung
Xem xét kế hoạch dự án
Thảo luận, chỉnh sửa
Phê duyệt, phổ biến kế hoạch
Kế hoạch tiếp theo
Tiến độ hiện tại
STT

1

Nhóm: 9

Công việc
Lập KHDA

Thực hiện

Nguyễn
Chí
Thanh

Kết quả

Lý do không hoàn thành

Thời hạn
mới

100%

19

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Các biện pháp giải quyết và quyết định
STT
Vấn đề
Quyết định
Xem xét và thông qua kế Thông qua kế hoạch dự án
hoạch dự án
Kế hoạch tiếp theo
STT
Công việc
1

Xác định yêu cầu

Nhóm thực
hiện
QT

Kết quả cần đạt

Thời hạn

Báo cáo khảo sát 02/05/2013
yêu cầu
Đặc tả yêu cầu
Báo cáo tiến độ

Các tài liệu
STT
Tài liệu
Bàn kế hoạch thực hiện dự án
Biên bản cuộc họp

Mã số
KH01
PM02

.3. Xác định yêu cầu

Việc xác định yêu cầu không thực hiện được đúng theo kế hoạch, vì thế phải tiến
hành hai cuộc họp. Cuộc họp đầu đưa ra quyết định lùi lại thời hạn và tổ chức cuộc họp
sau.
Họp Lần 1:
Dự án

Mã hiệu dự án:
Phụ trách
Công việc
Thời gian
Nhóm: 9

Biên bản họp dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG họp:
VIỆT
TBPM
Thư ký
Nguyễn Đình Đượm
Người
Xác định yêu cầu
tham dự:
Từ 14h Đến 18h
26/04/2013
20

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
Địa điểm
Tiêu đề

CDCNTT C402
Họp xem xét đặc tả
yêu cầu

Mã số

Trần Văn Huynh
BB03

Mục tiêu:
Thông qua đặc tả yêu cầu
Nội dung:
Xem xét báo cáo tiến độ
Xem xét đặc tả yêu cầu
Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định
Phê duyệt, phổ biến
Kế hoạch tiếp theo
Tiến độ hiện tại
STT

1
2

Công việc
Khảo sát
yêu cầu
Phân tích
yêu cầu

Thực hiện
Nguyễn
Đình
Đượm
Nguyễn
Đình
Đượm

Kết quả

Lý do không hoàn thành

50%

Thời hạn
mới

09/05/2013
Khách hàng đi công tác
1 tuần

50%

09/05/2013

Các biện pháp giải quyết và quyết định
STT
Vấn đề
Quyết định
1
Chưa hoàn thành đặc tả
Lùi thời hạn nộp đặc tả. Vẫn tiếp tục tiến hành
phân tích trên các đặc tả đã làm được
Kế hoạch tiếp theo
STT
Công việc
1

Tiếp tục xác định yêu
cầu

2

Khảo sát hiện trạng

Nhóm thực
hiện
PT

KS

Các tài liệu
STT
Tài liệu
1
Biên bản cuộc họp

Nhóm: 9

Kết quả cần đạt

Thời hạn

Báo cáo khảo sát 09/05/2013
yêu cầu
Đặc tả yêu cầu
Báo cáo tiến độ
Đặc tả khảo sát 13/05/2013
hiện trạng
Mã số
PM03

21

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Họp Lần 2:
Dự án

Mã hiệu dự án:
Phụ trách
Công việc
Thời gian
Địa điểm
Tiêu đề

Biên bản họp dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG họp:
VIỆT
TBPM
Thư ký
Nguyễn Đình Đượm
Người
Xác định yêu cầu
tham dự:
Từ 14h Đến 18h
27/04/2013
CDCNTT C402
Họp xem xét đặc tả
Mã số
yêu cầu

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Trần Văn Huynh
BB03-2

Mục tiêu:
Thông qua đặc tả yêu cầu
Nội dung:
Xem xét báo cáo tiến độ
Xem xét đặc tả yêu cầu
Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định
Phê duyệt, phổ biến
Kế hoạch tiếp theo
Tiến độ hiện tại
STT

3

Công việc

Thực hiện

Khảo sát và
phân tích
yêu cầu

Nhóm PT

Kết quả

Lý do không hoàn thành

Thời hạn
mới

100%

Các biện pháp giải quyết và quyết định
STT
Vấn đề
Quyết định
1
Kiểm tra và thông qua
Thông qua đặc tả yêu cầu
đặc tả
Kế hoạch tiếp theo
STT
Công việc
1
Nhóm: 9

Tiếp tục khảo sát hiện
trạng

Nhóm thực
hiện
KS
22

Kết quả cần đạt

Thời hạn

Đặc tả khảo sát 13/05/2013
hiện trạng
Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Các tài liệu
STT
Tài liệu
1
Đặc tả yêu cầu
2
Biên bản cuộc họp

Mã số
DT01
BB03-2

.4. Khảo sát hiện trạng

Dự án

Mã hiệu dự án:
Phụ trách
Công việc
Thời gian
Địa điểm
Tiêu đề

Biên bản họp dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG
họp:
VIỆT
TBPM
Thư ký
Nguyễn Đình Đượm
Người
Khảo sát hiện trạng
tham dự:
Từ 14h
Đến 18h
04/05/2013
CDCNTT C402
Họp xem xét khảo sát Mã số
hiện trạng

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Trần Văn Huynh
KS01

Mục tiêu:
Thông qua đề xuất khảo sát hiện trạng
Nội dung:
Xem xét báo cáo tiến độ
Xem xét khảo sát hiện trạng
Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định
Phê duyệt, phổ biến
Kế hoạch tiếp theo
Tiến độ hiện tại
STT

3

Công việc

Thực hiện

Khảo sát
hiện trạng
phòng máy

Nhóm KS

Kết quả

Lý do không hoàn thành

Thời hạn
mới

100%

Các biện pháp giải quyết và quyết định
STT
Vấn đề
Quyết định
1
Kiểm tra và thông qua
Thông qua khảo sát hiện trạng
khảo sát hiện trạng

Nhóm: 9

23

Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT

Kế hoạch tiếp theo
STT
Công việc
1

Nhóm thực
hiện
Cài đặt

Cài đặt

Kết quả cần đạt

Thời hạn

Báo cáo tiến trình
Bàn giao sản phẩm

22/05/201
3

Các tài liệu
STT
Tài liệu
1
Đặc tả khảo sát hiện trạng
2
Biên bản cuộc họp

Mã số
KS01
BB04

.5. Cài đặt

Việc xác định yêu cầu thực hiện theo kế hoạch, vì thế chỉ phải tiến hành 1 cuộc họp
Dự án

Mã hiệu dự án:
Phụ trách
Công việc
Thời gian
Địa điểm
Tiêu đề

Biên bản họp dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG họp:
VIỆT
TBPM
Thư ký
Nguyễn Đình Đượm
Người
Cài đặt
tham dự:
Từ 14h Đến 18h
04/05/2013
CDCNTT C402
Họp xem xét tiến độ
Mã số
cài đặt

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Trần Văn Huynh
BB05

Mục tiêu:
Xem xét và bàn giao sản phẩm để kiểm thử
Nội dung:
Xem xét báo cáo tiến độ
Xem xét đặc tả yêu cầu
Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định
Phê duyệt, phổ biến
Kế hoạch tiếp theo
Tiến độ công việc
STT

1
Nhóm: 9

Công việc
Cài đặt module 1,4

Thực hiện
Trần Văn Huynh

24

Kết quả

Thời hạn

100%
Lớp: 11TLT.CNTT


Trang bị lại phòng máy của Công ty TNHH TIỀM NĂNG VIỆT
3

Cài đặt module 2,3

Trần Văn Lương

Kế hoạch tiếp theo
STT Công việc
Nhóm thực hiện
1
Kiểm thử
KT

100%

Kết quả cần đạt
Kế hoạch kiểm thử
Các kịch bản kiểm thử
Các biên bản kiểm thử
Báo cáo tiến độ

Các tài liệu
STT
Tài liệu
2
Biên bản cuộc họp

Thời hạn
24/05/2013

Mã số
BB05

.6. Kiểm thư

Dự án

Mã hiệu dự án:
Phụ trách
Công việc
Thời gian
Địa điểm
Tiêu đề

Biên bản họp dự án
Trang bị lại phòng
Chủ trì
máy của Công ty
cuộc
TNHH TIỀM NĂNG họp:
VIỆT
TBPM
Thư ký
Nguyễn Đình Đượm
Người
Kiểm thử
tham dự:
Từ 14h Đến 18h
23/05/2013
CDCNTT C402
Họp xem xét tiến độ
Mã số
kiểm thử

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Lương
Nguyễn Chí Thanh
Trần Văn Lương
Nguyễn Đình Đượm
Trần Văn Huynh
BB06

Mục tiêu:
Xem xét các tài liệu kiểm thử, bàn giao chương trình đã kiểm thử
Nội dung:
Xem xét báo cáo tiến độ
Xem xét chương trình
Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định
Phê duyệt, phổ biến
Kế hoạch tiếp theo
Tiến độ hiện tại
STT

Nhóm: 9

Công việc

Thực hiện

Kết quả

25

Lý do không hoàn thành

Thời hạn
mới

Lớp: 11TLT.CNTT


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×