Tải bản đầy đủ

CSR và trách nhiệm với môi trường sinh thái CSR and ecological environment

Chương 6: CSR và trách nhiệm với môi
trường sinh thái
(CSR and Ecological Environment)


Tin tức CSR - Quy tắc Heineken
Marketing có Trách nhiệm


Tiêu dùng có trách nhiệm:
Những trường hợp không nên dùng


Lái xe không được uống bia (Beck”s là một thương hiệu của
Heineken ở Đức)


Heineken không chấp nhận kết nối hành vi gây rối, chống lại trật
tự xã hội với việc uống quá nhiều


Phụ nữ có thai không được uống bia

Phụ nữ có thai

Khả năng tái chế

1 đơn vị rượu


Quy định mức tiêu thụ theo đơn vị rượu
• Đàn ông không được uống quá 21 ĐV rượu /1 tuần, không
quá 4 ĐV/ngày và có ít nhất 2 ngày nghỉ uống trong tuần.
• Đàn bà không được uống quá 14 ĐV rượu /1 tuần, không
quá 3 ĐV/ngày và có ít nhất 2 ngày nghỉ uống trong tuần.
• Phụ nữ có thai không nên uống. Trong trường hợp bất khả
kháng chỉ uống 1-2 ĐV/lần, và 1-2 lần/tuần
(Men should drink no more than 21 units of alcohol per week, no more than four
units in any one day, and have at least two alcohol-free days a week. Women
should drink no more than 14 units of alcohol per week, no more than three units
in any one day, and have at least two alcohol-free days a week. Pregnant women.
Advice from the Department of Health states that ... "pregnant women or women
trying to conceive should not drink alcohol at all. If they do choose to drink, to
minimise the risk to the baby, they should not drink more than 1-2 units of alcohol
once or twice a week and should not get drunk".)
http://patient.info/health/recommended-safe-limits-of-alcohol
(thực ra 1 chai 330ml beer 5% tương đương 5x0,33=1,65 units, 1 ly rượu chát
125ml loại 12% = 0,125x12=1,5 units)


Không cho trẻ dưới 18 sử dụng và Không quảng cáo trước mặt trẻ
(70%-30%)


Heineken không chấp nhận kết nối những thành công về xã hội
cũng như về tình dục do việc uống bia“Heineken cam kết thương hiệu của mình là 1 phần của cuộc sống
lành mạnh” (cho rằng uống bia chừng mực có thể tốt cho sức khỏe)


Báo cáo phát triển bền vững của Heineken 2014


Báo cáo phát triển bền vững của Heineken 2014

Tác động của các chính sách  bên liên quan


Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

Bối cảnh thế giới
Các vấn đề môi trường, sinh thái
Trách nhiệm sinh thái của công ty
Chiến lược đổi mới vì môi trường
Tiêu dùng xanh – marketing xanh

03/11/2015
www.trungtamtinhoc.edu.vn

20


 Liên quan đến sự nóng lên của trái đất và khí hậu

21


Xã hội phi bền vững của chúng ta hiện nay

22


Xã hội bền vững

23


Sự tăng trưởng dân số thế giới từ năm1800-2050

• Khi bước sang thế kỷ 21, trung bình mỗi năm hành tinh chúng ta có
thêm khoảng 75 triệu người
• Tương đương với sự gia tăng của ¼ tổng dân số Mỹ
• Tăng trưởng dân số không tương xứng tập trung ở các nước kém phát
triển.
24


Năm Công nguyên số 0, Dân số thế giới = 300
Triệu người

Mỗi chấm đại diện cho 1 triệu người
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×