Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các hệ thống máy ảo an toàn và cài đặt thử nghiệm

Nghiên cứu các hệ thống máy ảo an toàn và cài đặt thử
nghiệm
Giáo viên hướng dẫn
Nhóm 2

:

Nguyễn Đào Trường


Nội Dung

 I. Tổng quan về máy ảo Vmware
 II. Các mối đe dọa với hệ điều hành
 III. An toàn hệ điều hành trên máy ảo
 IV. Demo


Nội Dung

 I. Tổng quan về máy ảo VmwareI. Tổng quan về máy ảo Vmware
1.1. Chức năng của máy ảo Vmware


I. Tổng quan về máy ảo Vmware
1.2. Hệ điều hành trên Vmware


I. Tổng quan về máy ảo Vmware
1.3. Tính năng snapshot


Nội Dung

 II. Các mối đe dọa với hệ điều hành


II. Các mối đe dọa với hệ điều hành
2.1. Lỗi tràn bộ đệm


II. Các mối đe dọa với hệ điều hành
2.2. Khai thác mật khẩu


II. Các mối đe dọa với hệ điều hành
2.3. Sử dụng mã độc

Malwares


II. Các mối đe dọa với hệ điều hành
2.4. Leo thang đặc quyền


II. Các mối đe dọa với hệ điều hành
2.5. Tấn công từ chối dịch vụNội Dung

 III. An toàn hệ điều hành trên máy ảo


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.1. Bảo vệ mức nhân


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.2. Sử dụng trình duyệt web an toàn


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.3. Triển khai các công cụ và ứng dụng bảo mật


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.4. Cập nhật các bản vá mới nhất


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.5. Thực hiện sao lưu dữ liệu


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.6. Các phương pháp xác thực mạnh


III. An toàn hệ điều hành
trên máy ảo
3.7. Giám sát hệ thống


IV. Demo
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×